Project Online

Nykyisessä kiivastahtisessa kilpailuympäristössä yritysten visioiden, strategioiden ja toteutusten on liityttävä selkeästi toisiinsa. Tämän vuoksi yritysten on hyvien liiketoimintatulosten toivossa priorisoitava oikeat hankkeet, varattava niille riittävästi resursseja ja seurattava niiden edistymistä. Microsoft Project Online on joustava pilvipohjainen projektin- ja portfolionhallintaratkaisu (PPM). Sen avulla yrityksen johto pystyy tekemään koontinäyttöjen tietojen ja reaaliaikaisen analytiikan perusteella parempia strategisia päätöksiä ja optimoimaan yrityksen investoinnit.

Kokeile nyt