નિઃશુલ્ક
નિઃશુલ્ક
સિસ્ટમ આવશ્યકતાઓ

વર્ણન

PDF Converter is an all-in-one tool to convert PDF documents to five other document formats. Having our PDF Converter means you have: ⭐ A PDF to Word (docx) converter ⭐ A PDF to ePub ebook converter ⭐ A PDF to mobi (Kindle) converter ⭐ A PDF to html web page converter ⭐ A PDF to plain text file converter By using this app's conversion function, you can make PDF file editable in a Word program; Make PDF more easier to read in Kindle or other ebook reader; Or just publish it to the web as html so that people can find and read it on the internet. It has a step-by-step user interface. You can use it even without any guide. PDF Converter is powerful. However, since PDF format is more compatible for printing, it may loss some layout after converted to other document format. Simple layout is good for converting. That means, a PDF of novel will probably get better result than a PDF of thesis. Just download it and have a try!

સ્ક્રીનશૉટ્સ

અતિરિક્ત માહિતી

પ્રકાશક

AnywaySoft, Inc.

દ્વારા વિકસિત

AnywaySoft Inc.

જાહેર તારીખ

10-10-19

આશરે કદ

26.79 MB

ઉંમર રેટિંગ

3 અને વધુ વયના માટે


આ એપ્લિકેશનને નીચે આપેલ કરવાની અનુમતિ છે

તમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શનને ઍક્સેસ કરો

ઇન્સ્ટોલેશન

તમારા Microsoft ખાતામાં સાઇન ઇન કરેલ હોય તે વખતે આ એપ્લિકેશન મેળવો અને તમારા દસ સુધીના Windows 10 ડિવાઇસેસ પર ઇન્સ્ટોલ કરો.

ભાષા સપોર્ટેડ

English (United States)આ ઉત્પાદનનો અહેવાલ આપો

સાઇન ઇન કરો Microsoft ને આ એપ્લિકેશનનો અહેવાલ આપવા માટે