મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ
સાઇન ઇન કરો
Application
અતિરિક્ત ભાષાઓમાં Microsoft Office અશુદ્ધિ તપાસ ઉપકરણો સંપાદનને સક્ષમ કરે છે.
મફત
Security Patch
આ ડાઉનલોડનું વિસ્તૃત વર્ણન ગુજરાતી માં જલ્દી જ ઉપલબ્ધ થશે. તે દરમ્યાન, અંગ્રેજી વર્ણન તમારી સુવિધા માટે પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
મફત
Redistributable component
આ ડાઉનલોડનું વિસ્તૃત વર્ણન ગુજરાતી માં જલ્દી જ ઉપલબ્ધ થશે. તે દરમ્યાન, અંગ્રેજી વર્ણન તમારી સુવિધા માટે પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
મફત
Application
આ ડાઉનલોડનું વિસ્તૃત વર્ણન ગુજરાતી માં જલ્દી જ ઉપલબ્ધ થશે. તે દરમ્યાન, અંગ્રેજી વર્ણન તમારી સુવિધા માટે પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
મફત
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - ગુજરાતી ઘણી Microsoft Office 2013 એપ્લિકેશન્સ માટે અનુવાદિત યુઝર ઇંટરફેસ પ્રદાન કરે છે.
મફત
Application
આ ડાઉનલોડનું વિસ્તૃત વર્ણન ગુજરાતી માં જલ્દી જ ઉપલબ્ધ થશે. તે દરમ્યાન, અંગ્રેજી વર્ણન તમારી સુવિધા માટે પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
મફત
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
મફત
Application
Windows Vista માટેનો આ ભાષા ઇંટરફેસ પૅક (LIP) Windows Vista ના વધુ વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ક્ષેત્રોના આંશિક સ્થાનિક યૂઝર ઇંટરફેસ પ્રદાન કરે છે
મફત
Application
Windows 7 માટેનો આ ભાષા ઇંટરફેસ પૅક (LIP) Windows 7 ના વધુ વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ક્ષેત્રોના આંશિક ભાષાંતરિત યુઝર ઇંટરફેસ પ્રદાન કરે છે
મફત
Update
Windows 7 માટે ભલામણ કરેલ ઝડપી અને પરિવર્તનક્ષમ બ્રાઉઝર ડાઉનલોડ કરો.
મફત