תמחור ורישוי של Windows Server 2019

בחר מבין שלוש המהדורות הראשיות של Windows Server בהתבסס על גודל הארגון שלך ובהתאם לדרישות הווירטואליזציה וה- Datacenter שלך.

מבט כולל על תמחור ורישוי

כדי להעניק לך חוויה עקבית יותר של רישוי בסביבות מרובות עננים, עברנו מרישוי המבוסס על מעבדים לרישוי המבוסס על ליבות עבור Windows Server 2019 במהדורות Datacenter ו- Standard. לתמחור ספציפי, פנה למשווק Microsoft.

תמיכה בתמחור ורישוי לפי SKU של Windows Server.
מהדורת Windows Server 2019 מתאימה במיוחד ל:מודל רישוידרישות CAL[1]‎Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
Datacenter[2]‎Datacenter וסביבות ענן ברמת וירטואליזציה גבוההמבוסס על ליבותWindows Server CAL$6,155
Standard[2]‎סביבות פיזיות או בעלות וירטואליזציה נמוכהמבוסס על ליבותWindows Server CAL$972
Essentialsעסקים קטנים עם עד 25 משתמשים ו- 50 מכשיריםשרתים מיוחדים (רשיון שרת)לא נדרש CAL$501
תמיכה בתמחור ורישוי לפי SKU של Windows Server.
מהדורת Windows Server 2019
Datacenter[2]‎
מתאימה במיוחד ל:
Datacenter וסביבות ענן ברמת וירטואליזציה גבוהה
מודל רישוי
מבוסס על ליבות
דרישות CAL[1]‎
Windows Server CAL
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
$6,155
מהדורת Windows Server 2019
Standard[2]‎
מתאימה במיוחד ל:
סביבות פיזיות או בעלות וירטואליזציה נמוכה
מודל רישוי
מבוסס על ליבות
דרישות CAL[1]‎
Windows Server CAL
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
$972
מהדורת Windows Server 2019
Essentials
מתאימה במיוחד ל:
עסקים קטנים עם עד 25 משתמשים ו- 50 מכשירים
מודל רישוי
שרתים מיוחדים (רשיון שרת)
דרישות CAL[1]‎
לא נדרש CAL
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
$501
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
מהדורת Windows Server 2019
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]‎
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)‏[3]
  • [1]‎נדרשים רשיונות גישת לקוח (CAL) עבור כל משתמש או מכשיר הניגש לשרת‬. עיין בזכויות השימוש במוצר לקבלת פרטים.

  • [2]‎התמחור של מהדורות Datacenter ו- Standard מיועד לרשיונות של ליבות.

  • ‏[3]התמחור מוצג בדולר אמריקני ועשוי להשתנות ממדינה למדינה. לקבלת הצעת מחיר, פנה לנציג Microsoft שלך.

הבדלי תכונות של Windows Server 2019

מפתח תמיכה בתכונותתכונה זמינה תכונה זמינה    תכונה לא זמינה תכונה לא זמינה   
השוואת התמיכה בתכונות של Windows Server 2016 לפי Windows Server SKU.
תכונהמהדורת StandardDatacenter Edition
פונקציונליות ליבה של Windows Server כלול במהדורת Datacenter של Windows Server כלול במהדורת Standard של Windows Server
אינטגרציה היברידית כלול במהדורת Datacenter של Windows Server כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תשתית מאוחדת התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
סביבות OSE*/גורמים מכילים של Hyper-V2[*]ללא הגבלה
גורמים מכילים של Windows Serverללא הגבלהללא הגבלה
Host Guardian Service  כלול במהדורת Datacenter של Windows Server כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
Storage Replica כלול במהדורת Datacenter של Windows Server[**] כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
מכונות וירטואליות (VM) מוגנות התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
רשת המוגדרת על-ידי תוכנה התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
אחסון המוגדר על-ידי תוכנה התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
השוואת התמיכה בתכונות של Windows Server 2016 לפי Windows Server SKU.
תכונה
פונקציונליות ליבה של Windows Server
מהדורת Standard
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Standard של Windows Server
תכונה
אינטגרציה היברידית
מהדורת Standard
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה
תשתית מאוחדת
מהדורת Standard
 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה
סביבות OSE*/גורמים מכילים של Hyper-V
מהדורת Standard
2[*]
Datacenter Edition
ללא הגבלה
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
גורמים מכילים של Windows Server
מהדורת Standard
ללא הגבלה
Datacenter Edition
ללא הגבלה
תכונה
Host Guardian Service
מהדורת Standard
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה
Storage Replica
מהדורת Standard
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server[**]
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה
מכונות וירטואליות (VM) מוגנות
מהדורת Standard
 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה
רשת המוגדרת על-ידי תוכנה
מהדורת Standard
 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה
אחסון המוגדר על-ידי תוכנה
מהדורת Standard
 התכונה אינה זמינה ב- Windows Server 2016 Standard
Datacenter Edition
 כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
תכונה
מהדורת Standard
Datacenter Edition
  • [*]רשיון של Windows Server Standard Edition כולל שתי סביבות OSE או מכונות וירטואליות

  • [**]מוגבל לנפח יחיד של 2TB.

Back To Top
close-button