Yleiset työt ja infrastruktuuri: kansalaisten osallistaminen

Tarjoa välttämättömät julkiset palvelut ja huolehdi samalla turvallisuudesta tehokkaasti ja luotettavasti. Löydä ratkaisuja yhteisöjen palvelemiseen ja kansalaisten osallisuuden parantamiseen, olipa kyse infrastruktuurihankkeista, julkisista tiloista tai vesi- ja energiapalveluiden toimittamisesta ja hallinnoinnista.

Toimita osallistavampaa ja luottamusta nauttivaa ympäristönhallintaa


Opi, miten yleisistä töistä ja infrastruktuurista vastaavat organisaatiot ovat yhteydessä kansalaisiin ja osallistavat heitä

Buffalo Cityn kunta

Hallinnon 1,2 miljoonalle asukkaalle tarjoamien toimintojen kattava digitalisointi tuo yli 80 prosentin säästöt käyttöönottokustannuksiin.

Lafayetten kaupunki

Aiempaa parempia kansalaispalveluja, sisäisiä tehokkuusetuja ja tehokkaita työnkulkuja innovatiivisilla teknologioilla.

Tutustu ratkaisuihin, jotka helpottavat kansalaisten osallistamista ja yhteydenpitoa heihin

AvePoint-kansalaispalvelut Jeeo for Local Government Gov2Go NettProtect Opinum DataHub KPMG Adoxio VeloCITY 365