No Data Available

שירותי בריאות ושירותי רווחה ציבוריים: שפר את השירותים הממשלתיים

שפר את ‏‫שירותי הבריאות ושירותי הרווחה הציבוריים‬ וקבל החלטות מושכלות על-ידי שיפור תהליכי בריאות האוכלוסייה ושימוש בכלים דיגיטליים.

למד כיצד ארגונים שמספקים שירותי בריאות ציבוריים ושירותי רווחה ציבוריים‬ משפרים את השירותים הממשלתיים שלהם

No Data Available

Loreburn Housing Association

ראה כיצד היא משתמשת בניטור חכם של הקשישים לשיפור איכות החיים ומימוש חיסכון פוטנציאלי בעלויות של 12 מיליון דולר.

No Data Available

העיר אספו

העיר משתמשת במודלים תחזיתיים מתקדמים כדי לסייע לקבוע באופן יזום מתי קבוצות מסוימות עשויות להזדקק לשירותים ספציפיים, לפני שיתרחש משבר פוטנציאלי מסוכן.

No Data Available

Belfast Health and Social Care Trust

צוות הנאמנות חוסך זמן לכל משתמש בשירות, אותו הם יכולים לנצל כדי לתת יותר זמן ותשומת לב במהלך אספקת השירותים.

גלה פתרונות לניהול בריאות אוכלוסייה עבור שירותים ממשלתיים רבים יותר

פתרונות ניהול לבריאות האוכלוסייה MobillyTX Welfare Management System אבטחה ותאימות Pondera Systems Bismart TIETO CORPORATION