Microsoft Graph Security -ohjelmointirajapinta

Tehostaa tietoturvasovellusten ja -työnkulkujen yhdistämistä.

Integroidumpi ja virtaviivaisempi tietoturva

Yksinkertaisempi integrointi

Voit vähentää kehittämiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa yhdistämällä integroinnin useiden tietoturvaratkaisujen välillä.

Nopeampi vaste

Voit parantaa tietoturvatoimintojen tehokkuutta hyödyntämällä automaatiota ja mahdollistamalla välittömän pääsyn tietoturvan kannalta olennaisiin tietoihin ja toimintoihin.

Parempi tehokkuus

Voit parantaa suoritusta maksimoimalla nykyisten tietoturvainvestointien arvon.


Parempaa suojausta yhdistelmäratkaisuilla

Vauhdita uhkien tunnistamista ja tapauksiin reagoimista. Jaa tietoja Microsoftin ja kumppaneiden suojausratkaisuissa ja integroi aiempiin työkaluihin ja työnkulkuihin.

Photograph of a person seated at a desk working on a laptop while wearing headphones in an office full of large display monitors.
Photograph of a person seated at a desk in front of three large monitors mounted side by side displaying long lists of coded information.

Rakenna älykkäämpiä suojaussovelluksia

Suojauksen ohjelmointirajapinta mahdollistaa Microsoftin ja kumppanien tietoturvaratkaisujen virtaviivaisen integroinnin yhden päätepisteen ja yhden rakenteen avulla. Ohjelmankehityspaketit ja koodiesimerkit haluamallasi kielellä tekevät aloittamisesta helppoa.

Lähetä ilmoitukset SIEM-järjestelmiin

Security Information and Event Management (SIEM) -järjestelmät toimivat suojaustoimintojen keskuksena. Suojauksen ohjelmointirajapinnan ilmoitukset voidaan lähettää Azure Monitorin kautta samassa ohjelmointirajapintarakenteessa.
Photograph of person in a large office space seated at a desk behind a large monitor looking at the screen.
Photograph of a seated person wearing an employee badge on a lanyard looking at a monitor and smiling. There are other people seated in front of monitors in the background.

Luo automatisoituja suojaustyönkulkuja koodia kirjoittamatta

Voit yksinkertaistaa suojauksen automaatiota ja raportointia Azure Logic Apps-, Microsoft Flow-, PowerApps- ja PowerBI-yhdistimien avulla. Voit luoda ohjeita tietoturvatehtävien järjestämiseksi ratkaisujen välillä – koodia ei tarvita.

Tehosta suojausjärjestelmää

Suojauksen ohjelmointirajapinnan kautta kumppanit saavat käyttöönsä ja voivat vaihtaa keskenään suojausilmoituksia sekä uhkakontekstia ja älykästä uhkienhallintaa koskevia tietoja ja voivat ottaa käyttöön toimintoja Microsoftin ja yhdistettyjen suojausratkaisujen ekojärjestelmän välillä.

Photograph of three people in a conference room, two seated at a table, one standing at the head of the table in front of a large wall-mounted monitor. Person standing is talking and pointing to screen of a Surface on the table.

Microsoft logo
"Microsoft Graph Security -ohjelmointirajapinnan julkistaminen on mullistanut integrointitoimemme täysin."

– Microsoft Core Services Engineering and Operations (CSEO)Blogit ja ilmoitukset

RSAC 2019 -tapahtumassa julkistetut päivitykset

Tutustu Microsoft Graph Security -ohjelmointirajapinnan uusiin päivityksiin, jotka julkistettiin RSAC 2019 -tapahtumassa.

Suojauksen ohjelmointirajapinnan yleinen saatavuus

Microsoft Graph Security -ohjelmointirajapinnan yleisen saatavuuden julkistaminen.

Yhdistimet nyt saatavilla

Esittelyssä koodittomat vaihtoehdot Microsoft Graph Security -ohjelmointirajapintaan yhdistämistä varten.

Anomali-lehdistötiedote

Anomali ja Microsoft tarjoavat yhteistyössä uusia suojaustietoja.

Palo Alto -blogi

Palo Alto ja Microsoft auttavat saamaan kokonaisvaltaisen kuvan suojauksesta.

Demisto-blogi

Parempi näkyvyys ja nopeampi vaste Demiston ja Microsoft Graph Security -ohjelmointirajapinnan avulla.

Tietoturvasovellusten ja -työnkulkujen yhdistämisen ottaminen käyttöön

1. Mobiilisovellusten saatavuus vaihtelee maittain tai alueittain.