קבל עזרה עבור צרכי הפתרון שלך

שותפי Microsoft מספקים סיוע טכני, ייעוץ ותמיכה כדי לעזור לארגון שלך לזהות וליישם פתרונות של Microsoft. שותפים בעלי התמחות מתקדמת עוברים אימות טכני נוסף כדי לוודא שהם עומדים בתקנים מחמירים – תוכל למצוא את השותפים הללו להלן.

Two people in an office working on a laptop and a tablet, surrounded by desktop monitors.

שותפים בעלי יכולות מתמחות

שותפים בעלי התמחות מתקדמת ב- Microsoft 365 ובאבטחה עוברים אימות טכני לגבי יכולותיהם כדי לוודא שהם עומדים בתקנים מחמירים.

אף שותף אינו זכאי כרגע למומחיות המתקדמת הזו במחוז או בגודל הארגון שבחרת.
משהו השתבש! נסה שוב.
טוען שותפים תואמים
טוען מדינות
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
VG
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
HR
CW
CY
CZ
CI
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
XK
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RO
RU
RW
RE
XS
BL
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
SA
SN
RS
SC
SL
SG
XE
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SH
SR
SJ
SZ
SE
CH
ST
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UM
VI
UG
UA
AE
GB
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
WF
YE
ZM
ZW