MICROSOFTI MÜÜGITINGIMUSED
Euroopa Majanduspiirkonna tarbijapood
Värskendatud septembris 2019
 
Tere tulemast Microsoft Store’i veebi- ja jaekauplustesse, mida haldab Microsoft Ireland Operations Limited ning mis asub aadressil One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Iirimaa.
 
„Store” viitab meie veebi- ja jaemüügikohtadele, mis võimaldavad teil sirvida, vaadata, soetada, osta ja hinnata ning üle vaadata kaupu ja teenuseid, sealhulgas seadmeid, mängukonsoole, digitaalset sisu, rakendusi, mänge ja palju muud. Need müügitingimused („müügitingimused”) hõlmavad Microsoft Store’i, Office Store’i, Xbox Store’i, Microsoft Store’i ja muude Microsofti teenuste kasutamist, mis viitavad neile müügitingimustele (ühiselt „Store”). Store’i kaudu pakub Microsoft juurdepääsu mitmesugustele ressurssidele, sealhulgas allalaadimisalad, tarkvara, tööriistad ning teave tarkvara, teenuste ja muude toodete kohta (ühiselt „teenused” ja koos Store’iga „Store”).
Store’is pakutavate toodete tähistamiseks kasutame mõistet „toode” või „tooted”. Paljusid Store’is saadaolevaid tooteid pakuvad muud üksused kui Microsoft.
 
Store’i kasutades või Store’ist tooteid ja teenuseid soetades nõustute nende müügitingimuste, Microsofti privaatsusavalduse (vt allpool jaotist Privaatsus ja isikuandmete kaitse) ning kohaldatavate tingimuste, eeskirjade või lahtiütlustega. mis on leitavad Store’is või millele on viidatud neis müügitingimustes (ühiselt „Store’i eeskirjad”). Soovitame teil Store’i eeskirjad hoolikalt läbi lugeda. TE EI TOHI STORE’I EGA TEENUSEID KASUTADA, KUI TE STORE’I EESKIRJADEGA EI NÕUSTU.
 
Kui teie riigis või piirkonnas asub Microsofti jaekauplus, võivad sellel olla erinevad või täiendavad eeskirjad. Microsoft võib mis tahes eeskirju ette teatamata värskendada või muuta.
 
Store’i kasutamise tingimused
1. Liikmekonto. Kui Store või teenus nõuab konto avamist, peate registreerimisprotsessi lõpule viima, esitades meile kehtiva, täieliku ja täpse teabe, mida nõutakse asjakohases registreerimisvormis. Konto avamise tingimusena võidakse teilt nõuda ka teenuselepingu või eraldi kasutustingimustega nõustumist. Teie konto kasutamisele, et Store’ile ja Store’ist soetatud sisule juurde pääseda, kehtivad kõik Microsofti kontot reguleerivad tingimused. Lisateavet leiate Microsofti teenuseleppest. Teie vastutate oma konto andmete ja paroolide salajas hoidmise ning kogu oma kontoga seotud tegevuse eest.
 
2. Ebaseaduslik ja keelatud kasutamine pole lubatud. Store’i ja teenuste kasutamise tingimusena kinnitate meile, et te ei kasuta Store’i ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või nende müügitingimuste, Store’i eeskirjade või muude Store’i kasutamisele kohalduvate tingimustega keelatud. Te ei tohi Store’i kasutada viisil, mis võib kahjustada, keelata, üle koormata või kahjustada mis tahes Microsofti serverit või mis tahes Microsofti serveriga ühendatud võrku või segada muudel isikutel Store’i kasutamist. Te ei tohi häkkimise, paroolide otsimise ega muude vahendite abil proovida saada volitamata juurdepääsu Store’ile, teistele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele, mis on ühendatud mis tahes Microsofti serveri või Store’iga. Te ei tohi mingeid materjale ega teavet hankida ega üritada hankida mingil viisil, mis pole Store’i kaudu tahtlikult kättesaadavaks tehtud. Te ei tohi Store’i kasutada viisil, mis riivab kolmandate isikute õigusi, sealhulgas kahjustab tahtlikult isikut või üksust, sealhulgas Microsofti. Te ei tohi Store’ist soetatud tooteid, teavet ega teenuseid turustada, avaldada, litsentsida ega müüa.
 
3. Materjalid, mille edastate Microsoftile või postitate Store’is. Microsoft ei nõua omandiõigust materjalidele (sealhulgas tagasiside, hinnangud ja ettepanekud), mida te Microsoftile esitate või Store’i või sellega seotud Microsofti teenustesse postitate, üles laadite, sisestate või edastate teistele arvustamiseks (igaüks „edastus”, üheskoos „edastused”). Sellegipoolest annate Microsoftile õiguse oma edastusi, sh teie nimi, kasutada, muuta, kohandada, paljundada, levitada ja kuvada (näiteks reklaamieesmärkidel) kogu maailmas. Kui avaldate oma edastuse Store’i alades, kus see on piiranguteta laialdaselt veebis saadaval, võib teie edastus ilmuda Store’i reklaamivates demodes või materjalides. Garanteerite ja kinnitate, et teil on (praegu ja tulevikus) kõik õigused, mis on vajalikud teie mis tahes edastuseks ja Microsoftile nende õiguste andmiseks kogu maailmas ning nende õiguste kehtivuse ajaks.
 
Teie edastuste kasutamise eest hüvitist ei maksta. Microsoft ei ole kohustatud ühtki edastust postitama ega kasutama ja Microsoft võib mis tahes edastuse igal ajal oma äranägemise järgi eemaldada. Microsoft ei vastuta teie edastuste ega materjalide eest, mida teised Store’i kasutades postitavad, üles laadivad, sisestavad või edastavad.
 
Kui hindate või arvustate Store’is mõnd rakendust, võite saada Microsoftilt meili, mille sisu on rakenduse väljaandjalt.
 
4. Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele. Store’i võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis võimaldavad teil Store’ist lahkuda. Need lingitud saidid ei ole Microsofti kontrolli all ja Microsoft ei vastuta ühegi lingitud saidi sisu ega lingitud saidil sisalduva lingi eest. Microsoft pakub neid linke teile ainult mugavuse huvides ja mis tahes lingi lisamine ei tähenda Microsofti heakskiitu sellele saidile. Kolmanda osapoole veebisaidi kasutamisele võivad kehtida selle kolmanda osapoole tingimused.
 
Teile toodete ja teenuste müümise tingimused
 
5. Geograafiline kättesaadavus. Toote saadavus võib erineda olenevalt piirkonnast või seadmest. Ühtlasi võivad kehtida piirangud sellele, kuhu me saame kaupu saata või teenuseid või digitaalset sisu pakkuda. Ostu lõpuleviimiseks võidakse teil nõuda kehtivat arveldus- ja tarneaadressi selles Store’i riigis või piirkonnas, kus ostate.
 
6. Ainult lõppkasutajad. Store’ist toodete ostmiseks peate olema lõppkasutaja. Edasimüüjad ei ole ostmiseks sobilikud.
 
7. Ekspordipiirangud. Store’ist soetatud toodete suhtes võivad kehtida tolli- ja ekspordikontrolli seadused ning määrused. Nõustute järgima kõiki kohaldatavaid rahvusvahelisi ja riiklikke seadusi ning määrusi.
 
8. Arveldamine. Esitades Microsoftile makseviisi, i) kinnitate, et teil on luba esitatud makseviisi kasutada ning et kogu teie esitatud makseteave on tõene ja täpne; ii) volitate Microsofti võtma teilt tasu mis tahes toodete, teenuste või saadaoleva sisu eest, mis on ostetud teie makseviisi kasutades; ja iii) volitate Microsofti võtma teilt tasu Store’i mis tahes tasulise funktsiooni eest, mille jaoks olete otsustanud registreeruda või mida kasutada. Nõustute oma konto- ja muud teavet, sealhulgas meiliaadressi, krediitkaardi numbreid ja aegumiskuupäevi viivitamatult värskendama, et saaksime teie tehingud lõpule viia ning teiega vajaduse korral ühendust võtta. Võime teile arve esitada a) ette; b) ostu ajal; c) vahetult pärast ostmist; või d) kordustellimuste puhul korduvalt. Samuti võime võtta teilt tasu teie kinnitatud summa ulatuses ja teavitame teid kordustellimuste eest võetava summa muutumisest ette. Võime teile samal ajal arveid esitada enam kui ühe teie eelneva arveldusperioodi eest summade kohta, mida pole varem töödeldud. Vt allpool jaotist Automaatse uuendamise valik.
 
Kui võtate osa mis tahes prooviperioodi pakkumisest, peate teenuse prooviperioodi lõpuks tühistama, et vältida uute tasude tekkimist, kui me ei anna teile teisiti teada. Kui te ei tühista teenust prooviperioodi lõpus, volitate meid toote või teenuse eest teie makseviisiga tasumist.
 
9. Korduvad maksed. Ostes kaupu, teenuseid või digitaalset sisu tellimuse alusel (nt kord nädalas, kord kuus, iga kolme kuu järel või kord aastas (vastavalt vajadusele)), kinnitate ja nõustute, et lubate korduvat makset ning makseid tehakse Microsoftile teie valitud makseviisil ja kordumisintervalliga, kuni tellimuse lõpetate või teeb seda Microsoft. Korduvate maksete lubamisega volitate Microsofti töötlema selliseid makseid kas elektrooniliste debiteerimiste või rahaülekannetena või elektrooniliste broneeringutena teie määratud kontolt (automatiseeritud arvelduskeskuse või muude sarnaste maksete korral) või tasudena teie määratud kontolt (krediitkaardi- või muude sarnaste maksete korral (ühiselt „elektroonilised maksed”). Tellimustasude eest esitatakse arve või need tasutakse üldjuhul enne kohalduvat tellimusperioodi. Kui mõni makse tagastatakse maksmata või kui mõni krediitkaart või muu sarnane tehing lükatakse tagasi või sellest keeldutakse, jätab Microsoft või tema teenusepakkuja endale õiguse koguda mis tahes kohaldatava tagastatava üksuse, tagasilükkamise või ebapiisavate vahendite tasu ja töödelda kõiki selliseid makseid elektrooniliste maksetena.
 
10. Kättesaadavus ning koguse- ja tellimispiirangud. Kaupade, teenuste ja digitaalse sisu hinnad ning kättesaadavus Store’is võivad muutuda igal ajal ja ette teatamata. Microsoft võib seada piirangu kogustele, mida võib tellimuse, konto, krediitkaardi, inimese või majapidamise kohta osta. Kui teie tellitud kaubad, teenused või digitaalne sisu pole saadaval või muutuvad pärast tellimist mittekättesaadavaks, võime teiega ühendust võtta, et pakkuda teile alternatiivset toodet. Kui te ei soovi pakutavat alternatiivi osta, tühistame teie tellimuse.
 
Microsoft võib mis tahes ajal tellimusest keelduda või selle tagasi lükata, tagastades teile tellimuse eest makstud rahasummad õigustatud põhjustel, muu hulgas näiteks kui te ei täida tellimise ajal tingimusi, kui teie makset ei saa töödelda, kui tellitud tooted, digitaalne sisu või teenused pole saadaval või ilmse hinnakujundusvea või muude vigade korral. Sellise hinnakujundus- või muude vigade korral jätame endale õiguse a) tühistada teie tellimus või ost või b) pöörduda teie poole alternatiivsete võimalustega. Tühistamise korral keelatakse teie juurdepääs kogu seotud sisule.
 
Teie, Store’i või võimalikult mõjutatud osapoolte kaitsmiseks võime teie seadmes olevad mängud, rakendused, sisu või teenused eemaldada või keelata. Kogu sisu ja kõik rakendused ei pruugi olla aeg-ajalt saadaval või pakutakse neid piiratud aja jooksul. Saadavust võib mõjutada piirkond. Seega kui muudate oma konto või seadme teisele piirkonnale, ei pruugi te enam sisu või rakendusi saada uuesti alla laadida ega teatud sisu, mida olete varem ostnud, uuesti voogesitada. Sellisel juhul peate eelmises piirkonnas tasutud sisu või rakendused võib-olla uuesti ostma. Välja arvatud kohalduva seadusega ettenähtud ulatuses, ei ole meil kohustust pakkuda teile võimalust ostetud sisu või rakendust uuesti alla või asendada.
 
11. Värskendused. Kui see on asjakohane, otsib Microsoft teie rakenduste värskendusi ja laadib need automaatselt alla, isegi kui te pole Store’i sisse logitud. Saate sätteid muuta, kui te ei soovi Store’i rakendustele automaatseid värskendusi saada. Rakenduse arendaja võib siiski täielikult või osaliselt veebis majutatud teatud Office Store'i rakendusi mis tahes ajal värskendada ega pruugi värskendamiseks teilt luba küsida. Mõni muu rakendus ei pruugi olla juurdepääsetav, kui te värskendusega ei nõustu.
 
12. Tarkvaralitsentsid ja kasutusõigused. Store’ide kaudu kättesaadavaks tehtud tarkvara ja muu digitaalne sisu litsentsitakse teile, mitte ei müüda. Otse Store’ist alla laaditud rakendustele kehtivad standardsed rakenduse litsentsitingimused („SALT”), mis on saadaval aadressil [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], välja arvatud juhul, kui rakendusega on antud teistsugused litsentsitingimused (Office Store’ist alla laaditud rakendusi SALT ei reguleeri ja neil on eraldi litsentsitingimused). Microsofti jaekauplusest ostetud tarkvara litsentsidele kehtib tarkvaraga kaasas olev litsentsileping ning tarkvara ostmisel, allalaadimisel ja/või installimisel peate litsentsilepinguga nõustuma. Samuti kehtivad Store’i kaudu kättesaadavaks tehtud tarkvarale ja muule digitaalsele sisule kasutuseeskirjad, mille leiate aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Tarkvara või toodete mis tahes reprodutseerimine või levitamine vastuolus asjakohastele litsentsitingimuste, kasutuseeskirjade ja kohalduvate seadustega on sõnaselgelt keelatud ning võib tuua kaasa karmid tsiviil- ja kriminaalkaristused. Rikkujad riskivad süüdistuse saamisega seadusega lubatud ulatuses.
 
KUI SOOVITE SAADA KARBITARKVARA JAOKS KOHALDUVA LITSENTSILEPINGU TASUTA KOOPIAT, ENNE KUI TARKVARAPAKENDI AVATE, VÕTKE ÜHENDUST MICROSOFTI JAEKAUPLUSEGA (NAGU ON KIRJELDATUD ALLOLEVAS MÄRKUSTE JA SIDE JAOTISES).
 
MUUD TINGIMUSED. Peale tarkvara ja muude allalaaditavate toodete võidakse teile pakkuda ka muid Store’is saadaolevaid tooteid ja teenuseid, millele kohalduvad eraldi lõppkasutaja litsentsilepingud, kasutustingimused, teenusetingimused või muud tingimused. Kui neid tooteid ostate, alla laadite või kasutate, võidakse teilt ostu, allalaadimise, installimise või kasutamise tingimusena nõuda ka nende tingimustega nõustumist.
 
TEIE MUGAVUSE NIMEL VÕIB MICROSOFT TEHA STORE’I VÕI TEENUSTE OSANA VÕI OMA TARKVARAS VÕI TOODETES KASUTAMISEKS JA/VÕI ALLALAADIMISEKS KÄTTESAADAVAKS KA TÖÖRIISTU JA UTILIITE, MIS EI OLE MÜÜDUD TOOTE VÕI TEENUSTE OSA. MICROSOFT EI ANNA LISAKS TOOTEGARANTIIDE JAOTISES TOODULE MINGEID LISATAGATISI SEOSES NENDE TÖÖRIISTADE VÕI UTILIITIDE KASUTAMISE TULEMUSTE VÕI VÄLJUNDI TÄPSUSEGA.
 
Store’i kaudu või tarkvaras või tootes kättesaadavaks tehtud tööriistade ja utiliitide kasutamisel austage kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.
 
13. Tarkvara ja sisu allalaadimise koodid. Teatud tarkvara ja sisu edastatakse teile, tehes allalaadimislingi kättesaadavaks teie ostuga seotud Microsofti kontol. Kui allpool olevast lõigust ei tulene teisiti, säilitame nende ostude allalaadimislinki ja sellega seotud digitaalset võtit tavaliselt teie Microsofti kontol 3 aastat pärast ostukuupäeva, kuid me ei luba, et säilitame neid mis tahes kindla ajaperioodi jooksul. Tellimustoodetele, mis tarnitakse allalaadimislingi esitamisega, võivad kehtida erinevad tingimused ja säilitusõigused, mille saate tellimise ajal üle vaadata ja millega nõustuda.
 
Nõustute, et võime oma digitaalsete võtmete säilitamise programmi igal ajal tühistada või seda muuta. Samuti nõustute, et võime lõpetada võtmete säilitamise toe ühe või mitme toote puhul mis tahes ajal ja põhjusel, sealhulgas näiteks tootetoe elutsükli lõpus, pärast mida pole teil enam juurdepääsu allalaadimislingile ega digitaalsele võtmele. Kui tühistame või muudame oma programmi selliselt, et teil pole enam juurdepääsu oma kontol olevale allalaadimislingile või digitaalse(te)le võtme(te)le, anname teile sellest teada vähemalt 90 päeva ette, kasutades seotud Microsofti konto kontaktandmeid.
 
14. Hinnakujundus. Kui teie riigis või piirkonnas on Microsofti jaekauplus, võivad seal pakutavad hinnad, tootevalik ja soodustused erineda veebipoe omadest. Microsoft ei taga, et veebis pakutav hind, toode või soodustus on saadaval või pakutav ka Microsofti jaekaupluses ega vastupidi.
 
Store’il ei ole hinnasobitamise garantiid. Me ei sobita teiste edasimüüjate reklaamitud hinda samadele toodetele.
 
Võime pakkuda võimalust mõnd toodet ette tellida enne selle saadavuskuupäeva. Lisateavet meie ettetellimiseeskirjade kohta vaadake meie ettetellimuste lehelt https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Kui pole teisiti öeldud, sisaldavad Store’is kuvatavad hinnad makse või tasusid („maksud”), mis võivad teie ostule kohalduda. Store’is näidatud hinnad ei sisalda tarnekulusid. Maksud ja tarnekulud (kohaldatavusel) lisatakse teie ostusummale ja kuvatakse väljamakselehel enne tellimuse vormistamist. Selliste maksude ja kulude tasumise eest vastutate ainult teie.
 
Olenevalt teie asukohast võivad mõned tehingud nõuda välisvaluuta konverteerimist või neid tuleb teises riigis töödelda. Krediit- või deebetkaardi kasutamisel võib teie pank võtta nende teenuste eest lisatasusid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma panga poole.
 
15. Automaatse uuendamise valik. Kui teie riigis, piirkonnas, provintsis või osariigis on lubatud automaatne uuendamine, võite valida, kas tooteid või teenuseid uuendatakse fikseeritud teenuseperioodi lõppedes automaatselt. Tuletame teile meili teel meelde, enne kui mis tahes toode või teenus uueks tähtajaks uueneb. Kui oleme teile meenutanud, et otsustasite oma toodet või teenust automaatselt uuendada, võime praeguse teenuseperioodi lõpus toodet või teenust automaatselt uuendada ja nõuda uuendamisperioodi eest sel ajal kehtivat hinda, kui te pole otsustanud toodet või teenust tühistada, nagu on allpool kirjeldatud. Samuti tuletame teile meelde, et uuendamisel võtame teilt tasu teie valitud makseviisil olenemata sellest, kas see registreeriti uuendamise kuupäeval või esitati hiljem. Samuti anname teile juhised toodete või teenuste tühistamise kohta. Tühistama peate enne uuendamiskuupäeva, et vältida uuendamise eest arve esitamist.
 
16. Tagastuspoliitika. Seda tagastuspoliitikat pakutakse lisaks mis tahes seaduslikele garantiidele või muudele seadusega ettenähtud tagastamisõigustele, mis teil seaduse järgi võivad olla (vt allpool jaotist Tootegarantiid). Kui meie tagastamistingimustest ei tulene teisiti, võite pärast kõlbliku toote ostmist ostulepingust taganeda ja taotleda hüvitamist ilma põhjust esitamata kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Taganemisperiood aegub pärast kolmekümne (30) kalendripäeva möödumist tarnimisest.
 
Kui teie riigi või piirkonna kohalduvad seadused annavad teile pikema taganemisperioodi, siis kehtib see periood.
 
Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid oma otsusest teavitama enne taganemisperioodi lõppu.
 
Võtke ühendust Microsoft Store'i tugiteenustega aadressil https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809, et meid oma otsusest teavitada ja tagastamisprotsess algatada.
Sobilike toodete tagastamise täielikud üksikasjad leiate lehelt Tagastamine ja tagasimaksed https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.
 
Kui kasutate oma taganemisõigust, tagastame teile toodete ja nende kohaletoimetamise eest makstud summa (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad teie valitud tarneviisist, kui see pole meie pakutav standardne kõige odavam tüüp). Tagasimakse tuleb üldiselt teha algsel makseviisil. Peate seotud tooted tagastama meile põhjendamatu viivituseta (hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tagastamistaotluse algatamist) ja teie kulul.
 
Tagastamise tingimusena ja seadusega lubatud ulatuses kehtivad järgmised nõuded. Kõigi toodete tagastamisel tuleb järgida mõistlikke ettevaatusabinõusid (näiteks ei tohi neil esineda kulumist ega kahjustusi ning need peavad olema sellises seisukorras, et saaksime neid edasi müüa). Pakendatud tarkvara ja mängud tuleb tagastada terve pitseriga ning need peavad sisaldama kõiki andmekandjaid ja tootevõtmeid.
 
Võime taganemisõiguse perioodi pikendada pühade ajal või muudel perioodidel. Kui Store’is reklaamitakse kindla toote puhul pikemat perioodi, kehtib reklaamitud periood.
 
Kõigile tagastatud toodetele tuleb lisada originaaltšekk või kinkekviitung, originaaldokumentatsioon, kasutusjuhendid, registreerimisteave, osad ja komponendid (sh kaablid, kontrollerid ja lisatarvikud) ning tootja pakend. Kehtivate seaduste kohaselt võib selliste üksuste mittelisamine teie tagasimakset või vahetust takistada või edasi lükata, kui see ei vasta meie tagastamistingimustele.
 
Isegi kui tagastate oma tooted, pakendatud tarkvara või pakendatud mängud, kehtivad need müügitingimused siiski ostu või allalaadimise (vastavalt vajadusele) ja tagastuse vahelisel ajal.
 
Mõni kaup ei ole tagastamiseks sobilik. Kui seadus või konkreetne tootepakkumine ei näe ette teisiti, on kõik järgmist tüüpi toodete ostmine lõplik ja mittehüvitatav ning teil ei ole nende ostude korral taganemisõigust:
  • Välja arvatud „Digitaalsete mängude tooted”, nagu on määratletud eespool, digitaalsed rakendused, mängud, rakendusesisene sisu ja tellimused, muusika, filmid, telesaated ja nendega seotud sisu;
  • teenindus-/tellimiskaardid (nt Skype, Xbox Live);
  • lunastatud digitaalsed kinkekaardid;
  • tooted, mida on isikupärastatud või kohandatud; ja
  • teenused, mis on osutatud või tarbitud.
Selle asemel, et võtta ühendust Microsoft Store'i toekasutajaga, kes veebis tagastust algatab, võite kasutada seda taganemisvormi (kuid see pole kohustuslik) https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809.
 
17. Maksed teile. Kui võlgneme teile makse, siis nõustute esitama õigeaegselt ja täpselt kogu teabe, mida me selle makse teile tegemiseks vajame. Välja arvatud makse(te) puhul, mis tehakse ülaltoodud jaotise Tagastamiseeskirjad kohaselt, vastutate kõigi maksude ja tasude eest, mis võivad teile selle maksega seoses tekkida. Peate järgima ka kõiki muid tingimusi, mille me kehtestame teie õigusele mis tahes maksele. Kui saate makse ekslikult, võime makse tagasi pöörata või nõuda selle tagastamist. Nõustute tegema meiega selle nimel koostööd. Samuti võime vähendada teile tasutavat makset ette teatamata, et kohandada varasemat enammakstud summat.
 
18. Kinkekaardid. Kinkekaartidele füüsilistes Microsoft Store’i poodides ostude tegemiseks kohalduvad füüsilise Microsoft Store’i poe kinkekaardi tingimused, mille leiate aadressil www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Muude Microsofti kinkekaartide lunastamist ja kasutamist reguleerivad Microsofti kinkekaartide tingimused www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Klienditeenindus. Klienditoe päringute kontaktandmed leiate Store’i lehelt Müük ja tugi. Kui elate Euroopas ja ei suuda oma probleemi meie klienditoe kanalite kaudu lahendada, võib teil olla võimalus suunata probleem ELi vaidluste lahendamise veebiplatvormile aadressil https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Teie edastuse osana lisatav Microsofti meiliaadress on MSODR@microsoft.com. Pange tähele, et see meiliaadress on mõeldud kasutamiseks ainult ELi veebipõhise vaidluste lahendamise platvormiga ega ole üldise toe ega küsimuste kontaktaadress.
 
20. Ringlussevõtt. Vaadake jaotisest Ringlussevõtt https://www.microsoft.com/et-ee/store/b/recycling üksikasju teie jurisdiktsiooni alla kuuluvate Microsofti elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) tagastamise poliitika kohta.
 
ÜLDTINGIMUSED
 
21. Tingimuste muutmine. Microsoft võib müügitingimusi muuta igal ajal ja teile ette teatamata. Teie tellimuse vormistamise ajal (või tasuta rakenduste ja mängude korral rakenduse või mängu installimise ajal) kehtivad müügitingimused reguleerivad teie soetamistehingut ning toimivad meie vahelise tehingulepinguna. Enne teie järgmist tehingut võis Microsoft müügitingimusi teile ette teatamata muuta. Palun kontrollige müügitingimusi iga kord, kui Store’i külastate. Kui soovite midagi soetada, soovitame teil müügitingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks salvestada või printida.
 
22. Volitatud kasutamine; vanusepiirangud. Tunnistate, et teil on volitus tellimuse esitamiseks ja kõigi muude nende müügitingimuste alusel teilt nõutavate õigustoimingute tegemiseks. Store’i kasutamisele, sealhulgas ostudele, võivad kehtida vanusepiirangud.
 
23. Privaatsus ja isikuandmete kaitse. Teie privaatsus on meile oluline. Kasutame Store’i haldamiseks ja pakkumiseks teatud teavet, mida teie käest kogume. Lugege Microsofti privaatsusavaldust https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, kuna see kirjeldab, millist tüüpi andmeid me teilt ja teie seadmetelt kogume („andmed”) ning seda, kuidas teie andmeid kasutame. Privaatsusavaldus kirjeldab ka seda, kuidas Microsoft kasutab teie suhtlust teistega; teie Microsoft Store’i kaudu edastatud postitusi või tagasisidet ning faile, fotosid, dokumente, heli, digitaalseid teoseid ja videoid, mida oma seadmesse või Store’i kaudu üles laadite, talletate või jagate („teie sisu”).
 
24. Toote väljapanek ja värvid. Microsoft püüab toote värve ja pilte täpselt näidata, kuid me ei saa tagada, et teie seadme ekraanil või monitoril nähtavad värvid vastavad täpselt toote värvile.
 
25. Vead Store’i esitluses. Teeme suurt tööd, et teavet täpselt avaldada, Store’i regulaarselt värskendada ja leitud vigu parandada. Siiski võib Store’i mis tahes sisu olla igal ajahetkel vale või aegunud. Jätame endale õiguse teha Store’is igal ajal muudatusi, sealhulgas toodete hindades, tehnilistes andmetes, pakkumistes ja saadavuses.
 
26. Kasutamise või juurdepääsu lõpetamine. Microsoft võib teie konto või Store’i kasutamise igal ajal õigustatud põhjustel lõpetada, muu hulgas näiteks siis, kui rikute neid müügitingimusi või Store’i eeskirju või kui Microsoft enam Store’i ei halda. Store’i kasutamisega nõustute vastutama (kooskõlas nende tingimustega) kõigi oma esitatud tellimuste või maksta olevate tasude eest enne sellist lõpetamist. Microsoft võib Store’i igal ajal, mis tahes põhjusel ja teile ette teatamata muuta, katkestada või muul viisil peatada. Kui selline muutmine, katkestamine või peatamine mõjutab teie teenuse või toote kasutamist või häirib teie tellimust muul viisil, võtke ühendust müügi ja toe osakonnaga.
 
27. Tootegarantiid. Paljudel Store’is saadaolevatel toodetel (sealhulgas teatud Microsofti tooted ja teatud kolmandate osapoolte tooted) on tootja garantiid. Täpsemad üksikasjad nende garantiidega kaetud probleemide lahendamise kohta leiate neile toodetele antud tootja garantiidest. Mõne toote puhul saate lisatasu eest osta laiendatud teenusepaketi. Lisateavet leiate konkreetsetest pakettidest.
 
Peale selle võivad Store’i kaudu müüdavate või pakutavate toodetega (sealhulgas kaubad, teenused ja digitaalne sisu) kaasneda õigused ning garantiid, millest ei saa seaduse alusel loobuda, näiteks seadusest tulenev tarbijakaitse seoses vigaste, kahjustatud või valesti kirjeldatud kaupade, digitaalse sisu või teenustega. Kõik tootja, teenusepakkuja või arendaja pakutavad kaubanduslikud garantiid täiendavad neid kohustuslikke tarbijaõigusi. Lisateavet kommertsgarantiide kohta leiate teemast & Seadusjärgsed õigused https://www.microsoft.com/et-ee/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT NING TEMA TARNIJAD, LEVITAJAD, EDASIMÜÜJAD EGA SISUPAKKUJAD EI ANNA NENDE MÜÜGITINGIMUSTE ALUSEL MINGEID TÄIENDAVAID GARANTIISID, TAGATISI EGA TINGIMUSI, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE EGA ÕIGUSTE RIKKUMISE KOHTA.
 
MICROSOFT EI GARANTII STORE’IS VÕI TEENUSTES SAADAOLEVA TEABE TÄPSUST EGA AJAKOHASUST. OLETE TEADLIK, ET ARVUTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONISÜSTEEMID EI OLE TÕRKEVABAD NING ESINEDA VÕIB JUHUSLIKKE KATKESTUSI. MICROSOFT EI GARANTII, ET STORE’ILE VÕI TEENUSTELE PÄÄSEB KATKESTUSTETA, ÕIGEAEGSELT, TURVALISELT VÕI TÕRGETETA JUURDE VÕI ET SISU EI LÄHE KAOTSI.
 
28. Vastutuse piiramine. Miski selles vastutuse piirangus ei välista ega piira mingeid kohustuslikke tarbijakaitsemeetmeid, mis on teie territooriumil teile kättesaadavad, ega mis tahes muud vastutust, mida seadusega ei saa välistada. Sama kehtib Microsofti, tema seaduslike esindajate ja/või juriidiliste esindajate vastutuse kohta pettuse korral või tema hooletuse tõttu tekkinud tervisekahjustuse või surma korral.
 
a. Microsoft, tema seaduslikud esindajad ja/või juriidilised esindajad ei vastuta kaudse kahju, sealhulgas rahalise kahju, näiteks kasumi kaotuse eest, välja arvatud juhul, kui Microsoft, tema seaduslikud esindajad ja/või juriidiline esindaja on vähemalt tegutsenud hooletult või tahtlikult vääralt.
 
b. Microsoft ei vastuta teie edastuste, sisu ega materjalide, samuti kasutajate esitatud tegevuste eest. Sellist sisu ja tegevusi ei saa omistada Microsoftile ja need ei esinda Microsofti arvamust.
 
c. Paljusid Store’is pakutavaid rakendusi, teenuseid ja muud digitaalset sisu pakuvad teile muud üksused kui Microsoft („kolmanda osapoole sisu”). Välja arvatud mis tahes kohustuslike tarbijakaitsemeetmete puhul, millele teil on teie riigi või territooriumi seaduse alusel õigus, ei vastuta Microsoft kolmandate osapoolte sisu ega sellega seotud nõuete eest. Vaadake ülalolevat jaotist Tootegarantiid.
 
d. Microsoft ei vastuta nende tingimuste kohaste kohustuste täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest ulatuses, milles rike või viivitus on põhjustatud Microsofti mõistlikust kontrollist sõltumatutel asjaoludel (nt töövaidlused, vääramatu jõud, sõda või terrorismiakt, pahatahtlikud kahjustused, õnnetused või kehtivate seaduste või valitsuse korralduste järgimine). Microsoft püüab minimeerida kõigi nende sündmuste mõju ja täita kohustusi, mida need ei mõjuta.
 
29. Edasiandmine. Võime oma neist müügitingimustest tulenevad õigused ja kohustused täielikult või osaliselt igal ajal teile ette teatamata edasi anda, üle kanda või muul viisil võõrandada. Teie ei tohi neist müügitingimustest tulenevaid õigusi edasi anda ega üle kanda.
 
30. Seaduse ja vaidluste lahendamise koha valik. Kui elate (või äriettevõtte puhul on teie peamine tegevuskoht) Euroopas, reguleerivad USA Washingtoni osariigi seadused kõiki nõudeid, mis on seotud tasuta teenuste ja tasuta soetustega Store’ist, ilma et see piiraks kohustuslikke õigusnorme, mida kohaldatakse teie alalise elukoha riigis. Kõiki nõudeid, mis on seotud Store’idest tehtud tasuliste ostude ja tasuliste teenustega, reguleerivad selle riigi seadused, kus on teie alaline elukoht. Jurisdiktsiooni osas nõustute teie ja Microsoft kõigi neist müügitingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste lahendamiseks valima selle riigi kohtud, kus on teie alaline elukoht, või teise võimalusena võite valida USA Washingtoni vastutava kohtu.
 
31. Teated.
a. Intellektuaalomandi õiguste rikkumist käsitlevad teated ja menetlus. Microsoft austab kolmandate osapoolte intellektuaalomandi õigusi. Kui soovite saata teatise intellektuaalomandi õiguste rikkumise kohta, sealhulgas autoriõiguse rikkumise väite, kasutage meie rikkumisteatiste esitamise protseduure (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). PÄRINGUTELE, MIS EI OLE SELLE PROTSEDUURI SUHTES ASJAKOHASED, EI VASTATA. Microsoft kasutab autoriõiguse rikkumise teatistele reageerimiseks Ameerika Ühendriikide seadustiku 17. jaotise jaotises 512 sätestatud protsesse. Sobivatel asjaoludel võib Microsoft keelata või lõpetada ka Microsofti teenuste kasutajate kontod, kes võivad olla korduvad rikkujad.
 
b. Autoriõiguse ja kaubamärgi teatised. Kogu Store’i ja teenuste sisu on autoriõigusega kaitstud © 2016 Microsoft Corporation ja/või tema tarnijad ja kolmandast osapoolest pakkujad, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kõik õigused on kaitstud. Meile või meie tarnijatele ja muudele kolmandast osapoolest pakkujatele kuuluvad Store’i, teenuste ja sisu omandiõigused, autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused. Microsoft ja kõigi Microsofti toodete ning teenuste nimed, logod ja ikoonid võivad olla Microsofti kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja/või teistes riikides.
 
Microsofti kaubamärkide loetelu leiate aadressilt https://www.microsoft.com/trademarks. Tegelike ettevõtete ja toodete nimed võivad olla nende omanike kaubamärgid. Kõik õigused, mida nendes müügitingimustes sõnaselgelt ei anta, on kaitstud.
 
32. Ohutushoiatus. Võimalike vigastuste, ebamugavustunde või silmade koormamise vältimiseks peaksite tegema mängude või muude rakenduste kasutamisel korrapäraseid pause, eriti kui tunnete kasutamisest tulenevat valu või väsimust. Kui tunnete ebamugavust, tehke paus. Ebamugavustunne võib olla iiveldus, merehaigus, pearinglust, suunataju kadumine, peavalu, väsimus, pinge silmades või silmade kuivus. Rakenduste kasutamine võib teid häirida ja ümbritsevat segada. Vältige komistamisohtu, treppe, madalaid lagesid, hapraid või väärtuslikke esemeid, mis võivad kahjustuda. Väga väikesel protsendil inimestest võivad teatud visuaalsete piltide, näiteks vilkuvad tuled või rakendustesse ilmuvad mustrid, nägemisel tekkida krambid. Isegi inimestel, kellel pole krampe varem olnud, võib olla diagnoosimata haigusseisund, mis võib neid krampe põhjustada. Sümptomid võivad olla peapööritus, muutunud nägemine, tõmblemine, jäsemete tõmblemine või värisemine, suunataju kaotus, segadustunne, teadvusekaotus või krambid. Lõpetage kohe rakenduse kasutamine ja konsulteerige arstiga, kui teil tekib mõni neist sümptomitest, või konsulteerige arstiga enne rakenduste kasutamist, kui teil on kunagi olnud krampidega seotud sümptomeid. Vanemad peaksid jälgima, kas nende lastel tekivad need sümptomid rakenduste kasutamisel.