כיצד לחשב שולי רווח

‏‫איך תוכל לדעת אם העסק שלך רווחי? אחד מהנתונים המצביעים על כך הוא שולי הרווח. מדד זה של רווחיות מביא בחשבון את הרווח ברוטו, הרווח התפעולי או הרווח נטו כאחוז מההכנסות. אבל איך מחשבים את הנתונים היחסיים הללו?

כדי להדגים זאת, נסביר איך לחשב את שולי הרווח.

מהם שולי רווח?

שולי רווח הם נתון המציין כמה מתוך כל דולר של מכירות החברה שומרת לעצמה במסגרת ההכנסות שלה. באותו הזמן, נתון זה מביא בחשבון את העלויות של שירות הלקוחות כדי למצוא את הרווח בפועל.

נוסחה לחישוב שולי רווח

קיימים שלושה סוגים של שולי רווח: ברוטו, תפעולי ונטו. ניתן לחשב את כל השלושה על-ידי חלוקת הרווח (ההכנסות פחות העלויות) בהכנסות. הכפלת נתון זה ב- 100 נותנת את אחוז שולי הרווח. בכל אחד מהמקרים, יש לחשב כל שולי רווח באמצעות מידה שונה של הרווח.

שולי רווח ברוטו

שולי רווח ברוטו מעידים על הרווחים ביחס לעלויות הייצור. לפיכך, חשב את שולי הרווח בהתבסס על הרווח ברוטו. הרווח ברוטו מייצג את סך ההכנסות פחות העלות של הסחורות שנמכרו. כתוצאה מכך, נתון זה מכסה את העלות של ייצור הסחורה והוא יכול לכלול עלויות של חומרים ועבודה.

למשל, נניח ששילמת 8,000 דולר על סחורות ומכרת אותן ב- 10,000 דולר. הרווח ברוטו הוא 2,000 דולר. חלק נתון זה בסך ההכנסות לקבלת שולי הרווח ברוטו: 0.2. הכפל נתון זה ב- 100 לקבל אחוז שולי הרווח ברוטו: 20 אחוזים.

ההכנסות ממכירות הסחורות – עלות הסחורות = שולי הרווח ברוטו.

שולי רווח תפעולי

עלויות תפעול גבוהות במיוחד עלולות להשפיע על שולי הרווח התפעולי. לפיכך, הרווח התפעולי הוא סך ההכנסות פחות ההוצאות העסקיות שלך.

ההוצאות העסקיות כוללות:

  • עלויות של סחורות שנמכרו
  • הוצאות תפעוליות
  • בלאי
  • פחת
  • הוצאות מנהליות
  • הוצאות יומיומיות אחרות של ניהול העסק

בוא נצרף את העלויות התפעוליות לתרחיש הקודם כדי לחשב את שולי הרווח התפעולי.  בנוסף, בוא נאמר ששילמת עוד 500 דולר בהוצאות תפעוליות בנוסף לעלות הסחורות.

נכה 8,500 דולר מסך ההכנסות ותקבל רווח תפעולי של 1,500 דולר. לאחר מכן, חלק אותו בסך ההכנסות לקבלת שולי הרווח התפעולי: 0.15. לאחר מכן הכפל נתון זה ב- 100 לקבלת אחוז שולי הרווח התפעולי, שהוא 15 אחוזים.

שולי רווח נטו

באיזו מידת הצלחה העסק שלך הופך הכנסות לרווחים? בחן את שולי הרווח נטו. הערכה זו מצביעה על הרווחיות הכוללת המחושבת לפי הרווח נטו.

הרווח נטו מנכה יותר מההכנסות מאשר הרווח ברוטו או הרווח התפעולי. בקצרה, הוא שווה לסך ההכנסות פחות העלות של הסחורות שנמכרו, ההוצאות התפעוליות, ריביות, מסים, מניות בכורה והחזרי חובות.

נניח שסך ההכנסות הוא 10,000 דולר, אבל שילמת 8,000 דולר על הסחורות, 500 דולר על ההוצאות התפעוליות ועוד 500 דולר על תשלומי ריבית. הרווח נטו שלך בתרחיש זה מגיע עכשיו ל- 1,000 דולר. חלק נתון זה בסך ההכנסות ותקבל את שולי הרווח נטו: 0.10. לאחר מכן, הכפל נתון זה ב- 100 לקבלת אחוז שולי הרווח נטו: עשרה אחוזים.

כפי שניתן לראות, היחס בין הרווח להכנסה יכול להשתנות בהתאם לסוג הרווח שנבחר לחישוב שולי הרווח. שום נתון בודד של שולי רווח יכול להציג תמונה מלאה של התקינות הפיננסית של העסק שלך. אבל אם תלמד איך לחשב את שולי הרווח, תוכל לראות היכן צריך לשנות את האסטרטגיה העסקית שלך.

התחל בעבודה עם Microsoft 365

זהו Office שאתה מכיר, בתוספת הכלים שיעזרו לך לעבוד עם אנשים אחרים בצורה טובה יותר, כך שתוכל להספיק יותר – בכל זמן, מכל מקום.

קנה עכשיו
תוכן קשור
Manage my business

כיצד ליצור תקציב פיננסי עבור עסק קטן

קרא פרטים נוספים
Manage my business

5 טעויות יקרות שיש להימנע מהן כשמרחיבים את העסק

קרא פרטים נוספים
Manage my business

מדוע הנהלת חשבונות ונושאים כספיים חשובים לעסקים קטנים

קרא פרטים נוספים
Manage my business

איך תוכל להפיק את המרב ממשקיעי אנג’ל?

קרא פרטים נוספים

מרכז הצמיחה לעסקים קטנים אינו מהווה ייעוץ מס או ייעוץ פיננסי מקצועי. עליך לפנות אל מומחה המס או המומחה הפיננסי שלך כדי לדון במצבך.