Microsoft 365 Defender

Peatage ründed automaatse domeeniülese ohutõrje ja integreeritud tehisintellekti abil.

Rünnete peatamine Microsoft 365 teenustes

Teadete hulk ja turbespetsialistide koormus suurenevad, kuna ohud on järjest keerukamad ja püsivamad. Microsofti laiendatud ohutuvastuse ja -kõrvalduse (XDR-i) lahendusse kuuluv Microsoft 365 Defender analüüsib Microsoft 365 turbeportfelli toel automaatselt domeeniüleseid ohuandmeid ja koondab ühele andmelauale tervikpildi igast ründest. Tänu põhjalikule ülevaatele saavad kaitsjad nüüd keskenduda kriitilistele ohtudele, otsida keerukaid turbemurdeid ja olla kindlad, et Microsoft 365 Defenderi võimas automaatika tuvastab ja peatab ründed kõikjal kogu tapmisahelas ning taastab asutuses turvalise seisundi.

Ründeohu elimineerimine

Saate vähendada ründepinda ja elimineerida püsivad ohud.

Domeeniülene tuvastus ja automatiseerimine

Kiire ja põhjaliku reageerimise huvides integreerige ohutuvastusandmed.

Andmeülene ohujaht

Tänu säästetud ajale saate keskenduda oma teadmiste ja oskuste rakendamisele.

Microsoft 365 Defenderi võimalused

Ülevaade
Guided Tour

Funktsioonid

Domeeniüleste rünnete ja nende püsilikkuse ennetamine

Mõne funktsiooni saadavus võib sõltuda turust

Domeeniüleste rünnete ja nende püsilikkuse ennetamine

Saate automaatselt ennetada ründeohtude juurdepääsu asutusele ja peatada ründajad. Microsoft 365 Defenderi abil saate mõista domeeniründeid ja konteksti, et kõrvaldada ootel ja püsilikud ohud ning kaitsta end praeguste ja tulevaste turbemurrete eest.

Signaalimüra vähendamine

Segaduse, tarbetu teabe ning tööväsimuse vähendamiseks saate jälgida kõige olulisemaid intsidente ühel andmelaual. Kui kasutate Microsoft 365 Defenderi automaatuurimise võimalusi, kulutate vähem aega ohu tuvastamisele ja kõrvaldamisele ning saate keskenduda ja reageerida kriitilistele teadetele ja ohtudele.

Ründe ohvriks langenud varade automaatne kahjutustamine

Microsoft 365 Defenderi abil saate hoolt kanda nii tavapärase kui ka keeruka kahjutustamise eest. Igas Microsoft 365 turbetootes toimub ohtude tuvastamine, uurimine ja kõrvaldamine automaatselt domeenitasemel. Saate intsidendi laiemas kontekstis taastada mõjutatud varade turvalise seisundi ja kahjutustada kogu portfelli ulatuses näiliselt isoleeritud ründed automaatselt.

Domeeniülene ohujaht

Microsoft 365 Defenderi abil saate otsida kõiki oma Microsoft 365 andmeid. Rakendage asutuse teadmisi kohandatud päringute abil. Hankige asutuse jaoks Microsofti ohutõrje, et kaitsta end sisemiste ohtude eest ning töötada ohutuvastuse ja -kõrvalduse jaoks välja kohandatud tööriistad, mis aitavad tagada pikaajalise kaitse ja parandavad turbeskoori.

Mõne funktsiooni saadavus võib sõltuda turust

{"sites":[{"pages":[],"arialabel":"Domeeniüleste rünnete ja nende püsilikkuse ennetamine","id":"site-1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Domeeniüleste rünnete ja nende püsilikkuse ennetamine","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSHQf","content":"<p>Saate automaatselt ennetada ründeohtude juurdepääsu asutusele ja peatada ründajad. Microsoft 365 Defenderi abil saate mõista domeeniründeid ja konteksti, et kõrvaldada ootel ja püsilikud ohud ning kaitsta end praeguste ja tulevaste turbemurrete eest.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Domeeniüleste rünnete ja nende püsilikkuse ennetamine"},{"pages":[],"arialabel":"Signaalimüra vähendamine","id":"site-2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Signaalimüra vähendamine","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSzpO","content":"<p>Segaduse, tarbetu teabe ning tööväsimuse vähendamiseks saate jälgida kõige olulisemaid intsidente ühel andmelaual. Kui kasutate Microsoft 365 Defenderi automaatuurimise võimalusi, kulutate vähem aega ohu tuvastamisele ja kõrvaldamisele ning saate keskenduda ja reageerida kriitilistele teadetele ja ohtudele.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Signaalimüra vähendamine"},{"pages":[],"arialabel":"Ründe ohvriks langenud varade automaatne kahjutustamine","id":"site-3","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Ründe ohvriks langenud varade automaatne kahjutustamine","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSwT1","content":"<p>Microsoft 365 Defenderi abil saate hoolt kanda nii tavapärase kui ka keeruka kahjutustamise eest. Igas Microsoft 365 turbetootes toimub ohtude tuvastamine, uurimine ja kõrvaldamine automaatselt domeenitasemel. Saate intsidendi laiemas kontekstis taastada mõjutatud varade turvalise seisundi ja kahjutustada kogu portfelli ulatuses näiliselt isoleeritud ründed automaatselt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ründe ohvriks langenud varade automaatne kahjutustamine"},{"pages":[],"arialabel":"Domeeniülene ohujaht","id":"site-4","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Domeeniülene ohujaht","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSCfl","content":"<p>Microsoft 365 Defenderi abil saate otsida kõiki oma Microsoft 365 andmeid. Rakendage asutuse teadmisi kohandatud päringute abil. Hankige asutuse jaoks Microsofti ohutõrje, et kaitsta end sisemiste ohtude eest ning töötada ohutuvastuse ja -kõrvalduse jaoks välja kohandatud tööriistad, mis aitavad tagada pikaajalise kaitse ja parandavad turbeskoori.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Domeeniülene ohujaht"}],"itemsCount":4}

SIEM-i ja XDR-iga integreeritud ohutõrje

Microsoft annab teie asutuse kaitsjate käsutusse asjakohased tööriistad ja tehisintellektivõimalused. Digivarade kaitsel tõhususe ja mõjususe parandamiseks ühendage turbeteabe ja -sündmuste haldus (SIEM) ning laiendatud ohutuvastus ja -kõrvaldus (XDR).

 

Lisateave ohutõrje kohta

Integreeritud laiendatud ohutuvastus ja -kõrvaldus (XDR) võimaldab ründeid ennetada ja tuvastada igas Microsoft 365 talitlusüksuses.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Integreeritud laiendatud ohutuvastus ja -kõrvaldus (XDR) võimaldab ründeid ennetada ja tuvastada igas Microsoft 365 talitlusüksuses.

Microsoft 365 keskkonna kaitsmine

Domeeniülesta andmete automaatseks analüüsimiseks saate kasutada valdkonna parimat Microsoft 365 turbeportfelli.

Identiteedid

Lisaks hübriididentiteetide haldamisele ja turvamisele saate lihtsustada juurdepääsu oma töötajate, partnerite ja klientide jaoks.

Lõpp-punktid

Saate ennetada lõpp-punktide turbemurdeid, kasutada lõpp-punktide murdejärgset tuvastamist ja automatiseeritud uurimist ja neile reageerida.

Pilvrakendused

Eri pilvteenustes ja -rakendustes saate hankida teabeülevaateid, juhtida andmeid ja tuvastada ohte.

Meilid ja dokumendid

Microsoft Defender for Office 365 abil saate turvata oma meilisõnumeid, dokumente ja koostööriistu.

Valdkonnatunnustus

Lisateave Microsoft 365 Defenderi kohta

Ajaveebisarjad

Olge kursis Microsoft 365 Defenderi värskeimate uudiste ja funktsioonidega.

Litsentsimine

Microsoft 365 Defender sisaldab mõningaid Microsoft 365 ja Office 365 turbe- ja Enterprise’i litsentse.

Tehnoloogiakogukond

Saate teavet parimate tavade kohta, hankida värskendusi ja suhelda Microsoft 365 Defenderi tehnoloogiakogukonna tootemeeskondadega.

1. Gartner ei toeta mitte ühtegi tarnijat, toodet ega teenust, mida ettevõtte avaldatud uuringud kujutavad. Samuti ei soovita Gartner tehnoloogiatoodete kasutajatel valida üksnes neid tarnijaid, kes on saanud parima hinnangu või keda on uuringutes muul viisil esile tõstetud. Gartneri korraldatud ja avaldatud uurimistööd hõlmavad Gartneri teadusasutuse arvamusi ja neid ei tohiks tõlgendada faktiliste väljaütlemistena. Gartner ütleb lahti igasugustest otsestest või kaudsetest selle uuringuga seotud garantiidest, sealhulgas garantiidest, mis on seotud kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivusega.