Tugiteenused GDPR-i aruandluse jaoks

Microsofti teenused, mis toetavad teie GDPR-i aruandlust ning mida saate kasutada andmesubjekti taotluste, andmelekke teavituse ja andmekaitse mõjuhinnangute korral.

Juurdepääs GDPR-i vastutusega seotud dokumentidele

Siit leiate teavet GDPR-i nõuetele vastamiseks ette nähtud Microsofti teenuste võimaluste ja funktsioonide kohta. Saate juurdepääsu GDPR-i vastutusega seotud dokumentidele ja dokumentidele, mis aitavad teil mõista tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mida Microsoft on GDPR-i toetamiseks vastu võtnud. Andmekaitse mõjuhinnangute (DPIA-d), andmesubjekti taotluste (DSR-id) ja andmelekke teavituse dokumendid on esitatud selleks, et saaksite need GDPR-i toetuseks lisada oma aruandluse programmi.


GDPR-i vastutusega seotud dokumendid

Vastutuseks valmisoleku kontroll-loend

Hõlbus viis pääseda juurde kogu teabele, mida võib teil Microsofti teenuste kasutamisel GDPR-i kohta vaja minna.

Andmelekke teavitus

Microsoft tuvastab isikuandmete turbemurde ja reageerib sellele ning teavitab vastutavaid töötlejaid GDPR-i nõuete kohaselt.

DPIA-d

Kuidas aitab Microsoft organisatsioonidel täita DPIA kohustusi.

Andmesubjekti taotlused

Kuidas Microsoft aitab vastutavatel töötlejatel andmesubjekti taotlusi lahendada GDPR-ist lähtuvalt.


Kliendilepped

Veebipõhiste teenuste tingimused

Microsofti lepingulised kohustused seoses GDPR-iga leiate veebipõhiste teenuste tingimustest.

Microsofti teenuste tingimused

Microsoft laiendab GDPR-i tingimuste kohustusi kõigile hulgilitsentsimise klientidele.

Andmekaitse lisa

Microsofti teenused laiendavad kohustused Microsofti nõustamisteenuste klientidele ja muudele klientidele.


Microsoft GDPR-i nõuetele vastavuse kontrollid

Tutvu vastavushaldusega

Vaadake üle ja lisage kontrollid, mida Microsoft kasutab GDPR-i kohustuste toetamiseks.

GDPR-i kontrolli vastendamine

Saate juurdepääsu Microsofti kontrollide põhjalikule vastendamisele GDPR-i kohustustega.

Vastavus GDPR-ile – KKK

Lugege teavet lepingulise kohustuse kohta, mille oleme võtnud teie ees, ning selle kohta, kuidas me GDPR-i nõudeid täidame.