Azure Active Directory Identity Governance

Automatiseeritud identiteedikorralduse abil saate hallata kõigi kasutajate ja administraatorite juurdepääsu rakendustele ja andmetele, et tagada juurdepääs ainult volitatud kasutajatele.

Identiteedikorralduse pakutavad eelised

Parem tööviljakus

Andke töötajatele ja äripartneritele soovitud tasemel juurdepääs ettevõtte ressurssidele.

Tugevam turvalisus

Vähendage riske, mis tulenevad juurdepääsu kuritarvitamisest, ja tehke juurdepääsu andmisel masinõppele tuginevaid teadlikumaid otsuseid.

Sujuvam nõuete täitmine

Juurdepääsu kõigile rakendustele saate reguleerida vastavalt asutuse ja regulatiivpoliitikatele.

Mis on identiteedikorraldus pilvkeskkonnas?

Identiteedikorraldus on identiteedi ja juurdepääsuõiguste haldus paljudes rakendustes ja teenustes, et täita regulatiiv- ja turbenõudeid.

Centrica.
"Juhtiv energia- ja teenindusettevõte lahendab koostööga seotud probleemid Azure Active Directory (Azure AD) õiguste halduse abil."


Miks on identiteedihaldus oluline?

Kasutaja delikaatsetele ressurssidele juurdepääsu haldamata jätmine seab ettevõtted suurema riski alla. Juurdepääsuõiguste haldamine on oluline tööviljakusega seotud eesmärkide seadmisel.

Identiteedikorraldus teenuses Azure AD

Azure AD Identity Governance võimaldab organisatsioonidel tõhusalt ja turvaliselt hallata oma digitaalidentiteeti, tagades sobivatele inimestele õige juurdepääsu õigetele ressurssidele.

Õiged meetmed aitavad tagada turvalise töö

Azure AD Identity Governance aitab teil kaitsta, jälgida ja auditeerida juurdepääsu olulistele varadele, aidates samal ajal tagada ka töötajate tööviljakust.

Elutsükli haldus

Saate automatiseerida kasutajate ja külaliste elutsükli haldamise ning hallata pääsuõigusi ja sertifikaate.

Eelispääsuga identiteetide haldus

Saate reguleerida eelisjuurdepääsu ja piirata liigset juurdepääsu.

Microsoft Entra õigusehaldus

Tuvastage, kahjutustage ja jälgige õigustega seotud riske iga identiteedi ja ressursi kohta oma mitmest pilvkeskonnast koosnevas taristus

Rollid

Saate määrata igale kasutajale rolli, mis annab talle vajalikud õigused.

Aruanded ja järelevalve

Saate hankida põhjaliku ülevaate oma keskkonnas aset leidvatest tegevustest.


Lisaressursid

Microsoft on tunnustatud liider

Analüütikafirma seab Microsofti IDaaS-i identiteedikorralduse ja -halduse valdkonnas teistest tarnijatest ettepoole.

Identiteedikorraldus moodsatele ettevõtetele

Lugege teavet selle kohta, kuidas organisatsioonid saavad kasutada Azure AD identiteedikorralduse funktsioone.

Mis on identiteedikorraldus?

Lugege teavet identiteedikorralduse ja selle kohta, kuidas Microsoft saab aidata organisatsioonidel tagada nõuetelevastavuse ja õiged juurdepääsutasemed.

Identiteedikorraldus külaliskoostöö jaoks

Siit saate teada, kuidas Azure AD Identity Governance kasutab külaliskoostöö hõlbustamiseks automatiseeritud juurdepääsu ülevaatusi ja nutikaid soovitusi.