השוואה בין גירסאות BizTalk

BizTalk Server מחבר בין האפליקציות המקומיות שלך והאפליקציות בענן בכל מקום ובכל שעה.

השוואה בין גירסאות BizTalk

השוואה בין גירסאות BizTalk

השוואה בין גירסאות BizTalk

השוואה בין גירסאות BizTalk

השוואה בין גירסאות BizTalk

השוואה בין תכונות BizTalk

מפתח תמיכה בתכונותהתכונה אינה זמינה בגירסה התכונה אינה זמינה    התכונה זמינה בגירסה התכונה זמינה   
השוואת התמיכה בתכונות של BizTalk Server לפי גירסת BizTalk Server.
תכונות/גירסהBizTalk Server 2016BizTalk Server 2013 R2BizTalk Server 2013BizTalk Server 2010
תמיכה מלאה ב- SHA2 כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תמיכה ב- SAP NCo כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
ייבוא וייצוא משופרים של פריטים מאוגדים כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
מתאם Logic App‬‏‫ כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תמיכה ב- SQL Server AlwaysOn‬‏‫ כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תמיכה משופרת ב- SFTP ו- FTP‬‏‫ כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תמיכה בחתימה לגישה משותפת עבור אפיק שירות כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
בחירה מרובה של "שמור בקובץ" כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
אספקה מוזמנת ביציאות שליחה דינאמיות כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
זמינות גבוהה והתאוששות מאסונות ב- Azure‬‏‫ כלול ב- BizTalk Server 2016 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
עיבוד של הודעות JSON כבר מהרגע הראשון כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תמיכה בטקסט חופשי עבור מאיץ HL7 כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תמיכה ב- proxy במתאם SFTP כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
התוסף BizTalk Health Monitor כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 R2 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
מכונות וירטואליות עם BizTalk שפועלות ב- Azure IaaS כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
מעקב יחסי תלות בין תוצרים של BizTalk Server כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
קישוריות לאפיק שירות של Azure כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
ESB משולב עם BizTalk Server כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
מתאם SharePoint עם תמיכה עבור מודל אובייקטים בצד הלקוח (CSOM) כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תמיכה ב- REST כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
MsgBox Viewer מוכן לשימוש כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
שיפורים במתאם ה- FTP כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2010
PowerShell Provider עבור BizTalk Server כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2010
הגדרות הדאשבורד כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2010
ניהול שותפי מסחר במודל חדש כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2010
BizTalk Mapper משופר כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010כלול ב- BizTalk Server 2013 R2כלול ב- BizTalk Server 2013כלול ב- BizTalk Server 2010
השוואת התמיכה בתכונות של BizTalk Server לפי גירסת BizTalk Server.
תכונות/גירסה
תמיכה מלאה ב- SHA2
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
תמיכה ב- SAP NCo
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
בחירה מרובה של "שמור בקובץ"
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
אספקה מוזמנת ביציאות שליחה דינאמיות
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
עיבוד של הודעות JSON כבר מהרגע הראשון
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
תמיכה בטקסט חופשי עבור מאיץ HL7
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
תמיכה ב- proxy במתאם SFTP
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
התוסף BizTalk Health Monitor
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016 וב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
מכונות וירטואליות עם BizTalk שפועלות ב- Azure IaaS
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
מעקב יחסי תלות בין תוצרים של BizTalk Server
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
קישוריות לאפיק שירות של Azure
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
ESB משולב עם BizTalk Server
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
מתאם SharePoint עם תמיכה עבור מודל אובייקטים בצד הלקוח (CSOM)
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
תמיכה ב- REST
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
MsgBox Viewer מוכן לשימוש
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2 וב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 התכונה אינה זמינה ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
שיפורים במתאם ה- FTP
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
כלול ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
PowerShell Provider עבור BizTalk Server
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
כלול ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
הגדרות הדאשבורד
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
כלול ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
ניהול שותפי מסחר במודל חדש
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
כלול ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Mapper משופר
BizTalk Server 2016
 כלול ב- BizTalk Server 2016, ב- BizTalk Server 2013 R2, ב- BizTalk Server 2013 וב- BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
כלול ב- BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
כלול ב- BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
כלול ב- BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
תכונות/גירסה
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Back To Top
close-button