No Data Available

בטיחות הציבור ומשפט

העצמת סוכנויות. שיפור התפעול. הגנה על קהילות.

העצמת ארגוני בטיחות הציבור וארגונים משפטיים

קבל החלטות מושכלות יותר ובצע פעולות בעלות השפעה רבה יותר כדי לשפר את בטיחות הציבור ואת האבטחה של הקהילות שאותן אתה משרת.


למד כיצד ארגונים שמספקים שירותים לבטיחות הציבור ושירותים משפטיים משתמשים בדרכים חדשות כדי להצליח במשימתם ולשרת את הקהילות בצורה טובה יותר

שיפור האסטרטגיה והבטיחות של ההגעה

רשות שירותי הכבאות והחירום בניו זילנד מעצימה את לוחמי האש באמצעות ניידות משופרת, טכנולוגיות שיתופיות ונתונים טובים יותר, כדי לאפשר להם להציל חיים ורכוש.

קבלת גישה מהירה יותר למידע חשוב

פתרונות של Motorola עוזרים לצוותי חירום באתרי משבר או חירום להישאר ממוקדים באנשים ובבעיות שעמן עליהם להתמודד.

מודרניזציה של בית המשפט כדי לפעל באופן יעיל יותר

תהליכים דיגיטליים חדשים עזרו לבית המשפט של המדינה בסאו פאולו לשרת את האזרחים עד 70% מהר יותר.

ניהול טוב יותר של נפחי נתונים גדולים ותקני שלמות נתונים מחמירים

משטרת אקסון משתמשת ב- Evidence.com כדי למיין, לנתח, לסווג ולשתף נתונים – ולנתר את שרשרת משמורת הראיות ולפקח עליה.


למד כיצד ניתן לקדם את רווחתה של הקהילה ולשפר את ‏‫שירותי המשפט ובטיחות הציבור