תמחור ורישוי של Windows Server 2016

בחר מבין שלוש המהדורות הראשיות של Windows Server בהתבסס על גודל הארגון שלך ובהתאם לדרישות הווירטואליזציה וה- Datacenter שלך.

הורד את גליון הנתונים של רישוי Windows Server 2016העבר רשיונות של Windows Server ל- Azure, כך תחסוך עד 40%

מבט כולל על תמחור ורישוי

כדי להעניק לך חוויה עקבית יותר של רישוי בסביבות מרובות עננים, אנחנו עוברים מרישוי המבוסס על מעבדים לרישוי המבוסס על ליבות באמצעות Windows Server 2016 במהדורות Datacenter ו- Standard. לתמחור ספציפי, פנה למשווק Microsoft.

מהדורת Windows Server 2016 מתאימה במיוחד ל:מודל רישוידרישות CAL[1]Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]

Datacenter[2]

סביבות Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה וברמת וירטואליזציה גבוההמבוסס על ליבותWindows Server CAL$6,776

Standard[2]

סביבות לא וירטואליות או סביבות בצפיפות נמוכהמבוסס על ליבותWindows Server CAL$979

Essentials

עסקים קטנים עם עד 25 משתמשים ו- 50 מכשיריםשרתים מיוחדים (רשיון שרת) לא נדרש CAL$501
מהדורת Windows Server 2016

Datacenter[2]

מתאימה במיוחד ל:
סביבות Datacenter המוגדר על-ידי תוכנה וברמת וירטואליזציה גבוהה
מודל רישוי
מבוסס על ליבות
דרישות CAL[1]
Windows Server CAL
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
$6,776
מהדורת Windows Server 2016

Standard[2]

מתאימה במיוחד ל:
סביבות לא וירטואליות או סביבות בצפיפות נמוכה
מודל רישוי
מבוסס על ליבות
דרישות CAL[1]
Windows Server CAL
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
$979
מהדורת Windows Server 2016

Essentials

מתאימה במיוחד ל:
עסקים קטנים עם עד 25 משתמשים ו- 50 מכשירים
מודל רישוי
שרתים מיוחדים (רשיון שרת)
דרישות CAL[1]
לא נדרש CAL
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
$501
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]
מהדורת Windows Server 2016
מתאימה במיוחד ל:
מודל רישוי
דרישות CAL[1]
Open NL ERP של תמחור (דולר אמריקני)[3]

[1]נדרשים רשיונות גישת לקוח (CAL) עבור כל משתמש או מכשיר הניגש לשרת‬. עיין בזכויות השימוש במוצר לקבלת פרטים.

[2]התמחור של מהדורות Datacenter ו- Standard מיועד לרשיונות של ליבות.

[3]התמחור מוצג בדולר אמריקני ועשוי להשתנות ממדינה למדינה. לקבלת הצעת מחיר, פנה לנציג Microsoft שלך.

הבדלי תכונות של Windows Server 2016

תכונהDatacenterStandard

פונקציונליות ליבה של Windows Server

כלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Serverכלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Server

סביבות OSE / גורמים מכילים של Windows Server עם בידוד Hyper-V

ללא הגבלה2

גורמים מכילים של Windows Server ללא בידוד Hyper-V

ללא הגבלהללא הגבלה

Host Guardian Service

כלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Serverכלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Server

תכונות אחסון, כולל Storage Spaces Direct ו- Storage Replica

כלול במהדורת Datacenter של Windows Server

Shielded Virtual Machines

כלול במהדורת Datacenter של Windows Server

חבילת עבודה ברשת

כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
תכונה

פונקציונליות ליבה של Windows Server

Datacenter
כלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Server
Standard
כלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Server
תכונה

סביבות OSE / גורמים מכילים של Windows Server עם בידוד Hyper-V

Datacenter
ללא הגבלה
Standard
2
תכונה

גורמים מכילים של Windows Server ללא בידוד Hyper-V

Datacenter
ללא הגבלה
Standard
ללא הגבלה
תכונה

Host Guardian Service

Datacenter
כלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Server
Standard
כלול במהדורות Datacenter ו- Standard של Windows Server
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה

תכונות אחסון, כולל Storage Spaces Direct ו- Storage Replica

Datacenter
כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
Standard
תכונה

Shielded Virtual Machines

Datacenter
כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
Standard
תכונה

חבילת עבודה ברשת

Datacenter
כלול במהדורת Datacenter של Windows Server
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
תכונה
Datacenter
Standard
Back To Top
close-button