Taitoerojen pienentäminen tuotevalmistusalalla Microsoft 365:n avulla

Tuotevalmistusala muuttuu uuden, Teollisuus 4.0:ksi kutsuttavan digitaalisen teollisuustekniikan nousun myötä. Uudet teknologiat muuttavat tuotannon kaikkia vaiheita ja lisäävät tuottavuutta, optimoivat toimintoja ja avaavat uusia kasvualueita. Jotta tuotevalmistajat voivat hyötyä tämän teknologian tuomasta arvosta, niiden on varmistettava, että niiden työntekijöillä on oikeat taidot ja työkalut.

Tämä on erityisen tärkeää organisaation Firstline Workforce -työntekijöille. Tuotevalmistusalalla Firstline Worker -työntekijät ovat he, jotka toimittavat tuotteet ja materiaalit, edistävät tuotteiden laatua ja pitävät kriittisen tärkeät koneet ja laitteet käynnissä. Jotta voimme auttaa tuotevalmistajia niiden digitaalisessa muunnoksessa, Microsoft tuo Firstline Worker -työntekijöille uusia työskentelytapoja Microsoft 365:een. Niiden avulla he voivat oppia, viestiä ja tehdä yhteistyötä entistä tehokkaammin.

Firstline Workforce -työntekijöiden taitojen parantaminen ja työvälineiden tarjoaminen heille

Teollisuus 4.0:n nousun myötä tuotevalmistajien on ajateltava uudelleen roolit, taidot ja työkalut, joilla ne voivat muuntaa työtä koko organisaatiossaan. Tämä tarkoittaa digitaalisten ja pehmeiden taitojen tuottamista, modernien työkalujen tarjoamista työntekijöille ja teknologian rajojen hämärtämistä uusilla mukaansatempaavilla kokemuksilla. Yhä digitaalisemmassa ja monimutkaisemmassa ympäristössä työntekijöiden tarvitsemat taidot muuttuvat nopeasti, ja työntekijöiden on yhä vaikeampaa pysyä muutoksen mukana.

Seuraavat Microsoft 365:n ratkaisut tekevät Firstline Worker -työntekijöille mahdolliseksi oppia, viestiä ja tehdä yhteistyötä:

  • Microsoft Teamsin ja SharePoint Onlinen avulla tuotevalmistajat voivat keskittää turvallisesti koulutustoimintonsa, jaella helposti perehdytys- ja koulutusmateriaalit ja yhdistää organisaation kaikki tasot ja siten löytää parhaat käytännöt.

  • Microsoft Streamin avulla organisaatiot voivat tarjota dynaamisia, roolipohjaisia sisältöjä ja videomateriaaleja ja siten parantaa osallistamista ja koulutusohjelmien säilyttämistä sekä tukea tietojen vertaisjakamista.

Teams antaa työntekijöille työkalut työskennellä digitaalisessa valmistusympäristössä. Se toimii yhtenä ryhmätyön keskuksena, jonka avulla voidaan viestiä, tehdä yhteistyötä ja koordinoida tuotantoa suunnitteluhuoneista tehdassaliin.

  • Aiemmin tänä vuonna ilmoitimme uusista ominaisuuksista – kuten kiireellisistä viesteistä, sijainnin jakamisesta ja kuvien huomautuksista – joiden avulla organisaatiot voivat luoda entistä turvallisemman ja tehokkaamman työpaikan. Näiden ominaisuuksien avulla työntekijät voivat havaita vaaralliset vuodot, ilmoittaa niistä ja jakaa niiden sijainnin ja siten lyhentää toimintakatkoja.

Kuva kolmesta puhelimesta, joissa näkyy kiireellinen viesti, sijainnin jakaminen ja Teamsissa oleva kuva, johon on lisätty huomautuksia.

  • Microsoft Teams on lisäksi laajennettavissa ja tekee yrityksille mahdolliseksi muuntaa liiketoimintaprosesseja Microsoft Flown ja PowerAppsin avulla. Näiden palvelujen avulla voidaan helpottaa päivittäisten toimintojen digitoimista. Näitä ovat esimerkiksi dokumentointi laadunvarmistuksen aikana, tietojen tallennus ja varastonhallinta. Näin voidaan vähentää kustannuksia ja vapauttaa Firstline Worker -työntekijät arvokkaampiin tehtäviin.

Teollisuus 4.0:n muotoillessa tuotevalmistusalaa uudelleen on uusien innovaatioiden löytäminen työntekijöiden avuksi oppimiseen, viestintään ja yhteistyöhön edelleen erittäin tärkeää. Microsoft vastaa näihin haasteisiin laitesuunnittelun läpimurroilla, tekoälykokemuksilla, HoloLens 2:n mahdollistamalla yhdistetyllä todellisuudella ja liiketoimintavalmiilla ratkaisuilla Dynamics 365:n ja teollisuusalan kumppaneiden kanssa.

  • Dynamics 365:n etätuen avulla teknikot voivat ratkaista ongelmia tavallista nopeammin kutsumalla Microsoft Teamsin kautta etäasiantuntijoita auttamaan korjauksissa yhdistetyn todellisuuden huomautusten ja kaavioiden jakamisen avulla. Dynamics 365:n oppaiden avulla työntekijät voivat oppia uusia taitoja noudattamalla vaiheittaisia ohjeita, jotka opastavat työntekijöitä heidän tarvitsemiensa työkalujen käytössä todellisissa työtilanteissa.

Autamme asiakkaitamme onnistumaan

Johtavat tuotevalmistajat valitsevat Microsoft 365:n työntekijöidensä valmisteluun ja varustamiseen ja heidän tarvitsemiensa työkalujen tarjoamiseen kaikilla tasoilla:

Tuottavuuden ja tiedonkulun parantamisen takia Cummins korvasi aiemmat tuottavuus- ja yhteistyötyökalunsa Microsoft 365:llä ja otti siten käyttöön nykyaikaisen tietämyksenhallinta- ja yhteistyöympäristön tarkoituksenaan pienentää taitoeroja ja ankkuroida uusi työkulttuuri.

Modernit teknologiavetoiset työpaikkamme antavat työtekijöille heidän tarvitsemansa innovaatiotyökalut, jotta voimme tuoda uusia energiatuotteita ja teknologiaratkaisuja markkinoille. Se on myös avainstrategia huippukykyjen houkuttelussa.”
– Sherry Aaholm, varapääjohtaja ja tietohallintopäällikkö, Cummins

Goodyear nopeuttaa innovaatioita ja yrityksen sisäisten uusien mahdollisuuksien käyttöönottoa Microsoft 365:n integroiduilla ja mukautuvilla työkaluilla. Goodyear esimerkiksi yhdistää työntekijänsä Teamsin kaltaisilla työkaluilla, mikä edistää tuottavuutta ja luo tehokkuutta toimittaa oikeat tuotteet oikeaan paikkaan oikeana aikana.

”Yhteistyön parantaminen on erittäin tärkeää meille parannetun päätöksenteon ja innovoinnin edistämisen kannalta sekä renkaissa että muissa tuotteissa… Monisukupolvinen ja monikulttuurinen maailmanlaajuinen työvoimamme jakaa nyt näkökulmia ja ajatuksia entistä nopeammin ja helpommin.”
– Sherry Neubert, tietohallintopäällikkö, The Goodyear Tire & Rubber Company

Olemme todella innoissamme mahdollisuudestamme auttaa tuotevalmistajia muuntumaan – ja tämä on vasta alkua!

Tule tapaamaan meitä Hannover Messe -tapahtumaan, niin saat lisätietoja

Ensi viikolla Microsoft-tiimin jäsenet osallistuvat tuotevalmistusalan vuotuiseen Hannover Messe -tapahtumaan. Tule tapaamaan meitä Microsoftin osastolle C40, niin saat tietoja siitä, miten Microsoft auttaa älykkään valmistuksen käyttöönotossa.

Huomaa, että näiden blogikirjoitusten sisällöissä kuvataan ominaisuuksia ja toimistoja, joiden saatavuus voi vaihdella eri markkina-alueilla. Täydelliset tiedot tietyistä markkina-alueellasi saatavissa olevista tuotteista ovat artikkeleissa Microsoft 365, Office 365, Windows 10 ja Enterprise Mobility + Security.
Sisällöt, joihin näistä viesteistä on linkkejä, eivät välttämättä ole saatavilla paikallisella kielelläsi.