Siirry pääsisältöön
Siirry pääsisältöön
Microsoft 365

Tutkimus: Konkreettinen tapa mitata IT:n vaikutusta työntekijän työstään saamaan kokemukseen

On kirjoitettu paljon siitä, kuinka Microsoftin valtava suunnanmuutos Satya Nadellan aikakaudella on seurausta yrityskulttuurin muutoksesta. Kun analysoimme yrityskulttuuria ohjaavia seikkoja ja etsimme tapoja, joilla voimme tukea muita, omia muutoksiaan tekeviä organisaatioita, havaitsemme jatkuvasti, että IT tuo valtavasti mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tunteeseen omasta työstä ja uskollisuuteen organisaatiolle, jotka molemmat ovat kriittisiä osia yrityskulttuurin muutoksissa.

Työntekijöiden tuntemuksien parantaminen ja uskollisuuden lisääminen on myös erittäin merkittävä houkutella yritykseen huippukykyjä. Kun työntekijä saa kuuluvuuden tunnetta sekä joustavan ja voimaannuttavan kokemuksen omasta työstään, hän saa samalla selkeän signaalin siitä, että häntä arvostetaan ja että hän työskentelee eteenpäin suuntautuvassa organisaatiossa.

Näiden ominaisuuksien käyttäminen ja positiivinen vahvistaminen työresursseissa on tietenkin arvokasta, mutta jotta nämä muutokset olisivat toistettavissa ja toteutettavissa asiakkaidemme keskuudessa ympäri maailmaa, meidän oli tutkittava ja selvitettävä kvantitatiivisesti, miten tämä tapahtuu. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä johtavan kokemuksenhallintayrityksen Qualtricsin kanssa, koska he ovat tutkineet tyhjentävästi, miten tämä tehdään.

Me opimme seuraavaa.

Työpaikkakokemuksen nykyaikaistaminen

Ei ole erityisen mullistavaa sanoa, että jotkut edistyneimmistä tuottavuuden ja käyttökokemuksen työkaluista löytyvät Microsoft 365:sta. Se antaa käyttäjille mahdollisuuden työskennellä missä tahansa eri laitteiden välillä. Se on rakennettu vastaamaan ja ylittämään käyttäjien, tietotekniikan ja tietoturvan tarpeet ja odotukset, joten se on arvokas jokaiselle organisaation sidosryhmälle. Microsoft 365 on käyttäjien ja IT:n rakastamana ja kaikkien luottamuksen arvoinen.

Jotta Microsoft 365 saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyötykäyttöön, työskentelimme organisaatioiden kanssa auttaaksemme niitä nykyaikaistamaan työstä saatavaa kokemustaan ottamalla käyttöön Microsoft 365 Microsoft Managed Desktop -palvelun. Hallitun Microsoft-työpöydän avulla hallitsemme näitä tietokoneita asiakkaiden puolesta, ja he käyttävät Microsoft 365:a tuottavuutensa, hallintonsa ja tietoturvansa perustana. Kutsun näitä koneita “Microsoft 365 -natiiveiksi.”

Microsoft 365 -natiivi PC:

  • On nykyaikainen laite kosketusominaisuuksin.
  • Käyttää Office 365 ProPlus -pilvisovelluksia.
  • On Microsoft 365:n hallitsema ja tietoturvan alainen.
  • Tarjoaa nopean ja palautetta antavan kokemuksen työstä, jota eivät ylimääräiset agentit hidasta.

Tulos näkyy asiassa, jota kutsun ”maailman tylsimmäksi demoksi”, ja jonka uskon tekevän sinuun vaikutuksen.

Näille asiakkaille olemme ottaneet käyttöön hallitun Microsoft-työpöydän perustason ja käytännejoukot ympäristön hallintaan ja suojaamiseen. Hallittu Microsoft-työpöytäpalvelu käyttää Microsoft 365:n sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Pidämme sitä huipputuotteena, kun kyse on arkkitehtuurin lähestymistavasta, laitteiden suojaamiseen tarvittavista käytänteistä sekä tavoista, joita mielestämme tulee käyttää tietokoneen käyttöönotossa, hallinnassa ja käytössä, jotta voimme ylittää sekä käyttäjien että IT:n odotukset.

Kun nämä alkuperäiset organisaatiot olivat siirtymässä hallittuun Microsoft-työpöytäpalveluun, meillä tarjoutui mielenkiintoinen tilaisuus työskennellä muutaman organisaation kanssa ja mitata nykyisten käyttäjien ja hallitun Microsoft-työpöytäpalvelun tarjoaman Microsoft 365:n käyttäjien kokemusten eroja. Tämän tutkimuksen vaikutus ja tulokset olivat vaikuttavia kymmenien muuttujien perusteella.

Ota käyttöön ratkaisu, joka toimii

Eräs suurimmista oppimistamme seikoista liittyi teknologiakokemuksen muutosten aiheuttamiin reaktioihin. Kahden verrokkiryhmän vertailu osoitti Microsoft 365 -natiivilaitteiden (hallittu Microsoft-työpöytäpalvelulla hallittu) käynnistymisen olevan 85 prosenttia nopeampi, jatkaminen onnistui välittömästi, akku kesti kaksi kertaa pidempään ja koneen kaatumisia oli 85 prosenttia harvemmin. Näiden hallitun Microsoft-työpöytäpohjaisten Microsoft 365 -natiivilaitteiden käyttäjät havaitsivatselkeästi nämä muutokset:

Infografia näyttää Microsoft 365 -natiivin vaikutuksen työntekijöihin. 38 % on todennäköisemmin sitä mieltä, että heidän tietokonekokemuksensa auttaa heitä palvelemaan asiakkaita/sidosryhmiä parhaiten. Yli 75 kasvu nettopistemäärässä. 121 % tunsi todennäköisemmin yrityksensä arvostavan häntä.

Todellinen kysymys kuitenkin on, miten tällainen teknologian muutos vaikuttaa työntekijöiden tunteisiin ja uskollisuuteen. Tämä onkin alue, jolla Qualtricsin asiantuntemus työntekijöiden kokemusten mittaamisessa, analysoinnissa ja ymmärtämisessä toi esiin mielenkiintoisia tietoja siitä, kuinka merkittävä vaikutus oli.

Alla on sivu suoraan raportista, jonka he meille toimittivat:

Tärkeimmät infografiset tulokset. Työntekijöiden sitoutuminen kasvoi 15 %. 31% parannus työntekijöiden tehokkuudessa. 59 % koki työntekijän vaikutuksen kasvaneen. Työnantajan arvostus ja imago kasvoivat 121 %. Tietokonekokemuksen suositusaste nousi 74 pisteellä. 80 %:n nousu PC-kokemuksen suositusasteisiin.

Mielestäni vaikuttavimmat mittaustulokset käsittelevät sitä, kuinka arvostetuiksi nämä työntekijät tuntevat itsensä yrityksessä, kun heillä on kyseinen Microsoft 365 -natiiviympäristö. Työntekijöiden arvostuksen tunteen lisääntyminen merkitsee onnellisempia ja tyytyväisempiä työntekijöitä. Tyytyväisemmät työntekijät vaikuttavat suoraan organisaatiosi tarjoamaan asiakaskokemukseen, mikä puolestaan lisää työntekijöiden pitkäaikaista uskollisuutta.

Muutaman organisaation tiedot, joissa tutkimus suoritettiin, osoittavat, että uskolliset työntekijät pysyvät organisaatiossa pidempään, mikä johtaa pienempään työntekijöiden vaihtuvuuteen, mikä puolestaan johtaa koko organisaation tehokkaampaan ja tuottavampaan toimintaan. Yksi palkitsevimmista asioista, joita olemme tällä tutkimuksella saaneet, on tulosten esitteleminen näiden yritysten ylimmälle johdolle ja heidän IT-organisaationsa vaikutuksen korostaminen.

Tee tästä totta omalle organisaatiollesi

Nämä Qualtricsin havainnot kuvaavat hyvin nykyaikaisen johtamisen vaikutuksia. Kun itse otat käyttöön modernia tekniikkaa ja hallitset sitä nykyaikaisella tavalla, voit laajentaa saman kokemuksen käyttäjillesi. Hallittu Microsoft-työpöytäpalvelu käyttää System Center Configuration Manager -sovellusta (ConfigMgr) ja Microsoft Intune -tuotteita, joita kutsumme nyt Microsoft-päätepisteiden hallinnaksi, yksinkertaistaaksemme hallintaa ja varmistaaksemme, että käyttäjiesi kokemukset ovat loistavia.

Esittelyssä Microsoft-päätepisteiden hallinta

Lue, kuinka integroimme Microsoft Intunen, Configuration Managerin ja paljon muuta yhdeksi ratkaisuksi nimeltä Microsoft-päätepisteiden hallinta.

Katso video

Microsoft-päätepisteiden hallinnan avulla helpotamme myös Office 365 ProPlus -sovelluksen hallintaa kaikissa laitteissa varmistaaksemme työntekijöidemme tietoturvan ja tuottavuuden riippumatta siitä, kuinka heidän täytyy työskennellä. Laitteiden terveystietojen lisäksi, joiden avulla voit seurata laitteidesi päivitysvalmiutta Office 365 ProPlus -sovelluksen uusimpaan ominaisuuspäivitykseen, ilmoitimme myös syvemmästä integroinnista Office 365:n hallintaan Jamf Pron avulla. Integraatiomme uuden sovellukseen ja mukautettujen asetusten kokemuksemme (esitelty muutama viikko sitten Jamf Nationin käyttäjän konferenssissa (JUNC) 2109) mahdollistaa Office 365 -käytäntöjen helpon asettamisen tutun lomakepohjaisen käyttöliittymän avulla.

Jos hallitset Mac-laitteita, määrität tietoturva-, tietosuoja- ja päivityskäytännöt keskitetysti tarjotaksesi parhaimman Office 365 -kokemuksen Macista käyttäjillesi. Olemme sitoutuneet auttamaan sinua tarjoamaan loistavan kokemuksen työntekijälle laitteesta riippumatta.

Seuraavat vaiheet

Kysyt nyt luultavasti: ”Kuinka saan tällaisen kokemuksen käyttäjieni käsiin?” Ensinnäkin, jos haluat hyödyntää Microsoft Managed Desktop -palvelua ja siirtää tämän työn Microsoftin asiantuntijoille, saat helposti lisätietoja.

Hallittu Microsoft-työpöytä

Ilahduta käyttäjiä, suojaa laitteita ja keskity ydinliiketoimintaasi nykyaikaistamalla työpisteesi hallitun Microsoft-työpöydän avulla.

Lisätietoja

Uutta tuottavuuspisteytysjärjestelmää, joka julkistettiin viime kuussa, rakennetaan auttamaan sinua käyttämään sekä työntekijäkokemuksen että teknologiakokemuksen tuloksia kvantifioitaessa tekniikan käyttäjille aiheutuvia kulttuurisia vaikutuksia. Se auttaa myös ymmärtämään erityisiä toimia, joita voit tehdä parantaaksesi kunkin laitteen hallintaa ja varmistaaksesi, että käyttäjiesi kokemukset ovat hyviä.

Jos haluat hyödyntää tuottavuuspistettä, varmista, että olet ottanut käyttöön yhteisen hallinnan yhdistämällä ConfigMgrin ja Intunen, joka nykyisin tunnetaan nimellä Microsoft-päätepisteiden hallinta. Jos haluat tietää, kuinka se tapahtuu, katso lisäämy Mechanics -videolta. Sillä välin voit kuitenkin tarkastella huolellisesti kolmea asiaa, jotka ovat yleisimmät syyt tietokoneiden heikkoon suorituskykyyn:

  • Tarkastele huolellisesti kaikkia käyttämiäsi agentteja. Suurin yksittäinen syy huonoon käynnistykseen, jatkamisnopeuteen ja akun kestoon on liian monen agentin lataaminen tietokoneelle. Tarvitsetko todella kaikkea, mitä sinulla on? Vastaako tarpeitasi se, mikä on sisäänrakennettu ja osa Microsoft 365:sta?
  • Katso kuinka monta ryhmäkäytäntöä käytät. Sillä on vaikutusta käynnistykseen kuluvaan aikaan.
  • Tarjoatko käyttäjillesi hyvät laitteistot? Jos esimerkiksi laitteissasi on kiintolevyasemia SSD-levyjen sijasta, vaikutus suorituskykyyn on merkittävä.

Voit myös hyötyä omasta Qualtrics-tutkimuksestasi. Aivan kuten me teimme Microsoft Managed Desktop -palvelumme kanssa. Voit kerätä käyttäjäryhmän testaamaan Microsoft 365 -naviitin käyttöönottoa ja käyttää sitten Qualtricsia mittaamaan vaikutuksia, joita tällä natiivikokemuksella voi olla organisaatiossasi.

Lisätietoja

Lisätietoja Qualtrics-tiedoista ja hallitusta Microsoft-työpöydästä on Tech Community -blogissa.

Related posts

Image for: Microsoft Surface ja Microsoft Teams NFL:n käytössä

Microsoft Surface ja Microsoft Teams NFL:n käytössä

Solmimme vuonna 2013 sopimuksen tiiviistä teknisestä yhteistyöstä NFL:n kanssa. Tavoitteemme kumppanuudelle oli yksinkertainen: halusimme tarjota hyödyllistä tekniikkaa heille, jotka tekevät amerikkalaisesta jalkapallosta niin upean lajin: valmentajille, pelaajille, tuomareille ja faneille. Miltei seitsemän vuotta myöhemmin Microsoft Surfacesta on tullut elintärkeä työkalu NFL:lle sekä kentällä että sen ulkopuolella. Se on uudistanut kaiken: aina uusinnoista ja peleihin valmistautumisesta…

Image for: Image of the new Surface Pro X with Earbuds.

Microsoft 365 tekee niin työstä kuin huvistakin entistä intuitiivisempaa ja luonnollisempaa hyödyntämällä innovaatioita, jotka liittyvät ääneen, digitaaliseen musteeseen ja kosketukseen.

Tämän päivän Surface-tapahtumassamme esittelimme lukuisia uusia laitteita, jotka tekevät nykyaikaisesta työnteosta entistä luonnollisempaa ja intuitiivisempaa kaikille; niin kiireisille professoreille, vanhemmille, opiskelijoille kuin opettajillekin. Viime vuosien aikana insinööritiimimme ovat lukemattomien tuntien ajan tehneet käyttäjätutkimusta siitä, miten ihmiset käyttävät sovelluksiamme ja mitä he haluaisivat saada Microsoftilta. Viime viikolla julkistimme useita uusia toimintoja, jotka lisäävät Office-sovelluksiin uusia käsinkirjoitustoimintoja,…

Image for: Image of three new Dell computers.

Dell esittelee ”maailman tehokkaimman 1U-kehikkotyöaseman”

Dell tarjoaa monipuolisia, kompakteja ratkaisuja, kuten 1U-kehikkotyöasema ja -tornit, hinnat alkaen 649 $. Dell tarjoaa nyt uusia vaihtoehtoja kaikenkokoisille yrityksille, jotka etsivät tehokasta, edullista ja kompaktia alan johtavaa työasemaa. Tarjolla on esimerkiksi maailman tehokkain 1U-kehikkotyöasema.¹ Dell Precision 3930 -kehikko tarjoaa tehokasta suorituskykyä kompaktissa koossa. 1U-kehikon rakenne on lyhyt ja kapea, ja käyttölämpötiloja on laajennettu. Kehikon ominaisuudet,…