Massadata vaatii suuria päätöksiä: tietoanalyysien ja laskentataulukoiden tulkitseminen

Olet lukenut uusimmat blogit. Olet osallistunut konferensseihin. Massadata on vakiinnuttanut itsensä keskeiseksi osaksi monien yritysten strategiaa, koska sillä on valtava arvo nykypäivän kilpailuympäristössä. Massadata voi tarjota näkökulmia, joilla saattaa olla ratkaiseva merkitys yrityksen onnistumiselle, eikä kyse ole enää sisäpiirin salaisuudesta.

Kun kaikki nyt keräävät massadataa, kysymys kuuluu: kun tiedot on poimittu, miten niitä tulkitaan?

Tietojen ennakoiva vs. reaktiivinen käsittely

Ennakoiva lähestymistapa massadatan analysointiin on paras keino varmistaa menestys. Kun kurinalainen toiminta yhdistetään suunnitelman ja strategian ymmärtämiseen, eikä ainoastaan kerätä tietoja, onnistuminen on todennäköisempää. Yhdistävien ja korreloivien suhteiden tai hierarkioiden puuttuminen voi tehdä tietojen hallinnasta nopeasti mahdotonta.

Monissa yrityksissä tämä vastuu kuuluu melko uudelle tehtävälle: tietohallintovastaavalle. Tämän henkilön tehtävänä on valvoa tietojen käyttöä omaisuutena, yleensä tietojen louhinnan, käsittelyn ja analyysin keinoin.

Datasta tiedoiksi ja tiedoista liiketoimintatiedoiksi

Massadatan tulkitseminen vastaa minkä tahansa ulkoisten tietojen tulkitsemista, mutta eri mittakaavassa. Vaikka kyse on suuresta määrästä nopeasti liikkuvaa ja/tai monenlaista tietoa, on silti tarve toimia kustannustehokkaasti ja ohjata päätöksiä.

Tavallisessa esimerkissä tietovuo liikkuu ylöspäin eri tietolähteistä ja kulkee tietovarastojen läpi. Näistä varastoista tiedot saapuvat raportointi- ja analyysityökaluihin, joskus laskentataulukoiden muodossa.

Jotkin tiedoista saattavat saapua hallittavassa koossa, jolloin voit tehdä arviot melko helposti.

Usein kyselyt voivat kuitenkin tuottaa kymmeniätuhansia rivejä.

Nämä laskentataulukot saattavat vaikuttaa lannistavilta. Rivejä ja sarakkeita on loputtomiin, mutta kaikki tieto on arvokasta. Vaikka massadata on kasvanut, valitettavasti ihmisen kapasiteetti tällaisen raakadatan nopeaan käsittelyyn on ennallaan.

Massadatan osalta mittakaavan tuomiin haasteisiin voi vastata työkaluilla. Toistuva suodatus ja muuntaminen pitävät datan hallittavana. Jotkin työkalut jopa analysoivat datan ja tarjoavat useita taulukkovaihtoehtoja.

Tutustu työkaluihin

Näissä massadatan käsittelyyn käytettävissä työkaluissa on erilaisia monimutkaisuuden tasoja. Raportointityökalut kertovat, mitä tapahtui. Analyysityökalut kertovat, miksi jokin asia tapahtui. Valvonta kertoo, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ennustetyökalut arvaavat, mitä saattaa tapahtua. Ennakoivat työkalut kertovat, mitä todennäköisesti tapahtuu. Ohjaavat työkalut voivat jopa kertoa, millaisiin toimiin sinun on ryhdyttävä.

Massadatan ei tarvitse olla pelottavaa. Ota joustava asenne, tunne työkalujesi toiminta, ja voit pian tehdä päätöksiä luottavaisin mielin.

Microsoft 365:n käytön aloittaminen

Tuttu Office ja yhteistyötä helpottavat työkalut, joilla työnteko on helpompaa sekä tehokkaampaa missä ja milloin vain.

Osta nyt
Aiheeseen liittyvä sisältö
Manage my business

Suorituskykyilmaisimet (KPI): Mitä ne ovat ja miten niitä käytetään

Lue lisää
Manage my business

Liiketoiminta-analytiikan hyödyt

Lue lisää
Manage my business

Kysymykset ja vastaukset: Näin Molly Moon’s antaa takaisin tietotekniikan avulla

Lue lisää
Manage my business

Miten liiketoimintatietotyökalut auttavat yhteiskuntavastuullista jäätelöyritystä saamaan otteen menestyksen jäätelöpalloista

Lue lisää

Kasvupalveluihin ei sisälly ammattimaista vero- eikä rahoitusneuvontaa. Ota yhteys omaan vero- tai rahoitusneuvojaasi, jos haluat keskustella tilanteestasi.