3 uutta tapaa, joiden avulla Microsoft Teams auttaa asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöitä saavuttamaan enemmän

Tänään ilmoitamme Microsoft Teamsin kolmesta uudesta ominaisuudesta, jotka auttavat asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöitä loistamaan työssään. Asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöitä on maailmassa yli kaksi miljardia. He työskentelevät palveluammateissa ja suorittavissa tehtävissä esimerkiksi kaupan, tuotannon, majoituksen ja matkailun aloilla.

Teamsiin lisättävien ominaisuuksien taustalla on halu antaa työntekijöille näiden tarvitsemat digitaaliset valmiudet. Kerromme tänään esimerkiksi seuraavista uusista ominaisuuksista: mukautettava mobiilikäyttökokemus nimenomaan mobiilikäyttöön suunniteltuine ominaisuuksineen (esimerkiksi sijainnin jakaminen), Työvuorot-aikataulunhallintatyökalun Graph API, joka mahdollistaa Teamsin ja työresurssien hallintajärjestelmien välisen integroinnin, sekä Kehu-ominaisuus, jonka avulla esimiesten ja työntekijöiden on helppo antaa kollegoilleen tunnustusta Teamsissa.

Tässä on tarkempi katsaus uudistuksista:

Mahdollista tehokkaampi keskinäinen viestintä ja yhteistyö mukautettavan Teams-mobiilikäyttökokemuksen ja uusien mobiiliominaisuuksien avulla

Asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöiden, kuten myyjien, lentohenkilökunnan jäsenten ja kunnossapitotyöntekijöiden, työ on usein hyvin liikkuvaa. Heidän on usein jaettava tietoa muille organisaation jäsenille, minkä vuoksi monet ovat turvautuneet suojaamattomiin kuluttajasovelluksiin viestiäkseen työtovereidensa kanssa. Tästä aiheutuu suojaus- ja vaatimustenmukaisuusriskejä sekä prosessien tehottomuutta. Esittelemme tänään Teamsin uuden mukautettavan mobiilikäyttökokemuksen, joka tarjoaa asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöille tehokkaat työkalut tien päällä tapahtuvaan viestintään ja yhteistyöhön. Käyttökokemus on helppokäyttöinen, tuttu ja turvallinen, ja se sisältää useita uusia mobiililaitteille suunniteltuja ominaisuuksia, joista on erityistä hyötyä juuri asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöille. Näitä ovat esimerkiksi sijainnin jakaminen ja älykamera sekä mahdollisuus tallentaa ja jakaa ääniviestejä. Mukautettava mobiilikäyttökokemus on saatavilla tästä päivästä alkaen.

Työntekijän tarvitsemat ominaisuudet riippuvat hänen roolistaan organisaatiossa. Osa tarvitsee mahdollisuuden käydä yksityisiä keskusteluja, osa kalentereita, osa mahdollisuuden soittaa puheluja. Toisille saattaa riittää mahdollisuus käyttää tiimejä ja kanavia. IT-järjestelmänvalvojat voivat nyt antaa kullekin työntekijälle tämän rooliin perustuvat käyttöoikeudet Teams-ominaisuuksiin. Tätä mahdollisuutta voidaan hyödyntää kaikenlaisissa rooleissa toimivien työntekijöiden kohdalla. IT-osasto voi joko luoda mukautetun käytännön tai hyödyntää uutta asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöiden määrityskäytäntömallia. Työntekijät voivat lisäksi itse mukauttaa käyttökokemustaan kiinnittämällä usein käyttämiään moduuleja siirtymispalkkiin.

Uusi Teams-ominaisuus kolmessa iPhonessa: kaikkien keskusteluiden pitäminen yhdessä ja samassa paikassa (vasemmalla), sijainnin jakaminen ja ääniviestien tallentaminen (keskellä) ja mukautettava siirtymisvalikko (oikealla)

Teamsin mukautettava mobiilikäyttökokemus ja uudet mobiiliominaisuudet: kaikkien keskusteluiden pitäminen yhdessä ja samassa paikassa (vasemmalla), sijainnin jakaminen ja ääniviestien tallentaminen (keskellä) ja mukautettava siirtymisvalikko (oikealla).

Työresurssien hallintajärjestelmien ja Teamsin integrointi uuden ohjelmointirajapinnan avulla

Useat yritykset suorittavat tärkeitä asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöihin liittyviä operatiivisia toimintoja, kuten vuorojen sopimista, palkanmaksua, työajan seurantaa sekä työsuhde-etujen ja poissaolotietojen hallintaa, työresurssien hallintajärjestelmien avulla. Kehitämme tällä hetkellä uusia ohjelmointirajapintoja, joiden avulla organisaatiot voivat integroida käyttämänsä työresurssien hallintajärjestelmät Teamsin kanssa.

Ensimmäinen ohjelmointirajapinta on Graph API Teamsin Työvuorot-aikataulunhallintatyökalulle. Nyt kun Työvuorot-työkalu on kaikkien Teamsin käyttäjien saatavilla, uusi ohjelmointirajapinta mahdollistaa sen ja yrityksen käyttämien aikataulujärjestelmien integroinnin, minkä ansiosta esimiehet ja työntekijät pääsevät saumattomasti Teamsista työresurssien hallintajärjestelmiin. Työvuorojen Graph API tuodaan julkiseen esiversiovaiheeseen tämän vuosineljänneksen aikana.

Kuva Microsoft Teamsin Työvuorot-työkalusta kahdessa rinnakkain olevassa puhelimessa.

Työvuorot-ominaisuuden avulla esimiehet voivat suunnitella työvuorolistoja ja työntekijät voivat tarkistaa vuoronsa ja pyytää niihin muutoksia reaaliajassa.

Kannusta ja motivoi asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöitä uuden Kehu-ominaisuuden avulla

Myyjät ja muut asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijät ovat avainasemassa edustamassa yrityksen brändiä. Vaihtuvuus on kuitenkin suurinta juuri tällä työvoimasektorilla. Kannustaminen ja tunnustuksen antaminen voivat pitkällä aikavälillä johtaa tyytyväisempiin työntekijöihin ja pienempään vaihtuvuuteen. Tämän vuosineljänneksen aikana käyttöön otettava Kehu-työkalu tarjoaa esimiehille ja työntekijöille helpon tavan antaa kollegoille tunnustusta suoraan Teams-sovelluksesta niin, että koko tiimi näkee sen.

Teamsin uusi Kehu-ominaisuus kahdessa puhelimessa.

Kehu-työkalun avulla voit jakaa tunnustuksia ja juhlia saavutuksia, antaa tiimiläisille positiivista palautetta ja edistää yhteisöllisyyden tunnetta.

Ensi viikolla Microsoft-tiimin jäsenet osallistuvat vähittäiskaupan alan vuotuiseen NRF 2019 -konferenssiin. Tule tapaamaan meitä ständille #3301. Lue myös lisää Teamsista ja sen asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöille tuomista hyödyistä asiakaspalvelun ja tuotannon työntekijöiden Teams -sivulla.

Huomaa, että näiden blogikirjoitusten sisällöissä kuvataan ominaisuuksia ja toimistoja, joiden saatavuus voi vaihdella eri markkina-alueilla. Täydelliset tiedot tietyistä markkina-alueellasi saatavissa olevista tuotteista ovat artikkeleissa Microsoft 365, Office 365, Windows 10 ja Enterprise Mobility + Security.
Sisällöt, joihin näistä viesteistä on linkkejä, eivät välttämättä ole saatavilla paikallisella kielelläsi.