No Data Available

Lue, miten voit edistää kansalaisten hyvinvointia ja tehostaa julkisia terveys- ja sosiaalipalveluja

Lue, miten julkinen terveydenhuolto keksii uusia tapoja toteuttaa tehtäviään ja palvella kansalaisia paremmin

  

No Data Available

Kalifornian sosiaalivirasto

Siirry digitaalisiin palveluihin ja tuo asiakastiedot kotipalvelun työntekijöiden saataville näiden ollessa liikkeellä, jotta käsittelyajat lyhenevät.

No Data Available

Connecticut Coalition to End Homelessness

Mahdollista moderni tiedonkeruu kodittomuusongelman ratkomiseksi yhteisössä.

No Data Available

New Yorkin kaupungin lastensuojeluvirasto

Puolita raportointiajat, kohenna työmoraalia ja palvele paremmin lähes 50 000 sosiaalihuollon asiakasta vuosittain.

No Data Available

Australian terveysministeriö

Korjaa hajallaan olevat tietolähteet terveydenhuollon ja potilaspalveluiden laadun parantamiseksi.

Ota yhteyttä