Siirry pääsisältöön

Yksilöi opetus parempien tulosten saavuttamiseksi

Käytä työkaluja, jotka antavat kaikentasoisille oppijoille mahdollisuuden työskennellä itsenäisesti, tehokkaasti ja luottaen omiin taitoihinsa.

                                         

Tue itseohjautuvuutta

Oppilaat voivat oppia itseohjautuvuutta iästä ja taidoista riippumatta ja kehittää lukutaitojaan esimerkiksi vähentämällä visuaalisia ärsykkeitä, tavuttamalla sanoja, korostamalla tekstiä ja kuuntelemalla miltä teksti kuulostaa ääneen luettuna.

TUTUSTU OPPIMISTA TUKEVIIN TYÖKALUIHIN

"Toisinaan oppilaiden suoritukset eivät vastaa heidän taitojaan. Oppimista tukevat työkalut auttavat lukivaikeuksista kärsiviä oppilaita edistymisessä."

- 4. luokan opettaja, Bellevue, Washington


                                    

Opettajat osallistavat oppilaat opetukseen

Osallistava työskentelytapa edesauttaa oppimista. Opettajat voivat helposti tarkistaa, että luokkahuoneen opetusmateriaalit ovat kaikkien oppilaiden käytettävissä. Office 365:n avulla myös oppilaita, joilla on lukihäiriö, voidaan tukea paremmin.

10 VINKKIÄ, JOTKA HELPOTTAVAT OPPIMISTA
                

Ylitä kielimuurit

Koulut ovat yhä monimuotoisempia. Opetustyössä voi olla tarvetta huomioida maahanmuuttajat ja oppilaat, jotka eivät vielä osaa kieltä, erityisvaatimukset kuten kuulon heikkeneminen tai kuulovamma, sekä oppilaat, jotka tarvitsevat päivittäiseen koulunkäyntiin avustajan, apuvälineitä tai -teknologiaa. Microsoft Translator auttaa ylittämään kielimuurit sekä avustaa erityisoppilaiden koulunkäyntiä.

HANKI MICROSOFT TRANSLATOR

Lue lisää siitä, miten Microsoft osaltaan edistää helppokäyttöisyyttä ja osallistavaa oppimista.

ALOITA

Hae koulutuksia ja tietoa siitä, miten voit hyödyntää helppokäyttöisyyttä edistäviä toimintoja oppilaittesi kanssa.