Tutustu siihen, miten voit edistää kansalaisten hyvinvointia julkisen terveydenhuollon ratkaisujen ja terveystietoteknologian avulla.

Tutustu siihen, miten julkinen terveydenhuolto innovoi uusia yhteisöhoidon tapoja missionsa toteuttamiseksi ja kansalaisten palvelemiseksi.

  

No Data Available

Kalifornian sosiaalivirasto

Siirry digitaalisiin palveluihin ja tuo asiakastiedot kotipalvelun työntekijöiden saataville näiden ollessa liikkeellä, jotta käsittelyajat lyhenevät.

No Data Available

Connecticut Coalition to End Homelessness

Mahdollista moderni tiedonkeruu kodittomuusongelman ratkomiseksi yhteisössä.

No Data Available

New Yorkin kaupungin lastensuojeluvirasto

Puolita raportointiajat, kohenna työmoraalia ja palvele paremmin lähes 50 000 sosiaalihuollon asiakasta vuosittain.

No Data Available

New Yorkin kaupungin lastensuojeluvirasto

Korjaa hajallaan olevat tietolähteet terveydenhuollon ja potilaspalveluiden laadun parantamiseksi.