A person sitting in a home office using a desktop computer.

Yhteistyön tekeminen yhtenä tiiminä yli rajojen

Edistä liiketoimintaasi työskentelemällä suojatummin kaikkien kanssa organisaation ja IT-rajojen yli.

Yhteistyön tulevaisuus

Viestintä- ja yhteistyötavat organisaatioissa muuttuvat nopeasti. Tiimien välinen yhteistyö ylittää perinteiset rajat sisältäen yhä moninaisempaa ja hajautuneempaa työvoimaa.

Tuottavuus edellyttää tiimityötä

Microsoftin IT-alan johtajien keskuudessa tekemän kyselyn mukaan 55 prosenttia kaikesta yhteistyöstä tapahtuu ulkoisten liiketoimintakumppaneiden kanssa.

Organisaatiorakenteet ovat dynaamisia

Fuusiot ja yritysostot, maantieteellinen laajentuminen ja yhteisyritykset ovat kasvussa, mikä muuttaa työntekijöiden tapaa tehdä yhteistyötä kasvavissa organisaatioissa.

Tuo digitaalinen muutos kaikkien saataville

Microsoftin tekemän kyselyn mukaan 65 prosenttia IT-alan johtajista nimeävät tietoturvan ja yhteensopivuuden suurimmiksi haasteikseen, kun teknologiaa otetaan etulinjan työntekijöiden käyttöön.

Sandefjord Kommune.

Kahden norjalaisen kunnan sulautumisen jälkeen Sandefjord Kommune otti käyttöön uuden alustan digitaalisten luokkahuoneiden edistämiseksi ja saumattoman viestinnän mahdollistamiseksi. Tämä auttoi opiskelijoita, opettajia, sairaanhoitajia ja kunnan työntekijöitä tekemään yhteistyötä tehokkaammin.

Miksi yhteistyö on tärkeää?

Tänä päivänä tiimien työskentely ulottuu yli toimintojen, roolien ja jopa organisaatioiden rajojen. Yhteistyön on säilyttävä kitkattomana ja suojattuna ja samalla on varmistettava, että IT-rajat eivät rajoita tuottavuutta.

Moderni käyttäjätietoinfrastruktuuri Azure AD:ssä

Azure Active Directory (Azure AD) tarjoaa työkaluja ja resursseja, jotka auttavat kuromaan umpeen kuilun sisäisen ja ulkoisen yhteistyön välillä saumattomasti ja suojatusti.

Saumatonta yhteistyötä yli rajojen

Azure AD auttaa edistämään suojattua yhteistyötä ja tiimityötä organisaation tai IT-rajojen sisä- tai ulkopuolella.

Usean vuokraajan organisaatiot

Hallitse käyttäjätietoja ja yhteistyötä usean vuokraajan organisaatioissa.

Azure Active Directory ulkoisille käyttäjille

Auta hallitsemaan ulkoisia käyttäjiä suojatusti, asiakkaat ja kumppanit mukaan lukien.

Etulinjan työntekijöiden käyttäjätiedot

Keskitä etulinjan työntekijöidesi, laitteidesi ja sovellustesi näkyvyys ja hallinta.

Syvennä tietojasi Azure AD:stä

Lisäresurssit

Tee yhteistyötä liiketoimintakumppanien kanssa

Ulkoiset käyttäjät myötävaikuttavat organisaatiosi menestykseen. Työntekijöiden, urakoitsijoiden, toimittajien ja jakelijoiden välinen yhteistyö ylläpitää organisaatiosi tuottavuutta ja kasvua.

Tue etulinjan työntekijöitä

Maailmassa on yli kaksi miljardia etulinjan työntekijää. He vievät osaltaan yritystäsi eteenpäin olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, käsittelemällä uusia tuotteita ja toteuttamalla organisaatiostrategioita.