GDPR: Andmesubjekti taotlused (DSR-id)

Teave selle kohta, kuidas Microsoft võimaldab täita andmesubjekti taotlusi.

GDPR annab isikutele (andmesubjektidele) nende isikuandmete töötlemisega seoses mitmesugused õigused, sealhulgas õiguse ebatäpseid andmeid parandada, lasta oma andmed kustutada või nende töötlemist piirata, oma andmeid saada (vaadata) ja lasta oma andmed mõnele teisele vastutavale töötlejale edastada. Järgnevalt käsitleme seda, mida GDPR vastutavalt andmetöötlejalt (teilt) ja volitatud andmetöötlejalt (Microsoftilt) nende taotluste täitmisega seoses nõuab ja kuidas Microsoft neid nõudeid täita võimaldab.


Võrguteenuste kohta käivad DSR-i dokumendid

Office 365

Dynamics 365

Visual Studio Family

Microsoft Professional Services

Andmesubjekti taotluse haldustööriistad

Turbe- ja vastavuskeskus

Kasutaja loodud andmed eksporditakse turbe- ja nõuetelevastavuse keskuse või rakendusesisese funktsiooni abil.

Azure AD halduskeskus

Saate andmesubjekti Azure Active Directoryst ja seotud teenused kustutada Azure AD halduskeskuses.

Microsofti andmelogieksport

Süsteemi genereeritud logisid saavad eksportida rentniku administraatorid Microsofti andmelogiekspordi funktsiooni abil.

Andmesubjekt taotluste kohta sageli esitatavad küsimused

Järgnevalt on toodud andmesubjekti taotluste kohta käivaid olulisi küsimusi ja vastuseid.

|

GDPR paneb teile kui vastutavale andmetöötlejale teatud kohustused.

  • Teil on kohustus esitada andmesubjektidele nende kohta käivad isikuandmed ühes töödeldavate andmete liigitamise selgituste ja nende töötlemise põhjustega ning teabega selle kohta, mis tüüpi kolmandatele osapooltele andmeid avalikustada võidakse.
  • Teil on kohustus aidata isikutel kasutada nende õigusi: parandada ebatäpseid isikuandmeid, lasta andmeid kustutada või piirata nende töötlemist, saada andmeid loetavas vormis ja lasta edastada andmeid mõnele teisele vastutavale andmetöötlejale.

 

Meie ülesanne on juurutada asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, mis aitaksid teil ülalkirjeldatud õigustest tulenevaid andmesubjektide taotlusi täita.

GDPR-i teema kohta on palju artikleid siin. Microsofti koostatud materjalides on toodud soovitatavad lähenemisviisid kohapealsete serverite puhul nagu näiteks SharePoint Server, Exchange Server, Skype’i ärirakenduse server, Project Server, Office Web Apps Server ja Office Online Server ning kohapealset failijagamist puudutavad soovitused.

Veebiteenuste kasutajana on teil kui volitatud andmetöötlejal andmesubjektide taotluste täitmiseks mitmesuguseid võimalusi. Microsofti veebipõhised äriteenused ja haldustööriistad aitavad teil andmesubjekti taotlusti täita, võimaldades teil Microsofti pilvkeskkonnas talletatavaid andmesubjektide isikuandmeid tuvastada, neile juurde pääseda, neid korrastada, nende kasutamisele piiranguid seada, neid kustutada ja eksportida. Veebiteenused tagavad andmed ka masinloetavas vormis (kui need peaksid vajalikuks osutuma).

 

DSR-i puudutavast materjalist leiate rohkem j täpsemat teavet selle kohta, milliste Microsofti veebiteenuste abil andmesubjekti taotlusi menetleda saate, ja ka juhiseid DSR-i menetlemisprotsessi läbiviimiseks.