Yleiskatsaus
Guided Tour

Guided Tour

Tervetuloa tiimityön taitojen oppaaseen

Tämän oppaan kautta saat tietoa siitä, miten tiimien dynamiikkaa voi kehittää menestystä varten.

Jotkin ominaisuudet vaihtelevat myyntialueittain

Monimutkaisissa haasteissa tarvitaan tuottavaa tiimityötä

Tiimityö on erittäin tärkeässä roolissa ratkaistaessa nykypäivän haasteita, mutta tiimityö itsessäänkin voi olla haaste. Moninaiset näkökulmat ovat tärkeitä tiimin etenemistä ajatellen, mutta erot voivat aiheuttaa helposti väärinymmärryksiä, jos tiimidynamiikka ei ole terve.

Terveen tiimidynamiikan merkitys

Tiimien on määritettävä terveellinen dynamiikka ja ylläpidettävä sitä, jotta tiimi on kestävä ja valmis menestymään. Ensimmäinen vaihe on ymmärtää, mitä tämä dynamiikka on. Sen jälkeen tulee oppia, miten sitä hoidetaan tiimissä.

Terveestä tiimidynamiikasta huolehtiminen

Kun dynamiikkaa vaalitaan, tiimi on varautunut paremmin monimutkaisiin ja odottamattomiin haasteisiin. Sen avulla voidaan aikaansaada positiivisia tuloksia mukaan lukien menestyvä yrityskulttuuri, tehokkaampi päätöksenteko ja tyytyväiset tiimin jäsenet.

Tiimityön taitojen opas

Tiimityön taitojen opas luotiin auttamaan tiimiäsi vuorovaikutusdynamiikan kehittämisessä entistä parempien tulosten saavuttamiseksi. Kehitystyössä oli mukana monimuotoinen joukko tiimien oikeita jäseniä pääjohtajista palkittuihin journalisteihin ja olympiaurheilijoista kalakauppiaisiin.

Yleiskatsaus

Tiimityön taitojen viitekehys määrittää tärkeimmät tiimidynamiikkaan vaikuttavat elementit. Sen avulla tiimit voivat hyödyntää monimuotoisuutta, vahvistaa luottamusta ja vauhdittaa innovaatioita. Viitekehyksen tulee myös lisätä arvoa koko organisaatiokulttuuriin häiritsemättä nykyisiä tiimiprosesseja.

Tiimin tarkoitus

Terve tiimityö alkaa selkeästä tiimin tarkoituksesta tai yhteisestä merkityksestä, joka pitää tiimit keskittyneinä, samansuuntaisina, tehokkaina ja tyytyväisinä.

Yhteinen identiteetti

Yhteinen identiteetti on yhteenkuuluvuuden tunne, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimin jäseniä toimimaan yhtenä yksikkönä.

Tietoisuus ja osallistaminen

Tietoisuus ja osallistaminen tarkoittavat ymmärrystä itsestä ja muista. Niiden avulla tiimit voivat luovia vuorovaikutussuhteissa ja edistää osallistamista.

Luottamus ja haavoittuvuus

Luottamus ja haavoittuvuus ovat tunnepohjaisen turvallisuuden osia. Turvallisuus mahdollistaa vuorovaikutusriskien ottamisen tiimeissä.

Rakentava jännite

Rakentava jännite on tuottava voima, joka syntyy, kun tiimissä hyödynnetään sisäisiä eroavaisuuksia.

Yleiskatsaus

Jokaiseen pääelementtiin sisältyy ajatuksia herättäviä osia niille, jotka ovat valmiita perehtymään sisältöön tarkemmin. Lisäksi saatavana on ohjaajan opas niille, jotka haluavat esitellä näitä elementtejä tiimilleen. Toiminnot on suunniteltu vahvistamaan vuorovaikutusdynamiikkaa, joka on elintärkeä tiimin kyvylle menestyä yhdessä.

Aika ja vaiva

Osa toiminnoista kestää vain viisi minuuttia, kun taas toisiin kuluu puolitoista tuntia. Sisältöön perehtyessäsi löydät luettelon aika- ja vaivavaatimuksista, jotta voit seurata tarkasti, milloin kannattaa aloittaa ja mitä toiminto edellyttää.

Ajatusten herättäminen

Oletko valmis aloittamaan? Ajatusten herättäminen sisältää toimintoja, joita voit kokeilla itsenäisesti tai yhdessä tiimin kanssa. Ne auttavat laajentamaan omaa ymmärrystä tiimityön taidoista. Niiden avulla pääset nopeasti sukeltamaan erinomaisen tiimityön ajatusmaailmaan ja näkökulmiin.

Ohjaajan opas

Oletko valmis perehtymään syvällisesti? Ohjaajan opas tukee sinua tiimin keskusteluissa, jotka aktivoivat uusia toimintatapoja ja -malleja tiimissä. Ohjaajan opas sisältää monia samoja toimintoja kuin ajatusten herättäminenkin, mutta se kutsuu viemään toiminnot askeleen pidemmälle koko tiimin kanssa.

Onko tiimi valmis? Aloitetaan!

Nyt kun ymmärrät tuottavan tiimityön merkityksen, voit aloittaa tärkeimpien elementtien kehittämisen. Tämä verkko-opas kehitettiin siten, että voit seurata suositeltua reittiä alusta lähtien tai hypätä mihin tahansa itseäsi kiinnostavaan aiheeseen ja aloittaa siitä.

Tervetuloa tiimin tarkoitusta käsittelevään osaan

Tässä osassa käsitellään sitä, miten tärkeä rooli tiimin tarkoituksella on menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen avulla tiimi voi tunnistaa tiimin yhteisen tarkoituksen, ilmaista sen ja sitoutua siihen.

Tiimin tarkoituksen määrittely

Selkeä tiimin tarkoitus on tuottoisan tiimin perusta ja paras paikka tiimille keskittyä alkuponnisteluihin.

Toive, ei mittari

Ei niinkään näin: ”Tällainen vaikutus meillä voi olla suorituskykyilmaisimiin ja tulokseen.”

Vaan ennemmin näin: ”Tällaisen vaikutuksen haluamme saada aikaan maailmassa.”

Yhteisharjoitus, ei yrityksen vaatimus

Ennemmin näin: ”Keitä me olemme? Miksi sillä on merkitystä? Mietitäänpä yhdessä ja toistuvasti vaikutusta, jonka haluamme meillä tiiminä olevan.”

Ei niinkään näin: Johtaja: ”Terve kaikki, tämä on uusi tarkoituksemme.”

Yhteiset tavoitteet

Yhteiset tavoitteet ovat erillisiä, saavutettavissa olevia välitavoitteita, joita kohti tiimi pyrkii. Ne johtavat lopulta tiimin tarkoitukseen. Tiimissä yksi yhteisistä tavoitteista voi olla kauppojen tekeminen 500 uuden jälleenmyyjän kanssa, jotta kasvutavoitteet täyttyvät.

Tiimin tarkoitus tuottaa samansuuntaisuutta ja selkeyttä

Kun tiimin tarkoitus on selvä, kaikkien hyväksymä ja syvästi koskettava, jokainen tiimin jäsen tuntee itsensä itsenäiseksi ja tiimiä edustavaksi päätöksenteossa ja omatoimisessa toiminnassa. Samalla jokainen tietää, että tiimi toimii samansuuntaisesti kokonaisuutena. Tämän ansiosta tiimi pysyy keskittyneenä, tehokkaana ja tyytyväisenä.

Tiimin tarkoitus kannustaa yhteisiin ponnistuksiin

Jen Flanz on Trevor Noahin juontaman The Daily Show’n päätuottaja. Hän johtaa monipuolista ja lahjakasta kirjoittajajoukkoa, jossa tiimin tarkoituksena on tuottaa paras mahdollinen esitys joka ilta, vaikka se tarkoittaisikin henkilökohtaisten panosten uhraamista.

Tiimin tarkoitus Pike Place Fish Market -kalatorilla

Taho on kalakauppias Pike Place Fish Market -kalatorilla Seattlessa Washingtonissa. Se on yhtä kuuluisa viihdyttävästä henkilökunnastaan kuin merenantimistaan.  Vaikka Tahon tiimin virallinen työ on kalan myyminen, jokin muu saa kuitenkin heidät nousemaan ylös aamuisin: ”Kun olet mukana jossakin itseäsi suuremmassa, kuten ihmisten ilostuttamisessa, se motivoi, koska tekemisen taustalla on suurempi tarkoitus”, Taho sanoo.

 

Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)

 

Mitä tapahtuu tiimin tarkoituksen puuttuessa

Jos tiimillä ei ole selkeää tarkoitusta, tiimin jäsenten on hankala kertoa, mihin he yhdessä pyrkivät. Se vaikuttaa jäsenten kykyyn saavuttaa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita. Tiimin jäsenet muuttuvat erisuuntaisiksi, huonosti keskittyneiksi ja säröisiksi.

Tiimin tarkoitukseen perehtyminen

Seuraavan ajatusten herättäminen -osion avulla voit kuvitella, mikä tiimisi tarkoitus voisi olla. Se inspiroi tiimiä luomaan tarkoituksen yhdessä. Tämä kestää noin 20 minuuttia. Voit esitellä seuraavaksi nämä käsitteet tiimillesi ja varmistaa samansuuntaisuuden.

 

Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)

Tiimin tarkoituksen aktivointi tiimin kanssa

Seuraavien toimintojen avulla tiimi voi tunnistaa tiimin yhteisen tarkoituksen, ilmaista sen ja sitoutua siihen.

 

Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)

Katso, miten tiimin tarkoitus vahvistaa tiimiä

Näiden toimintojen suorittamisen jälkeen tiimi voi keskittyä yhteisiin tavoitteisiin entistä tehokkaampana ja tyytyväisempänä. Jatka näitä toimintoja ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.

Tiimin tarkoitus Microsoft Teamsissa

Tehokkailla tiimeillä on selkeä tarkoitus. Microsoft Teams on suunniteltu pitämään tiimit samassa linjassa.

Tervetuloa yhteistä identiteettiä käsittelevään osaan

Tässä osassa käsitellään yhteisen identiteetin merkitystä menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen tulee auttaa tiimiä kohti yhteisiä arvoja, seurattavia yhteisiä sopimuksia, tiivistä yhteistoimintaa yhteisten kokemusten kautta ja käytännön tapoja, jotka kuuluvat yksinomaan kyseiselle tiimille.

Yhteisen identiteetin määritteleminen

Yhteinen identiteetti on yhteenkuuluvuuden tunne, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimiä toimimaan yhtenä yksikkönä. Se voi myös parantaa tiimin kykyä sitoutua rakentavaan jännitteeseen.

Arvot ja sopimukset

Yhteisessä identiteetissä on kyse sellaisten kokemusten luomisessa, jotka heijastavat tiimin yhteisiä arvoja ja sopimuksia.

Suuntaaminen, ei mukautuminen

Ennemmin näin: Yhteiset arvot, joita tiimi pyrkii ylläpitämään.
Ei niinkään näin: Tiettyjen toimintatapojen pakottaminen.

Rituaalit, ei kokoukset

Ennemmin näin: ”Keskustellaanpa hetki viikoittaisen kokoontumisen jälkeen jostakin inspiroivasta asiasta tältä viikonlopulta.”
Ei niinkään näin: ”Kokoonnutaanpa viikoittaisen pikakokouksen jälkeen pelkkänä markkinointitiiminä, jotta voimme käydä läpi tiettyjä päivityksiä.”

Tärkeimmät osat

Tiimi muodostaa yhteisen identiteetin kehittämällä yhteisiä arvoja, sitoutumalla jatkuvasti seurattavia sopimuksia, hankkimalla yhteisiä kokemuksia ja harjoittamalla käytännön tapoja, jotka kuuluvat yksinomaan kyseiselle tiimille. Tiimi, jolla on vahva yhteisen identiteetin tunne, jakaa yhteenkuuluvuuden, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimiä toimimaan yhtenä yksikkönä.

Yhteiset arvot

Yhteiset arvot ovat uskomuksia ja asenteita, joita tiimi pitää välttämättöminä menestyksen kannalta. Esimerkkejä tiimin yhteisistä arvoista ovat vaikkapa erilaisten tulkintojen hyväksyminen ja muiden menestyksessä avustaminen. Kun tiimi ilmaisee yhteiset arvot, ne heräävät henkiin päivittäisessä toiminnassa.

Sopimukset

Sopimukset ovat tiimin arvojen kouriintuntuvia, hyväksyttyjä ilmenemismuotoja. Sopimukset voivat ilmetä tiimin päivittäisinä aloitus- ja lopetusaikoina tai sovittuina palautteen antamistapoina.

Rituaalit

Rituaalit ovat toistuvia toimintatapoja ja toimintoja, jotka vahvistavat muodollisia ja vapaamuotoisia sopimuksia. Rituaali voi olla niinkin yksinkertainen kuin syöminen yhdessä koko tiimin voimin maanantaisin, tiimin kannustushuudon käyttäminen tai luovan harjoituksen tekeminen yhdessä joka aamu.

Yhtenäisyyden luominen, jotta tiimi voi toimia yhtenä yksikkönä

Tiimi, jolla on vahva yhteisen identiteetin tunne, jakaa yhteenkuuluvuuden, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimiä toimimaan yhtenä yksikkönä.

Arvoihin perustuva toimintasuunnitelma

Caryl Stern on UNICEF USA:n pääjohtaja. Hänen tiiminsä sopi arvoista, jotka toimivat toimintasuunnitelmana. Niiden myötä tiimin jäsenet ovat vastuussa toisilleen ja tekemälleen tärkeälle työlle.

Sopimukset Marsissa elämistä varten

Ennen kuin Kellie Gerardin astronauttitiimi jätettiin kauas Utahin autiomaahan, joka vastaa pitkälti Marsin pintaa, hän vietti tiiminsä jäsenten kanssa tunteja videoneuvotteluissa. He keskustelivat tärkeistä sopimuksista, joita jokaisen tulee noudattaa avaruussimuloinnin ajan. Se oli vain yksi tavoista, joilla tiimi sai aikaan vahvan yhteisen identiteetin, joka oli erityisen tärkeä tehtävän suorittamisessa onnistuneesti.

 

Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)

Mitä tapahtuu yhteisen identiteetin puuttuessa

Yhteisen identiteetin puuttuessa tiimiltä puuttuu tiimitietoisuus, jonka avulla tiimin jäsenet voivat toimia yhtenä yksikkönä. Se voi aiheuttaa etäisyyttä tiimin jäsenten välille, mikä voi estää jäseniä osallistumasta täysipainoisesti.

Yhteiseen identiteettiin tutustuminen

Tutustu niihin vahvuuksiin ja ainutlaatuisiin näkökulmiin, jotka tuot itse tiimiin. Se voi inspiroida tiimiä yhteisen identiteetin luomisessa yhdessä. Valmistaudu lyhyeen itsetutkiskeluun!

 

Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englannninkielinen)

Yhteisen identiteetin aktivointi tiimin kanssa

Seuraavien toimintojen on tarkoitus auttaa tiimiä kohti yhteisiä arvoja, jatkuvasti seurattavia sopimuksia, tiivistä yhteistoimintaa yhteisten kokemusten kautta ja käytännön tapoja, jotka kuuluvat yksinomaan kyseiselle tiimille.

 

Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)

Katso, miten yhteinen identiteetti vahvistaa tiimiä

Kun yhteisen identiteetin määrittämiseen liittyvät toiminnot on suoritettu, roolit ja vastuut ovat selviä tiimissä, tiimi on tiivis yksikkö ja jokainen on sitoutunut samoihin arvoihin. Jatka näiden toimintojen suorittamista ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.

Tervetuloa tietoisuutta ja osallistamista käsittelevään osaan

Tässä osassa käsitellään sitä, miten tärkeä rooli tietoisuudella ja osallistamisella on menestyvimmissä tiimeissä. Näiden toimintojen tulisi vahvistaa tiimin itsetuntemusta ja luoda osallistamisen kulttuuri, jossa tiimin jäsenet voivat entistä helpommin luovia vuorovaikutussuhteissa.

Tietoisuuden ja osallistamisen määrittely

Tietoisuus ja osallistaminen vahvistavat itsensä ja muiden ymmärtämistä. Sen avulla tiimit voivat luovia vuorovaikutussuhteissa. Tietoisuuden ja osallistamisen määrittely voi myös parantaa tiimin kykyä sitoutua rakentavaan jännitteeseen.

Erojen kunnioittaminen niiden ratkaisemisen sijaan

Ennemmin näin: Erilaisten tarpeiden ja toiveiden tiedostaminen.

Ei niinkään näin: Tietynlaisen työskentelytavan pakottaminen.

Omien tarpeiden ymmärtäminen

Ennemmin näin: ”Näissä olosuhteissa voin olla tuottava tiimin jäsen.”
Ei niinkään näin: ”Minun kanssani on työskenneltävä näin.” 

Tärkeimmät osat

Tietoisuutta on kolme tasoa. Kun tiimissä on vahva itsetuntemus, se luo osallistamisen kulttuurin, jossa tiimin jäsenet voivat entistä helpommin luovia vuorovaikutussuhteissa.

Itsetuntemus

Itsetuntemus on kyky tunnistaa omat tunteet ja ymmärtää, miksi tältä tuntuu. Mitä paremmin tiedostamme tunteiden lähteen, sitä paremmin voimme reagoida niihin rakentavalla tavalla ja pyytää tarvitsemaamme asiaa.

Tietoisuus muista

Tietoisuus muista on kyky aistia muiden tunteet ja tunnistaa toimintojen vaikutus muihin; se on empaattisuuden ensimmäinen askel. Jos esimerkiksi tiedät, että tiimin jäsen ei pysty keskittymään kovaäänisen musiikin soidessa, toimi tietoisena muista ja käytä kuulokkeita.

Tilannetietoisuus

Tilannetietoisuus tarkoittaa itsensä ja tiimin jäsenten huomioimisen lisäksi myös kulloisenkin tilanteen huomioimista. Jos esimerkiksi tiimin jäsenen kanssa on käytävä keskustelu, joka liittyy tehtävistä suoriutumiseen, se kannattaa käydä yksityisesti, jotta tiimin muut jäsenet eivät häiriinny.

Ohjeita tiimeille vuorovaikutusdynamiikassa luovimiseen

Kun tiimissä on vahva itsetuntemus, syntyy osallistamisen kulttuuri, jossa tiimin jäsenet voivat entistä helpommin luovia vuorovaikutussuhteissa.

Parhaat tiimit ovat sopeutumiskykyisiä ja sitoutuneita

Shane Snow on Dream Teams -teoksen kirjoittaja. Parhaissa tiimeissä, joissa hän on ollut mukana, on ollut vahva itsetuntemus. Tiimeissä osallistamisen kulttuuri kannustaa jokaista olemaan oma itsensä ja toimimaan sopeutuvasti.

Tunteista puhuminen erämaassa

Kun Alex Grishaverilla oli hankaluuksia etsintäpartion johtamisessa väsymyksen takia, hän hyödynsi tunnetietoisuudesta saamiaan oppeja. Hän pyysi toveriaan ottamaan ohjat sen sijaan, että olisi sinnitellyt yksin. Tuntemusten tunnistaminen ja niistä kertominen tiimille auttoi pitämään koko tiimin turvassa.

 

Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)

Mitä tapahtuu tietoisuuden ja osallistamisen puuttuessa

Kun tiimiltä puuttuu tunne tietoisuudesta ja osallistamisesta, sen jäsenet voivat sulkeutua ulkopuolelle, muuttua epäempaattisiksi ja kokea vuorovaikutussuhteissa esiintyvien ristiriitatilanteiden selvittämisen hankalaksi.

Tietoisuuteen ja osallistamiseen tutustuminen

Pohdi olosuhteita, joissa menestyt töissä. Tämän tuominen tiimiin voi inspiroida heitä opettelemaan tiimin jokaisen jäsenen omat tarpeet ja toiveet sekä harkitsemaan sitä, miten jokaista voi tukea parhaiten.

 

Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)

Tietoisuuden ja osallistamisen aktivointi tiimissä

Seuraavien toimintojen tarkoituksena on auttaa tiimiä ymmärtämään toisten tarpeet ja arvostamaan niitä. Toiminnot kannustavat etsimään ennakoivasti mahdollisuuksia sitoutua muihin ja esittämään uusia näkökulmia.

 

Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)

Katso, miten tietoisuus ja osallistaminen vahvistavat tiimiä

Näiden toimintojen suorittamisen jälkeen tiimillä on vahvempi tunne tietoisuudesta. Tiimissä arvostetaan yksilöiden tarpeita, toiveita ja työtapoja, joiden ansiosta jokainen yksilö voi menestyä. Jatka näiden toimintojen suorittamista ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.

Tietoisuus ja osallistaminen Microsoft Teamsissa

Terveessä tiimidynamiikassa kaikki jäsenet tiedostavat itsensä ja toiset jäsenet. Microsoft Teams auttaa varmistamaan, että kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Tervetuloa luottamusta ja haavoittuvuutta käsittelevään osaan

Tässä osassa käsitellään luottamuksen ja haavoittuvuuden merkitystä menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen tulee auttaa tiimiä luomaan vahva psykologisen turvallisuuden tunne. Olonsa turvallisiksi tuntevat tiimin jäsenet uskaltavat ottaa enemmän vuorovaikutusriskejä. Sen ansiosta tiimin jäsen voi osallistua työhön kokonaan omana itsenään, mikä puolestaan luo sopivan ympäristön innovatiivisten ideoiden kukoistukselle.

Luottamuksen ja haavoittuvuuden määrittely

Luottamus ja haavoittuvuus ovat tunnepohjaisen turvallisuuden osia. Turvallisuus mahdollistaa vuorovaikutusriskien ottamisen tiimeissä. Ne voivat myös parantaa tiimin kykyä sitoutua rakentavaan jännitteeseen.

Luottamus ansaitaan ajan mittaan

Ennemmin näin: Kehitä suhdetta huomioimalla tiimin jäsenten sen hetkiset tarpeet.
Ei niinkään näin: Sukella heti ensimmäisenä päivänä syvään päähän.

Haavoittuvuus on avoimuutta, ei tunnetta paljastumisesta

Ennemmin näin: Jaa asioita, joiden jakamisen koet luontevaksi.
Ei niinkään näin: Jaa elämästäsi jokainen pieni yksityiskohta.

Tärkeimmät osat

Luottamuksen ja haavoittuvuuden myönteinen kierre luo tiimissä psykologista turvallisuutta. Olonsa turvallisiksi tuntevat tiimin jäsenet uskaltavat ottaa tavallista enemmän vuorovaikutusriskejä. Sen ansiosta tiimin jäsen voi osallistua työhön kokonaan omana itsenään, mikä puolestaan luo sopivan ympäristön innovatiivisten ideoiden kukoistukselle.

Luottamus

Luottamus tarkoittaa tietoa siitä, että toisen seurassa voi olla haavoittuvainen ilman että toinen nolaa tai satuttaa. Kun tiimi esimerkiksi tukee henkilökohtaisen trauman kokenutta tiimin jäsentä ehdoitta, kyseisen tiimin jäsenen luottamus tiimiin vahvistuu.

Haavoittuvuus

Haavoittuvuus tarkoittaa menemistä tilanteisiin, jotka sisältävät riskin ja tunnepohjaisen paljastumisen. Tiimin jäsen voi esimerkiksi osoittaa haavoittuvuutta kertomalla tiimilleen henkilökohtaisesta traumasta, jonka kanssa hän kamppailee.

Psykologinen turvallisuus

Psykologista turvallisuutta löytyy paikoista, joissa henkilö tuntee olonsa niin mukavaksi, että hän voi kertoa mielipiteitään ja ideoitaan pelkäämättä syrjintää, arvostelua tai vihamielisyyttä. Psykologista turvallisuutta syntyy luottamuksen ja haavoittuvuuden myönteisen kierteen kautta.

Luottamuksen synnyttäminen, jotta tiimin jäsenet uskaltavat ottaa riskejä

Kun tiimeissä saadaan aikaan luottamus ja jokaisella on lupa olla haavoittuvainen, jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja varmaksi. Tällöin jokainen uskaltaa myös ottaa riskejä tiimissä toimiessaan.

Anna tiimin jäsenille lupa itseilmaisuun

Fernando Garcia on luova johtaja Oscar de la Rentassa. Hänen tiiminsä tekee parasta työtä, kun suunnittelijat uskaltavat esittää myös villejä ja omituisia ideoita. Näin käy vain siinä tapauksessa, että suunnittelijalla on vahva psykologisen turvallisuuden tunne, joka syntyy harjoittamalla jatkuvaa haavoittuvuuden ja luottamuksen sykliä.

Turvallinen paikka tehdä virheitä

INOVA-sairaalasimulaatiokeskuksessa lääkärit harjoittelevat toimintaa hengenvaarallisissa tilanteissa. Ohjelman johtaja Maybelle Kou kokee, että lääkäreiden on tärkeä opetella ympäristössä, jossa he voivat tehdä myös virheitä ilman pelkoa seurauksista, koska se on hänen mielestään paras tapa oppia. Ohjelmassa on mukana myös kokeneita lääkäreitä, jotka puhuvat koulutettavien kanssa. He kertovat avoimesti tilanteista, joissa he ovat itse tehneet virheitä. 

 

Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)

Mitä tapahtuu luottamuksen ja haavoittuvuuden syklin puuttuessa

Tiimi, josta puuttuu jatkuva luottamuksen ja haavoittuvuuden sykli, ei pysty hyödyntämään tiimin jäsenten koko potentiaalia. Kun tiimin jäsenet kokevat, että he eivät uskalla kertoa mielipiteitään arvostelun tai vihamielisyyden pelon takia, he eivät osallistu toimintaan täysipainoisesti. Se vaikuttaa kielteisesti tiimin kollektiivisen työn laatuun.

Luottamukseen ja haavoittuvuuteen tutustuminen

Pohdi olosuhteita, jotka auttavat luottamuksen vahvistamisessa ja siinä, että uskallat olla haavoittuva työpaikalla. Kun olet valmis, niistä kertominen tiimille voi luoda tunnepohjaista turvallisuutta, mikä mahdollistaa riskien ottamisen tiimin sisäisessä vuorovaikutuksessa.

 

Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)

Luottamuksen ja haavoittuvuuden mahdollistamisen aktivointi tiimissä

Seuraavien toimintojen tarkoituksena on auttaa tiimiä luomaan tunnepohjaista turvallisuutta luottamuksen kehittämisen ja haavoittuvuuden mahdollistamisen kautta.

 

Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)

Katso, miten luottamus ja haavoittuvuuden mahdollistaminen vahvistavat tiimiäsi

Näiden aktiviteettien suorittamisen jälkeen tiimillä on vahva tunne psykologisesta turvallisuudesta. Sen ansiosta tiimin jokainen jäsen voi ottaa suurempia vuorovaikutusriskejä ja osallistua työhön täysipainoisesti omana itsenään. Jatka näiden toimintojen suorittamista ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.

Tervetuloa rakentavaa jännitettä käsittelevään osaan

Tässä osassa käsitellään rakentavan jännitteen merkitystä menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen tulee auttaa tiimiä hyödyntämään aiemmissa osissa luotua terveellistä tiimidynamiikkaa jännitteen muuntamiseksi rakentavaksi voimaksi.

Rakentavan jännitteen määrittely

Rakentava jännite on tuottava voima, joka muodostuu, kun tiimissä hyödynnetään sisäisiä eroavaisuuksia. Sitä saadaan aikaan, kun muita tiimidynamiikan osatekijöitä – tiimin tarkoitusta, yhteistä identiteettiä, tietoisuutta ja osallistamista sekä luottamusta ja haavoittuvuutta – vaalitaan ja ne ovat tasapainossa.

Jännite tuottavana voimana

Jännite on jännittävä aihe. Se voi silti olla tuottava tapa laajentaa tiimin ajattelua ja näkökulmia. Tehokkaimmat tiimit osaavat hyödyntää jännitettä ja kehittyä tiiminä.

Ajatteleminen eri tavalla, ei eroavat mielipiteet

Ennemmin näin: Eri mieltä oleminen kunnioittavasti tiimin jäsenten kanssa.
Ei niinkään näin: Oman näkökulman puskeminen hellittämättä.

Jännitteen purkaminen häiriön sijaan

Ennemmin näin: Jännitehetken tunnistaminen ja sen ratkaiseminen työkalujen avulla.
Ei niinkään näin: Jännitehetkeen reagoiminen vihan tai aggression kautta.

Tärkeimmät osat

Eroavat näkökulmat luovat jännitettä. Jännitteestä voi tulla tuhoisa voima tiimeissä, joissa dynamiikka ei ole tervettä. Kun tervettä tiimidynamiikka toteuttavat tiimit hyödyntävät jännitettä, siitä tulee rakentava voima, joka saa aikaan innovatiivisia ideoita.

Erilaiset näkökulmat

Erilaiset näkökulmat ovat elintärkeitä innovaatioiden syntymiselle, kunhan niitä hyödynnetään oikein. Nämä näkökulmat voivat syntyä esimerkiksi eroista ajattelutavassa, taustassa, etnisyydessä, temperamentissa, roolissa, sukupuolessa tai seksuaalisuudessa.

Terveet olosuhteet

Rakentava jännite on tuottava voima, joka syntyy, kun erilaisten näkökulmien annetaan kukoistaa terveissä olosuhteissa. Vastakohtana on tuhoisa jännite, joka on kielteinen voima. Sitä syntyy, kun erot aiheuttavat törmäyksiä epäterveissä olosuhteissa.

Innovaation ja kehityksen mahdollistaminen

Rakentava jännite on tuottava voima. Kun tiimin jäsenet uskaltava häpeilemättä tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja taitoja, tiimi voi innovoida ja kehittyä tavoilla, jotka eivät olisi mahdollisia rajoittuneessa, yhteen suuntaan keskittyneessä ajattelutavassa.

Jännitteen hyödyntäminen, yhtenäisyyden vahvistaminen

Kun kokeneen sotakirjeenvaihtajan Farnaz Fassihin monimuotoinen toimittajatiimi ei pystynyt jättämään Irakin sodan myllerrystä toimiston ovien ulkopuolelle, hänen piti keksiä keino hyödyntää jännite ja inspiroida yhtenäisyyttä, jotta tiimi pystyi keskittymään yhteisen tehtävän suorittamiseen.

Koulutus moninaisuuden omaksumisen kautta

Monissa Harvard Business Schoolin osissa luokat on koottu mahdollisimman monimuotoisiksi. Usein uskotaan, että erilaisia näkökulmia omaavat opiskelijat toisiaan haastaen on yksi parhaista tavoista syventää aiheen ymmärtämistä ja kannustaa uusiin tapoihin ajatella.

 

Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)

Mitä tapahtuu rakentavan jännitteen puuttuessa

Kun tiimissä on epäterve dynamiikka, jännitteestä tulee tuhoisa voima, joka voi mahdollisesti repiä tiimin rikki.

Rakentavaan jännitteeseen tutustuminen

Pohdi erilaisia jännitetyyppejä, joita tiimissäsi on ja syitä niiden esiintymiselle.

 

Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)

Rakentavan jännitteen aktivointi tiimissä

Seuraavat toimet on tarkoitettu auttamaan tiimiäsi tunnistamaan jännitteiset hetket, niiden alkuperä ja se, miten ne voidaan muuttaa rakentavaksi voimaksi.

 

Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)

Katso, miten rakentava jännite vahvistaa tiimiä

Näiden toimintojen suorittamisen jälkeen tiimi osaa hyödyntää rakentavan jännitteen voiman ja viedä työtä eteenpäin terveellä ja tuottavalla tavalla. Jatka näiden toimintojen käyttämistä ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.

Rakentava jännite Microsoft Teamsissa

Jännitteiden syntyminen tiimeissä, joissa on terve dynamiikka, edesauttaa laajempaa ajattelua ja innovaatioita. Microsoft Teams auttaa tukemaan tätä.

 Lisämateriaalia oppimisen jatkamiseen

Tässä osassa on resursseja, joiden avulla voit jakaa työkalupaketin tiimille ja saada lisätietoja Microsoft Teamsistä.

 Hanki koko työkalupaketti yhdestä paikasta

Haluatko käydä läpi kaikki lisämateriaalit ajatusten herättämiseksi tai ohjaajan oppaat? Voit ladata ne kaikki helposti täältä. Varaa hieman aikaa yksin tai tiimisi kanssa ja aloita.

 

Lataa työkalupaketti (englanninkielinen)

 

Teams-pikakurssi

Olet oppinut terveen tiimidynamiikan periaatteet ja tavat, joilla Microsoft Teamsista voi olla hyötyä. Lue lisää siitä, miten Teams voi auttaa ihmisiä kohti parempaa yhteistyötä tämän pikakurssin avulla.

 

Käy Microsoft Teamsin pikakurssi

Hanki maksuton Microsoft Teams

Jotkin ominaisuudet vaihtelevat myyntialueittain

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Terveen dynamiikan luominen","videoHref":"","content":"<p>Tiimien on määritettävä terveellinen dynamiikka ja ylläpidettävä sitä, jotta tiimi on kestävä ja valmis menestymään. Ensimmäinen vaihe on ymmärtää, mitä tämä dynamiikka on. Sen jälkeen tulee oppia, miten sitä hoidetaan tiimissä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Terveen tiimidynamiikan merkitys"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Terveestä dynamiikasta huolehtiminen","videoHref":"","content":"<p>Kun dynamiikkaa vaalitaan, tiimi on varautunut paremmin monimutkaisiin ja odottamattomiin haasteisiin. Sen avulla voidaan aikaansaada positiivisia tuloksia mukaan lukien menestyvä yrityskulttuuri, tehokkaampi päätöksenteko ja tyytyväiset tiimin jäsenet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Terveestä tiimidynamiikasta huolehtiminen"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Tiimin kehityksessä avustaminen","videoHref":"","content":"<p>Tiimityön taitojen opas luotiin auttamaan tiimiäsi vuorovaikutusdynamiikan kehittämisessä entistä parempien tulosten saavuttamiseksi. Kehitystyössä oli mukana monimuotoinen joukko tiimien oikeita jäseniä pääjohtajista palkittuihin journalisteihin ja olympiaurheilijoista kalakauppiaisiin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimityön taitojen opas"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"importance-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Tiimityön tärkeys","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Viitekehyksen yleiskatsaus","videoHref":"","content":"<p>Tiimityön taitojen viitekehys määrittää tärkeimmät tiimidynamiikkaan vaikuttavat elementit. Sen avulla tiimit voivat hyödyntää monimuotoisuutta, vahvistaa luottamusta ja vauhdittaa innovaatioita. Viitekehyksen tulee myös lisätä arvoa koko organisaatiokulttuuriin häiritsemättä nykyisiä tiimiprosesseja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yleiskatsaus"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Tiimin tarkoitus","videoHref":"","content":"<p>Terve tiimityö alkaa selkeästä tiimin tarkoituksesta tai yhteisestä merkityksestä, joka pitää tiimit keskittyneinä, samansuuntaisina, tehokkaina ja tyytyväisinä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoitus"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Yhteinen identiteetti","videoHref":"","content":"<p>Yhteinen identiteetti on yhteenkuuluvuuden tunne, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimin jäseniä toimimaan yhtenä yksikkönä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhteinen identiteetti"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Tietoisuus ja osallistaminen","videoHref":"","content":"<p>Tietoisuus ja osallistaminen tarkoittavat ymmärrystä itsestä ja muista. Niiden avulla tiimit voivat luovia vuorovaikutussuhteissa ja edistää osallistamista.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tietoisuus ja osallistaminen"},{"order":0,"position":4,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"5","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Luottamus ja haavoittuvuus","videoHref":"","content":"<p>Luottamus ja haavoittuvuus ovat tunnepohjaisen turvallisuuden osia. Turvallisuus mahdollistaa vuorovaikutusriskien ottamisen tiimeissä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luottamus ja haavoittuvuus"},{"order":0,"position":5,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"6","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Rakentava jännite","videoHref":"","content":"<p>Rakentava jännite on tuottava voima, joka syntyy, kun tiimissä hyödynnetään sisäisiä eroavaisuuksia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakentava jännite"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"art-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Tiimityön taitojen viitekehys","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Toimintojen yleiskatsaus","videoHref":"","content":"<p>Jokaiseen pääelementtiin sisältyy ajatuksia herättäviä osia niille, jotka ovat valmiita perehtymään sisältöön tarkemmin. Lisäksi saatavana on ohjaajan opas niille, jotka haluavat esitellä näitä elementtejä tiimilleen. Toiminnot on suunniteltu vahvistamaan vuorovaikutusdynamiikkaa, joka on elintärkeä tiimin kyvylle menestyä yhdessä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yleiskatsaus"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Aika ja vaiva","videoHref":"","content":"<p>Osa toiminnoista kestää vain viisi minuuttia, kun taas toisiin kuluu puolitoista tuntia. Sisältöön perehtyessäsi löydät luettelon aika- ja vaivavaatimuksista, jotta voit seurata tarkasti, milloin kannattaa aloittaa ja mitä toiminto edellyttää.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aika ja vaiva"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Ajatusten herättäminen","videoHref":"","content":"<p>Oletko valmis aloittamaan? Ajatusten herättäminen sisältää toimintoja, joita voit kokeilla itsenäisesti tai yhdessä tiimin kanssa. Ne auttavat laajentamaan omaa ymmärrystä tiimityön taidoista. Niiden avulla pääset nopeasti sukeltamaan erinomaisen tiimityön ajatusmaailmaan ja näkökulmiin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ajatusten herättäminen"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Ohjaajan opas","videoHref":"","content":"<p>Oletko valmis perehtymään syvällisesti? Ohjaajan opas tukee sinua tiimin keskusteluissa, jotka aktivoivat uusia toimintatapoja ja -malleja tiimissä. Ohjaajan opas sisältää monia samoja toimintoja kuin ajatusten herättäminenkin, mutta se kutsuu viemään toiminnot askeleen pidemmälle koko tiimin kanssa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ohjaajan opas"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Toiminnot","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Aloittaminen","videoHref":"","content":"<p>Nyt kun ymmärrät tuottavan tiimityön merkityksen, voit aloittaa tärkeimpien elementtien kehittämisen. Tämä verkko-opas kehitettiin siten, että voit seurata suositeltua reittiä alusta lähtien tai hypätä mihin tahansa itseäsi kiinnostavaan aiheeseen ja aloittaa siitä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Onko tiimi valmis? Aloitetaan!"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lets-begin","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":18,"name":"Aloitetaan heti!","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"introduction","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Johdanto","videoHref":"","content":"<p>Tiimityö on erittäin tärkeässä roolissa ratkaistaessa nykypäivän haasteita, mutta tiimityö itsessäänkin voi olla haaste. Moninaiset näkökulmat ovat tärkeitä tiimin etenemistä ajatellen, mutta erot voivat aiheuttaa helposti väärinymmärryksiä, jos tiimidynamiikka ei ole terve.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Monimutkaisissa haasteissa tarvitaan tuottavaa tiimityötä"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":22,"name":"Tiimin tarkoituksen määrittely","videoHref":"","content":"<p>Selkeä tiimin tarkoitus on tuottoisan tiimin perusta ja paras paikka tiimille keskittyä alkuponnisteluihin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoituksen määrittely"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":23,"name":"Toive","videoHref":"","content":"<p>Ei niinkään näin: ”Tällainen vaikutus meillä voi olla suorituskykyilmaisimiin ja tulokseen.”</p><p>Vaan ennemmin näin: ”Tällaisen vaikutuksen haluamme saada aikaan maailmassa.”</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Toive, ei mittari"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Yhteisharjoitus","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: ”Keitä me olemme? Miksi sillä on merkitystä? Mietitäänpä yhdessä ja toistuvasti vaikutusta, jonka haluamme meillä tiiminä olevan.”</p><p>Ei niinkään näin: Johtaja: ”Terve kaikki, tämä on uusi tarkoituksemme.”</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhteisharjoitus, ei yrityksen vaatimus"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Mikä se on?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":26,"name":"Yhteiset tavoitteet","videoHref":"","content":"<p>Yhteiset tavoitteet ovat erillisiä, saavutettavissa olevia välitavoitteita, joita kohti tiimi pyrkii. Ne johtavat lopulta tiimin tarkoitukseen. Tiimissä yksi yhteisistä tavoitteista voi olla kauppojen tekeminen 500 uuden jälleenmyyjän kanssa, jotta kasvutavoitteet täyttyvät.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhteiset tavoitteet"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Tärkeimmät osat","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":28,"name":"Samansuuntaisuus ja selkeys","videoHref":"","content":"<p>Kun tiimin tarkoitus on selvä, kaikkien hyväksymä ja syvästi koskettava, jokainen tiimin jäsen tuntee itsensä itsenäiseksi ja tiimiä edustavaksi päätöksenteossa ja omatoimisessa toiminnassa. Samalla jokainen tietää, että tiimi toimii samansuuntaisesti kokonaisuutena. Tämän ansiosta tiimi pysyy keskittyneenä, tehokkaana ja tyytyväisenä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoitus tuottaa samansuuntaisuutta ja selkeyttä"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Yhteinen ponnistus","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6OH","content":"<p>Jen Flanz on Trevor Noahin juontaman The Daily Show’n päätuottaja. Hän johtaa monipuolista ja lahjakasta kirjoittajajoukkoa, jossa tiimin tarkoituksena on tuottaa paras mahdollinen esitys joka ilta, vaikka se tarkoittaisikin henkilökohtaisten panosten uhraamista.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoitus kannustaa yhteisiin ponnistuksiin"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":30,"name":"Työlle merkitys","videoHref":"","content":"<p>Taho on kalakauppias Pike Place Fish Market -kalatorilla Seattlessa Washingtonissa. Se on yhtä kuuluisa viihdyttävästä henkilökunnastaan kuin merenantimistaan. &nbsp;Vaikka Tahon tiimin virallinen työ on kalan myyminen, jokin muu saa kuitenkin heidät nousemaan ylös aamuisin: ”Kun olet mukana jossakin itseäsi suuremmassa, kuten ihmisten ilostuttamisessa, se motivoi, koska tekemisen taustalla on suurempi tarkoitus”, Taho sanoo.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen).\">Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoitus Pike Place Fish Market -kalatorilla"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":31,"name":"Mitä tapahtuu, kun sitä ei ole","videoHref":"","content":"<p>Jos tiimillä ei ole selkeää tarkoitusta, tiimin jäsenten on hankala kertoa, mihin he yhdessä pyrkivät. Se vaikuttaa jäsenten kykyyn saavuttaa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita. Tiimin jäsenet muuttuvat erisuuntaisiksi, huonosti keskittyneiksi ja säröisiksi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mitä tapahtuu tiimin tarkoituksen puuttuessa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":27,"name":"Miksi se on tärkeää?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":33,"name":"Ajatusten herättäminen","videoHref":"","content":"<p>Seuraavan ajatusten herättäminen -osion avulla voit kuvitella, mikä tiimisi tarkoitus voisi olla. Se inspiroi tiimiä luomaan tarkoituksen yhdessä. Tämä kestää noin 20 minuuttia. Voit esitellä seuraavaksi nämä käsitteet tiimillesi ja varmistaa samansuuntaisuuden.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)\">Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoitukseen perehtyminen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":34,"name":"Ohjaajan opas","videoHref":"","content":"<p>Seuraavien toimintojen avulla tiimi voi tunnistaa tiimin yhteisen tarkoituksen, ilmaista sen ja sitoutua siihen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)\">Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoituksen aktivointi tiimin kanssa"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":35,"name":"Tiimin tarkoituksen toteuttaminen","videoHref":"","content":"<p>Näiden toimintojen suorittamisen jälkeen tiimi voi keskittyä yhteisiin tavoitteisiin entistä tehokkaampana ja tyytyväisempänä. Jatka näitä toimintoja ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Katso, miten tiimin tarkoitus vahvistaa tiimiä"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":32,"name":"Toiminnot","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":37,"name":"Tiimin tarkoitus Teamsissa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","content":"<p>Tehokkailla tiimeillä on selkeä tarkoitus. Microsoft Teams on suunniteltu pitämään tiimit samassa linjassa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tiimin tarkoitus Microsoft Teamsissa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":36,"name":"Microsoft Teamsissa","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"team-purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Tiimin tarkoitus","videoHref":"","content":"<p>Tässä osassa käsitellään sitä, miten tärkeä rooli tiimin tarkoituksella on menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen avulla tiimi voi tunnistaa tiimin yhteisen tarkoituksen, ilmaista sen ja sitoutua siihen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Tervetuloa tiimin tarkoitusta käsittelevään osaan"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":40,"name":"Yhteisen identiteetin määritteleminen","videoHref":"","content":"<p>Yhteinen identiteetti on yhteenkuuluvuuden tunne, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimiä toimimaan yhtenä yksikkönä. Se voi myös parantaa tiimin kykyä sitoutua rakentavaan jännitteeseen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhteisen identiteetin määritteleminen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":41,"name":"Arvot ja sopimukset","videoHref":"","content":"<p>Yhteisessä identiteetissä on kyse sellaisten kokemusten luomisessa, jotka heijastavat tiimin yhteisiä arvoja ja sopimuksia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Arvot ja sopimukset"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":42,"name":"Suuntaaminen","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: Yhteiset arvot, joita tiimi pyrkii ylläpitämään.<br />\nEi niinkään näin: Tiettyjen toimintatapojen pakottaminen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Suuntaaminen, ei mukautuminen"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":43,"name":"Rituaalit","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: ”Keskustellaanpa hetki viikoittaisen kokoontumisen jälkeen jostakin inspiroivasta asiasta tältä viikonlopulta.”<br />\nEi niinkään näin: ”Kokoonnutaanpa viikoittaisen pikakokouksen jälkeen pelkkänä markkinointitiiminä, jotta voimme käydä läpi tiettyjä päivityksiä.”</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rituaalit, ei kokoukset"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":39,"name":"Mikä se on?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":45,"name":"Yhteinen identiteetti","videoHref":"","content":"<p>Tiimi muodostaa yhteisen identiteetin kehittämällä yhteisiä arvoja, sitoutumalla jatkuvasti seurattavia sopimuksia, hankkimalla yhteisiä kokemuksia ja harjoittamalla käytännön tapoja, jotka kuuluvat yksinomaan kyseiselle tiimille. Tiimi, jolla on vahva yhteisen identiteetin tunne, jakaa yhteenkuuluvuuden, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimiä toimimaan yhtenä yksikkönä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tärkeimmät osat"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":46,"name":"Yhteiset arvot","videoHref":"","content":"<p>Yhteiset arvot ovat uskomuksia ja asenteita, joita tiimi pitää välttämättöminä menestyksen kannalta. Esimerkkejä tiimin yhteisistä arvoista ovat vaikkapa erilaisten tulkintojen hyväksyminen ja muiden menestyksessä avustaminen. Kun tiimi ilmaisee yhteiset arvot, ne heräävät henkiin päivittäisessä toiminnassa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhteiset arvot"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":47,"name":"Sopimukset","videoHref":"","content":"<p>Sopimukset ovat tiimin arvojen kouriintuntuvia, hyväksyttyjä ilmenemismuotoja. Sopimukset voivat ilmetä tiimin päivittäisinä aloitus- ja lopetusaikoina tai sovittuina palautteen antamistapoina.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sopimukset"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":48,"name":"Rituaalit","videoHref":"","content":"<p>Rituaalit ovat toistuvia toimintatapoja ja toimintoja, jotka vahvistavat muodollisia ja vapaamuotoisia sopimuksia. Rituaali voi olla niinkin yksinkertainen kuin syöminen yhdessä koko tiimin voimin maanantaisin, tiimin kannustushuudon käyttäminen tai luovan harjoituksen tekeminen yhdessä joka aamu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rituaalit"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":44,"name":"Tärkeimmät osat","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":50,"name":"Yhtenäisyyden luominen","videoHref":"","content":"<p>Tiimi, jolla on vahva yhteisen identiteetin tunne, jakaa yhteenkuuluvuuden, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ja auttaa tiimiä toimimaan yhtenä yksikkönä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhtenäisyyden luominen, jotta tiimi voi toimia yhtenä yksikkönä"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":51,"name":"Yhteinen ponnistus","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6O2","content":"<p>Caryl Stern on UNICEF USA:n pääjohtaja. Hänen tiiminsä sopi arvoista, jotka toimivat toimintasuunnitelmana. Niiden myötä tiimin jäsenet ovat vastuussa toisilleen ja tekemälleen tärkeälle työlle.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Arvoihin perustuva toimintasuunnitelma"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":52,"name":"Sopimukset ja vastuut","videoHref":"","content":"<p>Ennen kuin Kellie Gerardin astronauttitiimi jätettiin kauas Utahin autiomaahan, joka vastaa pitkälti Marsin pintaa, hän vietti tiiminsä jäsenten kanssa tunteja videoneuvotteluissa. He keskustelivat tärkeistä sopimuksista, joita jokaisen tulee noudattaa avaruussimuloinnin ajan. Se oli vain yksi tavoista, joilla tiimi sai aikaan vahvan yhteisen identiteetin, joka oli erityisen tärkeä tehtävän suorittamisessa onnistuneesti.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen).\">Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sopimukset Marsissa elämistä varten"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":53,"name":"Mitä tapahtuu, kun sitä ei ole","videoHref":"","content":"<p>Yhteisen identiteetin puuttuessa tiimiltä puuttuu tiimitietoisuus, jonka avulla tiimin jäsenet voivat toimia yhtenä yksikkönä. Se voi aiheuttaa etäisyyttä tiimin jäsenten välille, mikä voi estää jäseniä osallistumasta täysipainoisesti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mitä tapahtuu yhteisen identiteetin puuttuessa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":49,"name":"Miksi se on tärkeää?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":55,"name":"Ajatusten herättäminen","videoHref":"","content":"<p>Tutustu niihin vahvuuksiin ja ainutlaatuisiin näkökulmiin, jotka tuot itse tiimiin. Se voi inspiroida tiimiä yhteisen identiteetin luomisessa yhdessä. Valmistaudu lyhyeen itsetutkiskeluun!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englannninkielinen)\">Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englannninkielinen) </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhteiseen identiteettiin tutustuminen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":56,"name":"Ohjaajan opas","videoHref":"","content":"<p>Seuraavien toimintojen on tarkoitus auttaa tiimiä kohti yhteisiä arvoja, jatkuvasti seurattavia sopimuksia, tiivistä yhteistoimintaa yhteisten kokemusten kautta ja käytännön tapoja, jotka kuuluvat yksinomaan kyseiselle tiimille.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)\">Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhteisen identiteetin aktivointi tiimin kanssa"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":57,"name":"Yhteisen identiteetin kanssa eläminen","videoHref":"","content":"<p>Kun yhteisen identiteetin määrittämiseen liittyvät toiminnot on suoritettu, roolit ja vastuut ovat selviä tiimissä, tiimi on tiivis yksikkö ja jokainen on sitoutunut samoihin arvoihin. Jatka näiden toimintojen suorittamista ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Katso, miten yhteinen identiteetti vahvistaa tiimiä"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":54,"name":"Toiminnot","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"collective-identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":38,"name":"Yhteinen identiteetti","videoHref":"","content":"<p>Tässä osassa käsitellään yhteisen identiteetin merkitystä menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen tulee auttaa tiimiä kohti yhteisiä arvoja, seurattavia yhteisiä sopimuksia, tiivistä yhteistoimintaa yhteisten kokemusten kautta ja käytännön tapoja, jotka kuuluvat yksinomaan kyseiselle tiimille.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Tervetuloa yhteistä identiteettiä käsittelevään osaan"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":60,"name":"Tietoisuuden ja osallistamisen määrittely","videoHref":"","content":"<p>Tietoisuus ja osallistaminen vahvistavat itsensä ja muiden ymmärtämistä. Sen avulla tiimit voivat luovia vuorovaikutussuhteissa. Tietoisuuden ja osallistamisen määrittely voi myös parantaa tiimin kykyä sitoutua rakentavaan jännitteeseen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tietoisuuden ja osallistamisen määrittely"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":61,"name":"Erojen kunnioittaminen","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: Erilaisten tarpeiden ja toiveiden tiedostaminen.</p><p>Ei niinkään näin: Tietynlaisen työskentelytavan pakottaminen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Erojen kunnioittaminen niiden ratkaisemisen sijaan"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":62,"name":"Omien tarpeiden ymmärtäminen","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: ”Näissä olosuhteissa voin olla tuottava tiimin jäsen.”<br />\nEi niinkään näin: ”Minun kanssani on työskenneltävä näin.”&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omien tarpeiden ymmärtäminen"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":59,"name":"Mitä ne ovat?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":64,"name":"Tietoisuus ja osallistaminen","videoHref":"","content":"<p>Tietoisuutta on kolme tasoa. Kun tiimissä on vahva itsetuntemus, se luo osallistamisen kulttuurin, jossa tiimin jäsenet voivat entistä helpommin luovia vuorovaikutussuhteissa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tärkeimmät osat"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":65,"name":"Itsetuntemus","videoHref":"","content":"<p>Itsetuntemus on kyky tunnistaa omat tunteet ja ymmärtää, miksi tältä tuntuu. Mitä paremmin tiedostamme tunteiden lähteen, sitä paremmin voimme reagoida niihin rakentavalla tavalla ja pyytää tarvitsemaamme asiaa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Itsetuntemus"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":66,"name":"Tietoisuus muista","videoHref":"","content":"<p>Tietoisuus muista on kyky aistia muiden tunteet ja tunnistaa toimintojen vaikutus muihin; se on empaattisuuden ensimmäinen askel. Jos esimerkiksi tiedät, että tiimin jäsen ei pysty keskittymään kovaäänisen musiikin soidessa, toimi tietoisena muista ja käytä kuulokkeita.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tietoisuus muista"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":67,"name":"Tilannetietoisuus","videoHref":"","content":"<p>Tilannetietoisuus tarkoittaa itsensä ja tiimin jäsenten huomioimisen lisäksi myös kulloisenkin tilanteen huomioimista. Jos esimerkiksi tiimin jäsenen kanssa on käytävä keskustelu, joka liittyy tehtävistä suoriutumiseen, se kannattaa käydä yksityisesti, jotta tiimin muut jäsenet eivät häiriinny.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tilannetietoisuus"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":63,"name":"Tärkeimmät osat","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":69,"name":"Ohjeita dynamiikassa luovimiseen","videoHref":"","content":"<p>Kun tiimissä on vahva itsetuntemus, syntyy osallistamisen kulttuuri, jossa tiimin jäsenet voivat entistä helpommin luovia vuorovaikutussuhteissa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ohjeita tiimeille vuorovaikutusdynamiikassa luovimiseen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":70,"name":"Sopeutumiskyvyn ja sitoutumisen vahvistaminen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6Oq","content":"<p>Shane Snow on Dream Teams -teoksen kirjoittaja. Parhaissa tiimeissä, joissa hän on ollut mukana, on ollut vahva itsetuntemus. Tiimeissä osallistamisen kulttuuri kannustaa jokaista olemaan oma itsensä ja toimimaan sopeutuvasti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Parhaat tiimit ovat sopeutumiskykyisiä ja sitoutuneita"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":71,"name":"Viestinnän kehittäminen","videoHref":"","content":"<p>Kun Alex Grishaverilla oli hankaluuksia etsintäpartion johtamisessa väsymyksen takia, hän hyödynsi tunnetietoisuudesta saamiaan oppeja. Hän pyysi toveriaan ottamaan ohjat sen sijaan, että olisi sinnitellyt yksin. Tuntemusten tunnistaminen ja niistä kertominen tiimille auttoi pitämään koko tiimin turvassa.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen).\">Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tunteista puhuminen erämaassa"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":72,"name":"Mitä tapahtuu, kun niitä ei ole","videoHref":"","content":"<p>Kun tiimiltä puuttuu tunne tietoisuudesta ja osallistamisesta, sen jäsenet voivat sulkeutua ulkopuolelle, muuttua epäempaattisiksi ja kokea vuorovaikutussuhteissa esiintyvien ristiriitatilanteiden selvittämisen hankalaksi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mitä tapahtuu tietoisuuden ja osallistamisen puuttuessa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":68,"name":"Miksi ne ovat tärkeitä?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":74,"name":"Ajatusten herättäminen","videoHref":"","content":"<p>Pohdi olosuhteita, joissa menestyt töissä. Tämän tuominen tiimiin voi inspiroida heitä opettelemaan tiimin jokaisen jäsenen omat tarpeet ja toiveet sekä harkitsemaan sitä, miten jokaista voi tukea parhaiten.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)\">Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen) </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tietoisuuteen ja osallistamiseen tutustuminen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":75,"name":"Ohjaajan opas","videoHref":"","content":"<p>Seuraavien toimintojen tarkoituksena on auttaa tiimiä ymmärtämään toisten tarpeet ja arvostamaan niitä. Toiminnot kannustavat etsimään ennakoivasti mahdollisuuksia sitoutua muihin ja esittämään uusia näkökulmia.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)\">Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tietoisuuden ja osallistamisen aktivointi tiimissä"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":76,"name":"Tietoisuuden ja osallistamisen kanssa eläminen","videoHref":"","content":"<p>Näiden toimintojen suorittamisen jälkeen tiimillä on vahvempi tunne tietoisuudesta. Tiimissä arvostetaan yksilöiden tarpeita, toiveita ja työtapoja, joiden ansiosta jokainen yksilö voi menestyä. Jatka näiden toimintojen suorittamista ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Katso, miten tietoisuus ja osallistaminen vahvistavat tiimiä"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":73,"name":"Toiminnot","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":78,"name":"Tietoisuus ja osallistaminen Teamsissa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L55r","content":"<p>Terveessä tiimidynamiikassa kaikki jäsenet tiedostavat itsensä ja toiset jäsenet. Microsoft Teams auttaa varmistamaan, että kaikki saavat äänensä kuuluviin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tietoisuus ja osallistaminen Microsoft Teamsissa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":77,"name":"Microsoft Teamsissa","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"awareness-inclusion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":58,"name":"Tietoisuus ja osallistaminen","videoHref":"","content":"<p>Tässä osassa käsitellään sitä, miten tärkeä rooli tietoisuudella ja osallistamisella on menestyvimmissä tiimeissä. Näiden toimintojen tulisi vahvistaa tiimin itsetuntemusta ja luoda osallistamisen kulttuuri, jossa tiimin jäsenet voivat entistä helpommin luovia vuorovaikutussuhteissa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Tervetuloa tietoisuutta ja osallistamista käsittelevään osaan"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":81,"name":"Luottamuksen ja haavoittuvuuden määrittely","videoHref":"","content":"<p>Luottamus ja haavoittuvuus ovat tunnepohjaisen turvallisuuden osia. Turvallisuus mahdollistaa vuorovaikutusriskien ottamisen tiimeissä. Ne voivat myös parantaa tiimin kykyä sitoutua rakentavaan jännitteeseen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luottamuksen ja haavoittuvuuden määrittely"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":82,"name":"Luottamus ansaitaan","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: Kehitä suhdetta huomioimalla tiimin jäsenten sen hetkiset tarpeet.<br />\nEi niinkään näin: Sukella heti ensimmäisenä päivänä syvään päähän.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luottamus ansaitaan ajan mittaan"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":83,"name":"Haavoittuvuus on avoimuutta","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: Jaa asioita, joiden jakamisen koet luontevaksi.<br />\nEi niinkään näin: Jaa elämästäsi jokainen pieni yksityiskohta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Haavoittuvuus on avoimuutta, ei tunnetta paljastumisesta"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":80,"name":"Mitä ne ovat?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":85,"name":"Luottamus ja haavoittuvuus","videoHref":"","content":"<p>Luottamuksen ja haavoittuvuuden myönteinen kierre luo tiimissä psykologista turvallisuutta. Olonsa turvallisiksi tuntevat tiimin jäsenet uskaltavat ottaa tavallista enemmän vuorovaikutusriskejä. Sen ansiosta tiimin jäsen voi osallistua työhön kokonaan omana itsenään, mikä puolestaan luo sopivan ympäristön innovatiivisten ideoiden kukoistukselle.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tärkeimmät osat"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":86,"name":"Luottamus","videoHref":"","content":"<p>Luottamus tarkoittaa tietoa siitä, että toisen seurassa voi olla haavoittuvainen ilman että toinen nolaa tai satuttaa. Kun tiimi esimerkiksi tukee henkilökohtaisen trauman kokenutta tiimin jäsentä ehdoitta, kyseisen tiimin jäsenen luottamus tiimiin vahvistuu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luottamus"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":87,"name":"Haavoittuvuus","videoHref":"","content":"<p>Haavoittuvuus tarkoittaa menemistä tilanteisiin, jotka sisältävät riskin ja tunnepohjaisen paljastumisen. Tiimin jäsen voi esimerkiksi osoittaa haavoittuvuutta kertomalla tiimilleen henkilökohtaisesta traumasta, jonka kanssa hän kamppailee.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Haavoittuvuus"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":88,"name":"Psykologinen turvallisuus","videoHref":"","content":"<p>Psykologista turvallisuutta löytyy paikoista, joissa henkilö tuntee olonsa niin mukavaksi, että hän voi kertoa mielipiteitään ja ideoitaan pelkäämättä syrjintää, arvostelua tai vihamielisyyttä. Psykologista turvallisuutta syntyy luottamuksen ja haavoittuvuuden myönteisen kierteen kautta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Psykologinen turvallisuus"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":84,"name":"Tärkeimmät osat","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":90,"name":"Luottamus ja turvallisuus","videoHref":"","content":"<p>Kun tiimeissä saadaan aikaan luottamus ja jokaisella on lupa olla haavoittuvainen, jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja varmaksi. Tällöin jokainen uskaltaa myös ottaa riskejä tiimissä toimiessaan.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luottamuksen synnyttäminen, jotta tiimin jäsenet uskaltavat ottaa riskejä"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":91,"name":"Itsensä ilmaiseminen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvC","content":"<p>Fernando Garcia on luova johtaja Oscar de la Rentassa. Hänen tiiminsä tekee parasta työtä, kun suunnittelijat uskaltavat esittää myös villejä ja omituisia ideoita. Näin käy vain siinä tapauksessa, että suunnittelijalla on vahva psykologisen turvallisuuden tunne, joka syntyy harjoittamalla jatkuvaa haavoittuvuuden ja luottamuksen sykliä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anna tiimin jäsenille lupa itseilmaisuun"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":92,"name":"Oppimisen ja osallistumisen mahdollistaminen","videoHref":"","content":"<p>INOVA-sairaalasimulaatiokeskuksessa lääkärit harjoittelevat toimintaa hengenvaarallisissa tilanteissa. Ohjelman johtaja Maybelle Kou kokee, että lääkäreiden on tärkeä opetella ympäristössä, jossa he voivat tehdä myös virheitä ilman pelkoa seurauksista, koska se on hänen mielestään paras tapa oppia. Ohjelmassa on mukana myös kokeneita lääkäreitä, jotka puhuvat koulutettavien kanssa. He kertovat avoimesti tilanteista, joissa he ovat itse tehneet virheitä.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen).\">Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Turvallinen paikka tehdä virheitä"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":93,"name":"Mitä tapahtuu, kun niitä ei ole","videoHref":"","content":"<p>Tiimi, josta puuttuu jatkuva luottamuksen ja haavoittuvuuden sykli, ei pysty hyödyntämään tiimin jäsenten koko potentiaalia. Kun tiimin jäsenet kokevat, että he eivät uskalla kertoa mielipiteitään arvostelun tai vihamielisyyden pelon takia, he eivät osallistu toimintaan täysipainoisesti. Se vaikuttaa kielteisesti tiimin kollektiivisen työn laatuun.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mitä tapahtuu luottamuksen ja haavoittuvuuden syklin puuttuessa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":89,"name":"Miksi ne ovat tärkeitä?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":95,"name":"Ajatusten herättäminen","videoHref":"","content":"<p>Pohdi olosuhteita, jotka auttavat luottamuksen vahvistamisessa ja siinä, että uskallat olla haavoittuva työpaikalla. Kun olet valmis, niistä kertominen tiimille voi luoda tunnepohjaista turvallisuutta, mikä mahdollistaa riskien ottamisen tiimin sisäisessä vuorovaikutuksessa.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)\">Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luottamukseen ja haavoittuvuuteen tutustuminen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":96,"name":"Ohjaajan opas","videoHref":"","content":"<p>Seuraavien toimintojen tarkoituksena on auttaa tiimiä luomaan tunnepohjaista turvallisuutta luottamuksen kehittämisen ja haavoittuvuuden mahdollistamisen kautta.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)\">Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luottamuksen ja haavoittuvuuden mahdollistamisen aktivointi tiimissä"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":97,"name":"Luottamuksen ja haavoittuvuuden kanssa eläminen","videoHref":"","content":"<p>Näiden aktiviteettien suorittamisen jälkeen tiimillä on vahva tunne psykologisesta turvallisuudesta. Sen ansiosta tiimin jokainen jäsen voi ottaa suurempia vuorovaikutusriskejä ja osallistua työhön täysipainoisesti omana itsenään. Jatka näiden toimintojen suorittamista ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Katso, miten luottamus ja haavoittuvuuden mahdollistaminen vahvistavat tiimiäsi"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":94,"name":"Toiminnot","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"trust-vulnerability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":79,"name":"Luottamus ja haavoittuvuus","videoHref":"","content":"<p>Tässä osassa käsitellään luottamuksen ja haavoittuvuuden merkitystä menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen tulee auttaa tiimiä luomaan vahva psykologisen turvallisuuden tunne. Olonsa turvallisiksi tuntevat tiimin jäsenet uskaltavat ottaa enemmän vuorovaikutusriskejä. Sen ansiosta tiimin jäsen voi osallistua työhön kokonaan omana itsenään, mikä puolestaan luo sopivan ympäristön innovatiivisten ideoiden kukoistukselle.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Tervetuloa luottamusta ja haavoittuvuutta käsittelevään osaan"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":100,"name":"Rakentavan jännitteen määrittely","videoHref":"","content":"<p>Rakentava jännite on tuottava voima, joka muodostuu, kun tiimissä hyödynnetään sisäisiä eroavaisuuksia. Sitä saadaan aikaan, kun muita tiimidynamiikan osatekijöitä – tiimin tarkoitusta, yhteistä identiteettiä, tietoisuutta ja osallistamista sekä luottamusta ja haavoittuvuutta – vaalitaan ja ne ovat tasapainossa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakentavan jännitteen määrittely"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":101,"name":"Tuottava voima","videoHref":"","content":"<p>Jännite on jännittävä aihe. Se voi silti olla tuottava tapa laajentaa tiimin ajattelua ja näkökulmia. Tehokkaimmat tiimit osaavat hyödyntää jännitettä ja kehittyä tiiminä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jännite tuottavana voimana"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":102,"name":"Ajatteleminen eri tavalla","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: Eri mieltä oleminen kunnioittavasti tiimin jäsenten kanssa.<br />\nEi niinkään näin: Oman näkökulman puskeminen hellittämättä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ajatteleminen eri tavalla, ei eroavat mielipiteet"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":103,"name":"Jännitteen purkaminen","videoHref":"","content":"<p>Ennemmin näin: Jännitehetken tunnistaminen ja sen ratkaiseminen työkalujen avulla.<br />\nEi niinkään näin: Jännitehetkeen reagoiminen vihan tai aggression kautta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jännitteen purkaminen häiriön sijaan"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":99,"name":"Mikä se on?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":105,"name":"Rakentava jännite","videoHref":"","content":"<p>Eroavat näkökulmat luovat jännitettä. Jännitteestä voi tulla tuhoisa voima tiimeissä, joissa dynamiikka ei ole tervettä. Kun tervettä tiimidynamiikka toteuttavat tiimit hyödyntävät jännitettä, siitä tulee rakentava voima, joka saa aikaan innovatiivisia ideoita.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tärkeimmät osat"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":106,"name":"Erilaiset näkökulmat","videoHref":"","content":"<p>Erilaiset näkökulmat ovat elintärkeitä innovaatioiden syntymiselle, kunhan niitä hyödynnetään oikein. Nämä näkökulmat voivat syntyä esimerkiksi eroista ajattelutavassa, taustassa, etnisyydessä, temperamentissa, roolissa, sukupuolessa tai seksuaalisuudessa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Erilaiset näkökulmat"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":107,"name":"Terveet olosuhteet","videoHref":"","content":"<p>Rakentava jännite on tuottava voima, joka syntyy, kun erilaisten näkökulmien annetaan kukoistaa terveissä olosuhteissa. Vastakohtana on tuhoisa jännite, joka on kielteinen voima. Sitä syntyy, kun erot aiheuttavat törmäyksiä epäterveissä olosuhteissa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Terveet olosuhteet"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":104,"name":"Tärkeimmät osat","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":109,"name":"Innovaatio ja kehitys","videoHref":"","content":"<p>Rakentava jännite on tuottava voima. Kun tiimin jäsenet uskaltava häpeilemättä tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja taitoja, tiimi voi innovoida ja kehittyä tavoilla, jotka eivät olisi mahdollisia rajoittuneessa, yhteen suuntaan keskittyneessä ajattelutavassa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Innovaation ja kehityksen mahdollistaminen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":110,"name":"Yhtenäisyyden vahvistaminen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvV","content":"<p>Kun kokeneen sotakirjeenvaihtajan Farnaz Fassihin monimuotoinen toimittajatiimi ei pystynyt jättämään Irakin sodan myllerrystä toimiston ovien ulkopuolelle, hänen piti keksiä keino hyödyntää jännite ja inspiroida yhtenäisyyttä, jotta tiimi pystyi keskittymään yhteisen tehtävän suorittamiseen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jännitteen hyödyntäminen, yhtenäisyyden vahvistaminen"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":111,"name":"Moninaisuuden omaksuminen","videoHref":"","content":"<p>Monissa Harvard Business Schoolin osissa luokat on koottu mahdollisimman monimuotoisiksi. Usein uskotaan, että erilaisia näkökulmia omaavat opiskelijat toisiaan haastaen on yksi parhaista tavoista syventää aiheen ymmärtämistä ja kannustaa uusiin tapoihin ajatella.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\" Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)\">Tutustu tiimityön taitojen koko tarinaan täällä (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koulutus moninaisuuden omaksumisen kautta"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":112,"name":"Mitä tapahtuu, kun sitä ei ole","videoHref":"","content":"<p>Kun tiimissä on epäterve dynamiikka, jännitteestä tulee tuhoisa voima, joka voi mahdollisesti repiä tiimin rikki.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mitä tapahtuu rakentavan jännitteen puuttuessa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":108,"name":"Miksi se on tärkeää?","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":114,"name":"Ajatusten herättäminen","videoHref":"","content":"<p>Pohdi erilaisia jännitetyyppejä, joita tiimissäsi on ja syitä niiden esiintymiselle.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)\">Lataa lisämateriaalia ajatusten herättämiseksi (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakentavaan jännitteeseen tutustuminen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":115,"name":"Ohjaajan opas","videoHref":"","content":"<p>Seuraavat toimet on tarkoitettu auttamaan tiimiäsi tunnistamaan jännitteiset hetket, niiden alkuperä ja se, miten ne voidaan muuttaa rakentavaksi voimaksi.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)\">Lataa ohjaajan opas (englanninkielinen)</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakentavan jännitteen aktivointi tiimissä"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":116,"name":"Rakentavan jännitteen kanssa eläminen","videoHref":"","content":"<p>Näiden toimintojen suorittamisen jälkeen tiimi osaa hyödyntää rakentavan jännitteen voiman ja viedä työtä eteenpäin terveellä ja tuottavalla tavalla. Jatka näiden toimintojen käyttämistä ajan mittaan positiivisten toimintatapojen vahvistamiseksi. Tee niistä osa tiimin säännöllisiä rutiineja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Katso, miten rakentava jännite vahvistaa tiimiä"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":113,"name":"Toiminnot","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":118,"name":"Rakentava jännite Teamsissa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4KWxQ","content":"<p>Jännitteiden syntyminen tiimeissä, joissa on terve dynamiikka, edesauttaa laajempaa ajattelua ja innovaatioita. Microsoft Teams auttaa tukemaan tätä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakentava jännite Microsoft Teamsissa"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":117,"name":"Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"constructive-tension","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":98,"name":"Rakentava jännite","videoHref":"","content":"<p>Tässä osassa käsitellään rakentavan jännitteen merkitystä menestyvimmissä tiimeissä. Toimintojen tulee auttaa tiimiä hyödyntämään aiemmissa osissa luotua terveellistä tiimidynamiikkaa jännitteen muuntamiseksi rakentavaksi voimaksi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Tervetuloa rakentavaa jännitettä käsittelevään osaan"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":121,"name":"Koko työkalupaketin lataaminen","videoHref":"","content":"<p>Haluatko käydä läpi kaikki lisämateriaalit ajatusten herättämiseksi tai ohjaajan oppaat? Voit ladata ne kaikki helposti täältä. Varaa hieman aikaa yksin tai tiimisi kanssa ja aloita.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Lataa koko työkalupaketti\">Lataa työkalupaketti (englanninkielinen)</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":" Hanki koko työkalupaketti yhdestä paikasta"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"full-toolkit-download","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":120,"name":"Koko työkalupaketin lataaminen","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Seuraava","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":123,"name":"  Microsoft Teams -pikakurssi","videoHref":"","content":"<p>Olet oppinut terveen tiimidynamiikan periaatteet ja tavat, joilla Microsoft Teamsista voi olla hyötyä. Lue lisää siitä, miten Teams voi auttaa ihmisiä kohti parempaa yhteistyötä&nbsp;tämän&nbsp;pikakurssin avulla.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Käy Teamsin pikakurssi\">Käy Microsoft Teamsin pikakurssi</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teams-pikakurssi"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"getting-started-with-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":122,"name":"Microsoft Teamsin käytön aloittaminen ","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"keep-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":119,"name":"Jatkuva oppiminen","videoHref":"","content":"<p>Tässä osassa on resursseja, joiden avulla voit jakaa työkalupaketin tiimille ja saada lisätietoja Microsoft Teamsistä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":" Lisämateriaalia oppimisen jatkamiseen"}],"itemsCount":123}