ערכת Service Pack
Microsoft .NET Framework 3.5 service pack 1 הוא עדכון מצטבר שמכיל תכונות חדשות רבות הנבנות בהדרגה על .NET Framework גרסאות 2.0, 3.0, 3.5 וכולל את העדכונים המצטברים .NET Framework 2.0 service pack 2 ו-.NET Framework 3.0 service pack 2.
יישום
הוראות עבור הורדה זו יהיו זמינות בעברית בקרוב. בכדי להעניק מידע זה מהר ככל האפשר, סיפקנו את ההוראות בשפה האנגלית.
תיקון אבטחה
פגיעות אבטחה שנמצאה ב- Microsoft Project 2016 מהדורת 64 סיביות עלולה לאפשר הפעלה של קוד שרירותי בעת פתיחה של קובץ שהשתנה על-ידי גורם זדוני. עדכון זה פותר פגיעות זו.
תיקון אבטחה
פגיעות אבטחה שנמצאה ב- Microsoft Project 2013 מהדורת 64 סיביות עלולה לאפשר הפעלה של קוד שרירותי בעת פתיחה של קובץ שהשתנה על-ידי גורם זדוני. עדכון זה פותר פגיעות זו.
תיקון אבטחה
פגיעות אבטחה שנמצאה ב- Microsoft Publisher 2013 מהדורת 32 סיביות עלולה לאפשר הפעלה של קוד שרירותי בעת פתיחה של קובץ שהשתנה על-ידי גורם זדוני. עדכון זה פותר פגיעות זו.
כלי
‎.NET Framework 4.5 הוא עדכון במקום ל- ‎.NET Framework 4 והוא בעל תאימות גבוהה ביותר.
תיקון אבטחה
פגיעות אבטחה שנמצאה ב- Microsoft Publisher 2016 מהדורת 32 סיביות עלולה לאפשר הפעלה של קוד שרירותי בעת פתיחה של קובץ שהשתנה על-ידי גורם זדוני. עדכון זה פותר פגיעות זו.
עדכון
התקן עדכון זה כדי לפתור בעיות ב- Windows.
כלי
חבילת Microsoft .NET Framework 4 הניתנת להפצה חוזרת מתקינה את .NET Framework Runtime ואת הקבצים המשויכים הנדרשים להפעלה ופיתוח של יישומים המיועדים ל- .NET Framework 4.
עדכון
Microsoft .NET Framework 4.5.2 הוא עדכון תואם ביותר, המתבצע בו-במקום עבור Microsoft .NET Framework 4‏, Microsoft ‎.NET Framework 4.5 ו- ‎Microsoft .NET Framework 4.5.1. ניתן להשתמש בחבילה הלא מקוונת במצבים שבהם לא ניתן להשתמש במתקין המקוון עקב חוסר בקישור...