השווה בין תכונות בגירסאות Windows Server

עיין בתכונות האבטחה, התשתית ועומסי העבודה של האפליקציות ב- Windows Server 2016 בהשוואה לגירסאות קודמות.

ביצועים ומדרגיות

תמיכה בתכונות ביצועים ומדרגיות ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונהWindows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תמיכה בזיכרון פיזי (מארח)עד ‎4 TB לכל שרת פיזיעד ‎24 TB לכל שרת פיזי (6x)
תמיכה במעבד לוגי פיזי (מארח)עד 320 מעבדים לוגייםעד 512 מעבדים לוגיים
תמיכה בזיכרון של מכונות וירטואליותעד ‎1 TB לכל מכונה וירטואליתעד ‎12 TB לכל מכונה וירטואלית (12x)
תמיכה במעבדים וירטואליים של מכונות וירטואליותעד ‎64 מעבדים וירטואליים לכל מכונה וירטואליתעד 240 מעבדים וירטואליים לכל מכונה וירטואלית (3.75x)
תמיכה בתכונות ביצועים ומדרגיות ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונה
תמיכה בזיכרון פיזי (מארח)
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד ‎4 TB לכל שרת פיזי
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד ‎24 TB לכל שרת פיזי (6x)
תיאור תכונה
תמיכה במעבד לוגי פיזי (מארח)
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד 320 מעבדים לוגיים
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד 512 מעבדים לוגיים
תיאור תכונה
תמיכה בזיכרון של מכונות וירטואליות
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד ‎1 TB לכל מכונה וירטואלית
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד ‎12 TB לכל מכונה וירטואלית (12x)
תיאור תכונה
תמיכה במעבדים וירטואליים של מכונות וירטואליות
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד ‎64 מעבדים וירטואליים לכל מכונה וירטואלית
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
עד 240 מעבדים וירטואליים לכל מכונה וירטואלית (3.75x)
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter
תיאור תכונה
Windows Server 2012/2012 R2 במהדורות Standard ו- Datacenter
Windows Server 2016 במהדורות Standard ו- Datacenter

אבטחה

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה מוגבלת תמיכה מוגבלת   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   
תמיכה בתכונות אבטחה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונהWindows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2Windows Server 2016
מכונות וירטואליות מוגנותלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Just Enough Administrationתמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Just-in-Time Administrationתמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Credential Guardלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Remote Credential Guardלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Device Guardלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
AppLockerתמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Windows Defenderתמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Control Flow Guardלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
זיהוי איומים משופרלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תמיכה בתכונות אבטחה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונה
מכונות וירטואליות מוגנות
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Just Enough Administration
Windows Server 2008 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Just-in-Time Administration
Windows Server 2008 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Credential Guard
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Remote Credential Guard
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Device Guard
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
AppLocker
Windows Server 2008 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Defender
Windows Server 2008 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Control Flow Guard
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
זיהוי איומים משופר
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה‬: מיחשוב

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה מוגבלת תמיכה מוגבלת   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   
תמיכה בתכונות מיחשוב של Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונהWindows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2Windows Server 2016
שדרוג מתגלגל של מערכת הפעלה באשכוללא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
עומסי עבודה של Linux ו- FreeBSDתמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
הוספה והסרה חמות עבור דיסק, זיכרון ורשתלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
RDS RemoteFX vGPUלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
כלי ניהול שרתיםתמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
אפשרות להתקנת Nano Serverלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
איזון עומסים של מכונות וירטואליותלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תמיכה בתכונות מיחשוב של Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונה
שדרוג מתגלגל של מערכת הפעלה באשכול
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
עומסי עבודה של Linux ו- FreeBSD
Windows Server 2008 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
הוספה והסרה חמות עבור דיסק, זיכרון ורשת
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
RDS RemoteFX vGPU
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
כלי ניהול שרתים
Windows Server 2008 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
אפשרות להתקנת Nano Server
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
איזון עומסים של מכונות וירטואליות
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה: עבודה ברשת

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה מוגבלת תמיכה מוגבלת   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   
תמיכה בתכונות עבודה ברשת של Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונהWindows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2Windows Server 2016
בקר רשתלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
פילוח מיקרולא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
מאזן עומסי תוכנהלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תמיכה בתכונות עבודה ברשת של Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונה
בקר רשת
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
פילוח מיקרו
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
מאזן עומסי תוכנה
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה: אחסון

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה מוגבלת תמיכה מוגבלת   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   
תמיכה בתכונות אחסון של Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונהWindows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2Windows Server 2016
Storage Spaces Directלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Storage Quality of Serviceלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
ביטול כפילויות נתוניםלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Storage Replicaלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
ניטור תקינות אחסוןלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תמיכה במכשירי NVMe בעלי ביצועים ברמה גבוההלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
זיכרון מתמיד לביצועי מקסימום של אפליקציותלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
שרת קבצים מתרחב‬לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
גמישות באחסון של מכונות וירטואליותלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תמיכה בתכונות אחסון של Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.
תיאור תכונה
Storage Spaces Direct
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Storage Quality of Service
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
ביטול כפילויות נתונים
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Storage Replica
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
ניטור תקינות אחסון
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
תמיכה במכשירי NVMe בעלי ביצועים ברמה גבוהה
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
זיכרון מתמיד לביצועי מקסימום של אפליקציות
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
שרת קבצים מתרחב‬
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מוגבלת ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
גמישות באחסון של מכונות וירטואליות
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

פלטפורמת אפליקציות המותאמת לענן

מפתח רמת התמיכה
 • אין תמיכה אין תמיכה   
 • תמיכה מוגבלת תמיכה מוגבלת   
 • תמיכה מלאה תמיכה מלאה   
‏‫תמיכה בתכונות פלטפורמת אפליקציות המותאמת לענן ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.‬
תיאור תכונהWindows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2Windows Server 2016
גורמים מכילים של Windows Serverלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
גורמים מכילים של Hyper-Vלא נתמך ב- Windows Server 2008 R2לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תצורת מצב רצוי של Windows PowerShellתמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
Windows PowerShell 5.1תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
‏‫תמיכה בתכונות פלטפורמת אפליקציות המותאמת לענן ב- Windows Server לפי SKU של Windows Server.‬
תיאור תכונה
גורמים מכילים של Windows Server
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
גורמים מכילים של Hyper-V
Windows Server 2008 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
לא נתמך ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
תצורת מצב רצוי של Windows PowerShell
Windows Server 2008 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows PowerShell 5.1
Windows Server 2008 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תמיכה מלאה ב- Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
תיאור תכונה
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Back To Top
close-button