Trace Id is missing

Myynnin analyysitiedot kaikkien käyttöön

Haluatko luoda koontinäyttöjä, jotka antavat yhdellä silmäyksellä keskeisiä tietoja tiimisi tärkeimmistä mittareista, kuten tarjouksista, markkinoiden koosta ja mahdollisuuksista, sekä mahdollisuuden syventyä aiheisiin tarkemmin? Haluatko yhdistää myyntitietosi markkinointi-, rahoitus- ja muiden toimintojen tietoihin, jotta saat kokonaisvaltaisen katsauksen liiketoiminnasta?

Power BI:n avulla voit luoda tällaisia koontinäyttöjä ja vuorovaikutteisia raportteja muutamassa sekunnissa ja visualisoida tiimillesi tärkeitä mittareita. Vetämällä ja pudottamalla voit helposti syventyä tietoihin ja löytää parannuksia, korrelaatioita ja poikkeavia arvoja.

Saat tiedot ensimmäisenä

Power BI:n avulla voit luoda koontinäyttöjä välittömästi ja seurata tiimiesi mahdollisuuksia, tuloksia ja yleistä tehokkuutta. Voit myös seurata tärkeitä mittareita, kuten voitto-osuuksia, voittomäärää, tuottoa, alennuksia ja tuottokarttoja vuoden alusta alkaen. Koontinäytöt päivitetään automaattisesti ajantasaisilla tiedoilla, ja voit tarkastella merkityksellisiä tietoja yhdellä silmäyksellä milloin tahansa.

Merkityksellisiä tietoja muutamassa sekunnissa

Power BI:n avulla voit vetämällä ja pudottamalla luoda vuorovaikutteisia raportteja, joiden avulla voit analysoida tiimisi tärkeimpiä mittareita. Voit tehdä esimerkiksi seuraavaa:

  • Tuotto: Löydä paras mahdollinen skenaario.
  • Laskettu tuotto: Luo realistisempi ennuste mahdollisuusvaiheen perusteella.
  • Mahdollisuuksien määrä: Vertaile myyntitiimiä.
  • Paikkatieto: Mitkä alueet ovat vahvimpia ja heikoimpia?
  • Suppilo: Missä suppilossa mahdollisuutesi sijaitsevat?
  • Kanavan tehokkuus: Vertaa suoran ja epäsuoran myynnin suorituskykyä.
  • Mahdollisuustuoton trendi: Mihin suuntaan tuotto on menossa?

Hahmota kokonaisuuksia

Yhdistä myynnin tiedot, kuten tarjoukset, markkinoiden koko, mahdollisuudet ja demografiatiedot markkinoinnin, rahoituksen, asiakaspalvelun, toiminnan ja muiden toimintojen tietoihin. Löydät tällä tavoin enemmän merkityksellisiä tietoja ja voit parantaa päätöksentekoa koko yrityksessä. Vapauta organisaation eri järjestelmien siiloihin tallennettujen tietojen potentiaali.

Tulevaisuus asiayhteydessä

Power BI:n avulla voit helposti havaita trendejä hyvissä ajoin, jotta voit vaikuttaa asioihin. Vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on jakson mahdollisuustuotto?
  • Miten laskennalliset tuottoennusteesi ovat toteutuneet?
Takaisin välilehtiin

Seuraa Power BI