Yleisimpiä kysymyksiä laajennetuista tietoturvapäivityksistä

Löydä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin SQL Serverin sekä Windows Server 2008:n ja 2008 R2:n tuen päättymisestä.

Lataa laajennettujen tietoturvapäivitysten esite

 • SQL Server 2008:n ja 2008 R2:n tuki päättyy 9. heinäkuuta 2019.
 • Windows Server 2008:n ja 2008 R2:n tuki päättyy 14. tammikuuta 2020.

 • Microsoftin elinkaarikäytäntöjen mukaisesti tukea tarjotaan 10 vuoden ajan (mikä sisältää 5 vuotta tavanomaista tukea ja 5 vuotta laajennettua tukea) yritys- ja kehittäjätuotteille (kuten SQL Server ja Windows Server).

 • Tämän käytännön mukaisesti laajennetun tukikauden jälkeen korjauksia ja tietoturvapäivityksiä ei enää julkaista. Tämä voi aiheuttaa tietoturvaan ja vaatimuksenmukaisuuteen liittyviä ongelmia sekä altistaa asiakkaiden sovellukset ja liiketoiminnan merkittäville tietoturvariskeille. Lue lisää Microsoftin elinkaarikäytäntöjä käsittelevältä sivulta.

 • Suosittelemme päivittämään ohjelmistojemme uusimpiin versioihin nykyaikaistamalla SA-etuja hyödyntämällä joko paikallisesti tai Azuressa (Azure Hybrid Benefit). Tämä auttaa vähentämään tietoturvariskejä ja saamaan säännöllisiä tietoturvapäivityksiä. Niille asiakkaille, jotka eivät kuitenkaan pysty suorittamaan siirtymää ennen tuen päättymispäivää, tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja tietojen ja sovellusten suojaamiseen tuen päättymisen siirtymäaikana:

  Laajennetut tietoturvapäivitykset Azuressa: Asiakkaat, jotka siirtävät 2008- ja 2008 R2 -työkuormansa Azure Virtual Machineen (IaaS) sellaisenaan, voivat hyödyntää laajennettuja tietoturvapäivityksiä sekä SQL Serveriin että Windows Server 2008:een / 2008 R2:een kolmen vuoden ajan tuen päättymispäivän jälkeen maksutta. Asiakkaat, jotka päättävät siirtyä Azure SQL Databasen hallittuun instanssiin (PaaS-ratkaisuun), saavat käyttöönsä jatkuvat tietoturvapäivitykset, koska kyse on täysin hallitusta ratkaisusta. Ehdot täyttävät asiakkaat voivat hyödyntää Azure Hybrid Benefitiä (saatavana asiakkaille, joilla on aktiivinen Software Assurance- tai Server-tilaus) ja näin saada alennuksia Azure Virtual Machinen (IaaS) tai Azure SQL Databasen hallittujen instanssien (PaaS) käyttöoikeudesta.

  Laajennetut tietoturvapäivitykset paikallisiin ympäristöihin: Laajennettuja tietoturvapäivityksiä on myös saatavilla työkuormiin, joita suoritetaan paikallisissa ympäristöissä tai isännöintiympäristöissä. Asiakkaat, joilla on käytössä SQL Server tai Windows Server sekä siihen liitetty aktiivinen Software Assurance -sopimus Enterprise Agreement (EA) -sopimuksen, Enterprise Subscription Agreement (EAS) -sopimuksen tai Server & Cloud Enrollment (SCE) -rekisteröinnin alaisena, ovat oikeutettuja ostamaan laajennetut tietoturvapäivitykset kolmeksi vuodeksi tuen päättymisen jälkeen. Asiakkailla on mahdollisuus ostaa laajennetut tietoturvapäivitykset vain haluamiinsa palvelimiin. Laajennetut tietoturvapäivitykset voi ostaa suoraan Microsoftilta tai Microsoftin käyttöoikeuskumppanilta.

 • Azure: Asiakkaat voivat alkaa siirtää työkuormia Azure Virtual Machineen välittömästi ja ottaa käyttöön tavanomaisia tietoturvapäivityksiä tuen päättymispäivään asti. Sen jälkeen laajennetut tietoturvapäivitykset tulevat saataville, millä varmistetaan kattavuuden jatkuminen.

  Paikalliset tai isännöidyt ympäristöt: Laajennetut tietoturvapäivitykset ovat ostettavissa 1. maaliskuuta 2019 alkaen Microsoftilta tai Microsoftin käyttöoikeuskumppanilta. Laajennettujen tietoturvapäivitysten toimitus alkaa välittömästi tuen päättymispäivän jälkeen.

 • SQL Server 2008 ja 2008 R2: Laajennettuihin tietoturvapäivityksiin sisältyvät "kriittisiksi" määritetyt tietoturvapäivitykset ja tiedotteet enintään kolmen vuoden ajan alkaen 9. heinäkuuta 2019.

 • Windows Server 2008 ja 2008 R2: Laajennettuihin tietoturvapäivityksiin sisältyvät "kriittisiksi" ja "tärkeiksi" määritetyt tietoturvapäivitykset ja tiedotteet enintään kolmen vuoden ajan alkaen 14. tammikuuta 2020.

 • Tarjoukseen ei sisälly teknistä tukea, mutta voit hyödyntää muita Microsoft-tukisopimuksia, jos haluat vastauksia laajennettujen tietoturvapäivitysten kattamia työkuormia koskeviin 2008- ja 2008 R2 -kysymyksiisi.
 • Tarjoukseen ei sisälly uusia ominaisuuksia, asiakkaan pyytämiä päivityksiä muihin kuin tietoturvaongelmiin eikä suunnittelumuutospyyntöjä. Microsoft voi kuitenkin tarjota muita kuin tietoturvaongelmia koskevia päivityksiä harkintansa mukaisesti.
 • Takautuvia vaikutuksia teknisen suunnittelutiimin aiemmin hylkäämiin päivityksiin ei ole.

 • Lisätietoa siitä, mitä pidetään "kriittisenä" tai "tärkeänä" , saat vierailemalla MSRC:n sivustolla.

 • Tätä ei edellytetä. Asiakkaat voivat kattaa tarvitsemansa määrän paikallisia 2008-palvelimia Software Assurance -tilauksella laajennettuja tietoturvapäivityksiä varten.

  Aikaisemmissa tuen päättymisen tapahtumissa SQL Server tarjosi vain kriittisiä tietoturvapäivityksiä, mikä täyttää yritysasiakkaiden yhteensopivuusehdot. SQL Server ei toimita yleistä kuukausittaista tietoturvapäivitystä. Microsoft tarjoaa vain tarvittaessa toimitettavia SQL Serverin tietoturvapäivityksiä (GDRs) sellaisille MSRC-tiedotteille, joissa SQL Server on tunnistettu kohdetuotteeksi.

  Jos joissakin tilanteissa SQL Serverin uusia ja tärkeitä päivityksiä ei anneta, ja asiakas pitää niitä kriittisinä mutta MSRC ei, teemme yhteistyötä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti ja ehdotamme sopivaa ratkaisua

  Azure: Asiakkaat, joilla on käytössä Windows Server tai SQL Server 2008 / 2008 R2 Azure Virtual Machinessa, saavat laajennetut tietoturvapäivitykset ilman lisämaksua osana virtuaalikoneen suorituskustannuksia. Asiakkaat, jotka siirtyvät Azure SQL Databasen hallittuun instanssiin (PaaS-ratkaisuun), eivät tarvitse laajennettuja tietoturvapäivityksiä, koska kyse on täysin hallitusta ratkaisusta, jota Microsoft päivittää ja korjaa.

  Paikalliset palvelimet: Asiakkaat, joilla on aktiivinen Software Assurance -sopimus tai tilauskäyttöoikeus, voivat ostaa laajennettuja tietoturvapäivityksiä 75 prosentilla EA-, EAS- tai SCE-käyttöoikeuksien hinnasta. Asiakkaat maksavat vain niistä palvelimista, jotka he haluavat suojata. Tämä auttaa vähentämään kustannuksia joka vuosi, kun asiakas vaiheittain päivittää ympäristöään. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Microsoft-kumppaniisi tai asiakkuudestasi vastaavaan tiimiin.

  Isännöidyt ympäristöt: Asiakkaiden, jotka ostivat Windows Server tai SQL Server 2008:n tai 2008 R2:n isännöijältä, pitää ostaa laajennetut tietoturvapäivitykset suoraan Microsoftilta tai Microsoftin käyttöoikeuskumppanilta ja käyttää niitä isännöidyssä ympäristössä. Niiden vuosihinta on 75 % täyden paikallisen käyttöoikeuden vuosihinnasta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Microsoft-kumppaniisi tai asiakkuudestasi vastaavaan tiimiin.

  Asiakkaat, joilla on aktiivinen Software Assurance -sopimus tai tilauskäyttöoikeus palvelimilleen, voivat ostaa paikallisia laajennettuja tietoturvapäivityksiä.

  Asiakkaat voivat valita, mitkä palvelimet katetaan.

  Laajennettujen tietoturvapäivitysten hinnoittelu noudattaa palvelimen käyttöoikeusmallia. Esimerkiksi Windows Serverin kattavuus on ydinkohtainen, ja se vaaditaan kaikille fyysisille ytimille kaikissa palvelimissa.

  Laajennettujen tietoturvapäivitysten hinta on 75 % (vuosittain) SQL Serverin tai Windows Serverin uusimman version EA- ja SCE-käyttöoikeuksien hinnoista.

  Kattavuus on saatavana kolmena peräkkäisenä 12 kuukauden lisäyksenä tuen päättymisen jälkeen. Asiakkaat eivät voi ostaa osittaisia jaksoja (esim. vain 6 kuukautta). Asiakkaan uusitun EA:n ei tarvitse olla yhdenmukainen laajennetun tietoturvapäivityksen vuosittaisen jakson kanssa.

  Asiakkaiden on maksettava laajennettuja tietoturvapäivityksiä vuodesta 1 alkaen. Asiakkaat voivat ostaa aiempia vuosia, jos he tarvitsevat kattavuuden seuraaville vuosille (esim. asiakkaan pitää ostaa vuosi 1 ja vuosi 2, jos hän tarvitsee kattavuuden vuodelle 2 mutta vuosi 1 jäi välistä).

  Laajennetut tietoturvapäivitykset käsitellään vuosittain (12 kuukauden jakso) tuen päättymispäivästä alkaen. Esimerkiksi jos asiakas ostaa tarjouksen jakson 10. kuukautena, hänen pitää silti maksaa koko vuosi, vaikka hän saakin päivitykset vain jakson kahdelle viimeiselle kuukaudelle.

  Premier Support ei ole perusedellytys, mutta lisätukisopimusta suositellaan, jos tarvitaan teknistä tukea.

  Asiakkaiden, jotka siirtyvät PaaS-ratkaisuun, ei tarvitse ostaa laajennettuja tietoturvapäivityksiä, koska kyse on ratkaisusta, jonka hallinnasta ja päivityksestä Microsoft huolehtii täysin (esim. Azure SQL Database Managed Instance).

 • SQL Server 2008:n / 2008 R2:n Enterprise- ja Standard-versiot sekä Windows Server 2008:n / 2008 R2:n Datacenter- ja Standard-versiot ovat oikeutettuja laajennettuihin tietoturvapäivityksiin sekä x86- että x64-versioissa.

  Kyllä, asiakkailla pitää olla käytössään SQL Server tai Windows Server 2008 ja 2008 R2 sekä uusin Service Pack, jotta he saavat laajennetut tietoturvapäivitykset. Microsoft tarjoaa vain päivityksiä, joita voidaan käyttää uusimmassa Service Pack -paketissa. Seuraavassa ovat linkit uusimpiin Service Pack -paketteihin:

  Software Assurance -sopimus vaaditaan asiakkailta, jotka ostavat laajennettuja tietoturvapäivityksiä paikallisiin palvelimiin.

  Azuressa asiakkaat eivät tarvitse Software Assurance -sopimusta saadakseen maksuttomat laajennetut tietoturvapäivitykset, mutta Software Assurance- tai Server-tilaus vaaditaan Azure Hybrid Benefitin hyödyntämiseen.

  Windows Server- ja SQL Server 2008 -työkuormien siirtämiselle Azureen ei ole takarajaa. Suosittelemme asiakkaita kuitenkin tekemään siirron loppuun ennen tuen päättymispäivää (9. heinäkuuta 2019 SQL Serverin osalta ja 14. tammikuuta 2020 Windows Serverin osalta), jotta he eivät jää paitsi mistään laajennetuista tietoturvapäivityksistä.

  Laajennettujen tietoturvapäivitysten hinta lasketaan asiakkaan paikalliseen ympäristöön ostamien ytimien määrän perusteella. Jos asiakas osti 8 ydintä paikalliseen SQL Serveriin ja käyttää Software Assurance -etuja toissijaisen, 8-ytimisen passiivisen palvelimen saamiseksi, hän ostaa laajennetut tietoturvapäivitykset SQL Serverin 8 ytimen perusteella. Tämä jälkeen asiakkaat voivat ottaa päivitykset käyttöön koko ympäristössä, myös toissijaisessa passiivisessa palvelimessa.

  Ei. Suosittelemme päivittämään nämä vanhemmat versiot uusimpiin versioihin, mutta asiakkaat voivat myös päivittää 2008- tai 2008 R2 -versioon, jos he haluavat hyödyntää tämän tarjouksen.

 • Ei, mutta asiakkaat voivat hyödyntää aktiivista tukisopimusta (esim. Software Assurance tai Premier/Unified Support) ja saada teknistä tukea asianmukaisiin paikallisiin tuotteisiin, jos he haluavat pitäytyä paikallisessa ratkaisussa. Jos asiakas isännöi Azuressa, hän voi saada teknistä tukea asianmukaisen Azure-tukisopimuksen kautta.

  Ei. Asiakkaiden on ostettava laajennetut tietoturvapäivitykset ja asianmukainen tukisuunnitelma, jotta he voivat saada tukea tuotteelle, jonka laajennettu tuki ei ole enää voimassa.

 • Jos asiakkaalla on tukisopimus:

 • Skenaario: Asiakas voi avata tukipyynnön
 • Vastaus: Kyllä

 • Skenaario: Tukitiimi pyrkii ratkaisemaan asiakkaan ongelman
 • Vastaus: Kyllä

 • Skenaario: Tukitiimi suorittaa ongelman juurisyyn analyysin
 • Vastaus: Ei

 • Skenaario: Tukitiimi kirjaa ohjelmavirheen tai DCR (Design Change Request) -pyynnön
 • Vastaus: Ei*

 • *Jos ongelma liittyy tietoturvapäivitykseen, tukitiimi kirjaa virheen asiakkaan puolesta ongelman ratkaisemiseksi.

 • Microsoft on sitoutunut auttamaan asiakkaita pilveen päivittämisessä tai siirtymisessä. Microsoft tarjoaa tukea parhaansa mukaan SQL Server- ja Windows Server 2008:n ja 2008 R2:n vianmäärityksessä laajennettujen tietoturvapäivitysten mukaisesti kyseisten tuotteiden tuen päättymispäivien jälkeen.

  Ei. Asiakkaiden on ostettava laajennetut tietoturvapäivitykset erikseen. Laajennettujen tietoturvapäivitysten hinta ei sisälly Unified Support -sopimuksen hintalaskelmaan. Asiakkaat voivat kuitenkin käyttää Unified Supportia saadakseen teknistä tukea laajennettujen tietoturvapäivitysten kattamille 2008- tai 2008 R2 -palvelimille. Paikallinen tai ennakoiva tuki on saatavana vain, jos se kuuluu asiakkaan Unified Support -sopimukseen.

  Jos selvitykset osoittavat, että ongelman ratkaisu edellyttää uudessa versiossa saatavilla olevaa tuoteparannusta, siinä tapauksessa asiakasta pyydetään päivittämään uuteen versioon, jossa kyseinen ominaisuus on jo tarjolla. SQL Serverin tai Windows Serverin 2008- tai 2008 R2 -versioille ei tehdä uusia tuoteparannuksia.

  Kyllä. Asiakkaat voivat aloittaa uuden 2008- tai 2008 R2 -instanssin Azuressa ja saada käyttöönsä laajennetut tietoturvapäivitykset.

  Niille SQL Server- tai Windows Server 2008- ja 2008 R2 -asiakkaille, joilla ei ole Software Assurance -tilausta, yksi vaihtoehto on siirtyä Azureen ja saada laajennetut tietoturvapäivitykset ilmaiseksi.

  Jos asiakkaan täytyy pitää tiedot paikallisessa ympäristössä, hän voi hankkia uuden käyttöoikeuden Software Assurance -tilauksella, jonka jälkeen hän on oikeutettu ostamaan laajennetut tietoturvapäivitykset.

  Eivät. Asiakkaat eivät voi ostaa laajennettuja tietoturvapäivityksiä SQL Server 2008 R2:n Express- tai Developer-versioon. He voivat kuitenkin siirtää työkuormansa Azureen ja saada näin laajennetut tietoturvapäivitykset ilman lisämaksua.

  Kyllä. Laajennetut tietoturvapäivitykset korvaavat Premium Assurance -tarjouksen, mutta noudatamme Premium Assurance -ehtoja niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat jo hankkineet sen.

  Asiakkaat, jotka ostivat laajennetut tietoturvapalvelut tai Premium Assurancen tuotantopalvelimiin, voivat käyttää kyseisiä tietoturvapäivityksiä myös Visual Studio (MSDN) -tilausten alaisiin palvelimiin ilman lisämaksua. Premium Assurance ja laajennetut tietoturvapäivitykset, jotka on tarkoitettu paikallisiin ympäristöihin, eivät ole ostettavissa Visual Studio (MSDN) -tilausten alaisiin palvelimiin.

Laajennetut tietoturvapäivitykset Azurelle ja pilvi-/isännöintiympäristöihin

Laajenna kaikkiTiivistä kaikki

 • Windows Server ja SQL Server 2008:n / 2008 R2:n laajennetut tietoturvapäivitykset tarjotaan Azuren IaaS-ratkaisussa ilman lisämaksua osana virtuaalikoneen kustannuksia. Azure-virtuaalikoneasiakkaille, jotka siirtävät työkuormia Azure Virtual Machineen, tarjoamme "kriittisiksi" ja "tärkeiksi" määritettyjä tietoturvapäivityksiä ja tiedotteita Windows Server 2008:lle ja 2008 R2:lle sekä "kriittisiksi" määritettyjä tietoturvapäivityksiä ja tiedotteita SQL Server 2008:lle ja 2008 R2:lle.

 • Kyllä. Asiakkailla on oltava Software Assurance, jotta he voivat hyödyntää SQL Serverin BYOL-ohjelmaa Azure Virtual Machinessa osana License Mobility -ohjelmaa. Jos asiakkaalla ei ole Software Assurancea, suosittelemme heitä siirtymään Azure SQL Database Managed Instance -ratkaisuun 2008-ympäristöissään.

  Azure SQL Database Managed Instance on uusi Azure-palvelu, joka tarjoaa lähes 100-prosenttisen yhteensopivuuden paikallisen SQL Serverin kanssa. Hallitut instanssit tarjoavat sisäänrakennetun korkean käytettävyyden ja palautumisratkaisun, älykkäitä suorituskykyominaisuuksia sekä reaaliaikaisen skaalautuvuuden. Lisäksi hallitut instanssit tarjoavat versiottoman kokemuksen, joka poistaa manuaalisten tietoturvakorjausten ja -päivitysten tarpeen.

  Lisätietoa BYOL-ohjelmasta on Azuren hinnoittelun ohjesivulla.

 • Tietoturvapäivitykset saadakseen asiakkaat voivat siirtää vanhoja SQL Server -ympäristöjä Azure SQL Databasen hallittuun instanssiin, täysin hallittuun tietoalustapalveluun (PaaS-ratkaisuun), joka tarjoaa "versiottoman" vaihtoehdon ilman huolia tulevista tuen päättymispäivistä, tai Azure Virtual Machineen. Laajennetut tietoturvapäivitykset ovat saatavilla Azure Virtual Machinen SQL Server 2008:aan ja 2008 R2:een tuen päättymispäivän (9. heinäkuuta 2019) jälkeen seuraavan kolmen vuoden ajan. Mikäli asiakkaat haluavat päivittää SQL Server 2008:n tai 2008 R2:n, kaikkia niiden jälkeen ilmestyneitä SQL Server -versioita tuetaan. SQL Server 2012–2016 -versioissa asiakkailla pitää olla uusin tuettu Service Pack. SQL Server 2017 -version jälkeen asiakkaita kehotetaan hankkimaan uusin kumulatiivinen päivitys. Huomaa, että Service Packit eivät ole saatavana SQL Server 2017 -versiosta alkaen, saatavana on vain kumulatiivisia päivityksiä ja GDR-päivityksiä.

  Azure SQL Databasen hallitut instanssit edustavat instanssikokoista SQL Database -käyttöönottovaihtoehtoa, joka tarjoaa laajimman SQL Server -ohjelmatuen sekä natiivin virtuaaliverkkotuen (VNET). Tämän ansiosta SQL Server -tietokantojen siirtäminen hallittuun instanssiin onnistuu sovelluksia muuttamatta. Siinä SQL Serverin monipuolinen kohdeala yhdistyy älykkään ja täysin hallitun palvelun operationaalisiin ja taloudellisiin etuihin. Uutta Azure Database Migration Service -ratkaisua hyödyntämällä voit siirtää SQL Server 2008:n ja 2008 R2:n Azure SQL Databasen hallittuun instanssiin joko hyvin vähäisillä sovelluskoodin muutoksilla tai kokonaan ilman niitä.

  Kyllä. Asiakkaat, joilla on aktiivinen Software Assurance -sopimus, voivat hyödyntää Azure Hybrid Benefitiä:

 • SQL Server: Asiakkaat voivat hyödyntää olemassaolevia paikallisia käyttöoikeuksiaan ja hankkia Azure SQL Databasessa ja Azure-virtuaalikoneissa käytettävän SQL Serverin alennushintaan.

 • Windows Server: Asiakkaat voivat hyödyntää olemassaolevia paikallisia käyttöoikeuksiaan ja hankkia Azure-virtuaalikoneita alennushintaan.

  Asiakkaat, jotka valitsevat siirtymisen Azuren IaaS-ratkaisuun, voivat yhdistää Azure Hybrid Benefit -säästöjä ja tällä tavoin säästää SQL Serverin ja Windows Serverin kustannuksista entistä enemmän.

 • Kyllä. Asiakkaat voivat siirtää SQL Serverin tai Windows Server 2008:n / 2008 R2:n Azure Stackiin ja saada maksuttomat laajennetut tietoturvapäivitykset tuen päättymispäivän jälkeen.

 • SQL Server 2008 SP3 ja 2008 R2 SP2 sekä Windows Server 2008 SP2 ja 2008 R2 SP1 ovat tuettuja Azure Stackissa.

  Azure ei tällä hetkellä tue jaettujen tallennustilojen klusterointia. Tietoja korkeaa käytettävyyttä tukevan SQL Server -instanssin määrittämisestä Azureen saat SQL Serverin korkeaa käytettävyyttä käsittelevästä oppaasta.

  Tietoja SQL Serverin suorituskyvyn optimoinnista Azure Virtual Machinessa saat SQL Serverin suorituskykyä käsittelevästä oppaasta.

 • Windows Server: Jos asiakas maksaa isännöijälle taustalla olevasta Windows Server -käyttöoikeudesta, asiakas voi hankkia Microsoftilta laajennettuja tietoturvapäivityksiä, joita on mahdollista käyttää isännöidyissä instansseissa. Hinnoittelu perustuu Windows Server Standardin ydinkohtaiseen hintaan. Vähimmäishinta lasketaan 16:n instanssikohtaisen ytimen perusteella.

  SQL Server: Asiakkaat, joilla on käytössä Software Assurance -ohjelman License Mobility -tuki, voivat myös ostaa Microsoftilta laajennettuja tietoturvapäivityksiä. Niitä on mahdollista käyttää asianmukaisesti lisensoiduissa virtuaalikoneissa, joita käytetään valtuutetun License Mobility -kumppanin datakeskuksessa. Lisätietoja saatavuudesta saat Microsoftin käyttöoikeussivustolta sekä tuen päättymistarjouksen käyttöoikeustiedoista.

 • Laajennettuihin tietoturvapäivityksiin ei sisälly teknistä tukea. Asiakkaat voivat esittää kysymyksiä olemassa olevien tukisopimusten kautta.

 • Asiakkaat eivät voi hyödyntää laajennettuja tietoturvapäivityksiä, jos he siirtävät SQL Server 2008 -ympäristönsä jonkin muun pilvipalveluntarjoajan PaaS-ratkaisuun.

  Jos asiakas haluaa siirtyä virtuaalikoneisiin (IaaS-ratkaisuun), hän voi tehdä siirron hyödyntämällä SQL Serverin Software Assurance -ohjelman License Mobility -tukea sekä ostaa Microsoftilta laajennettuja tietoturvapäivityksiä. Tämän jälkeen päivitykset on tehtävä manuaalisesti SQL Server 2008 -instansseihin, joita käytetään toisen pilvipalveluntarjoajan virtuaalikoneissa (IaaS-ratkaisussa). Ilmaiset päivitykset Azuressa on kuitenkin houkuttelevampi tarjous.

Tuote- ja toteutuskysymykset

Laajenna kaikkiTiivistä kaikki

 • Tietoturvapäivitykset toimitetaan ajallaan alan standardien mukaisella teknologialla, ja niistä ilmoitetaan tarkemmin tuen päättymisen määräajan lähestyessä.

 • Paikallisesti suoritettava Windows Server 2008/R2 -instanssi: Asiakkaat saavat lisäosana moniaktivointiavaimen (MAK) volyymikäyttöoikeusportaalin kautta. Tämän jälkeen asiakkaat voivat käyttää sekä uutta MAK-avainta että mitä tahansa edellytyksenä olevia ylläpitopinon päivityksiä. Sitten he voivat jatkaa nykyisen päivitys-/ylläpitostrategiansa käyttämistä ja ottaa käyttöön laajennetut tietoturvapäivitykset Windows Updaten, Windows Server Update Services (WSUS) -palveluiden tai minkä tahansa haluamansa korjaustiedostojen hallintaratkaisujen kautta.

 • Azure Virtual Machineissa suoritettava Windows Server 2008-/R2 -instanssi: Windows Server havaitsee automaattisesti Azuressa suoritettavan virtuaalikoneen ja ottaa käyttöön laajennetut tietoturvapäivitykset, jotka ladataan ja asennetaan Windows Updaten tai minkä tahansa asiakkaan käyttämän korjaustiedostojen hallintaratkaisujen kautta. Esikorjatut Windows Server 2008 R2 -näköistiedostot ovat myös saatavana Azure-galleriassa.

 • Azure-virtuaalikoneissa olevassa Windows Server 2008:ssa/2008 R2:ssa suoritettava SQL Server 2008/R2: Asiakkaat saavat päivityksiä automaattisesti olemassa olevien SQL-päivityskanavien kautta.

 • Paikallisessa Windows Server 2008:ssa/2008 R2:ssa suoritettava SQL Server 2008/R2 Asiakkaat voivat ladata päivityksen yksityiseltä sivustolta ottaakseen sen käyttöön paikallisissa ympäristöissä. Tämä on saatavana vain asiakkaille, jotka ostavat laajennetut tietoturvapäivitykset.

 • Asiakkaat voivat käyttää haluamiaan työkaluja ohjelmistojen ja laitteiden luettelointiin. Azure-siirtymisen arviointisivustolta löydät Microsoftin ja kumppaniemme luettelointityökaluja.

 • Asiakkaat voivat siirtää työkuormia paikallisista VMware-pohjaisista virtuaalikoneista Azure Virtual Machineihin käyttämällä Azure Site Recoverya tai useita kumppanien työkaluja. Toinen vaihtoehto on uusi VMware on Azure -ratkaisu, joka mahdollistaa omistetun isännöinnin.

 • Sovellukset, jotka toimivat SQL Server tai Windows Server 2008:ssa / 2008 R2:ssa, voidaan uudelleenisännöidä Azuressa ilman sovelluskoodin muutoksia. Asiakkaat, jotka ovat valmiita päivittämään (joko Azuressa tai paikallisesti), voivat tutustua Windows Server Catalogiin sekä pyytää ohjelmistotoimittajaltaan lisätietoja Windows Server- ja SQL Server -versiotuesta.

  Asiakkaiden tulee arvioida sovellusinfrastruktuurinsa ennen palvelinpohjaisten sovellusten siirtämistä. He voivat lukea lisää suositellusta prosessista Azure Migration Centerissä, jossa he oppivat hyödyntämään Azure Migraten kaltaisia palveluita. Näin he voivat suorittaa valmiusarvioinnin, mukaan lukien kustannusarvion, ja suorittaa sovellusinfrastruktuurin Azuressa. Sovellusten valmiutta koskeviin lisäkysymyksiin saat vastauksia Microsoft-kumppaniltasi, Microsoftin palveluista tai asiakkuuttasi hoitavalta tiimiltä.

 • Päivitysohjeita tarjoavia linkkejä löytyy tuen päättymisen resurssikeskuksesta sekä Windows Serverin päivitysdokumentaatiosta.

 • Päivitysohjeita tarjoavia linkkejä löytyy tuen päättymisen resurssikeskuksesta sekä tietokantojen siirto-oppaasta.

 • SQL Server 2016 ja SQL Server 2017 ovat tuettuja Windows Server 2019:ssä. Aiempia versioita (SQL Server 2012 ja SQL Server 2014) ei tueta. Lisätietoja on Windows Server 2019 App Compatibility Docs -sivulla.

 • Azure Site Recovery voi siirtää nämä virtuaalikoneet Azureen, mutta se muuntaa ne Azure IaaS Gen-1 -virtuaalikoneeksi. Gen-2-virtuaalikonetta ei tueta tällä hetkellä.

 • Suosittelemme käyttämään System Centerin tuettua versiota. Windows Server 2008:n ja 2008 R2:n tapauksessa tuetaan seuraavia System Center -versioita:

 • Tuote: SCOM (System Center Operations Manager) (vieras ja isäntä)
 • System Center 2012/R2: Kyllä
 • System Center 2016: Kyllä
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Kyllä

 • Tuote: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 isäntänä)
 • System Center 2012/R2: Kyllä
 • System Center 2016: Ei
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Ei

 • Tuote: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 vieraana)
 • System Center 2012/R2: Kyllä
 • System Center 2016: Kyllä
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Kyllä

 • Tuote: Orchestrator*
 • System Center 2012/R2: Ei
 • System Center 2016: Ei
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Ei

 • Tuote: Service Manager**
 • System Center 2012/R2: Ei
 • System Center 2016: Ei
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Ei

 • Tuote: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Kyllä
 • System Center 2016: Kyllä
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Kyllä

 • Tuote: SCCM (System Center Configuration Manager)
 • System Center 2012/R2: Ei
 • System Center 2016: Ei
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Ei

 • *Orchestratorin tapauksessa taulukossa ilmoitettu vastaus viittaa niihin Orchestratorin komponentteihin, joita käytetään Windows Server 2008:ssa tai 2008 R2:ssa. Orchestratorin ajokirjan automaatiotehtäviä voidaan suorittaa Windows Server 2008 Serverillä.

 • **Service Managerin tapauksessa taulukossa ilmoitettu vastaus viittaa niihin Service Managerin komponentteihin, joita käytetään Windows Server 2008:ssa tai 2008 R2:ssa.

 • SQL Server 2008:n ja 2008 R2:n tapauksessa tuetaan seuraavia System Center -versioita:

 • Komponentti: SCOM (System Center Operations Manager)
 • System Center 2012/R2: Kyllä
 • System Center 2016: Kyllä
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Kyllä

 • Komponentti: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Kyllä
 • System Center 2016: Kyllä
 • Puolivuosittaisen kanavan versio 1801: Kyllä

SQL Serverin ja Windows Serverin Azure Hybrid Benefit

Laajenna kaikkiTiivistä kaikki

 • SQL Serverin Azure Hybrid Benefit -ratkaisun avulla asiakkaat säästävät Azure Virtual Machinen hinnoista olemassa olevia käyttöoikeuksiaan käyttämällä. Asiakkaat, joilla on Software Assurance, voivat Azure Hybrid Benefit -ratkaisua käyttämällä saada alennetun perushinnan SQL Databasen vCore-pohjaisista vaihtoehdoista (hallittu instanssi, vCore-pohjainen yksittäinen tietokanta, vCore-pohjainen joustava varanto), SQL Serveristä Azure Virtual Machinessa ja SQL Server Integration Services (SSIS) -paketeista. Voit ottaa tämän edun käyttöön, vaikka nimike on aktiivinen, mutta huomaa, että perushinta otetaan käyttöön siitä hetkestä alkaen, kun valitset sen portaalissa. Saldoa ei myönnetä takautuvasti.

 • Azure Hybrid Benefit -ratkaisun avulla asiakkaat säästävät Azure Virtual Machinen hinnoista olemassa olevia Windows Server -käyttöoikeuksiaan käyttämällä. Voit käyttää edun Windows Server Datacenter- ja Standard-versioiden käyttöoikeuksissa, joissa on Software Assurance- tai Windows Server -tilaus. Lue lisää Azure Hybrid Benefit -ratkaisusta.

 • Azuren Hybrid Benefit for SQL Server auttaa saamaan lisäarvoa SQL Server -käyttöoikeuksille ja säästämään jopa 55 % SQL Server Integration Services -palveluiden hinnasta. Voit käyttää edun SQL Server Enterprise- ja Standard-versioiden käyttöoikeuksissa, joissa on Software Assurance. Voit hyödyntää SQL Server -käyttöoikeuksiasi SQL Server Integration Services -pakettien suorittamisessa Azuressa ja maksaa pienemmän perushinnan.

 • Asiakkailla on seuraavat SQL Serverin Azure Hybrid Benefit -ratkaisuun liittyvät käyttöoikeudet:

 • Käyttöoikeuden jalanjälki:
 • SQL Server Enterprise -version ydinasiakkaat SA-ylläpidolla

 • SQL Serverin Azure Hybrid Benefit tarjoaa seuraavia asioita:
 • vCore-pohjaiset SQL Database -vaihtoehdot
 • Perusmaksun maksaminen mahdollista joko yleiskäytössä tai liiketoiminnan kannalta tärkeissä toiminnoissa
 • 1 paikallinen ydin = 4 ydintä yleiskäytössä
 • 1 paikallinen ydin = 1 ydin liiketoiminnan kannalta tärkeissä toiminnoissa
 • SQL Server Azure Virtual Machinessa
 • 1 paikallinen ydin = 1 Enterprise-version ydin Azure Virtual Machinessa

 • Käyttöoikeuden jalanjälki:
 • SQL Server Standard -version ydinasiakkaat SA-ylläpidolla

 • SQL Serverin Azure Hybrid Benefit tarjoaa seuraavia asioita:
 • vCore-pohjaiset SQL Database -vaihtoehdot
 • Perusmaksun maksaminen mahdollista vain yleiskäytössä
 • 1 paikallinen ydin = 1 ydin yleiskäytössä
 • SQL Server Azure Virtual Machinessa
 • 1 paikallinen ydin = 1 Standard-version ydin Azure Virtual Machinessa

 • Suurin ero SQL Serverin Azure Hybrid Benefit -ratkaisussa Azure Virtual Machinen ja Azure SQL Databasen välillä on se, että virtualisoinnin etu on saatavana vain Azure SQL Databasessa. Voit hyödyntää tätä etua siirtyessäsi paikallisesta SQL Server Enterprise -versiosta Azure SQL Databasen yleiskäytön palvelutasolle. Jos haluat lisätietoa SQL Serveristä Azure Virtual Machinessa Azure SQL Databaseen verrattuna, tutustu pilviratkaisujen SQL-vaihtoehdoista kertovaan asiakirjaan.

 • Jos SQL Serverin Azure Hybrid Benefit -ratkaisun asiakkaan nykyinen Software Assurance vanhenee, tehdään siirto käyttöoikeuden sisältävään ratkaisuun. Tämä riippuu käyttöoikeuden ja SA-validoinnin toteutuksesta.

 • Tämä hybridietu on käytettävissä vain seuraavien kanssa:

 • SQL Databasen vCore-pohjaiset palvelutasot: hallittu instanssi, yksittäinen tietokanta ja joustava varanto
 • SQL Server Azure Virtual Machineissa
 • SQL Server Integration Services (SSIS)

 • Tämä etu voidaan ottaa käyttöön, vaikka nimike on aktiivinen, mutta huomaa, että perushinta otetaan käyttöön siitä hetkestä alkaen, kun asiakas valitsee sen portaalissa. Saldoa ei myönnetä takautuvasti.

 • SQL Serverin Azure Hybrid Benefit on saatavana kaikilla alueilla, joilla vCore-pohjaiset SQL Database -vaihdotkin ovat saatavana.

 • SQL Serverin ja Windows Serverin Azure Hybrid Benefit -ratkaisua voidaan käyttää yhdessä, kun käytät SQL Serveriä Azure Virtual Machineissa. Suositeltu tapa on käyttää Azure Virtual Machineja Microsoftin sertifioimien BYOL-käyttöoikeuksien SQL Server -gallerian näköistiedostojen kanssa. Ota Azure-portaalissa käyttöön Azure Virtual Machinet Microsoftin sertifioimien BYOL-käyttöoikeuksien SQL Server -gallerian näköistiedostojen kanssa. Aktivoi sitten Windows Serverin Azure Hybrid Benefit PowerShell-komentoja käyttämällä.

  Azure SQL Databasessa pitää käyttää vain SQL Serverin Azure Hybrid Benefit -ratkaisua, koska käyttöjärjestelmä on abstrahoitu käyttäjältä. Voit aktivoida Azure Hybrid Benefit -ratkaisun Azure-portaalin kautta osoittamalla, että käytössäsi on riittävästi aktiivisia käyttöoikeuksia Software Assurance -tilauksen kautta.

 • Ei. Tuotteen ehtojen 90 päivän uudelleenmäärityssääntö koskee License Mobility -tukea isännöidyissä/virtuaalikoneinstansseissa. Kyseistä skenaariota ei sovelleta hallittuun instanssiin, joka on täysin hallittu tietokantapalvelu.

 • Tarjoamme nyt License Mobility -etuja SQL Server -asiakkaille, joilla on Software Assurance. Niiden avulla asiakkaat voivat määrittää käyttöoikeutensa uudelleen kolmansien osapuolten jaettuihin palvelimiin. Tätä etua voidaan käyttää hallitsemattomassa tarjonnassa (virtuaalikoneen/isännöidyssä) pilvipalveluissa. Asiakkaan on tuotava oma mediansa ja täytettävä kaikki vaatimustenmukaisuuslomakkeet kolmansien osapuolten pilvipalveluiden tarjoajien kanssa. Asiakkaat saavat vain yhden ytimen pilvipalvelussa jokaista omistamaansa paikallista ydintä kohden. Lisäksi suoritus on mahdollista vain tietyssä versiossa, eli esimerkiksi Standard voidaan suorittaa vain Standard-versiossa pilvipalvelussa.

 • Azure Hybrid Benefit mahdollistaa seuraavat asiat:

 • Voit siirtää käyttöoikeudet täysin hallittuun PaaS-tuotteeseen. Olemme ainoa pilvipalvelu, jolla on tämä ominaisuus. AWS RDS -käyttöoikeuden siirrettävyys on nyt estetty.
 • Neljä ydintä pilvipalvelussa jokaista paikallista ydintä kohden Enterprise-version asiakkaille yleiskäytössä.
 • Kaksoiskäyttöoikeudet 180 päivän ajan paikallisesti sekä pilvipalvelussa.
 • Ei tarvetta lisensoinnin vaatimustenmukaisuuden asiakirjojen antamiseen, valintaruudun valitseminen portaalissa riittää.

 • Jos asiakas haluaa isännöidyn ratkaisun, hän saa parhaat säästöt yhdistämällä SQL Serverin ja Windows Serverin Azure Hybrid Benefit -ratkaisun – tämä on mahdollista vain Azuressa.

close-button
Back To Top