Microsoftin luotettu pilvipalvelu tuotannolle

Two people using HoloLens 2 while working on a machine.

Mahdollista tuotannon menestyminen pilvipohjaisilla ratkaisuilla

Neljäs teollinen vallankumous vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Erilaisten alojen tuottajat, kuten erityistuotteiden, energian ja maatalouskemian tuotteiden tuottajat, ovat siirtyneet varhaisista IoT-kokeiluista ja koneoppimiskokeiluista niiden nopeaan käyttöönottoon ja skaalaukseen. Edistyneet teknologiat, kuten pilvitekniikka, tekoäly, koneoppiminen, yhdistetty todellisuus ja digitaalinen kaksonen, auttavat tuotannon toimijoita tehostamaan digitaalisia tehtaita, hyödyntämään liittyviä tuotteita ja palveluita taloudellisesti, luomaan uusia palvelulinjoja, vähentämään kustannuksia, parantamaan kestävyyttä ja noudattamaan säädöksiä.

Tämän innovaation seurauksena tuotetaan valtava määrä kerättäviä tietoja, jotka täytyy ymmärtää ja joiden perusteella täytyy tehdä toimenpiteitä. Näiden tietojen hyödyntäminen saattaa edellyttää erilaisten säädösten, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), noudattamista, mikä luo uudenlaiset tietosuoja-, tietoturva- ja yhteensopivuusvaatimukset.

Microsoft on jo pitkään neuvonut asiakkaita monimutkaisten säädösten noudattamisessa. Olemme esimerkiksi sitoutuneet auttamaan tuotannon alan asiakkaita ymmärtämään GDPR:ää ja sen vaikutusta. Tarjoamme tietoja sellaisten strategioiden kehittämiseen, jotka auttavat saavuttamaan GDPR-vaatimustenmukaisuuden, ja tarjoamme työkaluja ja ominaisuuksia, jotka jouduttavat näiden tavoitteiden saavuttamista. Pilvituotteidemme ja -palvelujemme laaja valikoima on kehitetty vastaamaan tiukimpiin tietoturva- ja tietosuojavaatimuksiin.

|

Digitaalinen muutos auttaa teollisuudenaloja ja liiketoimintaa hyödyntämään uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita maailmanlaajuisesti. Yrityksen digitalisoiminen vaatii kuitenkin muutakin kuin uusien tekniikoiden käyttöönottoa. Valmistajien täytyy myös selvittää monimutkaiset lainopilliset riskit ja yhteensopivuuden vaatimukset.

 

Microsoft auttaa liiketoiminnan johtajia tarjoamalla tuotannon alalle edistyksellisiä ja luotettavia pilvipalveluratkaisuja, jotka noudattavat GDPR:ää ja muita vastaavia säädöksiä. Nämä ratkaisut voivat auttaa tuotannon toimijoita digitaalisessa muutoksessa sekä toimialan säädösten noudattamisessa pilvipohjaisena yrityksenä.

 

Sähköinen kirja Digitaalinen muutos pilvipalvelujen avulla antaa yritysjohtajille ja heidän laki- ja yhteensopivuusneuvonantajillensa puitteet digitaalisen muutoksen strategisten seuraamusten pohdintaan. Sen aiheita ovat muun muassa yksityisyys, tietoturva, luottamus, GDPR:n kaltaisten uusien säädösten vaatimustenmukaisuus ja yritysten sosiaalinen vastuu.

 

Pilvipohjaiset tekniikat, kuten tekoäly, kehittyvät uskomattoman nopeasti, mikä johtaa uusiin haasteisiin, joita ovat kyberturvallisuus, teknologioiden mahdollinen vaikutus työmarkkinoihin sekä digitaalisiin taitoihin liittyvä uudelleenkoulutus. Uskomme, että hallinnoilla, toimialoilla ja kansalaisyhteisöillä on tärkeä rooli neljännen teollisen vallankumouksen mahdollisuuksien toteuttamisessa ja sen haasteiden ratkaisemisessa.

 

Vastauksena näihin haasteisiin päivitimme Pilvipalvelu globaaliksi hyväksi -teoksen, jossa on käytäntöohjeet hallinnoille ja toimialoille ympäri maailmaa. Toivomme, että digitaalisen muutoksen opas ja pilvikäytäntöohjeet auttavat sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaitamme muodostamaan pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka ovat luotettuja, vastuullisia ja kaikkien saatavilla.

 

Me Microsoftilla ymmärrämme, että emme ole pelkkä ratkaisujen palveluntarjoaja. Luotetun kumppanin roolissamme olemme sitoutuneet kokonaisvaltaiseen ja monimuotoiseen lähestymistapaan, joka mahdollistaa asiakkaillemme sujuvan digitaalisen muutosprosessin.

Viime vuosina kyberhyökkäykset ovat aiheuttaneet taloudellista vahinkoa, vaarantaneet ihmishenkiä ja horjuttaneet käyttäjien luottamusta Internetiin ja pilvitekniikkaan. Nämä vahingolliset hyökkäykset ovat tuoneet tietoturvan keskipisteeseen, sillä tietomurrot ovat vaikuttaneet miljooniin käyttäjiin eri aloilla.

 

Aiheutuneet vahingot ovat huimia: Cybersecurity Ventures ennusti, että kyberrikokset kustantavat vuosittain maailmanlaajuisesti 6 biljoonaa dollaria vuoteen 2021 mennessä, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 3 biljoonaa dollaria. Kyberturvallisuus on nyt yleisön (kansalaisten ja asiakkaiden), johtajien, yritysten ja hallitusten suurin huolenaihe maailmanlaajuisesti.

 

Microsoft on osallistunut aktiivisesti tietoturvaan vuodesta 2002 lähtien, kun Trustworthy Computing -aloite luotiin. Security Development Lifecycle (SDL) -prosessi luotiin edistämään sellaisen ohjelmiston kehittämistä, joka kestää haitalliset hyökkäykset.

 

Siitä lähtien olemme vahvistaneet tietoturvaa nykyaikaisten pilvipohjaisten, mobiilien ratkaisujen ja erilaisten käyttöalustojen ja monimutkaisten ympäristöjen kaikissa kriittisissä päätepisteissä. Lanseerasimme uusia palveluja, kuten Microsoft Cloud App Securityn, Microsoft Defender for Endpointin ja Office 365:n kehittyneen suojauksen hallinnan. Suojauspalveluissamme on monia älykkäitä ominaisuuksia, kuten Azuren tietoturvakeskus ja Azure ATP.

 

Olemme sitoutuneet digitaalisten yritysten tietoturvan edistämiseen. Microsoft muodosti tiiviitä suhteita kyberturvallisuuden alalla lisäämällä FireEye-yrityksen iSIGHT Threat Intelligence -ominaisuuden Microsoft Defender for Endpointiin, ja Microsoft tekee yhteistyötä Enterprise Mobility + Security -ominaisuudessa Lookout- ja Ping Identity -yritysten kanssa.

 

Microsoft sijoittaa kyberturvallisuuteen vuosittain miljoona dollaria. Sen avulla tarjotaan kattava tietoturvaympäristö, kehitetään uusia tekniikoita ja tehdään laajaa yhteistyötä tällä toimialalla. Lähestymistapanamme on torjua ja tunnistaa tietoturvauhat ja reagoida niihin:

  • Suojata kaikki päätepisteet tunnistimista ja palvelinkeskuksista käyttäjätietoihin ja SaaS-sovelluksiin.
  • Tunnistaa uhat pilvipalvelujen, koneoppimisen ja käyttäytymisen valvonnan skaalautuvien ja älykkäiden ominaisuuksien avulla.
  • Reagoida nopeasti ja kattavasti ja tarjota asiakkaille toiminnallisia ja kokonaisvaltaisia tietoja.

Lisäksi Microsoft sijoittaa pilvipalveluita ja reunaa suojaaviin suojaustekniikoihin ja kehittää niitä, tästä esimerkkinä Azure Sphere. Edistämme digitaalisen Geneven sopimuksen luomista, jotta siviilihenkiöitä voitaisiin suojata verkkoavaruudessa rauhan aikana, ja allekirjoitimme äskettäin Cybersecurity Tech Accord -sitoumuksen, jonka tarkoitus on edistää verkkoturvallisuutta ja vikasietoisuutta maailmanlaajuisesti. Cybersecurity Tech Accord -sitoumus, jonka on allekirjoittaneet valmistajat, kuten ABB, Dell ja HP, on ensimmäinen toimialalähtöinen aloite näiden teknologia-alan neljän kyberturvallisuuden periaatteen vakiinnuttamista varten:

  • Suojaa kaikkia käyttäjiä ja asiakkaita.
  • Vastusta viattomiin kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvia, mistä tahansa peräisin olevia hyökkäyksiä.
  • Anna käyttäjille, asiakkaille ja kehittäjille työkalut kyberturvallisuuden vahvistamiseen.
  • Tee yhteistyötä muiden sitoutuneiden tahojen kanssa sekä muiden samoin ajattelevien ryhmien kanssa kyberturvallisuuden parantamista varten. Tämän on tärkeä vaihe, joka on saanut jo laajalti tukea monilta teknologia-alan johtajilta ja kyberturvallisuusyrityksiltä. Olemme varmoja, että nämä luvut nousevat lähitulevaisuudessa.

Lue lisää kyberrikollisuudesta ja kyberturvallisuudesta

Yhdistettyjen ja älykkäiden laitteiden määrä kasvaa nopeasti joka puolella maailmaa. Tuotannon alan toimijoiden tärkeä työkalu on OPC Foundationin OPC Unified Architecture (OPC UA) -standardi. Tämä standardi takaa tietojen turvallisen ja luotettavan siirron miljoonien sovellusten ja teollisten laitteiden välillä.

 

Microsoft on OPC Foundationin pitkäaikainen kumppani ja vahvasti sitoutunut OPC UA -standardiin. Yhteistyömme alkoi vuonna 1994 liittyen Windowsin OLE for Process Control (OPC) -standardin määritykseen. Yhteistyöhön on sittemmin sisältynyt keskeisiä aloitteita, kuten kaikille käyttöympäristöille sopiva OPC kaikissa IoT-tuotteissa, mukaan lukien Azure IoT Suite ja universaali Windows-ympäristö, sekä .NET Standard -referenssipino OPC Foundationin avoimeen GitHub-lähdekoodiin.

 

Käyttämällä OPC UA:ta ja Microsoftin tekniikoita valmistajilla on turvallisempi tapa saada arvokkaita liiketoiminnallisia tietoja, jotka kerätään yhdistetyistä tuotteista ja palveluista.

Nykyään lähes jokaisesta digitaalista muutosta tekevästä tuotantoasiakkaasta tulee osittain ohjelmistoyritys. Asiakkaamme eivät ainoastaan muuta omaa toimintaansa ohjelmistojemme ja palveluidemme avulla, vaan he tekevät myös yhteistyötä Microsoftin konsulttien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa luodakseen uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka toimivat käyttöympäristöissämme. Tekninen edistys, pilvipalveluiden käyttöönotto, tietojen analyysit ja tekoäly jouduttavat tätä ilmiötä.

 

Kasvavan asiakasyhteistyön myötä syntyy lisää kysymyksiä siitä, kuka omistaa minkäkin patentin ja tuloksena olevat immateriaalioikeudet. Jotta voisimme vastata näihin kysymyksiin ja antaa asiakkaille selkeyttä ja varmuutta, kehitimme yhdessä luotua teknologiaa ja immateriaaliomaisuutta koskevat periaatteet. Yhteisten innovaatioiden aloitteen tarkoitus on luoda terveellinen tasapaino, joka auttaa asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa teknologian avulla ja jonka avulla Microsoft voi jatkaa käyttöympäristötuotteiden kehittämistä.

Two people working in a manufacturing environment wearing protective glasses.

Tuotannon digitaalinen muutos

Pilvipalvelujen hyödyntäminen säädösten noudattamisessa liittyy siihen sitä, miten pilvipalvelut ja tekoäly auttavat tuottajia – varsinkin erityistuotteiden, kemiantuotteiden, maatalouskemian tuotteiden ja energian tuottajia – monimutkaisissakin vaatimustenmukaisuustilanteissa.

Lisäresurssit

Asiakkaiden kertomuksia

Digitaalisen voimaantumisen videopodcast-sarja: Johtajien strategiat

Kyberrikokset ja kyberturvallisuus


Asiakirjat

Microsoftin ratkaisut erityistuotteiden tuotannolle

Microsoftin ratkaisut kemiantuotannolle ja maatalouskemian tuotannolle


Yhteensopivuus

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27018

SOC 1, 2 ja 3