Advanced Threat Analytics

זהה פעילות חשודה באופן מיידי

Photograph of a person in a modern factory touching the screen on a large monitor

צמצם את הסיכון לנזקים וקבל מידע בתצוגה תמציתית בזמן אמת של ציר הזמן של המתקפה באמצעות Advanced Threat Analytics. למד, נתח וזהה התנהגות רגילה וחשודה של משתמשים או מכשירים באמצעות בינה מוכללת.


למה כדאי להשתמש ב- Advanced Threat Analytics

Graphic icon representing a calendar

146 ימים

מספר הימים החציוני שבו תוקף שוכן ברשת עד לזיהויו.

Graphic icon representing a calculator

>81%

יותר ממחצית מכל החדירות לרשתות הן תוצאה של אישורי משתמש שנחשפו לסכנה.

Graphic icon of a wallet or billfold representing money

500 מיליארד דולר

העלות הפוטנציאלית הכוללת של פשעי סייבר בקהילה הגלובלית.

Graphic icon representing a document with graphs

3.8 מיליון דולר

העלות הממוצעת של הפרת נתונים לחברה.


הסתמך על הגנה מתקדמת מפני איומים

זהה איומים במהירות

ניתוח התנהגותי עוזר לך להגיב במהירות באמצעות בינה מתקדמת ומוכנה לניתוח המבוססת על למידה עצמית.

הסתגל במהירות בדיוק כמו התוקפים

הסתמך על למידה המתעדכנת באופן מתמשך ומסתגלת לאופי המשתנה של המשתמשים והעסק שלך.

התמקד רק באירועים חשובים

סקור את ציר הזמן של המתקפה לקבלת תצוגה ברורה ונוחה של פעילות חשודה או איומים מתמידים.

הפחת את התשישות מתוצאות חיוביות מוטעות

קבל התראות רק לאחר שפעילויות חשודות מצטברות ומאומתות בהתבסס על הקשר.

תעדף ותכנן את הצעדים הבאים

קבל המלצות לחקירה ותיקון עבור כל פעילות חשודה.

משאבים מהירים

פרסומים בבלוג של Advanced Threat Analytics

הדגמה של זיהוי, תעדוף וחקירה של מתקפות מתקדמות

שאל שאלות ב- Microsoft Tech Community

משאבים נוספים