Liity yhdistetyn todellisuuden kumppaniohjelmaan

Yhdistetyn todellisuuden kumppaniohjelma (MRPP) on Microsoftin sponsoroima yhteisölähtöinen ohjelma kumppaneille, jotka suunnittelevat, rakentavat, ottavat käyttöön ja operoivat yhdistetyn todellisuuden ratkaisuja.

 

MRPP-kumppanit ovat onnistuneesti auttaneet valmistusteollisuuden, terveydenhuollon, vähittäiskaupan, koulutusalan ja monien muiden toimialojen asiakkaita tehostamaan digitalisaatiohankkeitaan ja parantamaan liiketoimintatuloksiaan.

Missio ja tavoitteet

MRPP:n missiona on tarjota ratkaisujen toimittajille, järjestelmäintegraattoreille ja digitoimistoille valmiudet rakentaa ja ottaa käyttöön uraauurtavia toimialaratkaisuja. Tämä tapahtuu tarjoamalla valmiuksia, myynti- ja markkinointiresursseja sekä kannustimia liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

MRPP:n tavoitteet ovat seuraavat:

Tasot ja vaatimukset

Päästäksesi MRPP:n jäseneksi sinulla täytyy olla

- aktiivinen MPN (Microsoft Partner Network) -jäsenyys.

 

JA YKSI SEURAAVISTA

- ostettavissa oleva HoloLens 2:lla toimiva sovellus.

- valmiudet ottaa käyttöön ensimmäisen tai kolmannen osapuolen sovellus HoloLens 2:lla.

 

MRPP:ssä on kaksi Premium-tasoa: Silver ja Gold. Jokaisella tasolla on omat inkluusiovaatimukset ja pitkäaikaiset etunsa.
 

Ohjelmassa on vuosittainen jäsenyys, joka alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta seuraavana vuonna riippumatta siitä, missä kuussa liityit ohjelmaan. Tasolta toiselle eteneminen, esimerkiksi Silver-tasolta nouseminen Gold-tasolle, tarkistetaan neljännesvuosittain MRPP:n verkkosivuilla mainittujen vaatimusten mukaisesti. Tason alentamiset, esimerkiksi Silver-tasolta siirtyminen Member-tasolle, tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa (kesäkuussa ja joulukuussa). Tason tarkistuksessa käytetään tietoja, jotka syötit MRPP:n hakemuslomakkeeseen. Voit päivittää nämä tiedot milloin tahansa.

SILVER

GOLD

 • Kumppanilla on oltava aktiivinen MPN-jäsenyys.

 

JOS YRITYS ON ISV TAI DIGITOIMISTO

 • Kumppanilla on oltava kolme kehittäjää, jotka suorittavat vaaditut yhdistetyn todellisuuden tekniset arvioinnit Partner Universityssa:
  • Device and Environment Considerations of a Quality HoloLens 2 Application (18811)
  • Managing Performance of a Quality HoloLens 2 Application (18812)
  • Building a Quality HoloLens 2 Application with the Mixed Reality Toolkit (18813)
  • Designing a Quality HoloLens 2 Application (18814)

MPN ID:si liittäminen kumppanikeskukseen ja Partner Universityyn – kurssien suorituspisteiden saamiseksi kehittäjällä tai suunnittelijalla on oltava henkilökohtainen Microsoft-tili, joka on rekisteröity Partner Universityyn ja yhdistetty yrityksesi tiliin Microsoftin kumppanikeskuksessa.

 • Kumppanilla tulee olla ostovalmis HoloLens 2:lla toimiva sovellus.
 • Kumppanilla on oltava aktiivinen MPN-jäsenyys.

 

JOS YRITYS ON ISV TAI DIGITOIMISTO

 • Kumppanilla on oltava kolme kehittäjää, jotka suorittavat vaaditut yhdistetyn todellisuuden tekniset arvioinnit Partner Universityssa:
  • Device and Environment Considerations of a Quality HoloLens 2 Application (18811)
  • Managing Performance of a Quality HoloLens 2 Application (18812)
  • Building a Quality HoloLens 2 Application with the Mixed Reality Toolkit (18813)
  • Designing a Quality HoloLens 2 Application (18814)

MPN ID:si liittäminen kumppanikeskukseen ja Partner Universityyn – kurssien suorituspisteiden saamiseksi kehittäjällä tai suunnittelijalla on oltava henkilökohtainen Microsoft-tili, joka on rekisteröity Partner Universityyn ja yhdistetty yrityksesi tiliin Microsoftin kumppanikeskuksessa.

 • Kumppanilla tulee olla ostovalmis HoloLens 2:lla toimiva sovellus.

JA YKSI SEURAAVISTA

 • Kumppanilla on oltava 100 vuosittaista HoloLens 2 -laitemyyntiä (tai kumppanin on oltava myötävaikuttanut näihin laitemyynteihin)*.
 • Kumppanilla on oltava Azure-pohjainen ratkaisu ja yksi ratkaisuun integroitu MR Azure -palvelu (Spatial Anchors, Remote Rendering, Object Anchors) JA kumppanilla on oltava 50 HoloLens 2 -laitemyyntiä (tai kumppanin on oltava myötävaikuttanut näihin laitemyynteihin)*.

*Kumppanin myyntiluvut tai myötävaikutukset voidaan laskea joko edellisten 12 kuukauden perusteella tai nykytilanteeseen perustuvan myyntiennusteen avulla. Kaikki HoloLens 2 -myynnit – mukaan lukien räätälöidyt tai erikoisvankat laitteet – lasketaan mukaan kumppanien myyntilukuihin.

JA YKSI SEURAAVISTA

 • Kumppanilla on oltava 300 vuosittaista HoloLens 2 -laitemyyntiä (tai kumppanin on oltava myötävaikuttanut näihin laitemyynteihin)*.
 • Kumppanilla on oltava Azure-pohjainen ratkaisu ja yksi ratkaisuun integroitu MR Azure -palvelu (Spatial Anchors, Remote Rendering, Object Anchors) JA kumppanilla on oltava 100 HoloLens 2 -laitemyyntiä (tai kumppanin on oltava myötävaikuttanut näihin laitemyynteihin)*.

*Kumppanin myyntiluvut tai myötävaikutukset voidaan laskea joko edellisten 12 kuukauden perusteella tai nykytilanteeseen perustuvan myyntiennusteen avulla. Kaikki HoloLens 2 -myynnit – mukaan lukien räätälöidyt tai erikoisvankat laitteet – lasketaan mukaan kumppanien myyntilukuihin.

JOS YRITYS ON JÄRJESTELMÄINTEGRAATTORI

JOS YRITYS ON JÄRJESTELMÄINTEGRAATTORI

 

JA YKSI SEURAAVISTA

 • Kumppanin on oltava suorittanut kaksi Azure-pohjaisen MR-ratkaisun käyttöönottoa asiakkaalleen JA kumppanilla on oltava 100 HoloLens 2 -laitemyyntiä (tai sen on oltava myötävaikuttanut tällaisiin myynteihin).
 • Kumppanin on hankittava liiketoimintasovellusten Silver-tason kompetenssi (vaihtoehtoina ovat Customer Engagement ja Unified Operations) JA kumppanin on suoritettava kolme yhdistettyä todellisuutta soveltavan D365-liiketoimintasovelluksen käyttöönottoa asiakkailleen (vähintään 25 käyttäjäoikeutta kutakin käyttöönottoa kohti).

*Kumppanin myyntiluvut tai myötävaikutukset voidaan laskea joko edellisten 12 kuukauden perusteella tai nykytilanteeseen perustuvan myyntiennusteen avulla. Kaikki HoloLens 2 -myynnit – mukaan lukien räätälöidyt tai erikoisvankat laitteet – lasketaan mukaan kumppanien myyntilukuihin.

JA YKSI SEURAAVISTA

 • Kumppanin on oltava suorittanut kolme Azure-pohjaisen MR-ratkaisun käyttöönottoa asiakkaalleen JA kumppanilla on oltava 300 HoloLens 2 -laitemyyntiä (tai sen on oltava myötävaikuttanut tällaisiin myynteihin).
 • Kumppanin on hankittava liiketoimintasovellusten Gold-tason kompetenssi (vaihtoehtoina ovat Customer Engagement ja Unified Operations) JA kumppanin on suoritettava viisi yhdistettyä todellisuutta soveltavan D365-liiketoimintasovelluksen käyttöönottoa asiakkailleen (vähintään 25 käyttäjäoikeutta kutakin käyttöönottoa kohti).

*Kumppanin myyntiluvut tai myötävaikutukset voidaan laskea joko edellisten 12 kuukauden perusteella tai nykytilanteeseen perustuvan myyntiennusteen avulla. Kaikki HoloLens 2 -myynnit – mukaan lukien räätälöidyt tai erikoisvankat laitteet – lasketaan mukaan kumppanien myyntilukuihin.

Edut

Tiivistelmä

Jäsen

Silver

Gold

Yhteisöedut

Pääsy yhdistetyn todellisuuden kumppaniyhteisön Teams-sivustolle ja -sisältöön

Pääsy MRPP:n kuukausittaiseen päivitysviestintään ja webinaareihin

Priorisoidut paikat Microsoftin yhdistetyn todellisuuden tapahtumiin

unchecked

Oikeus osallistua MR Partner Advisory Counciliin (PAC)

unchecked unchecked

Markkinointiedut

Pääsy yhdistetyn todellisuuden markkinointiresursseihin ja käyttöopastukseen

Logo, kuvaus ja esittelylinkki HoloLens.com-sivuston Etsi kumppani -osiossa 

unchecked

Microsoftin kumppani | Yhdistetyn todellisuuden merkki markkinointi- ja brändäyskäyttöön

unchecked

Tapaustutkimus, PR ja markkinoinnin vahvistuksen tuki

Myyntiedut

Pääsy myyjäresursseihin, kuten Microsoftin yhdistetyn todellisuuden myyntioppaisiin

Oikeus HoloLens-laitemyynnin hyvityksiin (DMP-ohjelman kautta)***

Oikeus Dynamics 365 + HoloLens 2 -tuotteiden jälleenmyyntiin (DMP-ohjelman kautta)***

Yhteys Partner Sales Executive -vastaavaan yhteistä asiakassuunnittelua, myyntiputken hallintaa ja esimyynnin tukea varten

unchecked unchecked

Suunnittelun ja kehitystuen edut

Azure-sovelluskonsultointi pilviperehdytykseen ja arkkitehtuuriopastukseen (saatavilla rajoitetusti)*

Mahdollinen käyttöoikeus Private Preview -ohjelmistoihin ja laitteiden kehityspaketteihin (perehtyminen tuotteiden varhaisversioihin)

unchecked

Yhteys Partner Engineering Manager -vastaavaan suunnittelua, käyttöönottoa ja strategista teknistä tukea varten

1 000 USD maksutonta Azure-saldoa**

Yhteisöedut

Tiivistelmä

Pääsy yhdistetyn todellisuuden kumppaniyhteisön Teams-sivustolle ja -sisältöön

Pääsy MRPP:n kuukausittaiseen päivitysviestintään ja webinaareihin

Priorisoidut paikat Microsoftin yhdistetyn todellisuuden tapahtumiin

unchecked

Oikeus osallistua MR Partner Advisory Counciliin (PAC)

unchecked

Tiivistelmä

Pääsy yhdistetyn todellisuuden kumppaniyhteisön Teams-sivustolle ja -sisältöön

Pääsy MRPP:n kuukausittaiseen päivitysviestintään ja webinaareihin

Priorisoidut paikat Microsoftin yhdistetyn todellisuuden tapahtumiin

Oikeus osallistua MR Partner Advisory Counciliin (PAC)

unchecked

Tiivistelmä

Pääsy yhdistetyn todellisuuden kumppaniyhteisön Teams-sivustolle ja -sisältöön

Pääsy MRPP:n kuukausittaiseen päivitysviestintään ja webinaareihin

Priorisoidut paikat Microsoftin yhdistetyn todellisuuden tapahtumiin

Oikeus osallistua MR Partner Advisory Counciliin (PAC)

Markkinointiedut

Tiivistelmä

Pääsy yhdistetyn todellisuuden markkinointiresursseihin ja käyttöopastukseen

Logo, kuvaus ja esittelylinkki HoloLens.com-sivuston Etsi kumppani -osiossa 

unchecked

Microsoftin kumppani | Yhdistetyn todellisuuden merkki markkinointi- ja brändäyskäyttöön

unchecked

Tapaustutkimus, PR ja markkinoinnin vahvistuksen tuki

Tiivistelmä

Pääsy yhdistetyn todellisuuden markkinointiresursseihin ja käyttöopastukseen

Logo, kuvaus ja esittelylinkki HoloLens.com-sivuston Etsi kumppani -osiossa 

Microsoftin kumppani | Yhdistetyn todellisuuden merkki markkinointi- ja brändäyskäyttöön

Tapaustutkimus, PR ja markkinoinnin vahvistuksen tuki

Tiivistelmä

Pääsy yhdistetyn todellisuuden markkinointiresursseihin ja käyttöopastukseen

Logo, kuvaus ja esittelylinkki HoloLens.com-sivuston Etsi kumppani -osiossa 

Microsoftin kumppani | Yhdistetyn todellisuuden merkki markkinointi- ja brändäyskäyttöön

Tapaustutkimus, PR ja markkinoinnin vahvistuksen tuki

Myyntiedut

Tiivistelmä

Pääsy myyjäresursseihin, kuten Microsoftin yhdistetyn todellisuuden myyntioppaisiin

Oikeus HoloLens-laitemyynnin hyvityksiin (DMP-ohjelman kautta)***

Oikeus Dynamics 365 + HoloLens 2 -tuotteiden jälleenmyyntiin (DMP-ohjelman kautta)***

Yhteys Partner Sales Executive -vastaavaan yhteistä asiakassuunnittelua, myyntiputken hallintaa ja esimyynnin tukea varten

unchecked

Tiivistelmä

Pääsy myyjäresursseihin, kuten Microsoftin yhdistetyn todellisuuden myyntioppaisiin

Oikeus HoloLens-laitemyynnin hyvityksiin (DMP-ohjelman kautta)***

Oikeus Dynamics 365 + HoloLens 2 -tuotteiden jälleenmyyntiin (DMP-ohjelman kautta)***

Yhteys Partner Sales Executive -vastaavaan yhteistä asiakassuunnittelua, myyntiputken hallintaa ja esimyynnin tukea varten

unchecked

Tiivistelmä

Pääsy myyjäresursseihin, kuten Microsoftin yhdistetyn todellisuuden myyntioppaisiin

Oikeus HoloLens-laitemyynnin hyvityksiin (DMP-ohjelman kautta)***

Oikeus Dynamics 365 + HoloLens 2 -tuotteiden jälleenmyyntiin (DMP-ohjelman kautta)***

Yhteys Partner Sales Executive -vastaavaan yhteistä asiakassuunnittelua, myyntiputken hallintaa ja esimyynnin tukea varten

Suunnittelun ja kehitystuen edut

Tiivistelmä

Azure-sovelluskonsultointi pilviperehdytykseen ja arkkitehtuuriopastukseen (saatavilla rajoitetusti)*

Mahdollinen käyttöoikeus Private Preview -ohjelmistoihin ja laitteiden kehityspaketteihin (perehtyminen tuotteiden varhaisversioihin)

unchecked

Yhteys Partner Engineering Manager -vastaavaan suunnittelua, käyttöönottoa ja strategista teknistä tukea varten

1 000 USD maksutonta Azure-saldoa**

Tiivistelmä

Azure-sovelluskonsultointi pilviperehdytykseen ja arkkitehtuuriopastukseen (saatavilla rajoitetusti)*

Mahdollinen käyttöoikeus Private Preview -ohjelmistoihin ja laitteiden kehityspaketteihin (perehtyminen tuotteiden varhaisversioihin)

Yhteys Partner Engineering Manager -vastaavaan suunnittelua, käyttöönottoa ja strategista teknistä tukea varten

1 000 USD maksutonta Azure-saldoa**

Tiivistelmä

Azure-sovelluskonsultointi pilviperehdytykseen ja arkkitehtuuriopastukseen (saatavilla rajoitetusti)*

Mahdollinen käyttöoikeus Private Preview -ohjelmistoihin ja laitteiden kehityspaketteihin (perehtyminen tuotteiden varhaisversioihin)

Yhteys Partner Engineering Manager -vastaavaan suunnittelua, käyttöönottoa ja strategista teknistä tukea varten

1 000 USD maksutonta Azure-saldoa**

*Azure-sovelluskonsultointeja on saatavilla rajoitetusti, ja ne tarjotaan varaamisjärjestyksessä.
** Kumppanilla täytyy olla Microsoft Azure -tili, jotta hän voi saada Azure-saldoa. Saldo vanhenee (i) 15.6.2021, (ii) vuosi sen jälkeen, kun kumppani on saavuttanut [Gold]-tilan tai (iii) kun käyttäjä on käyttänyt kaiken saatavilla olevan Microsoft Azure -saldon. Azure-saldoa voi käyttää vain Azuressa. Azure-saldoa ei voi lunastaa rahaksi tai rahalliseksi arvoksi Microsoftilta tai miltään muulta henkilöltä tai entiteetiltä. Azure-saldon määrä ei viittaa mihinkään oikeana valuuttana tai sen vastineena laskettavaan saldoon, vaan muodostaa välineen Azuressa käytettävän rajoitetun lisenssin laajuuden mittaamiseen.

***DMP-ohjelma: Jakelijan hallitsemat yhdistetyn todellisuuden kumppanit (distributor-managed partners, DMP) ovat Microsoftin kumppaneita, joilla on oikeus ostaa HoloLens 2 -laitteita suoraan Microsoftin valtuuttamalta laitejakelijalta (ADD) sekä jälleenmyydä näitä laitteita osana yhdistetyn todellisuuden ratkaisua. Kumppanin on myytävä tai otettava käyttöön Azure-pohjaisia ratkaisuja sekä sitouduttava vähintään kymmenen HoloLens 2 -laitteen hankintaan ensimmäisessä tilauksessa.

Kenen kannattaa hakea ohjelmaan?

ISV-toimittajat, järjestelmäintegraattorit ja digitoimistot voivat olla oikeutettuja MRPP-jäsenyyteen.

MRPP:n tarkoituksena on tukea kumppaneita, joiden toiminta on linjassa Microsoftin yhdistetyn todellisuuden teknologiatuotteiden ja alustastrategian kanssa. Näihin sisältyvät kumppanit, jotka:

Ennen ohjelmaan hakemista

Varmista ennen hakemista, että organisaatiosi tarkistaa vaatimukset.

 

Hakemusprosessi kestää noin 30–45 minuuttia. Hakijalla on oltava valtuudet antaa yrityksen tuottoarvioita ja muodostaa yrityksen alliansseja. Sinun on myös annettava yrityksesi MPN ID sekä Azure-tilaustunnus.

 

Hallinnointineuvosto arvioi kaikki kumppanit, jotka lähetetyn hakemuksen perusteella täyttävät MRPP:n Silver-tason kriteerit, ennen kuin heidät voidaan hyväksyä ohjelmaan. Gold-ehdokkaat käyvät läpi laajan liiketoiminnallisen arvioinnin yhdistetyn todellisuuden Partner Sales Executive -vastaavan kanssa vastausten validointia varten.