Microsoft 365:n tietosuojan hallinta

Tunnista tietosuojariskejä aktiivisesti ja suojaudu niiltä aktiivisesti, tarjoa työntekijöille mahdollisuudet tehdä parempia tietojenkäsittelypäätöksiä sekä automatisoi ja hallitse tietopyyntöjä suuressa mittakaavassa.

Suojaa henkilötiedot ja kasvata työpaikan tietosuojaresilienssiä

Tunnista tärkeät tietosuojariskit ja -ristiriidat

Hanki näkyvyyttä henkilötiedoille ja niihin liittyville tietosuojariskeille, jotka johtuvat liiallisesta paljastumisesta, hamstraamisesta ja siirtämisestä, automaattisella tietojen etsinnällä, käyttäjäyhdistämisen älykkäillä toiminnoilla sekä korreloiduilla signaaleilla.

Automatisoi tietosuojatoiminnot ja vastaukset rekisteröityjen tietopyyntöihin

Ehkäise tietosuojariskejä tehokkaasti automaattisilla käytännöillä, palveluun sisältyvällä riskien tunnistamisella ja korjaamisella sekä yhteistyön työnkuluilla. Automatisoi ja hallitse rekisteröityjen tietopyyntöjä suuressa mittakaavassa.

Tarjoa työntekijöille mahdollisuudet tehdä parempia tietojenkäsittelypäätöksiä

Edistä aktiivista kulttuuria kasvattamalla tietoisuutta ja vastuullisuutta tietosuojan ongelmien sekä riskien suhteen vaarantamatta työntekijöiden tuottavuutta.

Tietosuojan hallinnan tärkeimmät seikat

Tunnista tietosuojariskit

Hanki näkyvyyttä organisaation tietosuojatilanteesta, mukaan lukien henkilötietojen tilanne ja tila sekä tietosuojaan liittyvät riskit, joiden syynä on henkilötietojen siirto tai liiallinen paljastuminen tai hamstraaminen.

Hanki näkyvyyttä organisaation tietosuojatilanteesta, mukaan lukien henkilötietojen tilanne ja tila sekä tietosuojaan liittyvät riskit, joiden syynä on henkilötietojen siirto tai liiallinen paljastuminen tai hamstraaminen.

Tietosuojan hallinnan tilauspaketit ja hinnat

Tietosuojan hallintatoimintoja voi käyttää kahden moduulin avulla. Tietosuojan hallinnan riskit -moduuli tarjoaa käyttöösi tietosuojariskien hallintatoiminnot. Tietosuojan hallinnan riskit -moduulin avulla voit taas luoda ja hallita rekisteröityjen tietopyyntöjä.

Tietosuojan hallinta – riski

uusi hinta 4,20 € käyttäjä/kuukausi
ALV ei sisälly hintaan.

(vuositilaus – automaattiset uusinnat)

Tietosuojan hallinnan riskit -moduuli tarjoaa seuraava:

• Saat näkyvyyttä Microsoft 365 -ympäristösi (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business ja Microsoft Teams) henkilötietoihin ja niihin liittyviin tietosuojariskeihin.

 

• Voit hyödyntää oletustietosuojamalleja (muun muassa tietojen minimointi, tietojen liiallinen paljastuminen ja tiedonsiirrot) tai mukauttaa malleja oman organisaatiosi tarpeisiin.

 

• Saat suosituksia korjaustoimiksi tietosuojariskien aktiivista ehkäisemistä varten.

 

• Voit opastaa tietotyöntekijöitä suoraan hyötyohjelmissa ja edistää toimintatapojen muutosta.

 

Tietosuojan hallinnan riskit -moduuli on saatavilla ehdot täyttäville Microsoft 365- ja Office 365 -asiakkaille. Lue lisää.

 

Voit kokeilla Tietosuojan hallinnan riskit -moduulia maksutta 90 päivän ajan.

Tietosuojan hallinta – oikeuspyyntö (1)

uusi hinta 169,20 € käyttäjää kohden vuodessa
ALV ei sisälly hintaan.

Tietosuojan hallinta: rekisteröityjen tietopyynnöt -moduuli tarjoaa seuraavat:

• Voit automatisoida vastauksia rekisteröityjen tietopyyntöihin sekä hallita niitä suuressa mittakaavassa.

 

• Voit käyttää Microsoft Power Automate -malleja olemassa olevien liiketoimintaprosessien kanssa (edellyttää soveltuvaa Power Automate -käyttöoikeutta).

 

• Voit käyttää ohjelmointirajapintoja ohjelmallisesti.

 

• Voit tehdä yhteistyötä suojatusti muiden sidosryhmien kanssa Teamsissa (edellyttää soveltuvaa Teams -lisenssiä).
 

Tietosuojan hallinta: rekisteröityjen tietopyynnöt -moduuli on saatavilla ehdot täyttäville Microsoft 365- ja Office 365 -asiakkaille. Lue lisää.

 

Voit kokeilla Tietosuojan hallinta: rekisteröityjen tietopyynnöt -moduulia maksutta 90 päivän ajan tai luoda enintään 50 rekisteröityjen tietopyyntöä maksutta (maksuttomuus päättyy ensimmäisen edellä mainituista täyttyessä).

Lue asiakkaiden mielipiteitä

Novartis logo

Microsoft 365:n tietosuojan hallinta auttaa meitä tunnistamaan ja ehkäisemään merkittäviä tietosuojariskejä, joita aiheutuu yksityisten tietojen siirtämisestä rajojen yli sekä liiallisesta jakamisesta. Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden ehkäistä riskejä itse, mikä vapauttaa IT-resurssejamme kiireellisempien ja vakavampien riskien hoitamiseen.

Beni Gelzer, tietosuojajohtaja (Sveitsi), Novartis

Resurssit

Tietosuojan hallinnan blogi

Lue viimeisimmät ilmoitukset tietosuojan hallintaan liittyen.

Microsoft Mechanics -video

Tässä videossa voit tutustua tarkemmin tietosuojan hallinnan toimintoihin.

Tekninen dokumentaatio

Lue ohjeet tietosuojan hallinnan käyttöönottoon ja käyttöön.

Tietosuojan hallinta

Suojaa henkilötiedot ja kasvata työpaikan tietosuojaresilienssiä.