MICROSOFTI MÜÜGITINGIMUSED

Tarbija pood, Euroopa Majanduspiirkond

Värskendatud veebruaris 2017

Tere tulemast kasutama Microsofti veebi- ja jaekauplusi, mida haldab Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”, „meie”, „me”), aadressil One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

„Pood” tähendab meie veebi- ja jaemüügikohti, mis võimaldavad sirvida, vaadata, hankida, osta, hinnata ja arvustada kaupu ja teenuseid, nagu seadmed, mängukonsoolid, digitaalne sisu, rakendused, mängud ja muud. Need müügitingimused („müügitingimused”) hõlmavad Microsofti poe, Office’i poe, Xboxi poe, Windowsi poe ja muude Microsofti teenuste kasutamist, mis viitavad nendele müügitingimustele (ühisnimetusega „pood”). Microsoft pakub teile poe kaudu juurdepääsu arvukatele ressurssidele, sh allalaadimisalad, tarkvara, tööriistad ja teave tarkvara, teenuste ja muu kauba kohta (ühisnimetusega „teenused” ja koos poega „pood”).

Kasutame terminit „toode” või „tooted”, et viidata poes pakutavatele kaupadele. Paljusid poes pakutavaid tooteid pakuvad muud pakkujad peale Microsofti.

Kasutades poodi või hankides poest tooteid ja teenuseid, nõustute nende müügitingimuste, Microsofti privaatsusavalduse (vt allpool jaotist Isikuandmete privaatsus ja kaitse) ning kehtivate tingimuste, eeskirjade ja lahtiütlustega, mille leiate poest või millele on viidatud nendes müügitingimustes (ühisnimetusega „poe eeskirjad”). Soovitame teil poe eeskirjad hoolikalt läbi lugeda. KUI TE POE EESKIRJADEGA EI NÕUSTU, EI TOHI TEE POODI EGA TEENUSEID KASUTADA.

Kui teie riigis või regioonis on Microsofti jaemüügipood, võivad seal kehtida teistsugused või lisaeeskirjad. Microsoft võib eeskirju ette teatamata igal ajal värskendada või parandada.

Tingimused, mis on seotud poe kasutamisega

1. Liikme konto. Kui pood või teenus nõuab teilt konto avamist, peate registreerimisprotsessi lõpule viima nii, et esitate meile kehtivas registreerimisvormis nõutud ajakohased, täielikud ja täpsed andmed. Peate konto avamise tingimusena võib-olla nõustuma ka teenuseleppe või eraldi kasutustingimustega. Konto kasutamisele poele ja sellest hangitud sisule juurdepääsemiseks kehtivad kõik Microsofti kontole kehtivad tingimused. Lisateabe saamiseks vaadake Microsofti teenuselepet. Teie vastutate oma konto teabe ja parooli konfidentsiaalsuse eest ning kõikide toimingute eest, mis on tehtud teie kontoga.

2. Ebaseaduslik ja keelatud kasutamine ei ole lubatud. Poe ja teenuste kasutamise üks tingimus on see, et te kinnitate meile, et ei kasuta poodi ebaseaduslikel ega siinsetes müügitingimustes, poe eeskirjades või mis tahes muudes poe kasutamisele kehtivates tingimustes keelatud eesmärkidel. Te ei tohi kasutada poodi viisil, mis võiks kahjustada, keelata, üle koormata või rikkuda Microsofti servereid või nendega ühendatud võrke või häirida teistel isikutel poe kasutamist ja nautimist. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu poele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele, mis on ühendatud Microsofti serveritega või poega häkkimise, paroolikaevandamise või mis tahes muu teguviisiga. Te ei tohi hankida ega proovida hankida materjale ega teavet mis tahes viisil, mis pole poes teadlikult kättesaadavaks tehtud. Te ei tohi kasutada poodi viisil, mis rikub kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas isikule või juriidilisele isikule, sealhulgas Microsoftile tahtliku kahju tekitamine. Poest hangitud tooteid, teavet ega teenuseid ei tohi kaubanduslikult levitada, avaldada, litsentsida ega müüa.

3. Microsoftile antud või poodi sisestatud materjalid. Microsoftil ei ole omandiõigust materjalidele, mille te annate Microsoftile (sh tagasiside, hinnangud ja soovitused) või mille postitate, laadite üles, sisestate või edastate poele või sellega seotud Microsofti teenustele ülevaatamiseks teistele (eraldi „edastus”, ühisnimetusega „edastused”). Kuid te annate Microsoftile õiguse kasutada, muuta, kohandada, reprodutseerida, levitada ja kuvada teie edastust (näiteks reklaami eesmärgil) ning teie nime üleilmselt. Kui avaldate oma edastuse poe alades, kus see on veebis avalikult ilma piiranguteta kättesaadav, võib teie edastus ilmuda demonstratsioonides või materjalides, mis poodi reklaamivad. Te garanteerite ja lubate, et teil on olemas (ka edaspidi) kõik õigused, mida on vaja edastuse esitamiseks ja nende õiguste andmiseks Microsoftile üleilmselt ja nende õiguste kehtimise ajal.

Teie esituse kasutamist ei hüvitata. Microsoft ei ole kohustatud mis tahes edastusi kasutama ega postitama ning võib edastuse omal äranägemisel igal ajal eemaldada. Microsoft ei vastuta teie edastuste ega materjalide eest, mida teised poe kaudu postitavad, laadivad üles, sisestavad või edastavad.

Kui hindate või arvustate poes rakendust, võite saada Microsoftilt meili, mis sisaldab rakenduse avaldaja sisu.

4. Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele. Pood võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mille kaudu lahkute poest. Need lingitud saidid pole Microsofti kontrolli all ja Microsoft ei vastuta lingitud saitide sisu ega lingitud saidil sisalduvate linkide eest. Microsoft pakub teile neid linke ainult abistamiseks, nende kaasamine ei tähenda Microsofti ametlikku toetust sellele saidile. Kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste kasutamisel võivad kehtida selle osapoole tingimused.

Tingimused, mis on seotud teile toodete JA TEENUSTE müümisega

5. Geograafiline kättesaadavus. Toodete kättesaadavus võib olenevalt piirkonnast või seadmest erineda. Lisaks võivad kehtida piirangud asukohtadele, kuhu saame oma tooteid tarnida või kus saame teenuseid või digitaalset sisu pakkuda. Ostu lõpuleviimiseks võib olla vajalik, et teil oleks poe riigis või regioonis, kust ostate, kehtiv arveldus- ja tarneaadress.

6. Ainult lõppkasutajad. Poest toodete ostmiseks peate olema lõppkasutaja. Edasimüüjad ei tohi osta.

7. Ekspordipiirangud. Poest ostetud toodetele võivad kehtida tolli- ja ekspordikontrolli seadused ja eeskirjad. Kohustute täitma kõiki kohaldatavaid rahvusvahelisi ja siseriiklikke seadusi ning määrusi.

8. Arveldused. Kui esitate Microsoftile oma makseviisi: (i) vastutate selle eest, et olete esitatud makseviisi volitatud kasutaja ning kogu makseteave on täpne ja tõene; (ii) lubate Microsoftil nõuda ostetud toodete, teenuste või saadaoleva sisu kasutamise eest tasu teie makseviisi kasutades; (iii) lubate Microsoftil nõuda teilt tasu poe tasuliste funktsioonide eest, mille kasutajaks registreerute või mida kasutate. Nõustute viivituseta värskendama oma kontoandmeid ja muud teavet, sh meiliaadress ning krediitkaartide numbrid ja aegumiskuupäevad, et saaksime teie tehingud läbi viia ja vajaduse korral teiega tehingutega seoses ühendust võtta. Võime esitada teile arve: (a) ette; (b) ostu ajal; (c) veidi aega pärast ostu sooritamist; (d) jooksvalt tellimuste eest. Samuti võime teilt tasu nõuda teie heakskiidetud summa ulatuses ja teid teavitatakse kordustellimuste eest võetava mis tahes tasutava summa muudatusest eelnevalt. Võime esitada teile üheaegselt arve rohkem kui ühe eelneva arveldusperioodi eest nende summade kohta, mida pole veel töödeldud. Vt allpool jaotist Automaatne uuendamine.

Kui osalete mis tahes prooviperioodi pakkumises, peate edaspidiste kulude vältimiseks teenuse prooviperioodi lõpuks tühistama, kui me pole teid teisiti teavitanud. Kui te teenust prooviperioodi lõpus ei tühista, annate meile loa toote või teenuse eest teie valitud makseviisi kaudu tasu nõuda.

9. Püsimaksed. Kui ostate tooteid, teenuseid või digitaalset sisu tellimuspõhiselt (nt kord nädalas, kord kuus, iga 3 kuu järel, või kord aastas (vastavalt olukorrale)), tunnistate ja nõustute, et lubate püsimakse ning Microsoftile tehakse makseid teie valitud viisil teie valitud ajavahemike järel, kuni teie või Microsoft tellimuse lõpetab. Püsimaksete lubamisel lubate Microsoftil töödelda selliseid makseid kas deebetkaartide või rahaülekannetena või elektrooniliste maksekorraldustena teie valitud kontolt (Automated Clearing House või sarnaste makseviiside korral) või tasudena teie määratud kontolt (krediitkaardi või sarnaste makseviiside korral) (ühisnimetusega „elektrooniline makse”). Kordustellimuse tasud võetakse tavaliselt enne tellimusperioodi algust. Kui mis tahes makse tagastatakse tasumata või kui krediitkaart või sarnane tehing lükatakse tagasi või sellest keeldutakse, jääb Microsoftile või teenusepakkujatele õigus võtta mis tahes kohaldatav tasu tagastuse, tagasilükkamise või ebapiisavate vahendite eest ja töödelda sellist makset elektroonilise maksena.

10. Kättesaadavus ja kogus ning tellimuse piirangud. Poes olevate kaupade, teenuste ja digitaalse sisu hinnad ning kättesaadavus võivad mis tahes ajal ilma ette teatamata muutuda. Microsoft võib seada piirangu kogustele, mida saab tellimuse, konto, krediitkaardi, isiku või leibkonna kohta osta. Kui teie tellitud kaubad, teenused või digitaalne sisu pole enne või pärast tellimuse esitamist saadaval, võime teiega ühendust võtta, et pakkuda alternatiivset toodet. Kui otsustate alternatiivset pakkumist mitte osta, tühistame teie tellimuse.

Microsoft võib mis tahes ajal keelduda mis tahes tellimusest või selle tagasi lükata, tagastades teile tellimuse eest makstud raha seaduslikel põhjustel, sealhulgas (kuid mitte ainult), kui te ei järgi tellimuse hetkel määratletud tingimusi, kui teie tellimust ei saa töödelda, kui tellitud tooted, digitaalne sisu või teenused ei ole saadaval või kui esineb selge hinnaga seotud või muu viga. Kui ilmneb hinnaga seotud või muu viga, jääb meile õigus (a) tühistada teie tellimus või ost või (b) võtta teiega ühendust alternatiivsete võimaluste pakkumiseks. Tühistamise korral keelatakse teie juurdepääs mis tahes seotud sisule.

Võime eemaldada või blokeerida mänge, rakendusi, sisu või teenuseid teie seadmes selleks, et kaitsta teid, poodi või muid osapooli, keda see mõjutada võib. Teatud sisu ja rakendused ei pruugi olla vahetevahel kättesaadavad või neid võidakse pakkuda üksnes piiratud aja jooksul. Kättesaadavus võib regiooniti erineda. Seetõttu, kui valite oma kontos või seadmes teise regioon, ei pruugi teil olla võimalik varem ostetud sisu või rakendusi uuesti alla laadida või teatud sisu uuesti voogedastada. Sellisel juhul peate oma eelmises regioonis ostetud sisu või rakendused uuesti ostma. Välja arvatud kehtivate seadustega lubatud määral puudub meil kohustus anda teile mis tahes ostetud sisu või rakenduse uus allalaadimise võimalus või see asendada.

11. Värskendused. Kui see on kohaldatav, otsib ja laadib Microsoft automaatselt alla teie rakenduste värskendusi, isegi kui te pole poodi sisse loginud. Võite muuta oma sätteid, kui eelistate poe rakenduste automaatvärskendusi mitte saada. Kuid teatud Office’i poe rakendusi, mida majutatakse tervikuna või osaliselt veebis, võib rakenduse arendaja igal ajal värskendada ja nende värskendamiseks ei pruugi teie luba vajalik olla. Mõned teised rakendused ei pruugi enne värskendamisega nõustumist saadaval olla.

12. Tarkvara litsentsi- ja kasutusõigused. Poodide kaudu kättesaadavaks tehtud tarkvara ja muud digitaalset sisu litsentsitakse teile, mitte, ei müüda. Otse poest alla laaditud rakendustele kehtivad standardsed rakenduse litsentsitingimused („SALT”), mis on saadaval aadressil [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0425], kui rakendusega pole kaasas teistsuguseid litsentsitingimusi (Office’i poest alla laaditud rakendused ei ole kaetud SALT-iga ja nendele kehtivad eraldi litsentsitingimused). Microsofti jaemüügipoest ostetud tarkvaralitsentsidele kehtib litsentsileping, mis on tarkvaraga kaasas ja te peate tarkvara ostmisel, allalaadimisel ja/või installimisel nõustuma litsentsilepingu tingimustega. Lisaks kehtivad poe kaudu pakutavale tarkvarale ja muule digitaalsele sisule kasutusreeglid, mis on esitatud aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Seadus keelab selgesõnaliselt asjakohaste litsentsitingimuste, kasutusreeglite ja kohaldatava seadusega mittevastavuses oleva tarkvara või kauba reprodutseerimise või ümberjaotamise, mis võib kaasa tuua karmid tsiviil- või kriminaalkaristused. Rikkujad võidakse võtta vastutusele ja neile määratakse seadusega lubatud rangeimad karistused.

ENNE TARKVARA PAKENDI AVAMIST VÕTKE ÜHENDUST MICROSOFTI JAEMÜÜGIPOEGA (NAGU ON KIRJELDATUD JAOTISES TEATED JA SUHTLUS), KUI SOOVITE KARBIS OLEVA TARKVARA JAOKS SAADA KEHTIVA LITSENTSILEPINGU TASUTA KOOPIAT.

MUUD TINGIMUSED. Lisaks tarkvarale ja muudele allalaaditavatele toodetele võidakse poes pakkuda teile ka teisi tooteid ja teenuseid, millele kehtivad eraldi lõppkasutaja litsentsilepingud, kasutustingimused, teenusetingimused või muud tingimused. Nende toodete ostmisel, allalaadimisel või kasutamisel peate ostmise, allalaadimise, installimise või kasutamise tingimusena võib-olla nõustuma nende tingimustega.

TEIE MUGAVUSE HUVIDES VÕIB MICROSOFT OSANA POEST VÕI TEENUSTEST VÕI OMA TARKVARAS VÕI KAUBAS TEHA KÄTTESAADAVAKS KASUTAMISEKS JA/VÕI ALLALAADIMISEKS MÕELDUD TÖÖRIISTU JA UTILIITE, MIS EI OLE OSA TOOTEST VÕI TEENUSEST. MICROSOFT EI ANNA LISATAGATISI LISAKS TOOTEGARANTIIDE JAOTISES ESITATUD GARANTIIDELE SEOSES SELLISTE TÖÖRIISTADE VÕI UTILIITIDE KASUTAMISEST TULENEVATE TULEMUSTE JA VÄLJASTUSTE TÄPSUSEGA.

Austage poe kaudu, tarkvaras või kaubas kättesaadavaks tehtud tööriistade ja utiliitide kasutamisel teiste intellektuaalse omandi õigusi.

13. Koodidtarkvara ja sisu allalaadimiseks. Teatud tarkvara ja sisu tarnitakse teile nii, et teie Microsofti kontole saadetakse allalaadimislink ostetud tootele. Vastavalt allolevale jaotisele salvestame tavaliselt allalaadimislingi ja sellega seotud ostude digitaalse võtme teie Microsofti kontole 3 aastaks pärast ostukuupäeva, kuid ei anna lubadust mis tahes kindla aja kohta. Tellimustoodete puhul, mis tarnitakse allalaadimislingi saatmisega, võivad kehtida erinevad tingimused ja salvestusõigused, millega te saate tutvuda ja nõustuda tellimuse esitamisel.

Nõustute, et võime oma digitaalse koodi salvestusprogrammi igal ajal tühistada või seda muuta. Lisaks nõustute, et võime peatada võtmete salvestamise toe ühe või mitme toote puhul mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel, sh näiteks tootetoe lõppedes, pärast mida ei ole teil allalaadimislingile ega digitaalsele võtmele enam juurdepääsu. Kui tühistame oma programmi või muudame seda nii, et teil pole oma kontol enam juurdepääsu allalaadimislingile või digitaalse(te)le võtme(te)le, teavitame teid sellest vähemalt 90 päeva ette, kasutades seotud Microsofti kontol olevaid kontaktandmeid.

14. Hind. Kui teie riigis või regioonis on olemas Microsofti jaemüügipood, võivad selles pakutavad hinnad, tootevalik ja kampaaniad veebipoes pakutavatest erineda. Microsoft ei garanteeri, et veebis pakutav hind, toode või kampaania on saadaval või seda arvestatakse ka Microsofti jaemüügipoes või vastupidi.

Pood ei garanteeri hindade vastavust. Me ei paku sama hinda, mida teised jaemüüjad samade toodete eest reklaamides pakuvad.

Võime pakkuda mõne toote ettetellimise võimalust enne kättesaadavuskuupäeva. Ettetellimise eeskirjade kohta lisateabe saamiseks vt ettetellimiste lehte https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0425.

Kui pole öeldud teisiti, sisaldavad poes näidatud hinnad makse või kulusid („maksud”) mis võivad teie ostule kehtida. Poes kuvatud hindades ei sisaldu tarnekulud. Maksud ja tarnekulud (vastavalt olukorrale) lisatakse ostusummale ja kuvatakse maksmislehel enne tellimuse kinnitamist. Vastutate ainuisikuliselt selliste maksude või kulude maksmise eest.

Olenevalt teie asukohast võib mõne tehingu jaoks olla vajalik välisvaluuta teisendamine või töötlemine muus riigis. Kui kasutate krediit- või deebetkaarti, võib teie pank võtta selliste teenuste eest lisatasu. Lisateabe saamiseks pöörduge oma panga poole.

15. Automaatse uuendamise valik. Kui automaatne uuendamine on teie riigis, regioonis või maakonnas lubatud, saate valida, et tooteid või teenuseid uuendatakse fikseeritud teenuseperioodi lõpus automaatselt. Enne toote või teenuse uuendamist uue tähtajani teavitame teid sellest meili teel. Kui oleme teile meelde tuletanud, et valisite toote või teenuse tellimuse automaatse uuendamise, uuendame teie toodet või teenust praeguse teenuseperioodi lõppedes automaatselt ja võtame teilt pikendusperioodi eest vastavat tasu, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud toote või teenuse ülalkirjeldatud viisil tühistada. Lisaks tuletame teile meelde, et nõuame teie valitud makseviisi teel uuendamise eest tasu, olenemata sellest, kas see oli esitatud uuendamise kuupäeval või hiljem. Anname teile juhised ka selle kohta, kuidas saate tooteid või teenuseid tühistada. Peate tühistama enne uuendamise kuupäeva, et vältida arve saamist uuendamise eest.

16. Tagastuspoliitika. See tagastuspoliitika täiendab mis tahes seaduslikke garantiisid või muid seadusjärgseid tagastusõigusi, mis teil olla võivad (vt allpool jaotist Toote garantiid). Meie tagastuskriteeriumide alusel võite pärast vastava toote ostmist ostulepingust taganeda ja taotleda raha tagastamist kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul ilma selleks põhjendust andmata. Tagasivõtmisaeg aegub kolmekümne (30) kalendripäeva möödumisel alates tarnest.

Kui teie riigi või regiooni kohaldatav seadus annab teile pikema tagasivõtmisaja, kehtib pikem aeg.

Tagasivõtmisõiguse rakendamiseks peate meid oma otsusest teavitama enne tagasivõtmisperioodi lõppu. Võtke meiega ühendust lehel Müük ja tugi https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0425, et teavitada meid oma otsusest ja alustada tagastusprotsessi. Võite kasutada ka seda tagasivõtmise vormi https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x425, kuid see pole kohustuslik.

Kui kasutate tagasivõtmisõigust, tagastame raha toodete ja nende tarnimise eest makstud summas (v.a lisakulud, kui te ei valinud tarneviisiks meie pakutud standardset ja odavaimat tarneviisi). Tagasimakse tehakse üldiselt samamoodi kui algne makseviis. Tooted peate meile tagastama viivituseta (mitte hiljem kui 14 päeva pärast tagastustaotluse esitamist) ja oma kulul.

Tagastamise tingimusena ja seadusega lubatud määral rakenduvad järgmised nõuded. Kõik tooted tuleb tagastada nii, et nende eest on kantud hoolt (nt ei tohi need olla kulunud ega vigastatud ning peavad olema sellises seisukorras, et neid saaks uuesti müüa). Karbis olev tarkvara ja mängud tuleb tagastada nii, et kinnitus ei ole kahjustatud.

Võime pühade ajal või muul perioodil tagasivõtmisõigust pikendada. Kui poes lubatakse teatud tootel pikemat aega, kehtib reklaamitud aeg.

Kõigi lubatud tagastuste või ümbervahetamiste puhul peab kaasas olema algne kviitung või kingikviitung, dokumentatsioon, kasutusjuhendid, registreerimisvorm, osad ja komponendid (sh kaablid, juhtseadmed ja lisatarvikud) ning tootja pakend. Kui neid kaasas ei ole, ei pruugi kohaldatava seaduse järgi tagastamine või vahetamine võimalik olla, kui toode ei vasta meie tagastuskriteeriumidele.

Teatud kaupu ei saa tagastada. Kui kindla toote pakkumisega pole öeldud teisiti, on kõigi järgmist tüüpi toodete ostud lõplikud ja hüvitamatud ning teil pole nende ostude korral tagasivõtmisõigust:

digitaalsed rakendused, mängud, rakendusesisene sisu ja tellimused, muusika, filmid, telesaated ja seotud sisu;

teenuse/tellimuse kaardid (nt Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

digitaalsed kinkekaardid, mis on lunastatud;

isikupärastatud või kohandatud tooted; ja

osutatud või kasutatud teenused.

Sobivate toodete tagastamise täielikud üksikasjad leiate meie tagastamiste ja hüvitamiste https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838590&clcid=0x0425 lehelt.

17. Teile tehtavad maksed. Kui oleme teile võlgu, nõustute meile makse sooritamiseks vajalikku teavet õigel ajal ja täpselt edastama. Te kohustute tasuma mis tahes maksud ja tasud, mis võivad teile tehtava maksega kaasneda, välja arvatud maksete korral, mis on tehtud ülal esitatud tagastuspoliitika jaotise kohaselt. Peate järgima ka mis tahes muid tingimusi, mis kehtivad teie õigustele mis tahes makseid saada. Kui saate meilt eksliku makse, võime makse tühistada või nõuda selle tagastamist. Nõustute meiega selles osas koostööd tegema. Võime ka vähendada teile tehtavat makset ette teatamata, tehes tasaarvelduse mis tahes varasema enammakstud summaga.

18. Kinkekaardid. Microsofti jaemüügipoest ostetud kinkekaartidele kehtib jaemüügi kinkekaardi leping, mille leiate aadressilt

https://www.microsoft.com/en-us/store/b/gift-cards.

Microsofti teiste kinkekaartide lunastamisele ja kasutamisele kehtivad Microsofti kinkekaartide tingimused (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Klienditeenindus. Klienditoe päringute tegemiseks vajalikud kontaktandmed leiate poe lehelt Müük ja tugi. Kui elate Euroopas ja ei saa probleemi meie klienditoe kanalite kaudu lahendada, saate probleemi edastada EL-i vaidluste lahendamise veebiplatvormil aadressil https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsofti kontakti meiliaadress, mille peate lisama oma edastusele, on MSODR@microsoft.com. Pange tähele, et see meiliaadress on mõeldud kasutamiseks ainult EL-i ODR-platvormi jaoks ja see pole mõeldud üldise toe saamiseks või küsimuste esitamiseks.

20. Ringlussevõtt. Vt jaotisest Ringlussevõtt https://www.microsoft.com/et-ee/store/b/recycling üksikasju Microsofti eeskirjade kohta jäätmete ning elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) tagastamise kohta teie õiguspiirkonnas.

ÜLDTINGIMUSED

21. Tingimuste muutmine. Microsoft võib müügitingimusi mis tahes ajal muuta teid sellest teavitamata. Tellimuse esitamise ajal (või tasuta rakendustele ja mängudele ajal, mil üritate rakendust või mängu installida) kehtivad müügitingimused kehtivad teie hankimistehingu suhtes ja toimivad meievahelise tehingulepinguna. Enne järgmist tehingut võib Microsoft olla müügitingimusi muutnud teid sellest teavitamata. Iga kord poodi külastades vaadake müügitingimused üle. Soovitame teil müügitingimuste koopia salvestada või välja printida juhuks, kui tulevikus veel midagi hangite.

22. Volitatud kasutamine: vanusepiirangud. Kinnitate, et teil on lubatud tellimust esitada ja viia läbi muid õiguslikke toiminguid, mis on müügitingimuste raames vajalikud. Poe kasutamisele ja ostudele võivad rakenduda vanusepiirangud.

23. Isikuandmete privaatsus ja kaitse. Teie privaatsus on meie jaoks tähtis. Poe haldamiseks ja teenuse pakkumiseks kasutame teilt kogutud kindlat teavet. Lugege Microsofti privaatsusavaldust https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, kuna seal kirjeldatakse andmetüüpe, mida teilt ja teie seadmetelt kogume („andmed”), ning kuidas teie andmeid kasutame. Privaatsusavaldus kirjeldab ka seda, kuidas Microsoft kasutab teie suhtlust teistega, postitusi või tagasisidet, mille olete Microsoftile poe kaudu edastanud, ning faile, fotosid, dokumente, heli, digitaalseid teoseid ja videoid, mille laadite üles, salvestate või jagate oma seadmetes või poe kaudu („teie sisu”).

24. Toote kuva ja värvid. Microsoft üritab toote värve ja kujutisi kuvada võimalikult täpselt, kuid me ei saa tagada, et värv, mida näete oma seadme ekraanil või kuvaril, vastab täpselt toote värvile.

25. Tõrkedpoe esitluses. Töötame selle nimel, et avaldada täpset teavet, värskendada poodi regulaarselt ja parandada tõrked, kui need avastatakse. Siiski võib mis tahes sisu poes mis tahes ajal olla vale või aegunud. Jätame endale õiguse teha poes mis tahes ajal muudatusi, sh muuta toote hinda, tehnilisi andmeid, pakkumisi ja kättesaadavust.

26. Kasutuse või juurdepääsu lõpetamine. Microsoft võib teie konto sulgeda või poe kasutamise peatada mis tahes ajal ja seaduslikul põhjusel, sh (kuid mitte ainult) kui rikute neid müügitingimusi või poe eeskirju või kui Microsoft ei halda enam poodi. Kasutades poodi, võtate endale vastutuse (nende tingimuste kohaselt) mis tahes teie tehtud tellimuste eest või enne kasutamise peatamist kogunenud kulude eest. Microsoft võib mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel poodi muuta, selle sulgeda või muul viisil teenuse pakkumise peatada sellest teid ette teavitamata. Kui niisugune muutus, katkestamine või peatamine mõjutab teenuse või toote kasutamist või katkestab muul viisil teie tellimust, võtke meiega ühendust lehel Müük ja tugi.

27. Toote garantiid. Paljud poes saadaolevad tooted (kaasa arvatud teatud Microsofti tooted ja teatud kolmanda osapoole tooted) sisaldavad tootja garantiid. Tootega kaasasolevatest vastava tootja garantiidest leiate täpsemad üksikasjad nende garantiidega kaetud probleemide lahendamise kohta. Mõne toote puhul saate soovi korral täiendava tasu eest osta laiendatud hoolduslepingu. Üksikasjalike teabe saamiseks tutvuge konkreetsete lepingutega.

Lisaks võivad poe kaudu müüdavatele või pakutavatele toodetele (kaasa arvatud kaupadele, teenustele ja digitaalsele sisule) kehtida õigused ja garantiid, millest ei saa seaduse järgi lahti öelda, nt seadusjärgsed tarbijakaitseõigused vigaste, kahjustatud või eksitava kirjeldusega kaupade, digitaalse sisu või teenuste kohta. Mis tahes kommertsgarantiid, mida pakub tootja, teenusepakkuja või arendaja, lisanduvad nendele kohustuslikele tarbijaõigustele. Lisateave kommertsgarantiide ja seaduspäraste õiguste https://www.microsoft.com/et-ee/store/b/aboutwarranties kohta.

MICROSOFT JA SELLE TARNIJAD, LEVITAJAD, EDASIMÜÜJAD JA SISUPAKKUJAD EI ANNA LISAGARANTIISID, TAGATISI EGA TINGIMUSI SEOSES KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE VÕI MITTERIKKUMISEGA NENDE MÜÜGITINGIMUSTE RAAMES.

MICROSOFT EI TAGA POE VÕI TEENUSTE KAUDU EDASTATAVA TEABE TÄPSUST EGA ÕIGEAEGSUST. TUNNISTATE, ET ARVUTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONISÜSTEEMID EI OLE VEATUD JA AEG-AJALT VÕIB ETTE TULLA RIKKEID. MICROSOFT EI TAGA, ET JUURDEPÄÄS POELE VÕI TEENUSTELE ON SEGAMATU, AJAKOHANE, TURVALINE JA VEATU VÕI ET SISU KAOTSI EI LÄHE.

28. Vastutuse piiramine. Miski selles vastutuse piirangus ei välista ega piira mis tahes kohustuslikke tarbijakaitseid, mis on teile saadaval teie piirkonnas, või mis tahes muud vastutust, mida ei saa seadusega välistada. See kehtib ka Microsoftile, tema asendajatele ja/või seaduslikele esindajatele pettuse korral või nende hooletuse korral, mille tagajärg on inimvigastus või surm.

a. Microsoft, selle asendajad ja/või juriidilised esindajad ei ole vastutavad ühegi ettenägematu kahju, sh rahalise kaotuse eest, nagu kasumi kaotus, tingimusel, et Microsoft, selle asendajad ja/või juriidilised esindajad ei ole seda oma hooletu käitumise või tahtliku väärkäitumisega põhjustanud.

b. Microsoft ei ole vastutav ühegi esituse, sisu või materjali eest, sealhulgas kasutajate pakutavate tegevuste eest. Sellist sisu ega tegevusi ei saa Microsoftile omastada ja need ei esinda Microsofti seisukohta.

c. Paljusid poes pakutavaid rakendusi, teenuseid ja muud digitaalset sisu pakuvad teile muud pakkujad peale Microsofti („kolmanda osapoole sisu”). Microsoft vastutab kolmanda osapoole sisu ja sellega seotud pretensioonide eest vaid kohustuslike tarbijakaitseõiguste piires, mis kehtivad teile seaduse järgi oma riigis või piirkonnas. Vt ülal jaotist Toote garantiid.

d. Microsoft ei vastuta ühegi tingimustes esitatud kohustuse täitmatajätmise ega täitmise viivituse eest, kui täitmatajätmise või viivituse põhjuseks on tingimused, mis on Microsofti mõistliku kontrolli alt väljas (nagu töövaidlused, loodusõnnetused, sõda või terrorism, kuritahtlik kahjustamine, õnnetused või kehtiva seaduse või riigiameti korralduse järgimine). Microsoft üritab nende sündmuste mõju vähendada ja täita kohustusi, mis pole neist mõjutatud.

29. Määramine. Võime oma õigused ja kohustused nende müügitingimuste alusel tervikuna või osaliselt mis tahes ajal ümber jaotada, edasi anda või muul viisil nendest loobuda, teid sellest ette teavitamata. Te ei tohi nende müügitingimuste alusel antud õigusi määrata ega edastada.

30. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamise asukoht. Kui elate (või kui teie ettevõtte peamine tegevuskoht asub) Euroopas, kehtivad kõigile nõuetele, mis on seotud tasuta teenuste ja poest tasuta hankimisega, Ameerika Ühendriikide Washingtoni osariigi seadused, mis ei ole vastuolus seadusesätetega, mis kehtivad riigis, kus on teie püsiv elukoht. Kõiki tasulisi oste poest ja tasulisi teenuseid puudutavaid nõudeid reguleerivad selle riigi seadused, kus on teie püsiv elukoht. Õiguspiirkonnaks müügitingimustega seotud vaidluste lahendamisel nõustute valima koos Microsoftiga selle riigi kohtud, kus on teie püsiv elukoht, aga võite selleks valida ka USA Washingtoni osariigi vastutava kohtu.

31. Teatised.

a. Intellektuaalse omandi rikkumisega seotud pretensioonidest tehttps://www.microsoft.com/trademarksatamine ja menetlemine. Microsoft austab muude osapoolte intellektuaalse omandi õigusi. Kui soovite edastada meile teatise intellektuaalse omandi rikkumise kohta, sh autoriõiguse rikkumise nõuded, järgige meie rikkumisteadete esitamise protseduuri (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ÜHELEGI SEDA PROTSEDUURI MITTEJÄRGIVALE JÄRELEPÄRIMISELE EI VASTATA. Microsoft järgib autoriõiguse rikkumist puudutavatele teatistele vastamisel Ameerika Ühendriikide föderaalseaduse peatüki 17 paragrahvis 512 sätestatud protsessi.Põhjendatud juhtudel võib Microsoft ka keelata või peatada korduvate rikkumistega seotud Microsofti teenuste kasutajate kontod.

b. Autoriõiguse- ja kaubamärgiteated. Kogu sisu poes ja teenustes on autoriõigustega kaitstud: © 2016, Microsoft Corporation ja/või tema tarnijad ja muud pakkujad, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kõik õigused on reserveeritud. Poe, teenuste ja sisu omandiõigus, autoriõigus ja muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad meile või meie tarnijatele ja muudele pakkujatele. Microsoft ja kõigi Microsofti toodete ja teenuste nimed, logod ja ikoonid on Microsofti kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja/või muudes riikides.

Microsofti kaubamärkide loendi leiate siit: https://www.microsoft.com/trademarks. Tegelike ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. Teil ei ole õigusi, mida selles müügitingimuses ei ole selgesõnaliselt teile antud.

32. Ohutushoiatus. Võimaliku vigastuse, ebamugavuse või silmade pingutamise vältimiseks peaksite mängude või muude rakenduste kasutamisel tegema regulaarseid pause, eriti kui tunnete kasutamisega seoses valu või väsimust. Kui tunnete ebamugavust, tehke paus. Ebamugavus võib tähendada iiveldust, liikumishaigust, peapööritust, orienteerumishäireid, peavalu, väsimust, silmade pingutamist või kuivust. Rakenduste kasutamine võib teie tähelepanu kõrvale juhtida ja ümbritsevat varjata. Vältige komistamist, treppe, madalaid lagesid ning õrnu või väärtuslikke esemeid, mis võivad puruneda. Väga väikest protsenti inimesi võib tabada haigushoog, kui nad näevad rakendustes teatud visuaalseid kujutisi (nt vilkuvat valgust või mustreid). Isegi inimestel, kellel varem haigushooge pole esinenud, võib olla diagnoosimata seisund, mis võib neid haigushooge põhjustada. Sümptomite hulka võivad kuuluda pearinglus, muutused nägemises, tõmblus, jäsemete rappumine või värisemine, orienteerumishäired, segasus, teadvuse kaotus või krambid. Lõpetage kohe kasutamine ja pöörduge arsti poole, kui mõnda niisugust sümptomit kogete, või pidage arstiga nõu enne rakenduste kasutamist, kui olete kunagi haigushoogudega seotud sümptomite all kannatanud. Kui lapsed rakendusi kasutavad, peavad vanemad jälgima, kas neil esineb selliseid sümptomeid.