רכישה של Microsoft BizTalk Server

טכנולוגיות האינטגרציה שלנו זמינות במגוון פורמטים כדי לאפשר הערכה. גירסת הניסיון והגירסה למפתחים של BizTalk Server מאפשרות תרחישי הערכה ופיתוח. Azure Logic Apps זמין בגירסת הניסיון של Azure.

תמחור BizTalk

*התמחור המשוער של משווקים בהתאם לתוכנית Open NL של רישוי רב משתמשים של Microsoft מסופק למטרות הדגמה בלבד. המחירים בפועל עשויים להשתנות, בהתאם למשווק ו/או למיקום הגיאוגרפי.

מהדורהתרחיש שימוש עיקרימחיר משוער (USD)*
Enterpriseעבור לקוחות עם דרישות ברמה ארגונית עבור רמות גבוהות של קיבולת, מהימנות וזמינות$10,835 לכל רשיון מרכזי
Standardעבור ארגונים עם קיבולת ודרישות בקנה מידה של פריסה ברמה בינונית$2,485 לכל רשיון מרכזי
Branchגירסה מיוחדת של BizTalk Server שנועדה עבור תרחישי פריסה מסוג Hub and Spoke, כולל RFID$620 לכל רשיון מרכזי
Developerעבור מחזיקי מנוי MSDN שמעוניינים לבצע בדיקה ופיתוח בפלטפורמה זו (רשיון זה לא נועד לשימוש בייצור)לא זמין
מהדורה
Enterprise
תרחיש שימוש עיקרי
עבור לקוחות עם דרישות ברמה ארגונית עבור רמות גבוהות של קיבולת, מהימנות וזמינות
מחיר משוער (USD)*
$10,835 לכל רשיון מרכזי
מהדורה
Standard
תרחיש שימוש עיקרי
עבור ארגונים עם קיבולת ודרישות בקנה מידה של פריסה ברמה בינונית
מחיר משוער (USD)*
$2,485 לכל רשיון מרכזי
מהדורה
Branch
תרחיש שימוש עיקרי
גירסה מיוחדת של BizTalk Server שנועדה עבור תרחישי פריסה מסוג Hub and Spoke, כולל RFID
מחיר משוער (USD)*
$620 לכל רשיון מרכזי
מהדורה
Developer
תרחיש שימוש עיקרי
עבור מחזיקי מנוי MSDN שמעוניינים לבצע בדיקה ופיתוח בפלטפורמה זו (רשיון זה לא נועד לשימוש בייצור)
מחיר משוער (USD)*
לא זמין
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
מהדורה
תרחיש שימוש עיקרי
מחיר משוער (USD)*
Back To Top
close-button