Microsofti privaatsushaldus

Saate privaatsusriske ennetavalt tuvastada ja ennast nende eest kaitsta, anda töötajatele vahendid nutikate andmekäitlusotsuste langetamiseks ning automatiseerida ja hallata paljusid andmesubjektide taotlusi korraga.

Isikuandmete kaitsmine ja tugeva privaatsusega töökoha loomine

Kriitilise tähtsusega privaatsusriskide ja konfliktide tuvastamine

Saate ülevaate oma isikuandmetest ja nendega seotud privaatsusriskidest, mis tulenevad liigsest eksponeeritusest, liigkogumisest ja automaatse andmetuvastusega edastamisest, kasutajate vastendusanalüüsi ja korrelatsioonisignaalid.

Privaatsustoimingute ja andmesubjektide õiguste rakendamise taotlustele vastamise automatiseerimine

Saate tõhusalt leevendada privaatsusriske automatiseeritud poliitikate, sisseehitatud riskituvastuse ja kahjutustamise ning koostöövoogude abil ning automatiseerida ja hallata andmesubjektide õiguste rakendamise taotlusi mastaabis.

Töötajatele nutikate andmekäitlusotsuste langetamiseks vahendite andmine

Edendage ennetavat privaatsuskultuuri, suurendades teadlikkust privaatsusega seotud intsidentidest ja riskidest, ilma et see pärsiks töötajate tööviljakust.

Privaatsushalduse põhifunktsioonid

Privaatsusriskide tuvastamine

Saate ülevaate ettevõtte privaatsuse seisukorrast, sealhulgas isikuandmetest ja nende olekust ning seonduvate privaatsusriskide trendidest, mis tulenevad isikuandmete edastamisest, liigsest eksponeeritusest ja liigkogumisest.

Saate ülevaate ettevõtte privaatsuse seisukorrast, sealhulgas isikuandmetest ja nende olekust ning seonduvate privaatsusriskide trendidest, mis tulenevad isikuandmete edastamisest, liigsest eksponeeritusest ja liigkogumisest.

Privaatsushalduse lepingud ja hinnakiri

Privaatsushalduse funktsioonidele pääseb juurde kahe mooduli kaudu. Moodul Privaatsushaldus – risk annab juurdepääsu privaatsusriskide halduse funktsioonidele ja moodul Privaatsushaldus – andmesubjektide õiguste rakendamise taotlus võimaldab luua ja hallata andmesubjektide õiguste rakendamise taotlusi.

Privaatsuse haldus – risk

uus hind 4,20 € kasutaja kohta kuus
Hind ei sisalda käibemaksu.

(aastatellimus, pikendatakse automaatselt)

Privaatsushaldus – risk võimaldab teha järgmist.

• Saada ülevaade oma Microsoft 365 keskkonnas (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business ja Microsoft Teams) olevatest isikuandmetest ning nendega seotud privaatsusriskidest.

 

• Kasutada privaatsuspoliitika vaikemalle (sh andmete minimeerimine, andmete ülekasutus ja andmeedastused) või kohandada neid vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

 

• Saada kahjutustamistoimingute soovitusi, et ennetavalt leevendada privaatsusriske.

 

• Suhelda kontoritöökomplekti abil teabetöötajatega ja muuta käitumisharjumusi.

 

Privaatsushaldus – risk on saadaval nõuetele vastavatele Microsoft 365 ja Office 365 klientidele. Lugege lisateavet.

 

Saate moodulit Privaatsushaldus – risk proovida 90 päeva tasuta.

Privaatsuse haldus – subjekti õiguste taotlus (1)

uus hind 169,20 € kasutajat aastas
Hind ei sisalda käibemaksu.

Privaatsushaldus – andmesubjektide õiguste rakendamise taotlus võimaldab teha järgmist.

• Automatiseerida vastus andmesubjekti õiguste rakendamise taotlustele ja hallata neid mastaabis.

 

• Kasutada Microsoft Power Automate’i malle olemasolevate äriprotsessidega (vajab Power Automate’i jaoks sobivat litsentsi).

 

• Kasutada API-dele programmilist juurdepääsu.

 

• Teha Teamsi kaudu teiste huvirühmadega turvaliselt koostööd (vajab Teamsi jaoks sobivat litsentsi).
 

Privaatsushaldus – andmesubjektide õiguste rakendamise taotlus on saadaval nõuetele vastavatele Microsoft 365 ja Office 365 klientidele. Lugege lisateavet.

 

Saate moodulit Privaatsushaldus – andmesubjektide õiguste rakendamise taotlus proovida kuni 90 päeva või luua kuni 50 andmesubjekti õiguste rakendamise taotlust (olenevalt sellest, kumb piirang täitub varem).

Vaadake, mida räägivad meie kliendid

Novartis logo

Microsoft 365 privaatsushaldus aitab meil tuvastada ja ennetada kriitilisi privaatsusriske, mis võivad tekkida privaatsete andmete piiriülesel edastamisel ja jagamisel. Anname oma töötajatele vahendid, et nad saaksid riske ise leevendada. See vabastab meie IT-ressursse, et nad saaksid keskenduda pakilisematele, kõrgema tasemega riskidele.

Beni Gelzer, andmete privaatsuskaitse juht (Šveits), Novartis

Ressursid

Privaatsushalduse ajaveeb

Lugege uusimaid teadaandeid Privaatsushalduse kohta.

Microsoft Mechanicsi video

Lisateavet Privaatsushalduse funktsioonide kohta leiate sellest videost.

Tehniline dokumentatsioon

Siit saate teada, kuidas Privaatsushaldust häälestada ja kasutada.

Privaatsushaldus

Saate kaitsta isikuandmeid ja luua ja tugeva privaatsusega töökoha.