No Data Available

העצם את צוותי הטיפול

ספק אמצעים קלים ומהירים לשיתוף נתוני בריאות מאובטחים, לשיתוף פעולה ולהפקת תובנות המשפרות את הבריאות של המטופלים היום – ואת ביצועי הצוות בטווח הארוך.

שיתוף נתונים ישימים עם צוות הטיפול במטופל

אפשר שיתוף פעולה וקבלת החלטות מהירה יותר

תאם את הטיפול בזמן אמת על-ידי כך שתאפשר לצוותי הטיפול במטופל לתקשר ולשתף פעולה במקום אחד מאובטח כדי לקבל החלטות מהר יותר ולקצר את הזמן שחולף בין האבחון לטיפול.

מיטוב ביצועי צוות הטיפול

שמור על המחויבות של חברי הצוות הטיפולי והעצם אותם בכך שתציע להם תובנות שייעלו את זרימות העבודה, שיחזקו את מסלולי הטיפול ויחברו צוותים בתוך המתקנים שלך ומחוץ להם.

גלה כיצד עסקים משתמשים בפתרונות של Microsoft בתחום שירותי הבריאות

Advocate Aurora Health

Advocate Aurora Health מסייעת למטופלים לחיות חיים טובים על-ידי שימוש בפתרון תיאום הטיפול של Microsoft לשיפור שיתוף הפעולה.

No Data Available

שירות הבריאות הלאומי (NHS)

שיפור החוויה של המטופלים וקבלת ההחלטות של המטפלים באמצעות ייעול שיתוף הפעולה של צוות הטיפול.

AiRCare Health

שירותי בריאות מבוססי תוצאות: הספק משתמש בניהול מבוסס ענן של בריאות האוכלוסייה כדי להרחיב את מודל הטיפול החדש.

בחן פתרונות לשירותי הבריאות עבור צוותי טיפול

שיתוף פעולה של צוות הטיפול תיאום טיפול תקשורת בין מטפלים אבטחה ותאימות

התחל את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלך בתחום שירותי הבריאות

פתח פתרונות בריאות שיספקו חוויות, תובנות וטיפול טובים יותר למטופלים על-ידי הצבת האנשים במרכז.