Microsofti kingituste nõuded ja tingimused (digitaalsed kaubad)


Need Microsofti kingituste nõuded ja tingimused (digitaalsed kaubad), mis moodustavad teie ja Microsoft Corporationi (või olenevalt teie asukohast selle sidusettevõtte) („meie”, „me” või „Microsoft”) vahelise lepingu (edaspidi „leping”), kirjeldavad seda, kuidas saate sobivatest Microsofti poodidest (kokkuvõtvalt „osalevad poed”) kingitud digitaalseid kaupu („kingitused”) osta ja lunastada. Osalevast poest kingitust ostes või lunastades nõustute lepinguga.

See leping sisaldab olulisi tingimusi meie omavahelise suhte kohta. See sisaldab ka meie müügitingimusi ja Microsofti teenuselepet, mis hõlmavad teie Microsofti konto puhul kehtivaid tingimusi ja (ainult USA elanike puhul) siduvat vahekohtu klauslit ja ühishagi õiguste loovutamist, mis mõjutab teie õigusi Microsoftiga vaidluste lahendamisel.

  1. Kingituse ostmine. Teilt võetakse tasu kohe, kui kingi ostate. Tasutavat summat näete ostu lõpule viies. Microsoft ei paku hinna sobitamist, kui hind peaks tulevikus muutuma. Teil tuleb määrata üks kingituse saaja, kasutades tema meiliaadressi. Pärast ostu lõpuleviimist saadetakse kingituse saajale meilisõnum koodiga („kood”), mis võimaldab kingituse lunastada. Kui te ei vali muud saatmiskuupäeva, saadetakse meilisõnum saajale kohe pärast ostu tegemist. Kui see funktsioon on saadaval, saate ajastada kingituse meilisõnumi nii, et see saadetaks kuni ühe aasta jooksul pärast ostukuupäeva. Kingitused on saadaval ainult osalevates poodides ning neid saavad osta ja lunastada ainult samas riigis/regioonis olevad kasutajad.
  2. Kingituse lunastamine. Kingituse lunastamiseks peab saajal olema kehtiv Microsofti konto (või ta peab selle looma). Igaüks, kellel on juurdepääs kingituse meilisõnumile, saab koodi abil kingituse lunastada ja Microsoftil puudub kontroll selle üle, kas saaja otsustab kingituse ise lunastada või selle kellelegi teisele edastada. Koodid on ühekordseks kasutamiseks ja neid saab lunastada ainult ühe korra. Mõningad kingitused aeguvad, misjuhul peab kingituse saaja need määratud perioodi jooksul ära kasutama. Microsoft ei vastuta kingituse koodi kaotsimineku, varastamise, valesti või loata kasutamise eest ega kingituse aegumise eest, enne kui see lunastatakse või ära kasutatakse. Võimalik, et saajal on kingituse lunastamiseks ja kasutamiseks vaja teatud riistvara- või tarkvaraspetsifikatsioone, sealhulgas Interneti-ühendust (rakenduda võivad ühendusaja tasud). Kingitused võivad hõlmata täiendavaid tingimusi, millega tuleb teil või saajal nõustuda, enne kui saaja saab kingitust kasutada. Kingitud sisu on mõeldud ainult isiklikuks ja seaduspäraseks kasutamiseks.
  3. Alaealised. Alaealistele tehtavate kingituste puhul kehtivad osalevates poodides digitaalsete kaupade („digitaalsed kaubad”) vanusepiirangud ning ka Microsofti pere turvalisuse sätted. Need piirangud takistavad alaealiste juurdepääsu kingitustele, mis ei ole nende vanusele sobivad. Vaadake lisateavet pere turvalisuse nõuete kohta aadressilt https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Tagastamine ja tagasimaksed. Kingitusi saab tühistada ja ostja raha tagastada 14 päeva jooksul pärast ostmist või seni, kuni saaja kingituse lunastab, olenevalt sellest, kumb tingimus täitub esimesena. Kingituste saajatel ei ole õigust tagasimaksele ega järelemõtlemisajale. Mõistate, et tagasimakset ei tehta, v.a seadusega nõutaval juhul.
  5. Sobiv sisu. Kinkimisfunktsioon on saadaval teatud digitaalsete kaupade puhul, mida pakutakse meie osalevates poodides. Kui digitaalsete kaupade tellimused on kinkimiseks saadaval, kehtivad need ainult ostmisel määratud tellimusperioodi jooksul. Pärast tellimusperioodi lõppu võib kingituse saaja tasu eest tellimust jätkata, misjuhul kehtib sel ajal osalevates poodides pakutav hind. Kui saaja otsustab tellimust mitte jätkata, siis see peatatakse.
  6. Klienditeenindus. Kingituse ostmise või lunastamisega või Microsofti konto juurdepääsu ja kasutamisega seotud küsimuste või vaidluste korral võtke ühendust Microsofti klienditoega.
  7. Peatamine; lõpetamine; ei saa sularahas välja võtta. Kui rikute lepingu tingimusi, võime rakendada teie vastu asjakohaseid meetmeid, nagu teie kingituste ostmise või lunastamise, meie poodidest (sh osalevad poed) kaupade ostmise või Microsofti kontole juurdepääsemise õiguse peatamine või lõpetamine. Kingituse soetamisel ostate asjakohase toote või teenuse. Kingitusi ja koode ei saa sularaha vastu vahetada ega edasi müüa ja need on kehtetud piirkondades, kus need on seadusega keelatud.