ערכת Service Pack
Service Pack 2 for .NET Framework 2.0
חינם
עדכון
כלי זה מוצע מאחר שנמצא בעיית עקביות ב- Windows Servicing Store שעלולה למנוע התקנה מוצלחת של עדכונים, ערכות Service Pack ותוכנות בעתיד.
חינם
יישום
כלי ההגהה של Microsoft Office מאפשרים עריכה בשפות נוספות.
חינם
תיקון אבטחה
Windows 8.1 Update הנו ערכה מצטברת של עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים ועדכונים.
חינם
ערכת Service Pack
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 הוא עדכון מצטבר מלא המכיל תכונות חדשות שבנינו באופן מצטבר על .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, והוא כולל עדכוני שירות מצטברים לרכיבי המשנה של ‎.NET Framework 2.0 ו-.NET Framework 3.0 subcomponents.
חינם
עדכון
כלי זה מוצע מאחר שנמצא בעיית עקביות ב- Windows Servicing Store שעלולה למנוע התקנה מוצלחת של עדכונים, ערכות Service Pack ותוכנות בעתיד.
חינם
רכיב הניתן להפצה חוזרת
זמן ריצה של Microsoft Access 2013 מאפשר לך להפיץ יישומים של Access 2013 למשתמשים שהגירסה המלאה של Access 2013 אינה מותקנת במחשבים שלהם.
חינם
ערכת Service Pack
Service Pack 1 עבור Microsoft Office 2013 Language Pack מהדורת 64 סיביות מכיל עדכונים חדשים שמשפרים את האבטחה, הביצועים והיציבות. בנוסף, ה- SP מהווה אוסף של כל העדכונים שהופצו בעבר.
חינם
עדכון
זוהתה בעיית אבטחה בתוכנת Microsoft; היא עלולה להשפיע על המערכת שלך.
חינם
עדכון
מהיר יותר. בטוח מהיר. Internet Explorer 11 הוא הדפדפן המומלץ עבור Windows 7.
חינם