A person smiling while looking at their mobile device and laptop.

Hallake kasutajate juurdepääsu. Kaitske kriitilise tähtsusega ressursse

Ühes oma olemasolevate IT-süsteemide säilitamise ja laiendamisega saate kasutusele võtta kõik universaalse pilvidentiteedi platvormi pakutavad juhtimis-, läbipaistvus- ja turbevõimalused.

Ühtse kasutajahalduse eelised

Suurem kontroll

Turvalisemat juurdepääsu saate pakkuda kõigile rakendustele, mis asuvad ükskõik millises teie hübriidkeskkonna pilvteenuses või andmekeskuses.

Administraatorite jaoks tõhus

Üks pilvkeskkonnas asuv turbemeetmetasand võimaldab lihtsustada nii töötajate, partnerite kui ka klientide kasutajahaldust.

Toetab ökosüsteemi

Avatud standarditel põhinevad ühtsed identimisteenused täiustavad koostalitlusvõimet teie olemasoleva taristuga.

Hearst logo
"Hearst ühtlustas identiteedikontrolli pilvkeskkonnas ärirakenduste kiirema arendamise ja identiteetide kaitsmise huvides, et haldust IT-töötajate jaoks lihtsamaks muuta."

Miks on kasutajahalduse ühtlustamine oluline?

Keskne identiteetide turbemeetmetasand aitab asutustel konsolideerida turbetööriistu ja -teenuseid, vähendada kohapealset jalajälge ja lihtsustada IT-töötajate jaoks puutepunkte.

Lisateave ühtse kasutajahalduse kohta

Two people using a touchscreen desktop monitor.

Digipöörde vundament

Kohapealsete ja pilvidentiteedikataloogide koondamine ühtseks taristuks on teie esimene samm IT-süsteemide moderniseerimise suunas.

A person sitting in an airport using a laptop and headphones.

Mõelge töötajaidentiteedist kaugemale

Asutuse või ettevõtte piiridest kaugemale ulatuva kasutajahalduse rajamine tõstab tööviljakust ja aitab klientidega luua sisukamaid suhteid.

A person sitting in a warehouse using a tablet.

Võtke kasutusela avatud identiteedistandardid

Identiteedi rajamine avatud standardeid silmas pidades aitab kaasa nii koostalitlusvõimele kui ka tõhustatud kasutajaturbele.

Ühtne kasutajahaldus pilvkeskkonnas

Azure Active Directory (Azure AD) on mitmekülgne identiteedi- ja juurdepääsuhalduse pilvlahendus. Senisest turvalisema autentimise kaudu pääsete juurde nii kohapealsetele kui ka pilvrakendustele; kõiki identiteete saate hallata töökindlate funktsioonide abil.

Välised identiteedid

Kui soovite ka väljaspool oma asutust töötavatele inimestele anda juurdepääsu teie rakendustele ja ressurssidele, saate lubada neil sisse logida oma eelistatud identiteediga.

Hübriididentiteet

Kohapealsete ja pilvkataloogide sünkroonimisel saate kasutajatele pakkuda ühtset identiteeti.

Rühma- ja kasutajahaldus

Tõhusa kasutajahalduse abil saate mugavalt skaleerida nii rakenduste juurdepääsuhaldust kui ka turbepoliitikate määramist.

Seadmehaldus

Aidake oma organisatsiooni varasid kaitsta, võimaldades samas kasutajatele neile igalt poolt juurdepääsu.

Hallatavad identiteedid

Azure‘i ressursside jaoks saate automaatselt identimisteavet hallata, kaitsta ja vahetada.

Tutvuge põhjalikult Azure AD funktsioonidega