Azure AD:n toimialuepalvelut

Käytä Azure Active Directoryn (Azure AD:n) toimialuepalveluja vanhojen sovellusten siirtämiseen paikallisesta hallittuun toimialueeseen, ilman tarvetta hallita ympäristöä pilvipalvelussa.

Mitä Azure AD:n toimialuepalvelut ovat?

Käytä hallittuja toimialuepalveluja – kuten toimialueeseen liittymistä, ryhmäkäytäntöä, LDAP-protokollaa ja Kerberos-todentamista – niin sinun ei tarvitse ottaa käyttöön, hallita ja korjata toimialueen ohjauskoneita pilvipalvelussa.

Azure AD:n toimialuepalvelut integroituvat Azure AD:n kanssa

Käyttäjät voivat kirjautua sisään hallittuun toimialueeseen yhdistettyihin palveluihin ja sovelluksiin nykyisillä Azure AD -tunnistetiedoilla. Suojaa käyttö ja siirrä paikalliset resurssit Azureen nykyiset ryhmät ja käyttäjätilit säilyttäen.

Toimialueen ohjauskone palveluna

Suorita vanhoja sovelluksia pilvipalvelussa, kun moderneja todentamistapoja ei tueta, ja siirrä nämä sovellukset hallittuun toimialueeseen, niin sinun ei tarvitse ottaa käyttöön, hallita tai päivittää toimialueen ohjauskoneita pilvipalvelussa.

Käytä Azuren hallittuja toimialuepalveluja

Liitä Azuren näennäiskoneet toimialueeseen Azure AD:n toimialuepalvelujen avulla ilman toimialueen ohjauskoneiden käyttöönottoa. Kirjaudu sisään näennäiskoneisiin ja käytä resursseja Azure AD -tunnistetiedoilla.

Siirrä paikalliset sovellukset Azureen

Siirrä vanhat, hakemistoa käyttävät paikalliset sovellukset Azureen käyttäjätietoihin liittyviä vaatimuksia miettimättä.

Nopea käyttöönotto ja yritystason suorituskyky

Ota Azure AD:n toimialuepalvelut nopeasti käyttöön Azure AD -vuokraajassasi, valitse suorituskykytaso ja hyödynnä yritystason ominaisuudet, kuten resurssipuuryhmät ja päivittäiset varmuuskopiot.

Yritystason skaalaus ja palvelutasosopimus

Hyödynnä yritystason skaalaus ja luotettavuus. Azure AD:n toimialuepalvelut on korkean käytettävyyden palvelu, jota ylläpidetään maailmanlaajuisesti jaetuissa palvelinkeskuksissa.

Syvennä tietojasi Azure AD:n toimialuepalveluista

Lisää Azure AD:n toimialuepalvelujen resursseja

Toimintaohjeet

Lue vaiheittaiset ohjeet Azure AD:n toimialuepalvelujen määrittämiseen.

Opetusohjelmat

Tutustu Azure AD:n toimialuepalvelujen käyttöönottoon.

Koodiesimerkit

Aloita käyttöönotto nopeasti koodiesimerkkien avulla.

Vertaa käyttäjätietopalveluja

Ymmärrä itse hallittujen Active Directory -toimialueen palvelujen, Azure AD:n ja hallittujen Azure AD:n toimialuepalvelujen väliset erot.

Suojaa organisaatiotasi saumattomalla käyttäjätietoratkaisulla

Hallittu toimialue on määritetty suorittamaan yksisuuntainen synkronointi Azure AD:stä käyttöoikeuksien antamiseksi keskitetylle käyttäjä-, ryhmä- ja tunnistetietojoukolle. Synkronoinnin jälkeen resurssit voidaan luoda suoraan hallitussa toimialueessa, mutta niitä ei synkronoida takaisin Azure AD:hen. Hallittuun toimialueeseen yhdistetyt Azuren sovellukset, palvelut ja näennäiskoneet voivat tämän jälkeen hyödyntää Azure AD:n toimialuepalvelujen ominaisuuksia. Yhdistelmäympäristössä, jossa on paikallinen AD-ympäristö, Azure AD Connect synkronoi käyttäjätiedot Azure AD:hen, jonka jälkeen ne synkronoidaan hallittuun toimialueeseen.