No Data Available

Paranna operatiivisia tuloksia

Synkronoi terveydenhuollon toimintaa ja hallinnointia koko hoito- ja hallintohenkilöstön laajuudella potilaskokemusten parantamiseksi ja päätöksenteon nopeuttamiseksi. Tutustu operatiivisiin ja kliinisiin analyysiteknologioihin, jotka skaalautuvat.

Paranna operatiivista tehokkuutta eri hoitotiimien välillä

Hyödynnä dataa tiimien tehokkuuden parantamiseksi

Kommunikoi yhdessä keskitetyssä paikassa, joka mahdollistaa tietoturvalliset viestit, videot, äänen, valokuviin tehdyt merkinnät ja näytön jakamisen. Sovella kliinistä analytiikkaa ja tietojen syväoppimista sekä luo ennakoivia hoitosuunnitelmia, jotka ovat jaettavissa ja seurattavissa eri järjestelmissä.

Pidä kaikki osapuolet tietoturvallisesti ajan tasalla

Tue tietojen yhteentoimivuutta eri järjestelmien välillä, jotta voit tuottaa arvokasta terveysanalytiikkaa. Sen avulla palveluntarjoajat, rahoittajat, biotieteiden yritykset ja julkishallinnon virastot voivat jakaa ajantasaisia ja turvallisia potilastietoja sekä samalla yksinkertaistaa tietojen hallinnointia ja vaatimustenmukaisuutta. 

Katso, miten yritykset käyttävät Microsoftin terveydenhuollon ratkaisuja

Tutustu terveydenhuollon operatiivisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat paremmat kokemukset sekä paremman analytiikan ja hoidon.

No Data Available

Markham Stouffville ‑sairaala

Suojattujen potilastietojen jakaminen personoidun hoidon tarjoamiseksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) virtuaalinen sairaala

Virtuaalinen sairaala parantaa potilaiden pääsyä terveydenhuoltoon ja vähentää kustannuksia huomattavasti.

Steward Health Care

Data-analytiikan käyttäminen hoidon ennakointiin ja nopeuttamiseen.

Microsoftin ja kumppanien terveydenhuoltoratkaisut

Operatiivinen analytiikka Kliininen analytiikka Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus

Aloita terveydenhuollon digitalisointi

Ota käyttöön terveydenhuollon ratkaisuja, jotka asettavat ihmiset keskiöön ja joita käyttäen asiointikokemus sekä tiedon ja hoidon laatu paranevat.