Mahdollista etäkäyttö julkishallinnossa

Räätälöi julkishallinnon palveluita kaikkien ihmisten tarpeisiin, mahdollista lyhyemmät vaste- sekä ratkaisuajat sekä hyödynnä valmiita saavutettavuus- ja tietoturvaominaisuuksia.

Tarjoa julkishallinnon palvelut ihmisten ja työntekijöiden käyttöön oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.


Lue lisätietoja siitä, miten julkishallinnon toimijat mahdollistavat etäkäytön parempien valmiuksien tarjoamiseksi asukkaille ja työntekijöille

Kaikki pilvessä ja skaalattavissa

Coronan kaupunki mahdollisti etätyön 72 tunnissa ja säästi 712 500 USD uusien tietokoneiden hinnasta työpöytien virtualisoinnin avulla.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten ja perheiden tukeminen virtuaalisen tapaamisstrategian avulla

DFCS:llä on nyt mahdollisuus varmistaa työntekijöidensä ja heidän perheenjäsentensä turvallisuus etätyön avulla sekä tarjota samalla helppo pääsy tärkeisiin tietoihin ja ylläpitää tiukinta mahdollista tietoturvaa.

Kätevää siivousta kansalaispalautteen avulla

Los Angeles parantaa asukkaidensa elämänlaatua tehostamalla jätteidenkeräystä.

Yhteydenpito jatkuu, vaikka työtä ei tehdä kaupungin konttoreissa

Philadelphian kaupunki purkaa tiimien siiloja yli 50 virastossa ja mahdollistaa koko kaupungin keskinäisen viestinnän.

Mobiilia ja erittäin turvallista tietojenkäsittelyä

Georgian osavaltion varainhoitovirasto siirtyi etätyöhön alle päivän varoitusajalla työsuoritusten kärsimättä.


Tutustu ratkaisuihin, jotka mahdollistavat julkishallinnon etäkäytön

Koronavirus: etävalvonta ja vaatimustenmukaisuus Sähköinen väestön terveydenhallintaratkaisu verkossa Urban Revenue Management AvePoint-kansalaispalvelut KPMG VeloCITY 365 Cloud Imagery- ja GIS-ratkaisu