GDPR-vastuun tuki

Microsoft tarjoaa palveluita, jotka tukevat asiakkaiden GDPR-vastuuta liittyen rekisteröityjen pyyntöihin, tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen sekä tietosuojan vaikutusten arviointiin.

Tutustu GDPR-vastuudokumentaatioon

Lue tietoja Microsoft-palvelujen toiminnoista, joiden avulla voit vastata GDPR-vaatimuksiin. Tutustu ohjeisiin, jotka helpottavat GDPR-vastuuseen vastaamista, niin ymmärrät paremmin ne tekniset ja organisaatiokeskeiset toimenpiteet, joihin Microsoft on ryhtynyt GDPR-vaatimusten noudattamiseksi. Mukana ovat ohjeet tietosuojan vaikutusten arvioinnista (DPIA), rekisteröityjen pyynnöistä (DSR) sekä tietomurroista ilmoittamisesta, niin että voit sisällyttää ne omaan vastuuohjelmaasi GDPR:ää tukien.


GDPR-vastuudokumentaatio

Vastuuvalmiuden tarkistusluettelo

Kätevä tapa päästä käsiksi tietoihin, joita voit tarvita täyttääksesi GDPR:n vaatimukset Microsoft-palveluja käyttäessäsi.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Microsoft havaitsee henkilötietoja koskevat tietoturvaloukkaukset ja vastaa niihin sekä ilmoittaa niistä rekisterinpitäjille GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

Vaikutustenarvioinnit

Kuinka Microsoft auttaa organisaatioita täyttämään vaikutustenarviointiin liittyvät velvollisuudet.

Rekisteröityjen pyynnöt

Kuinka Microsoft auttaa rekisterinpitäjiä vastaamaan rekisteröityjen pyyntöihin GDPR:n mukaisesti.


Asiakassopimukset

Verkkopalveluiden käyttöehdot

GDPR:ään liittyvät Microsoftin sopimusperusteiset sitoumukset ovat Verkkopalveluiden käyttöehdoissa.

Microsoft-tuotteiden käyttöehdot

Microsoft laajentaa GDPR:n ehtoihin sitoutumisen kaikkiin volyymikäyttöoikeusasiakkaisiin.

Tietosuojan lisäys

Microsoft-palvelut laajentaa sitoumukset Microsoft-konsultointipalveluiden asiakkaisiin ja muihin.


Microsoftin GDPR-yhteensopivuuden hallintatoiminnot

Avaa Yhteensopivuuden hallinta

Tarkastele ja käytä hallintatoimintoja, joiden avulla Microsoft tukee GDPR:n velvoitteita.

GDPR-hallintatoimintojen kartoitus

Tutustu kattavaan kartoitukseen Microsoftin hallintatoiminnoista ja GDPR:n velvoitteista.

GDPR-vaatimustenmukaisuuden usein kysytyt kysymykset

Lue lisää Microsoftin sopimusperusteisista sitoumuksista asiakkaisiin sekä Microsoftin sitoutumisesta GDPR:n noudattamiseen.