כיצד לקנות את Advanced Threat Analytics

ניתן לרכוש את Advanced Threat Analytics כמוצר עצמאי באמצעות רשיון ניהול לקוחות או במסגרת חבילות הרישוי של Microsoft.‏

  כיצד לקנות את Advanced Threat Analytics

  כיצד לקנות את Advanced Threat Analytics

  כיצד לקנות את Advanced Threat Analytics

  כיצד לקנות את Advanced Threat Analytics

  כיצד לקנות את Advanced Threat Analytics

  אפשרויות רשיון

  *התמחור עבור Advanced Threat Analytics המוצג כאן הוא הערכה בלבד ועשוי להשתנות לפי מדינה (L&SA = רשיון + Software Assurance). לקבלת הצעת מחיר, פנה לשותף או לנציג Microsoft שלך.

  תיאור הרשיון לכל משתמש לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  במסגרת רשיון של Enterprise Client Access License Suite לכל משתמשנקודה
  במסגרת רשיון של Enterprise Client Access License Suite לכל מכשירנקודה.
  במסגרת רשיון המנוי למשתמש של Enterprise Mobility Suite + Securityסמל נקודה
  במסגרת רשיון המנוי למשתמש של Enterprise Cloud Suiteסמל נקודה
  רשיון למוצר עצמאי: מחיר קמעונאי משוער של Open L&SA, על בסיס שנתי*80 דולר61.50 דולר
  תיאור הרשיון
  במסגרת רשיון של Enterprise Client Access License Suite לכל משתמש
  לכל משתמש
  נקודה
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  במסגרת רשיון של Enterprise Client Access License Suite לכל מכשיר
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  נקודה.
  תיאור הרשיון
  במסגרת רשיון המנוי למשתמש של Enterprise Mobility Suite + Security
  לכל משתמש
  סמל נקודה
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  במסגרת רשיון המנוי למשתמש של Enterprise Cloud Suite
  לכל משתמש
  סמל נקודה
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  רשיון למוצר עצמאי: מחיר קמעונאי משוער של Open L&SA, על בסיס שנתי*
  לכל משתמש
  80 דולר
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  61.50 דולר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  תיאור הרשיון
  לכל משתמש
  לכל סביבת מערכת הפעלה/מכשיר
  Back To Top
  close-button