Phụ kiện dành cho Windows từ những người đã tạo ra Windows.

Được tạo ra để mang lại sự thoải mái cho bạn

minihero_sculpt_ergo_desktop

Dòng chuột và bàn phím Sculpt mới của chúng tôi cải tiến - và tiện dụng - hơn bao giờ hết.

VIDEO: Xem video về các sản phẩm của chúng tôi

msft_hw_videos_minihero

Xem cách chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt độ bền của sản phẩm, cùng với rất nhiều nội dung khác trong bộ sưu tập video của chúng tôi.

Kiểm tra tính tương thích với Windows 10

msft_hw_win10_minihero

Kiểm tra xem chuột hoặc bàn phím của bạn có hoạt động với Windows 10 hay không.

Microsoft