Siirry pääsisältöön
Siirry pääsisältöön
Microsoft 365

Tutustu siihen, miten Microsoft 365 auttaa terveydenhuolto-organisaatioita sopeutumaan potilastietojen suojaamisen ja jakamisen uuteen aikaan

Potilastietojen hallinta tarkoitti vuosien ajan vain yhtä asiaa: tietojen suojaamista. Nyt terveydenhuolto-organisaatioiden täytyy suojata tiedot, mutta myös jakaa niitä avoimesti potilaiden ja muiden terveydenhuolto-organisaatioiden kanssa laadukasta hoitoa ja potilasturvallisuutta edistääkseen sekä kustannuksia pienentääkseen. Kun tieto kulkee entistä vapaammin ja potilaan mukana, kalliiden turhien testien riski pienenee. Vanhat infrastruktuurit ja tietoturvahuolenaiheet ovat kuitenkin esteitä entistä paremman yhteentoimivuuden ja potilastietojen vapaan kulun tiellä. Lue lisätietoja siitä, miten Microsoft 365 voi auttaa tässä.

Säädösten muutosten ja markkinavoimien vaikutukset

Säädösten muutokset ovat merkittävä vaikuttaja tekijä tälle muutokselle. Yhdysvaltain 21st Century Cures Act -lain kaltaisten säädösten johdosta terveydenhuolto-organisaatioiden täytyy parantaa kykyään jakaa sekä suojata potilastietoja. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) laajentaa ihmisten oikeuksia omiin tietoihinsa. Jos potilastietoja ei kyetä jakamaan tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja turvallisesti, terveydenhuolto-organisaatioille ja niiden maksajille voi koitua merkittäviä rangaistuksia.

Markkinavoimat vaikuttavat myös tähän muutokseen, sillä kuluttajien vaatimukset monikanavaisesta palvelusta ja tietojen saatavuudesta leviävät myös terveydenhuoltoon. Tämä enteilee hyvää sen kannalta, että potilaista tulee entistä keskeisimpiä tiedonkulun kannalta.

Tällä on kuitenkin myös arvaamattomia seurauksia. Kasvava tarve jakaa tietoja avoimesti tarjoaa uusia mahdollisuuksia hakkereille hyödynnettäväksi sekä uusia riskejä terveydenhuolto-organisaatioille hallittavaksi.

On tärkeämpää kuin koskaan luoda tehokas tietohallintastrategia ja aktiivinen tietoturvastrategia, jotka mahdollistavat vapaan tiedonkulun ja toimivan suojauksen. Valvovat viranomaiset itse asiassa rankaisevat terveydenhuolto-organisaatioita, jotka eivät täytä vaatimuksia – aivan kuten markkinatkin.

Miten Microsoft 365 voi auttaa sinua valmistautumaan edessä olevaan matkaan?

Vanhojen järjestelmien ja prosessien modernisointi on kallista ja monimutkaista. Digitalisoitujen eriytyneiden tietojärjestelmien käyttö on kallista, ne haittaavat hoitohenkilöstön työtä ja tekevät potilasturvallisuustavoitteiden saavuttamisesta vaikeampaa.

Tämän vuoksi Microsoft Teams mahdollistaa sähköisten potilastietojen ja muiden terveystietojen integroinnin. Tämän ansiosta hoitohenkilöstö voi viestiä ja tehdä yhteistyötä hoitotyössä reaaliaikaisesti. Johtavat yhteentoimivuuspalveluntarjoajat jatkavat työtään sähköisten potilastietojen Teamsiin integroimiseksi FHIR-liittymän avulla. Teamsin avulla hoitohenkilöstö voi käyttää potilastietoja turvallisesti, keskustella tiimin muiden jäsenten kanssa ja jopa pitää nykyaikaisia kokouksia siirtymättä sovelluksesta toiseen.

Puutteelliset tiedot ja dokumentointi ovat merkittäviä syitä palveluntarjoajien ja potilaiden tyytymättömyyteen. Hoitohenkilöstö arvostaa mahdollisuutta viestiä keskenään turvallisesti sekä tarjota parasta mahdollista ja kaikkiin tarvittaviin tietoihin perustuvaa hoitoa hoitopisteissään.

Teams tarjoaa nyt uusia suojattuja viestitoimintoja, muun muassa tärkeät ilmoitukset ja viestien delegoinnin, sekä älykameran ja kuvien merkitsemisen sekä turvallisen jakamisen, minkä ansiosta kuvat pysyvät Teamsissa eikä niitä tallenneta hoitohenkilökunnan jäsenen laitteen kuvagalleriaan.

Kuvassa on puhelimien näyttöjä, joilla näkyy tärkeitä ilmoituksia ja viestien delegointia.

Entä tietoturva ja potilastiedot? Kun vanha infrastruktuuri antaa tietä saumattomammalle tiedonkululle, on tärkeää suojautua kyberrikollisten suosikkitempulta: tietojenkalastelulta.

Tietojenkalastelusähköpostit ovat sähköposteja, jotka näyttävät olevan peräisin luotettavasta lähteestä tai luotettavalta henkilöltä ja joiden tunnistaminen on entistä vaikeampaa. Koska terveydenhuolto-organisaatioilla on entistä enemmän säädöksiin perustuvaa painetta olla estämättä tietojen käyttöä, riskit tällaisten tietojenkalasteluhyökkäysten uhriksi joutumiselle kasvavat. Tämän ehkäisemiseksi Office 365 Advanced Threat Protectionissa (ATP) on pilvipohjainen sähköpostisuodatuspalvelu, joka hyödyntää kehittynyttä tietojenkalastelun torjuntatekniikkaa.

Office 365 Advanced Threat Protection tarjoaa esimerkiksi reaaliaikaisia toimintoja, joilla voit etsiä ja estää tuntemattomia uhkia, esimerkiksi haitallisia linkkejä ja liitteitä. Sähköpostien linkkejä valvotaan jatkuvasti käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Myös sähköpostien liitteet testataan haittaohjelmien varalta – ja turvattomat liitteet poistetaan.

Kuvassa on taulutietokoneen näytöllä oleva viesti ja verkkosivu, joka on luokiteltu haitalliseksi.

Jotta tieto voi kulkea vapaasti, on tärkeää käyttää oikeanlaisia luottamuksellisten tietojen hallinta- ja suojausmekanismeja. Tämä perustuu oikeaoppiseen tietojen luokitteluun. Microsoft 365 auttaa organisaatioita etsimään ja luokittelemaan luottamuksellisia tietoja lukuisista eri sijainneista, esimerkiksi laitteista, sovelluksista ja pilvipalveluista. Se tekee tämän Microsoft Information Protectionin avulla. Järjestelmänvalvojien täytyy tietää, että luottamuksellisia tietoja voivat käyttää vain valtuutetut käyttäjät. Microsoft 365 mahdollistaa Azure Active Directoryn (Azure AD) avulla esimerkiksi monimenetelmäisen todentamisen (MFA) ja ehdolliset käyttöoikeudet, joilla voidaan minimoida luottamuksellisten potilastietojen luvattoman käytön riskejä.

Jos esimerkiksi kirjautunut käyttäjä tai laite on merkitty riskialttiiksi, Azure AD voi käyttää automaattisesti ehdollisia käyttöoikeuksia, joilla voidaan rajoittaa käyttöä tai estää tai edellyttää käyttäjää todentautumaan uudelleen monimenetelmäisesti. Microsoft Intelligent Security Graphin signaalien avulla Microsoft 365 -ratkaisut tarkastelevat kokonaisvaltaisesti käyttäjän kirjautumistoimia ajan myötä riskien arvioimiseksi ja poikkeuksien tutkimiseksi tarvittaessa.

Jos vaarana ovat sisäiset vuodot, Microsoft 365:n Supervision-toiminto voi auttaa organisaatioita valvomaan työntekijöiden viestintäkanavia vaatimustenmukaisuuden takaamiseksi sekä käytäntörikkomusten aiheuttamisen mainehaittojen välttämiseksi. Kun potilastietoja jaetaan, on niiden kulun seuranta elintärkeää. Microsoft 365:n valvontalokeihin ja -ilmoituksiin sisältyy useita valvonta- ja raportointitoimintoja, joilla asiakkaat voivat seurata tiettyjä toimintoja, esimerkiksi tiedostoihin ja muihin kohteisiin tehtyjä muutoksia.

Microsoft 365 voi auttaa täyttämään viranomaisten vaatimustenmukaisuusehdot ja auditointivaatimukset. Kehittyneet eDiscovery-toiminnot ja henkilöiden tietopyyntötoiminnot tarjoavat ketteryyttä ja tehokkuutta auditointien yhteydessä. Niiden avulla löydät tarvittavat potilastiedot ja voit vastata potilaiden tietopyyntöihin.

Kehittyneen tiedonhallinnan säilytyskäytäntöjen avulla voit säilyttää liiketoiminnan tärkeät tiedot muuttumattomassa ja vaatimukset täyttävässä muodossa. Tiedonhallintatoimintojen ansiosta liiketoiminnan tärkeät tiedot voidaan ilmoittaa ja tallentaa oikeaoppisesti ja auditoinnit mahdollistavalla tavalla säädösten mukaisesti.

Lue lisätietoja

Terveydenhuolto-organisaatioiden täytyy sopeutua nopeasti markkinoiden ja säädösten vaatimuksiin tiedonkulkua koskien. Tiedon täytyy kulkea vapaasti, jotta henkilöstö voi tehdä oikeita hoitopäätöksiä sekä liiketoiminnallisia päätöksiä, jotta ymmärrämme hoitotyön lainalaisuuksia ja jotta voimme aina parantaa potilasturvallisuutta, hoidon laatua ja kustannusten hallintaa.

Microsoft 365 auttaa parantamaan työnkulkuja Teamsin integroinnin avulla, sillä sen ansiosta oikeat tiedot ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Microsoft 365 auttaa myös suojauksen ja vaatimustenmukaisuuden tehostamisessa, sillä se tarjoaa tehokkaita toimintoja henkilötietojen, tietojen ja laitteiden hallintaan sekä suojaamiseen.

Microsoft 365 on oikea pilvialusta sinulle tällä potilastietojen suojaamisen ja jakamisen uudella aikakaudella. Tutustu terveydenhuoltoalan Microsoft 365 -sivustoon, josta saat lisätietoja siitä, miten Microsoft 365 ja Teams auttavat hoitohenkilöstöäsi nykyaikaisella työpaikalla.

Related posts

Image for: Image of two workers looking at a computer screen.

Windowsin virtuaalityöpöytä on nyt maailmanlaajuisesti yleisesti saatavilla

Meillä on ilo ilmoittaa, että Windowsin virtuaalityöpöytä on nyt maailmanlaajuisesti yleisesti saatavilla. Windowsin virtuaalityöpöytä on palvelu, joka ainoana tarjoaa yksinkertaistetun hallinnan, moni-istuntoisen Windows 10 -kokemuksen, Office 365 ProPlusin optimoinnit sekä tuen RDS (Remote Desktop Services) -työpöydille ja -sovelluksille. Windowsin virtuaalityöpöydän avulla voit nopeasti ottaa käyttöön ja skaalata Windowsin työpöydät ja sovellukset Azuressa. Julkistimme Windowsin virtuaalityöpöydän…

Image for: Microsoft 365:n uudet toiminnot heinäkuussa – muun muassa Azure AD:n, Microsoft Teamsin ja Outlookin päivityksiä

Microsoft 365:n uudet toiminnot heinäkuussa – muun muassa Azure AD:n, Microsoft Teamsin ja Outlookin päivityksiä

Tässä kuussa kerromme Azure Active Directoryn (Azure AD) ja Microsoft Defender Advanced Threat Protectionin (ATP) päivityksistä, jotka auttavat parantamaan suojausta, Microsoft Teamsin ja Outlookin päivityksistä, jotka lisäävät tehokkuutta sekä Desktop Analyticsin ja Office 365 ProPlusin päivityksistä, jotka virtaviivaistavat IT-hallintaa ja lisäävät tehokkuutta. Alla on katsaus heinäkuun uutuuksiin. Tietoturva vahvistuu ja prosessit yksinkertaistuvat Uusien toimintojen avulla…

Image for: Image of a man walking through a datacenter.

Microsoft Office 365 nyt saatavilla uusista Etelä-Afrikan palvelinkeskuksista

Microsoft pyrkii tukemaan organisaatioiden ja yritysten digitaalista uudistumista kaikkialla maailmassa. Siksi edistämme innovaatioita ja laajennumme uusille alueille, jotta voimme tarjota entistä useammille asiakkaille Office 365:n, maailman johtavan pilvipohjaisen hyötyohjelmiston, jolla on jo 180 miljoonaa kuukausittaista aktiivista kaupallista käyttäjää. Otamme tänään jälleen uuden askeleen jatkuvissa investoinneissamme edistääksemme digitaalista uudistumista ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Afrikassa, kun julkaisemme Office…