השווה בין תכונות בגירסאות Windows Server

עיין בתכונות ההיברידיות ותכונות האבטחה, התשתית ופלטפורמת האפליקציות ב- Windows Server 2019 בהשוואה לגירסאות קודמות.

יכולות היברידיות ייחודיות עם Azure

הרחב את ה- Datacenter‬ שלך ל- Azure כדי למקסם את ההשקעות הקיימות שלך ולקבל יכולות היברידיות חדשות.

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה חלקית תמיכה חלקית   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   
סיכום של יכולות היברידיות כאשר אתה מרחיב את ה- Datacenter שלך ל- Azure

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

שירות להעברת אחסון מסייע לך לרשום מלאי של נתונים, אבטחה והגדרות תצורה ולהעביר אותם ממערכות של דור קודם ל- Windows Server 2019 ו/או Azure.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

סנכרון של שרתי קבצים עם Azure מסייע לך לרכז את שיתופי הקבצים של הארגון ב- Azure Files ושומר כל גמישות, ביצועים ותאימות של שרת קבצים מקומי.

 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2008 R2 כלול ב- Windows Server 2008 R2 כלול ב- Windows Server 2016 כלול ב- Windows Server 2019

תובנות מערכת מספקות יכולות ניתוח תחזיתיות מקומיות שמקוריות ל- Windows Server. יכולות זיהוי אלה, שכל אחת מהן מגובה על-ידי מודל למידת מכונה, מנתחות באופן מקומי את נתוני המערכת של Windows Server כדי לספק תחזיות מדויקות מאוד שמסייעות להפחית את הוצאות התפעול שקשורות לניהול מופעי Windows Server באופן ריאקטיבי.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016 כלול ב- Windows Server 2019

מתאם רשת של Azure מתחבר בקלות לרשתות וירטואליות של Azure. ‏‫מרכז הניהול של Windows‬ עושה את העבודה השחורה בהגדרה של תצורת VPN למתאם רשת חדש שיחבר בין Windows Server 2019 ל- VPN של רשת וירטואלית של Azure.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

הגנה על מכונות וירטואליות שכפול של עומסי עבודה שפועלים במחשבים פיזיים ובמכונות וירטואליות (VM) מאתר ראשי למיקום משני.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019
סיכום של יכולות היברידיות כאשר אתה מרחיב את ה- Datacenter שלך ל- Azure

תיאור תכונה

שירות להעברת אחסון מסייע לך לרשום מלאי של נתונים, אבטחה והגדרות תצורה ולהעביר אותם ממערכות של דור קודם ל- Windows Server 2019 ו/או Azure.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

סנכרון של שרתי קבצים עם Azure מסייע לך לרכז את שיתופי הקבצים של הארגון ב- Azure Files ושומר כל גמישות, ביצועים ותאימות של שרת קבצים מקומי.

Windows Server 2008 R2

 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

 כלול ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

 כלול ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

 כלול ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

תובנות מערכת מספקות יכולות ניתוח תחזיתיות מקומיות שמקוריות ל- Windows Server. יכולות זיהוי אלה, שכל אחת מהן מגובה על-ידי מודל למידת מכונה, מנתחות באופן מקומי את נתוני המערכת של Windows Server כדי לספק תחזיות מדויקות מאוד שמסייעות להפחית את הוצאות התפעול שקשורות לניהול מופעי Windows Server באופן ריאקטיבי.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

 כלול ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

מתאם רשת של Azure מתחבר בקלות לרשתות וירטואליות של Azure. ‏‫מרכז הניהול של Windows‬ עושה את העבודה השחורה בהגדרה של תצורת VPN למתאם רשת חדש שיחבר בין Windows Server 2019 ל- VPN של רשת וירטואלית של Azure.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

הגנה על מכונות וירטואליות שכפול של עומסי עבודה שפועלים במחשבים פיזיים ובמכונות וירטואליות (VM) מאתר ראשי למיקום משני.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

‏‫תשתית מאוחדת שאין שנייה לה

פתח את התשתית של ה- Datacenter‬ שלך כדי להגיע ליעילות ואבטחה משופרות

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה חלקית תמיכה חלקית   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

ניהול מאוחד ב‏‫מרכז הניהול של Windows‬ הוא ממשק ניהול HCI אלגנטי מבוסס דפדפן שכולל הגדרות תצורת רשת וניטור מוגדרי תוכנה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Storage Spaces מגנים על הנתונים שלך מפני כישלונות כוננים ומרחיבים את האחסון לאורך זמן ככל שתוסיף כוננים לשרתים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Storage Spaces Direct‏ (S2D) משופר בנה אחסון שמוגדר על-ידי תוכנה‬ באמצעות שרתים סטנדרטיים בתעשייה עם אחסון מקומי שניתן להרחיב מדרגית לגודל של 1PB לכל היותר לכל מאגר אחסון ב- Windows Server 2016 ו- 4PB למאגר אחסון ו- 64TB לאמצעי אחסון ב- Windows Server 2019.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

זוגית שמואצת על-ידי שיקוף מאפשר לך ליצור אמצעי אחסון שהוא חלקית שיקוף וחלקית זוגית לקבלת ביצועים משופרים כפליים. תחילה מתבצעת כתיבה בחלק המשוקף ולאחר מכן בהדרגה מתבצעת העברה לחלק של הזוגית.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

זוגית מקננת שמואצת על-ידי שיקוף מאפשרת לאשכולות של שני צמתים בקצה לשרוד כישלונות מרובים רבים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

זיכרון במחלקת אחסון תמיכה בדור חדש של חומרת שרתים, כולל זיכרון במחלקת אחסון שמשפר משמעותית את ביצועי אפליקציות שרת.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

כונן הבזק מסוג USB (כאשכול עדות) תמיכה בכונן הבזק מסוג USB כאשכול עדות מאפשר פריסות שתי צמתים אמיתיות של HCI, ללא יחסי תלות נוספים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Storage Replica מספק שכפול שמתאים למגוון פלטפורמות, מצטבר אסינכרוני וסינכרוני בין שרתים לשחזור מאסונות ומאפשר מתיכה של אשכול מעבר לגיבוי בעת כשל לזמינות גבוהה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Storage Quality of Service ‏(QoS) משתמש בקווי מדיניות כדי להגדיר ולנטר ערכים מינימליים של קלט/פלט של אמצעי אחסון עבור מכונות וירטואליות לשמירה על ביצועים יציבים של מכונות וירטואליות.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫ביטול כפילויות נתונים‬ מספק שמירה של עד 90% מהנפח על-ידי אחסון של קבצים כפולים באמצעי אחסון על-ידי שימוש במצביעים לוגיים. Windows Server 2019 מוסיף תמיכה בביטול כפילויות עם אמצעי אחסון מסוג ReFS.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫ביטול כפילויות עבור ReFS תמיכה ב- ReFS למיטוב המקום הפנוי האמצעי אחסון באמצעו בחינה של הנתונים בחיפוש אחר חלקים כפולים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

גמישות אחסון של מכונות וירטואליות מספקת אמצעים חכמים בהם ניתן לשמור על מצבי Session של מכונה וירטואלית לצמצום השפעה של הפרעות קלות לאחסון.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

עדות ענן מפעילה את אחסון ה- Blob של Azure כעדות Quorum עבור אשכול מורחב. בנוסף, כעת ב- Windows Server 2019 תוכל ליצור עדות שיתוף קבצים שלא משתמשת בשם אובייקט אשכול (CNO), ובמקום משתמשת בחשבון משתמש מקומי בשרת שאליו מחבור ה- FSW.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫ניטור תקינות אחסון‬ מספקת ניטור, דיווח ותחזוקה מתמשכים לתמיכה במקומות אחסון באופן ישיר.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

ניטור של כל האשכול מנטר את הזיכרון והשימוש במעבד, קיבולת אחסון, IOPS, תפוקה והשהיה בזמן אמת ומספק התראות כשמשהו אינו כשורה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

ערכות אשכול מאפשרות לך ליצור אשכולות מדרגיים לרוחב בעלי גמישות גבוהה (בפריסה ובהפסקת שימוש) מבלי לפגוע בגמישות.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫שדרוג מתגלגל של מערכת הפעלה באשכול‬ מאפשר למנהלי מערת לשדרג באופן חלק את הצמתים של מערכת ההפעלה באשכול מעבר לגיבוי בעת כשל מ- Windows Server 2012 R2 ו- Windows Server 2016 ל- Windows Server 2019.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

אשכול במצב מערכת הפעלה מעורבת מאפשר לאשכולות צמתים של Windows Server 2012 R2 לפעול בצמתים של Windows Server 2016.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

אשכולות מעבר לגיבוי בעת כשל בעלות מודעות לאתר מחלקים צמתים לקבוצות באשכולות נמתחים שמבוססים על המיקום הפיזי, משפרים את מחזור החיים העיקרי של פעולות אשכול כמו מעבר לגיבוי בעת כשל, הצבת קווי מדיניות, דפיקות לב בין צמתים והתנהגות Quorum.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

אתחול רך של ליבה מספק זמן אתחול מהיר יותר לחומרה מאומתת ב- WSSD מה שמפחית את זמני ההשבתה של אפליקציות.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

זיכרון מתמיד תמיכה בטכנולוגיית זיכרון מתמיד (PM) מספקת גישה ברמת הבייט למדיה שאינה נשתנה וגם מצמצמת באופן משמעותי את ההשהיות במיון או חילוץ של נתונים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫עומסי עבודה של Linux ו- FreeBSD‬ מפעילים את מרבית התכונות שמוגדרות על-ידי תוכנה של Datacenter של Windows Server עבור אורחי Linux ו- FreeBSD שפועלים ב- Hyper-V לפונקציונליות, ביצועים ויכולת ניהול משופרות.

חלקית ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫הוספה והסרה חמות עבור דיסק, זיכרון ורשת‬ מאפשרת לך להוסיף ולהסיר מתאם רשת ולהתאים את כמות הזיכרון המוקצת במהלך פעולת המכונה הווירטואליות ללא הפרעות. היכולת של התאמת הזיכרון פועלת גם כאשר זיכרון דינמי מופעל עבור מארח Hyper-V.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫בקר רשת‬ מספק נקודות אוטומציה מרוכזת וניתנת לתכנות, שאיתה ניתן לבצע ניהול, הגדרת תצורה, ניטור ופתרון בעיות של תשתית רשת וירטואלית ב- Datacenter‬ שלך.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫רשת וירטואלית מסייעת ליצור שכבות על של רשת על מארג פיזי משותף multi-tenant.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫מאזן עומסי תוכנה‬ (SLB) מאזן עומסי עבודה ממוטב ענן בשכבה 3 ושכבה 4 מספק מאזן עומסי עבודה מצפון לדרום וממזרח למערב.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫ממשק בין רשתות וירטואליות‬ מספק חיבור במהירות גבוהה בין שתי רשתות וירטואליות. התנועה בין שתי הרשתות עוברת דרך רשת ארוגה ללא שער. שתי הרשתות הווירטואליות חייבות להיות חלק מחותמת Datacenter זהה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

חומת אש מבוזרת ומיקרו-פילוח מקטעים רשתות באופן דינמי בהתבסס על אבטחה מתפתחת או צורכי אפליקציה, באמצעות חומת אש מצב וקבוצות אבטחת רשת.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

שערי SDN היברידיים שערי multi-tenant, בעלי זמינות גבוהה שמחברים בין רשתות וירטואליות של לקוחות ל- Azure, עננים אחרים שמופעלים באמצעות Windows Server, רשתות ‏WAN במהירות גבוהה ומשאבים מקומיים שלא עברו וירטואליזציה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

שער SDN משופר שיפור פי 3 של מנהרות GRE ו- IPSec VPN אתר לאתר.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

RDM מאוחד תנועת אחסון ותנועת דייר Ethernet בציוות NIC בסיס זהה לצמצום עלויות משמעותי וקבלת תפוקה ואיכות שירות רצויים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Precision Time Protocol ‏(PTP) מאפשר למכשירי רשת להוסיף את ההשהיה שמביא איתה כל מכשיר רשת לתוך מדידת התזמון, וכך לספק דוגמת זמן דויקת יותר של Network Time Protocol ‏(NTP).

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

שנייה מעוברת תמיכה תוספת שניות מזדמנות ל- UTC כדי להתאים להאטה של סיבוב כדור הארץ להגברת הדיוק, התאימות ויכולת המעקב.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

HTTP/2 תמיכה ב- HTTP/2 ‏(RFC 7540) בשרת HTTP מקורי. כעת, Windows Server 2019 מספק יתרונות ביצועים ואבטחה עבור פריסות אתר עם HTTP/2.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‎Latency Optimized Background Transport - LEDBAT עם Windows Server 2019, אנחנו מספקים, ספק בקרת עומסי רשת ממוטב להשהיות, Low Extra Delay Background Transfer ‏(LEDBAT). LEDBAT תוכנן לספק באופן אוטומטי רוחב פס למשתמשים ואפליקציות ובמקביל להשתמש בכל רוחב הפס שזמין כשהרשת אינה בשימוש.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫ניהול כתובות IP‬ (IPAM) ו- DNS כעת קיימת תמיכה בניהול נרחב של DNS ו- DHCP עם גישת מבוססת תפקידים ביערות AD מרובים. DNS מספק ניהול תנועה, איזון עומסים, פריסות מפוצלות ומניעת הגברת התקפות של ה- DNS.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

מתווך חיבור RDS בעל זמינות גבוהה מסייע ביצירת מתווך חיבור בעל עמידות לתקלות עבור תרחישי Remote Desktop שולחן עבודה מרוחק‬ (RDS).

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

רשת המוגדרת על-ידי תוכנה‬‏‫ (SDN) עם IPv4/IPv6 מספקת שיטת עבודה להגדרת תצורה מרכזית וניהול של מכשירי רשת פיזיים ווירטואליים. בנוסף, כעת Windows Server 2019 תומך במדרגיות IPv6 וב- IPv4/IPv6 בשכבת רשת כפולה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

ניהול מאוחד ב‏‫מרכז הניהול של Windows‬ הוא ממשק ניהול HCI אלגנטי מבוסס דפדפן שכולל הגדרות תצורת רשת וניטור מוגדרי תוכנה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Storage Spaces מגנים על הנתונים שלך מפני כישלונות כוננים ומרחיבים את האחסון לאורך זמן ככל שתוסיף כוננים לשרתים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Storage Spaces Direct‏ (S2D) משופר בנה אחסון שמוגדר על-ידי תוכנה‬ באמצעות שרתים סטנדרטיים בתעשייה עם אחסון מקומי שניתן להרחיב מדרגית לגודל של 1PB לכל היותר לכל מאגר אחסון ב- Windows Server 2016 ו- 4PB למאגר אחסון ו- 64TB לאמצעי אחסון ב- Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

זוגית שמואצת על-ידי שיקוף מאפשר לך ליצור אמצעי אחסון שהוא חלקית שיקוף וחלקית זוגית לקבלת ביצועים משופרים כפליים. תחילה מתבצעת כתיבה בחלק המשוקף ולאחר מכן בהדרגה מתבצעת העברה לחלק של הזוגית.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

זוגית מקננת שמואצת על-ידי שיקוף מאפשרת לאשכולות של שני צמתים בקצה לשרוד כישלונות מרובים רבים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

זיכרון במחלקת אחסון תמיכה בדור חדש של חומרת שרתים, כולל זיכרון במחלקת אחסון שמשפר משמעותית את ביצועי אפליקציות שרת.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

כונן הבזק מסוג USB (כאשכול עדות) תמיכה בכונן הבזק מסוג USB כאשכול עדות מאפשר פריסות שתי צמתים אמיתיות של HCI, ללא יחסי תלות נוספים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Storage Replica מספק שכפול שמתאים למגוון פלטפורמות, מצטבר אסינכרוני וסינכרוני בין שרתים לשחזור מאסונות ומאפשר מתיכה של אשכול מעבר לגיבוי בעת כשל לזמינות גבוהה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Storage Quality of Service ‏(QoS) משתמש בקווי מדיניות כדי להגדיר ולנטר ערכים מינימליים של קלט/פלט של אמצעי אחסון עבור מכונות וירטואליות לשמירה על ביצועים יציבים של מכונות וירטואליות.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫ביטול כפילויות נתונים‬ מספק שמירה של עד 90% מהנפח על-ידי אחסון של קבצים כפולים באמצעי אחסון על-ידי שימוש במצביעים לוגיים. Windows Server 2019 מוסיף תמיכה בביטול כפילויות עם אמצעי אחסון מסוג ReFS.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫ביטול כפילויות עבור ReFS תמיכה ב- ReFS למיטוב המקום הפנוי האמצעי אחסון באמצעו בחינה של הנתונים בחיפוש אחר חלקים כפולים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

גמישות אחסון של מכונות וירטואליות מספקת אמצעים חכמים בהם ניתן לשמור על מצבי Session של מכונה וירטואלית לצמצום השפעה של הפרעות קלות לאחסון.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

עדות ענן מפעילה את אחסון ה- Blob של Azure כעדות Quorum עבור אשכול מורחב. בנוסף, כעת ב- Windows Server 2019 תוכל ליצור עדות שיתוף קבצים שלא משתמשת בשם אובייקט אשכול (CNO), ובמקום משתמשת בחשבון משתמש מקומי בשרת שאליו מחבור ה- FSW.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫ניטור תקינות אחסון‬ מספקת ניטור, דיווח ותחזוקה מתמשכים לתמיכה במקומות אחסון באופן ישיר.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

ניטור של כל האשכול מנטר את הזיכרון והשימוש במעבד, קיבולת אחסון, IOPS, תפוקה והשהיה בזמן אמת ומספק התראות כשמשהו אינו כשורה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

ערכות אשכול מאפשרות לך ליצור אשכולות מדרגיים לרוחב בעלי גמישות גבוהה (בפריסה ובהפסקת שימוש) מבלי לפגוע בגמישות.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫שדרוג מתגלגל של מערכת הפעלה באשכול‬ מאפשר למנהלי מערת לשדרג באופן חלק את הצמתים של מערכת ההפעלה באשכול מעבר לגיבוי בעת כשל מ- Windows Server 2012 R2 ו- Windows Server 2016 ל- Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

אשכול במצב מערכת הפעלה מעורבת מאפשר לאשכולות צמתים של Windows Server 2012 R2 לפעול בצמתים של Windows Server 2016.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

אשכולות מעבר לגיבוי בעת כשל בעלות מודעות לאתר מחלקים צמתים לקבוצות באשכולות נמתחים שמבוססים על המיקום הפיזי, משפרים את מחזור החיים העיקרי של פעולות אשכול כמו מעבר לגיבוי בעת כשל, הצבת קווי מדיניות, דפיקות לב בין צמתים והתנהגות Quorum.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

אתחול רך של ליבה מספק זמן אתחול מהיר יותר לחומרה מאומתת ב- WSSD מה שמפחית את זמני ההשבתה של אפליקציות.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

זיכרון מתמיד תמיכה בטכנולוגיית זיכרון מתמיד (PM) מספקת גישה ברמת הבייט למדיה שאינה נשתנה וגם מצמצמת באופן משמעותי את ההשהיות במיון או חילוץ של נתונים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫עומסי עבודה של Linux ו- FreeBSD‬ מפעילים את מרבית התכונות שמוגדרות על-ידי תוכנה של Datacenter של Windows Server עבור אורחי Linux ו- FreeBSD שפועלים ב- Hyper-V לפונקציונליות, ביצועים ויכולת ניהול משופרות.

Windows Server 2008 R2

חלקית ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫הוספה והסרה חמות עבור דיסק, זיכרון ורשת‬ מאפשרת לך להוסיף ולהסיר מתאם רשת ולהתאים את כמות הזיכרון המוקצת במהלך פעולת המכונה הווירטואליות ללא הפרעות. היכולת של התאמת הזיכרון פועלת גם כאשר זיכרון דינמי מופעל עבור מארח Hyper-V.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫בקר רשת‬ מספק נקודות אוטומציה מרוכזת וניתנת לתכנות, שאיתה ניתן לבצע ניהול, הגדרת תצורה, ניטור ופתרון בעיות של תשתית רשת וירטואלית ב- Datacenter‬ שלך.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫רשת וירטואלית מסייעת ליצור שכבות על של רשת על מארג פיזי משותף multi-tenant.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫מאזן עומסי תוכנה‬ (SLB) מאזן עומסי עבודה ממוטב ענן בשכבה 3 ושכבה 4 מספק מאזן עומסי עבודה מצפון לדרום וממזרח למערב.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫ממשק בין רשתות וירטואליות‬ מספק חיבור במהירות גבוהה בין שתי רשתות וירטואליות. התנועה בין שתי הרשתות עוברת דרך רשת ארוגה ללא שער. שתי הרשתות הווירטואליות חייבות להיות חלק מחותמת Datacenter זהה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

חומת אש מבוזרת ומיקרו-פילוח מקטעים רשתות באופן דינמי בהתבסס על אבטחה מתפתחת או צורכי אפליקציה, באמצעות חומת אש מצב וקבוצות אבטחת רשת.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

שערי SDN היברידיים שערי multi-tenant, בעלי זמינות גבוהה שמחברים בין רשתות וירטואליות של לקוחות ל- Azure, עננים אחרים שמופעלים באמצעות Windows Server, רשתות ‏WAN במהירות גבוהה ומשאבים מקומיים שלא עברו וירטואליזציה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

שער SDN משופר שיפור פי 3 של מנהרות GRE ו- IPSec VPN אתר לאתר.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

RDM מאוחד תנועת אחסון ותנועת דייר Ethernet בציוות NIC בסיס זהה לצמצום עלויות משמעותי וקבלת תפוקה ואיכות שירות רצויים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Precision Time Protocol ‏(PTP) מאפשר למכשירי רשת להוסיף את ההשהיה שמביא איתה כל מכשיר רשת לתוך מדידת התזמון, וכך לספק דוגמת זמן דויקת יותר של Network Time Protocol ‏(NTP).

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

שנייה מעוברת תמיכה תוספת שניות מזדמנות ל- UTC כדי להתאים להאטה של סיבוב כדור הארץ להגברת הדיוק, התאימות ויכולת המעקב.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

HTTP/2 תמיכה ב- HTTP/2 ‏(RFC 7540) בשרת HTTP מקורי. כעת, Windows Server 2019 מספק יתרונות ביצועים ואבטחה עבור פריסות אתר עם HTTP/2.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‎Latency Optimized Background Transport - LEDBAT עם Windows Server 2019, אנחנו מספקים, ספק בקרת עומסי רשת ממוטב להשהיות, Low Extra Delay Background Transfer ‏(LEDBAT). LEDBAT תוכנן לספק באופן אוטומטי רוחב פס למשתמשים ואפליקציות ובמקביל להשתמש בכל רוחב הפס שזמין כשהרשת אינה בשימוש.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫ניהול כתובות IP‬ (IPAM) ו- DNS כעת קיימת תמיכה בניהול נרחב של DNS ו- DHCP עם גישת מבוססת תפקידים ביערות AD מרובים. DNS מספק ניהול תנועה, איזון עומסים, פריסות מפוצלות ומניעת הגברת התקפות של ה- DNS.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

מתווך חיבור RDS בעל זמינות גבוהה מסייע ביצירת מתווך חיבור בעל עמידות לתקלות עבור תרחישי Remote Desktop שולחן עבודה מרוחק‬ (RDS).

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

רשת המוגדרת על-ידי תוכנה‬‏‫ (SDN) עם IPv4/IPv6 מספקת שיטת עבודה להגדרת תצורה מרכזית וניהול של מכשירי רשת פיזיים ווירטואליים. בנוסף, כעת Windows Server 2019 תומך במדרגיות IPv6 וב- IPv4/IPv6 בשכבת רשת כפולה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

יכולות אבטחה משופרות

שפר את מערך האבטחה על-ידי הגנה על Datacenter‬, החל ממערכת ההפעלה.

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה חלקית תמיכה חלקית   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Defender Advanced Threat Protection‏(ATP) המשופר הוא ערכה חדשה של יכולות למניעת חדירה למארחים, כמו הגנה מניעתית, זיהוי התקפות ו‏נקודות תורפה של יום-אפס.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫מכונות וירטואליות מוגנות‬ עבור Windows השתמש ב- BitLocker כדי להצפין דיסק ומצב עבור מכונות וירטואליות מבוססות על מערכת הפעלה של Windows.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

מכונות וירטואליות מוגנות עבור Linux הגנה על מכונות וירטואליות של Linux מהתקפות וממנהלי מערכת שנחשפו לסכנה בסביבה הבסיסית ורכיבים נרחבים למניעת איומים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

מצב HGS לא מקוון למכונות וירטואליות לא מוגנות מאפשר הפעלה של מכונות וירטואליות כאשר לא ניתן להגיע ל- HGS אם הגדרת האבטחה של מארח Hyper-V לא השתנתה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

חיבור של מכונה וירטואלית למכונות וירטואליות מוגנות שיפור של חוויית ה- Session האינטראקטיבית על-ידי סיפוק של חיבור מאובטח לקונסולה במהלך אינטרקציה עם מכונות וירטואליות מוגנות עבור מחשבי Windows ו- Linux.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

חיזוק אשכול אשכולות חדשים שפועלים ב- Windows Server 2019 לא יצטרכו NTLM, מה שמבטל לחלוטין את הדרישה של Active Directory עבור אשכולות ב- Windows Server.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

‏‫רשת משנה SND מוצפנת הצפנת רשתות וירטואליות מספקת את יכולת הצפנה של התנועה ברשת הווירטואלית בין מכונות וירטואליות שמתקשרות אחת עם השנייה ברשתות משנה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Just-enough administration הגבלה של הרשאות ניהוליות לכמות הפעולות המינימלית שנדרשת (מקום מוגבל).

חלקית ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Just-in-time administration אספקה של הרשאת גישה דרך זרימת עבודה מבוקרת ומוגבלת בזמן.

חלקית ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Credential guard משתמש באבטחה מבוססת על וירטואליזציה כדי לסייע באבטחת מידע על אישורים מפני איומים מתקדמים ומתמידים במערכת וכדי להגן עליו מפני גניבה על-ידי מנהל מערכת שנחשף או תוכנות זדוניות.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Control flow guard מסייע בהגנה מפני תקיפות של השחתת זיכרון.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Remote credential guard עובד בשיתוף פעולה עם Session של פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק (RDP) לסיפוק כניסה אחת (SSO), מה שמבטל את הצורך באספקת האישורים למארח RDP.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Device guard (תקינות קוד) מסייע לוודא שרק קובצי הפעלה מורשים פועלים בשרת.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

בקרת גישה דינמית מאפשרת למנהלי מערכת להחיל הרשאות ומגבלות של בקרת גישה בהתאם לחוקים מוגדרים היטב.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

AppLocker בקרת גישה עבור אפליקציות שמבוססת על מדיניות.

חלקית ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

BitLocker משתמש בחומרה או בשבב Trusted Platform Module (TPM) לסיפוק הצפנת כונן עבור אמצעי אחסון של נתונים ומערכת.

חלקית ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Defender Advanced Threat Protection‏(ATP) המשופר הוא ערכה חדשה של יכולות למניעת חדירה למארחים, כמו הגנה מניעתית, זיהוי התקפות ו‏נקודות תורפה של יום-אפס.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫מכונות וירטואליות מוגנות‬ עבור Windows השתמש ב- BitLocker כדי להצפין דיסק ומצב עבור מכונות וירטואליות מבוססות על מערכת הפעלה של Windows.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

מכונות וירטואליות מוגנות עבור Linux הגנה על מכונות וירטואליות של Linux מהתקפות וממנהלי מערכת שנחשפו לסכנה בסביבה הבסיסית ורכיבים נרחבים למניעת איומים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

מצב HGS לא מקוון למכונות וירטואליות לא מוגנות מאפשר הפעלה של מכונות וירטואליות כאשר לא ניתן להגיע ל- HGS אם הגדרת האבטחה של מארח Hyper-V לא השתנתה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

חיבור של מכונה וירטואלית למכונות וירטואליות מוגנות שיפור של חוויית ה- Session האינטראקטיבית על-ידי סיפוק של חיבור מאובטח לקונסולה במהלך אינטרקציה עם מכונות וירטואליות מוגנות עבור מחשבי Windows ו- Linux.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

חיזוק אשכול אשכולות חדשים שפועלים ב- Windows Server 2019 לא יצטרכו NTLM, מה שמבטל לחלוטין את הדרישה של Active Directory עבור אשכולות ב- Windows Server.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

‏‫רשת משנה SND מוצפנת הצפנת רשתות וירטואליות מספקת את יכולת הצפנה של התנועה ברשת הווירטואלית בין מכונות וירטואליות שמתקשרות אחת עם השנייה ברשתות משנה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Just-enough administration הגבלה של הרשאות ניהוליות לכמות הפעולות המינימלית שנדרשת (מקום מוגבל).

Windows Server 2008 R2

חלקית ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Just-in-time administration אספקה של הרשאת גישה דרך זרימת עבודה מבוקרת ומוגבלת בזמן.

Windows Server 2008 R2

חלקית ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Credential guard משתמש באבטחה מבוססת על וירטואליזציה כדי לסייע באבטחת מידע על אישורים מפני איומים מתקדמים ומתמידים במערכת וכדי להגן עליו מפני גניבה על-ידי מנהל מערכת שנחשף או תוכנות זדוניות.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Control flow guard מסייע בהגנה מפני תקיפות של השחתת זיכרון.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Remote credential guard עובד בשיתוף פעולה עם Session של פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק (RDP) לסיפוק כניסה אחת (SSO), מה שמבטל את הצורך באספקת האישורים למארח RDP.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Device guard (תקינות קוד) מסייע לוודא שרק קובצי הפעלה מורשים פועלים בשרת.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

בקרת גישה דינמית מאפשרת למנהלי מערכת להחיל הרשאות ומגבלות של בקרת גישה בהתאם לחוקים מוגדרים היטב.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

AppLocker בקרת גישה עבור אפליקציות שמבוססת על מדיניות.

Windows Server 2008 R2

חלקית ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

BitLocker משתמש בחומרה או בשבב Trusted Platform Module (TPM) לסיפוק הצפנת כונן עבור אמצעי אחסון של נתונים ומערכת.

Windows Server 2008 R2

חלקית ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

חדשנות מהירה יותר לאפליקציות

אפשר למפתחים ולמומחי IT ליצור אפליקציות מקוריות לענן ולהפוך אפליקציות מסורתיות למודרניות באמצעות גורמים מכילים ומיקרו-שירותים.

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה חלקית תמיכה חלקית   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   
סיכום התמיכה ב- Windows Server עבור פיתוח אפליקציות מודרניות באמצעות גורמים מכילים ומיקרו-שירותים

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

גורמים מכילים של Linux מאפשרים למנהלי אפליקציות לנהל אפליקציות של Windows ושל Linux באותה הסביבה, ובכך מצמצמים את תקורת הניהול‬.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

גורמים מכילים של Windows Server יוצרים סביבת אפליקציה מבודדת שבה ניתן להפעיל אפליקציה מבלי חשש לשינויים שעלולים להיגרם עקב אפליקציות או הגדרת תצורה.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תמונת גורם מכיל בסיסית של Server Core צמצום המידה של תמונת גורם מכיל בסיסית של Server Core תוביל לצמצום של זמן ההורדה ולמיטוב נוסף של זמן הפיתוח והביצועים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תמונת גורם מכיל בסיסית של Nano Server צמצום המידה של תמונת גורם מכיל בסיסית של Nano Server תוביל לצמצום של זמן ההורדה ולמיטוב נוסף של זמן הפיתוח והביצועים. עבור Windows Server 2016, תמונת גורם מכיל בסיסית של Nano Server זמינה בעדכוני ‬‏‫הערוץ החצי-שנתי‬‏‫. היכולת מגיעה מוכנה לשימוש עם Windows Server 2019.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תכונות Server Core לפי דרישה (FoD) שיפור משמעותי של תאימות Windows Server Core לאפליקציות על-ידי הוספת ערכות בינריות וחבילות מ- Windows Server עם שולחן עבודה מבלי להוסיף GUI של שולחן עבודה של Windows Server או חווית GUI של Windows 10.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תמיכה בפלטפורמת Kubernetes יחד עם שיפורים נרחבים למרכיבי computing, אחסון ורשת.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

חשבונות שירות מנוהלים בקבוצה (gMSA) מספקים פתרון זהות אחד עבור שירותים שפועלים בחוות שרתים או במערכות מאחורי מאזן עומס רשת. בעת שימוש ב- gMSA, שירותים או מנהלי שירות לא יצטרכו לנהל סנכרון סיסמאות בין מופעי שירות. ב- Windows Server 2019‏ gMSA משפר את המדרגיות והמהימנות של היכולת של הגורמים המכילים לגשת למשאבי רשת.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תת-מערכת‬ Windows עבור (WSL) מאפשרת למפתחים ומנהלי אפליקציות להשתמש בכלים בסביבות Linux יחד עם שורת הפקודה ו- PowerShell.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2לא נתמך ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

בידוד Hyper-V מספק סביבת גורם מכיל מבודדת במיוחד שבה מערכת ההפעלה של המארח לא יכולה להיות מושפעת בכל דרך שהיא מגורם מכיל אחר שפועל.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

Azure Service Fabric for Windows Server מאפשר יצירה של אשכול Azure Service Fabric מרובה מחשבים ב- Datacenter שלך או בעננים ציבוריים.

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

PowerShell 5.1 אספקה של יכולות Scripting משופרות להגדרת תצורה, ניהול ופריסה של מרכיבים מוגדרי תוכנה של Datacenter.

חלקית ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תצורת מצב רצוי של PowerShell‬‏ (DSC) מספק ערכה של הרחבות שפה של PowerShell ורכיבי cmdlet להגדרה הצהרתית על האופן שבו התצורה של סביבת התוכנה תהיה מוגדרת.

חלקית ב- Windows Server 2008 R2נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

קוד של Visual Studio‬‬ תומך בפעולות פריסה כמו איתור באגים, הפעלת משימות ובקרת גירסאות כדי לספק כלים שמפתח יצטרך במחזור מהיר של בניית קוד ואיתור באגים.

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

.NET Core מסייע ביצירה של אפליקציות אינטרנט מודרניות, מיקרו-שירותים, ספריות ואפליקציות קונסולה שפועלות ב- Windows,‏ Mac, ו- Linux.

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019
סיכום התמיכה ב- Windows Server עבור פיתוח אפליקציות מודרניות באמצעות גורמים מכילים ומיקרו-שירותים

תיאור תכונה

גורמים מכילים של Linux מאפשרים למנהלי אפליקציות לנהל אפליקציות של Windows ושל Linux באותה הסביבה, ובכך מצמצמים את תקורת הניהול‬.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

גורמים מכילים של Windows Server יוצרים סביבת אפליקציה מבודדת שבה ניתן להפעיל אפליקציה מבלי חשש לשינויים שעלולים להיגרם עקב אפליקציות או הגדרת תצורה.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

תמונת גורם מכיל בסיסית של Server Core צמצום המידה של תמונת גורם מכיל בסיסית של Server Core תוביל לצמצום של זמן ההורדה ולמיטוב נוסף של זמן הפיתוח והביצועים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

תמונת גורם מכיל בסיסית של Nano Server צמצום המידה של תמונת גורם מכיל בסיסית של Nano Server תוביל לצמצום של זמן ההורדה ולמיטוב נוסף של זמן הפיתוח והביצועים. עבור Windows Server 2016, תמונת גורם מכיל בסיסית של Nano Server זמינה בעדכוני ‬‏‫הערוץ החצי-שנתי‬‏‫. היכולת מגיעה מוכנה לשימוש עם Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

תכונות Server Core לפי דרישה (FoD) שיפור משמעותי של תאימות Windows Server Core לאפליקציות על-ידי הוספת ערכות בינריות וחבילות מ- Windows Server עם שולחן עבודה מבלי להוסיף GUI של שולחן עבודה של Windows Server או חווית GUI של Windows 10.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

תמיכה בפלטפורמת Kubernetes יחד עם שיפורים נרחבים למרכיבי computing, אחסון ורשת.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

חשבונות שירות מנוהלים בקבוצה (gMSA) מספקים פתרון זהות אחד עבור שירותים שפועלים בחוות שרתים או במערכות מאחורי מאזן עומס רשת. בעת שימוש ב- gMSA, שירותים או מנהלי שירות לא יצטרכו לנהל סנכרון סיסמאות בין מופעי שירות. ב- Windows Server 2019‏ gMSA משפר את המדרגיות והמהימנות של היכולת של הגורמים המכילים לגשת למשאבי רשת.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

נתמך חלקית ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

תת-מערכת‬ Windows עבור (WSL) מאפשרת למפתחים ומנהלי אפליקציות להשתמש בכלים בסביבות Linux יחד עם שורת הפקודה ו- PowerShell.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

לא נתמך ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

בידוד Hyper-V מספק סביבת גורם מכיל מבודדת במיוחד שבה מערכת ההפעלה של המארח לא יכולה להיות מושפעת בכל דרך שהיא מגורם מכיל אחר שפועל.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Azure Service Fabric for Windows Server מאפשר יצירה של אשכול Azure Service Fabric מרובה מחשבים ב- Datacenter שלך או בעננים ציבוריים.

Windows Server 2008 R2

לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

PowerShell 5.1 אספקה של יכולות Scripting משופרות להגדרת תצורה, ניהול ופריסה של מרכיבים מוגדרי תוכנה של Datacenter.

Windows Server 2008 R2

חלקית ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

תצורת מצב רצוי של PowerShell‬‏ (DSC) מספק ערכה של הרחבות שפה של PowerShell ורכיבי cmdlet להגדרה הצהרתית על האופן שבו התצורה של סביבת התוכנה תהיה מוגדרת.

Windows Server 2008 R2

חלקית ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

נתמך חלקית ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

קוד של Visual Studio‬‬ תומך בפעולות פריסה כמו איתור באגים, הפעלת משימות ובקרת גירסאות כדי לספק כלים שמפתח יצטרך במחזור מהיר של בניית קוד ואיתור באגים.

Windows Server 2008 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

.NET Core מסייע ביצירה של אפליקציות אינטרנט מודרניות, מיקרו-שירותים, ספריות ואפליקציות קונסולה שפועלות ב- Windows,‏ Mac, ו- Linux.

Windows Server 2008 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016

Windows Server 2019

תמיכה מלאה ב- Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

תיאור תכונה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Back To Top
close-button