Terveys ja turvallisuus

Käyttövaatimukset


Pupillien välinen etäisyys (pupillien välisen etäisyyden mittaus silmistä) on oltava 51–74, jotta hologrammit näkyvät oikein ja niiden katseleminen on mukavaa HoloLensillä. Tämä alue kattaa useimmat aikuiset ja vähintään 13-vuotiaat lapset. HoloLensiä ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Hyvä syvyysnäkö tarvitaan stereoskooppisen 3D-sisällön katseluun. HoloLens sopii useimpien silmälasien päälle ja sitä voidaan käyttää piilolinssien kanssa. Jos sinulla on syvyysnäköön vaikuttava sairaus, kuten karsastusta (silmän karsastusta, kierosilmäisyyttä tai silmävärvettä), et ehkä pysty katselemaan 3D-kuvia mukavasti. Pienellä osalla ihmisistä on piilevä syvyysnäkösairaus, josta he eivät ole tietoisia ennen 3D-kuvien katselemista. Käy silmälääkärissä, jos et pysty katselemaan 3D-tehostetta selvästi ja mukavasti.

Turvallisuus ja mukavuus


Tällä symbolilla on merkitty turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät viestit tässä laiteoppaassa.

VAROITUSHoloLensin virheellinen asentaminen, käyttäminen tai ylläpitäminen voi lisätä vakavan vamman, kuoleman tai omaisuusvahingon riskiä tai vahingoittaa tuotetta tai siihen liittyviä varusteita. Jos lainaat omaa HoloLensiäsi jollekulle, varmista, että hän ymmärtää tässä oppaassa esitetyt terveys- ja turvallisuustiedot sekä ajaa Calibration (Kalibrointi) -sovelluksen loppuun saakka.

Varoitus: Käytä turvallisessa ympäristössä

HoloLensin käyttö voi häiritä ja vaikeuttaa ympäristön näkemistä. Hologrammit voivat näyttää olevan kaukana, mutta ne silti peittävät lähellä olevat oikeat objektit näkyvistä.

Käytä laitetta vain turvallisessa paikassa, joka soveltuu toimintoihin. Vältä kompastumisvaaraa, portaita, matalaa huonekorkeutta, hauraita tai arvokkaita esineitä, jotka voivat vaurioitua, jne. Älä käytä HoloLensiä, kun täysi näkökenttä ja huomio tarvitaan turvallisuuden takia esimerkiksi ajoneuvoa käytettäessä tai tehtäessä muita mahdollisesti vaarallisia toimia.

Huomio: Epämukavuus

HoloLensin käyttäminen voi aiheuttaa epämukavuutta. Pidä HoloLensin ensimmäiset käyttökerrat lyhyinä ja muista pitää taukoja. Jos huomaat epämiellyttäviä tuntemuksia, lopeta ja lepää, kunnes tunnet olosi paremmaksi. Epämukavuutta voivat olla muun muassa tilapäinen pahoinvointi, huimaus, sekavuus, päänsärky, väsymys, silmien rasittuminen tai kuivat silmät. Lisätietoja on osoitteessa hololens.com/support/comfort.

Huomio: Tehostetun todellisuuden käyttäminen mukavasti

Jotkut käyttäjät voivat kokea epämukavuutta, kuten pahoinvointia, huimausta, sekavuutta, päänsärkyä, väsymystä, silmien rasittumista tai kuivia silmiä, kun tehostettua tai virtuaalista todellisuutta käytetään erityisesti sen käyttöön totuteltaessa. Tavallisesti pahoinvointia ja siihen liittyviä oireita ilmenee, kun näköaisti ja vartalo saavat ristiriitaisia signaaleja. Jos sinulla on taipumusta pahoinvointiin muissa tilanteissa, pelkäät korkeita paikkoja, kärsit migreenikohtauksista, sinulla on sisäkorvahäiriöitä tai muita sairauksia, epämukavuuden kokemisen riski on suurempi.
Tietyt tilanteet voivat kasvattaa epämukavuusriskiä.
For example:
 • Uusi käyttäjä – oireet yleensä vähenevät, kun näköaisti sopeutuu tilanteeseen.
 • Näyttöä ei ole kalibroitu tai laitteistoa ei ole kohdistettu oikein päähän. Varmista, että HoloLens on kalibroitu oikein ja että se on kohdistettu oikein kalibrointisovelluksella.
 • Tietyt sisältötyypit, erityisesti pelit tai videot, joissa tuntuu kuin liikkuisit avaruuden halki tai katsoisit alaspäin korkealta, tai liikkuvien objektien seuraamista sisältävät vuorovaikutukset
 • HoloLensin käyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan ilman taukoa
 • HoloLensin käyttäminen täysin pimeässä ympäristössä, jossa ääreisnäkö ei erota visuaalisia vihjeitä
Ensimmäiset käyttökerrat kannattaa pitää lyhyinä. Aloita hitaasti ja katsele ympärillesi, jotta saat tuntuman siitä, miten virtuaaliset objektit ja ulkopuolinen maailma toimivat yhdessä. Useimpien ihmisten osalta epämukavuuden pitäisi vähentyä harjoittelun myötä muutaman ensimmäisen istunnon jälkeen.
Pidä taukoja säännöllisesti ja lopeta ja lepää, jos koet epämukavuutta. Taukojen ajoitus ja pituus ovat yksilöllisiä ja ne riippuvat myös siitä, mihin HoloLensiä käytetään.
Jos huomaat epämiellyttäviä tuntemuksia, lopeta HoloLensin käyttö ja lepää, kunnes tunnet olosi paremmaksi. Istuminen aloillaan valoisassa ympäristössä voi nopeuttaa sekavuudesta toipumista. Jos tunnet olosi sekavaksi, vältä toipumiseen saakka toimia, jotka vaativat tasapainoa, koordinaatiota tai muita ominaisuuksia. Varmista, että näyttö on kalibroitu oikein. Huomioi tarkastelemasi sisältötyypit ja muut tilanteen osatekijät, kun epämukavuutta on esiintynyt, jotta voit säätää tilannetta tai siirtyä siihen rauhallisesti seuraavalla kerralla. Sopeutumiseen kuluva aika on yksilöllinen. Harkitse taukojen pitämistä useammin tai pidempiä taukoja.
Jos oireet ovat vakavia tai ne eivät häviä, ota yhteyttä lääkäriin. 3D-sisällön tai tehostetun todellisuuden ei ole todettu haittaavan näkökyvyn kehitystä tai aiheuttavan syvyysnäköhäiriöitä. Jos et pysty katselemaan 3D-tehostetta kirkkaana ja mukavasti, ota yhteyttä silmälääkäriin, sillä sinulla saattaa olla diagnosoimaton syvyysnäköhäiriö.

Varoitus: Sinulla on oltava fyysiset valmiudet haluttuun käyttötarkoitukseen


Varmista, että tasapaino ja fyysiset kyvyt riittävät liikkeisiin HoloLensin käytön aikana. Pidä taukoja säännöllisesti ja lepää, jos koet väsymystä, arkuutta tai jonkinlaista epämukavuutta.

Varoitus: Kuuloturvallisuus


Aseta äänenvoimakkuus sellaiseksi, että kuulet äänet selkeinä hiljaisessa ympäristössä. Älä säädä voimakkuutta sitä suuremmaksi.
 • Älä lisää äänenvoimakkuutta kuuntelemisen aloittamisen jälkeen. Korvat sopeutuvat ajan mittaan siten, että suuren voimakkuuden äänet kuulostavat tavallisilta, mutta suuri äänenvoimakkuus voi silti vahingoittaa kuuloa.
 • Älä suurenna äänenvoimakkuutta peittämään ulkopuolista hälyä. Ulkopuolisen hälyn ja kuulokkeista kuuluvan äänen yhteisvaikutus voi vahingoittaa kuuloa. Suljetut tai hälyä vaimentavat kuulokkeet voivat vähentää ulkopuolista hälyä, jotta äänenvoimakkuutta ei tarvitse lisätä.
 • Jos et ymmärrä lähellä tavallisella äänellä puhuvaa henkilöä, pienennä äänenvoimakkuutta. Normaalin puheen peittävät äänet voivat vahingoittaa kuuloa. Vaikka käyttäisit suljettuja tai hälyä vaimentavia kuulokkeita, lähellä olevien ihmisten puhe pitäisi silti kuulla.

Varoitus: Minimoi voimakkaan äänen kuunteluaika

Mitä pidempään altistut koville äänille, sitä todennäköisemmin kuulo vaurioituu. Mitä kovempi ääni, sitä lyhyemmän aikaa kuulovaurion syntyminen kestää.
 • Musiikin kuunteleminen suurimmalla äänenvoimakkuudella laitteen kuulokkeista voi vaurioittaa kuuloa pysyvästi jo 15 minuutissa.
 • Pienemmätkin äänenvoimakkuudet voivat vaurioittaa kuuloa, jos altistut sille useita tunteja.
 • Kaikki äänet, joille altistut päivän mittaan, tuovat oman lisänsä kokonaisuuteen. Jos altistut muille koville äänille, lyhyempi aika kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella aiheuttaa kuulovaurion.
 • Jotta laitetta voi käyttää turvallisesti ilman aikarajaa, pidä äänenvoimakkuus niin pienenä, että voit jatkaa keskustelua lähellä olevien ihmisten kanssa.

Varoitus: Ole tietoinen kuulon menetyksen oireista


Lopeta laitteen käyttö ja tarkistuta kuulosi, jos:
 • havaitset kuulon menetystä
 • korvissasi soi
 • oma puhe kuulostaa vaimentuneelta
 • ääni vaikuttaa tylsältä tai lattealta.
Kuulo kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti kuulontutkijalla.

Varoitus: Älä yritä korjata


Varoitus: Älä yritä purkaa, avata, huoltaa tai muokata tuotetta, lisävarusteita tai virtalähdettä.


Näistä toimenpiteistä saattaa syntyä sähköiskun vaara tai muita vaaratilanteita.

Varoitus: Verkkolaitteen turvallisuus

Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema sähköiskun tai tulipalon takia tai laitevaurio. Laitteelle sopivan virtalähteen valitseminen:
 • Käytä vain laitteen mukana toimitettua tai valtuutetulta Microsoft-jälleenmyyjältä saatua virtalähdettä ja verkkojohtoa.
 • Älä käytä muita kuin standardinmukaisia virtalähteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi generaattorit ja invertterit, vaikka niiden tuottama jännite ja taajuus ovat hyväksyttäviä. Käytä vain verkkovirtaa tavallisen pistorasian kautta.
 • Älä ylikuormita pistorasiaa, jatkojohtoa tai muita sähköjärjestelmiä. Vahvista, että ne kestävät laitteen ja muiden samaan piiriin kytkettyjen laitteiden vaatiman kokonaisvirran (ampeereina [A]) (virtalähteessä).
 • Varmista laitteissa, joissa pistokkeen piikit voidaan taittaa kokoon säilytystä varten, että piikit ovat täysin ulkona ennen kuin kytket virtalähteen pistorasiaan.
Varmista laitteissa, joiden pistokkeen piikit ovat irrotettavia ja joissa virtalähde käyttää yleissovitinta, että piikit soveltuvat kyseiseen pistorasiaan ja kiinnittyvät kunnolla sovittimeen ennen kuin kytket virtalähteen pistorasiaan.

Huomio: Kaapeli- ja johtoturvallisuus


Järjestä kaapelit ja johdot niin, että ihmiset ja eläimet eivät todennäköisesti kompastu niihin eivätkä vahingossa vedä niitä alueella liikuttaessa. Älä anna lasten leikkiä kaapeleilla ja johdoilla. Älä vedä virtajohdosta, kun käytät laitetta.
Vältä virtajohtojen ja virtalähteen vaurioituminen:
 • Suojaa virtajohdot, jotta niiden päällä ei kävellä.
 • Estä johtojen joutuminen puristuksiin tai liian jyrkälle taitokselle erityisesti pistorasian, virtalähteen ja laitteen läheisyydessä.
 • Älä nyi, sido solmulle, taivuta tai muulla tavoin käsittele väärin virtajohtoja.
 • Älä altista virtajohtoja lämmölle.
 • Pidä virtajohdot lasten ja eläinten ulottumattomissa. Älä anna lasten tai eläinten purra johtoja.
 • Kun irrotat virtajohtoja, vedä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
 • Jos virtajohto tai virtalähde vaurioituu jollakin tavalla, lopeta sen käyttäminen välittömästi.
 • Irrota laite pistorasiasta ukonilmalla tai laitteen ollessa käyttämättömänä pitkään.

Varoitus: Akkuturvallisuus


Laitteessa on sisäinen akku, jonka virheellinen käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen. Älä kuumenna, avaa, puhkaise tai riko tuotetta tai hävitä sitä polttamalla. Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa. Se voi aiheuttaa laitteen sulamisen tai akun vaurioitumisen. Käyttäjä ei voi vaihtaa laitteen akkua. Akun vaihtaminen on jätettävä Microsoftin tai Microsoftin valtuuttaman palveluntarjoajan tehtäväksi. Lisätietoja on osoitteessa www.hololens.com/support.

Varoitus: Käyttö veden lähellä

Älä käytä laitetta veden lähellä äläkä altista sitä sateelle tai kosteudelle, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara on mahdollisimman pieni. Älä yritä kuivata laitetta hiustenkuivaajalla tai mikroaaltouunissa.

Varoitus: vältä häiriöt noudattamalla ohjeita

Katkaise HoloLensin virta kaikissa paikoissa, joissa niin kehotetaan tekemään. Katkaise laitteen virta aina lentokoneessa, kun henkilökunta sitä edellyttää. Katkaise virta aina ennen langattoman laitteen pakkaamista matkatavaroihin.

Varoitus: Mahdollisesti räjähdysherkät ympäristöt


Mahdollisesti räjähdysherkät alueet on usein merkitty sellaisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tankkausalueet, kuten laivojen alakannet, polttoaineen tai kemikaalien siirto- tai varastointitilat tai alueet, joissa ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljapölyä tai metallijauhetta. Kun olet tällaisella alueella, katkaise HoloLensin virta äläkä irrota tai asenna akkulaturia, virtalähdettä tai muuta lisävarustetta. Tällaisilla alueilla voi esiintyä kipinöintiä, josta voi syntyä räjähdys tai tulipalo.

Varoitus: Henkilökohtaiset lääkinnälliset laitteet

Elektronisten laitteiden radiotaajuuspäästöt voivat vaikuttaa kielteisesti muiden elektronisten laitteiden toimintaan, mistä voi aiheutua toimintahäiriöitä. Vaikka laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että se täyttää säädökset, jotka koskevat radiotaajuuspäästöjä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa, laitteen langattomat lähettimet ja sähköpiirit voivat aiheuttaa häiriöitä muissa sähkölaitteissa. Noudata tämän vuoksi seuraavia varotoimia: Sydämentahdistimet: Health Industry Manufacturers Association suosittelee, että langattoman laitteen ja sydämentahdistimen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta mahdolliset häiriöt sydämentahdistimessa voidaan välttää.
Henkilöt, joilla on sydämentahdistin:
 • Laite tulee pitää aina yli 15 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun langaton laite on päällä.
 • Jos jostain syystä epäilet, että häiriöitä ilmenee, katkaise virta laitteesta välittömästi.

Varoitus: Valoherkkyydestä johtuvat kohtaukset


Hyvin pienellä osalla ihmisistä voi esiintyä kohtauksia, kun he altistuvat tietyille visuaalisille kuville, kuten videopeleissä esiintyville vilkkuville valoille tai kuvioille. Jopa henkilöillä, joilla ei ole aiemmin esiintynyt kohtauksia tai epilepsiaa, voi olla diagnosoimaton tila, joka voi aiheuttaa näitä valoherkkyydestä johtuvia epileptisiä kohtauksia videopelien katselun aikana.
Kohtauksen oireet voivat olla hyvin erilaisia. Esimerkkejä oireista: huimaus, alentunut näkökyky, silmän tai kasvojen nykiminen, käsien tai jalkojen tärinä tai nykiminen, sekavuus tai hetkellinen tietoisuuden menetys. Kohtaukset voivat aiheuttaa myös tietoisuuden menetyksen tai kouristuksia, jotka voivat aiheuttaa vammoja kaatumisen tai lähellä oleviin esineisiin osumisen takia.
Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos havaitset tällaisia oireita. Vanhempien on tarkkailtava, onko heidän lapsillaan yllä mainittuja oireita. Lapset ja nuoret ovat aikuisia alttiimpia näille kohtauksille. Valoyliherkkyydestä johtuvien epileptisten kohtausten vaaraa voidaan vähentää seuraavilla varotoimilla:
 • Käytä HoloLensiä hyvin valaistussa huoneessa.
 • Älä käytä HoloLensiä, kun olet uninen tai väsynyt.
Jos sinulla tai sukulaisellasi on ollut kouristuskohtauksia tai epilepsiaa, käy lääkärin vastaanotolla ennen HoloLensin käyttämistä.

Varoitus: Tukehtumisvaara


Laitteessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.

Huomio: Ihoärsytys

Laite on valmistettu materiaaleista, joita käytetään yleisesti puettavissa kulutuselektroniikkalaitteissa. Joidenkin käyttäjien iho saattaa kuitenkin ärtyä allergioiden tai yliherkkyyksien takia.
Ihoärsytyksen riskin pienentäminen:
 • Pyyhi laite kuivalla liinalla, jos laite kastuu.
 • Vältä voiteiden tai muiden tuotteiden käyttämistä niissä kohdissa, joissa HoloLens osuu päähän.
 • Älä käytä vaurioituneen ihon päällä.
 • Säädä otsanauhaa, kunnes se istuu mukavasti. Älä kiristä otsanauhaa epämukavan tiukalle.
Jos iho ärtyy, lopeta HoloLensin käyttäminen. Jos oireet ovat vakavia tai ne eivät häviä, ota yhteyttä lääkäriin.

Varoitus: Silmäsuojauksen tarve ympäristössä arvioitava


HoloLensiä ei ole tarkoitettu suojaamaan silmiä kovilta iskuilta (Z87.1+), roskilta, kemikaaleilta, UV-valolta jne. HoloLens on testattu ja sen on todettu täyttävän standardien ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ja EN 166 iskusuojauksen perusvaatimukset.