No Data Available

הילחם בפשעים פיננסיים

Microsoft ושותפיה מספקות לבנקים פתרונות חדשניים לפשעים פיננסיים שמסייעים להגן על הבנק ועל לקוחותיו, תוך סיוע בהורדת עלויות התאימות.

הגן על הבנק ועל הלקוחות שלו


למד כיצד בנקים מגנים על התשתית שלהם ועל הלקוחות שלהם

הגנה על לקוחות מפני הונאות

למד כיצד חברת Capital One משתפת פעולה עם Microsoft כדי ליישם מנוע אישור מבוסס-ענן שמשפר את הדיוק של זיהוי הונאות כאשר ההוצאות של מסחר אלקטרוני עולות והונאות מבוססות COVID-19 גדלו.

No Data Available

החברה הטכנולוגית הפיננסית מזהה יותר הונאות עם Microsoft

למד כיצד Moneris יצרה עלייה בשיעור של 450 אחוז ביכולת שלה להציג ולהעריך תקריות, עם הפחתה של 10% כתוצאה מפעילות הונאה של לקוחות וסוחרים.

גלה את שירותי האבטחה והפתרונות של הבנקאות למאבק בפשעים פיננסיים

Microsoft Azure Microsoft 365 Power BI