₹94.00
₹94.00
સિસ્ટમ આવશ્યકતાઓ

વર્ણન

FreeCell Solitaire Card Game Pro is played with a standard deck of 52 cards. The goal of FreeCell Solitair Pro game is to move all cards to the four Foundation piles and build each suit up from Ace to King. After dealing cards, use the four free open cell spots to store cards as you are trying to win. Just like Klondike solitaire games, FreeCell Pro, require skill and strategy, is a true brain training experience! FreeCell Solitaire Pro , along with klondike, spiderette solitaire,and card games solitaire, is one of the most popular card games and puzzle games,。 Play solitaire games that require skill, strategy and patience to win! A true brain training experience! If you enjoy brain teasers, you’ll love FreeCell Solitaire Pro!

સ્ક્રીનશૉટ્સ

લોકોને આ પણ ગમ્યું

અતિરિક્ત માહિતી

પ્રકાશક

LiHe

જાહેર તારીખ

21-12-20

આશરે કદ

11.63 MB

ઉંમર રેટિંગ

3 અને વધુ વયના માટે

શ્રેણી

વ્યૂહરચના

આ એપ્લિકેશનને નીચે આપેલ કરવાની અનુમતિ છે

તમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શનને ઍક્સેસ કરો

ઇન્સ્ટોલેશન

તમારા Microsoft ખાતામાં સાઇન ઇન કરેલ હોય તે વખતે આ એપ્લિકેશન મેળવો અને તમારા દસ સુધીના Windows 10 ડિવાઇસેસ પર ઇન્સ્ટોલ કરો.

ભાષા સપોર્ટેડ

English (United States)

અતિરિક્ત શરતો

વહેવારની શરતો

આ ઉત્પાદનનો અહેવાલ આપો

સાઇન ઇન કરો Microsoft ને આ રમતનો અહેવાલ આપવા માટે