Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - فارسی یک رابط کاربر ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 ارائه می کند.
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان ها امکان پذیر می سازد.
  Application
  های نکته صفحه ScreenTip را برای نشان دادن متن عناصر نمایش - مانند دکمه ها، منو ها و جعبه های گفتگو - در یک زبان دیگر استفاده کنید.
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان‌ها امکان‌پذیر می‌سازد.